Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? (referat do wygłoszenia podczas zebrania z rodzicami)
Pobierz 13.67 Kb.
NazwaJak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? (referat do wygłoszenia podczas zebrania z rodzicami)
Data konwersji16.09.2012
Rozmiar13.67 Kb.
TypDokumentacja
Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej?

(referat do wygłoszenia podczas zebrania z rodzicami)


Praca domowa ucznia jest bardzo ważnym elementem w procesie nauczania i wychowania. Przygotowuje dziecko do samokształcenia.

Ma na celu utrwalenie zdobytych na zajęciach umiejętności.

W pierwszych latach nauki dziecko nie ma jeszcze nawyku uczenia się samodzielnie ani w szkole, ani w domu. Dlatego też ogromne znaczenie

we właściwym wyrabianiu tego nawyku oraz konsekwentnym, a zarazem rozumnym, tj. odpowiednim pod względem wychowawczym podejściu do tej problematyki mają rodzice . To na nich w głównej mierze spoczywa obowiązek wspomagania szkoły w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych. Ta niezmiernie ważna korelacja działań zarówno szkoły jak i środowiska domowego stanowi podstawę do kształtowania u dziecka cech osobowości przejawiających się we właściwym stosunku do obowiązku szkolnego, rozwijaniu zainteresowań, a więc całej sfery poznawczej, pozytywnego stosunku emocjonalnego do szkoły, więzi z rodzicami potrafiącymi nawiązać ścisły kontakt z własnym dzieckiem.

Często rodzice bagatelizują sprawy związane ze szkołą - tak przecież ważne dla małego ucznia - tłumacząc małe zainteresowanie brakiem czasu, przepracowaniem , pozostawiając z problemem dziecko często nie potrafiące sobie z nim poradzić. Mały uczeń stopniowo nabiera lekceważącego stosunku do szkoły przy „cichej aprobacie” rodziców. Aby praca domowa osiągnęła zamierzony skutek rodzice w domu powinni stworzyć odpowiednie warunki do nauki.

Duże znaczenie ma miejsce do nauki. Powinno ono być stałe, w którym dziecko mogłoby przechowywać swoje książki, zeszyty i przybory szkolne. Stół oraz krzesło powinny być dostosowane do wymiarów ciała ucznia. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone ze światłem padającym z lewej strony. Pokój, w którym uczeń pracuje powinien być dobrze przewietrzony. W „kąciku pracy” ucznia musi panować ład i porządek, czystość i estetyka.

Samodzielna praca ucznia wymaga wysiłku umysłowego i skupienia uwagi, stąd niezbędna dla nauki jest cisza. Gwar w otoczeniu dziecka rozprasza uwagę. Dziecko w młodszym wieku szkolnym ma słabo wyrobioną koncentrację uwagi i jeżeli ją zakłócimy trudno mu się będzie na nowo wdrożyć do pracy.

Pora odrabiania pracy domowej przez ucznia powinna być stała, co zazwyczaj ułatwia adaptację do pracy i zapobiega szkodliwemu pośpiechowi. Nie powinno to wypadać zaraz po przyjściu ze szkoły, bo uczeń jest zmęczony, ani też późnym wieczorem, ponieważ wtedy uczeń pracuje ze wzmożonym wysiłkiem. Czas potrzebny na przyswojenie koniecznego materiału wydłuża się wskutek wadliwej pracy komórek mózgowych uczącego się. Najodpowiedniej- szą porą do odrabiania zadań szkolnych jest czas między godziną 16:00 a 19:00.

Rodzic w tym czasie powinien czuwać nad prawidłowym przebiegiem pracy swojego dziecka, dopilnować aby odrobiło zadaną pracę domową. Jeżeli na zajęciach nie zrozumiało danych treści należy tak pokierować jego myśleniem aby naprowadzić na prawidłową drogę, udzielić wskazówek. Nie należy podawać gotowych rozwiązań.

W trakcie nauki domowej potrzebny jest odpoczynek. Krótka przerwa w odrabianiu prac domowych jest wskazana. Jest ona pewnym relaksem, ale musi być stosowana w odpowiednim momencie. Dziecko niech zakończy rozpoczętą pracę lub dojdzie do jakiegoś punktu i może zrobić sobie przerwę. Narastające zmęczenie zmniejsza koncentrację dziecka. Przerwa pozwala na uporządkowanie przeczytanych informacji i powiązanie ich w logiczną całość. Przerwa w trakcie odrabiania lekcji nie może być długa, aby dziecko nie zapomniało przez ten czas czego się nauczyło.

Zadaną pracę domową należy odrabiać w tym samym dniu, w którym została zadana i objaśniona, gdyż lepiej wówczas pamięta się materiał opracowany przed kilkoma godzinami podczas zajęć.

Nie „płaćmy” dzieciom za dobre stopnie. Nie będą odczuwały zadowo- lenia ze zdobytej wiedzy, a od razu wyczują interesowność.

Bardzo często spotyka się rodziców tzw. „nadgorliwych”, przejętych obowiązkami szkolnymi dzieci. Często za nich wykonują prace domowe. To jest ogromnie szkodliwe. Hamuje samodzielność dziecka, przyzwyczaja do nieu- czciwości jak i unikania wysiłku.

Inni rodzice wypytują dziecko o sprawy nie związane z lekcją i incydenty szkolne. Zdarza się, że często rodzice biją swoje dzieci za złe oceny, czy też przyniesioną uwagę. Częściowo kara taka zmobilizuje do nauki, ale strach

i groźby spowodują nerwowość u dziecka. Aby dziecko chętnie pracowało

w domu, rodzic musi stworzyć miłą atmosferę, bezpieczną, zainteresować się pracą dziecka, mieć czas na rozmowę, podzielenie się radościami, smutkami, zaakceptować dziecko i pomóc kiedy tego wymaga – nie wyręczać. Jeżeli rodzic ma problemy ze sposobem pomocy dziecku w nauce może się zwrócić

do nauczyciela, który udzieli fachowej porady. Razem osiągną wspólny cel jakim jest pomoc dziecku przy odrabianiu prac domowych.

Komfortowe warunki domowe nie zapewnią dziecku sukcesu w szkole, jeżeli rodzice są obojętni lub mają lekceważący stosunek do szkoły i domowych prac dziecka. Dzieciom w młodszym wieku szkolnym pomoc rodziców w odra-

bianiu prac domowych daje poczucie bezpieczeństwa, radości, zadowolenia, kształtuje się ogromna więź uczuciowa. Dziecko wyrastające w atmosferze miłości, poszanowania dla pracy utwierdzi się w przekonaniu, że to co robi jest ważne i potrzebne. Rodzic poprzez zainteresowanie pracą szkolną dziecka, kontrole, rozmowy, objaśnianie problemów, wyrabia stosunek systematy- czności, pilność i sumienność. Wpływa to zarazem na efektywność wyników

w nauce.


Wskazówki dla Rodziców:


 1. Stwórz dziecku odpowiednie warunki do nauki – wskaż miejsce do nauki

i ustal porę do odrabiania lekcji.

 1. Czuwaj nad przebiegiem pracy swojego dziecka.

 2. Podczas odrabiania prac domowych ukierunkowuj dziecko, a nie poda- waj gotowych rozwiązań.

 3. W czasie odrabiania prac domowych można zorganizować przerwy

w nauce, ale muszą być one zorganizowane w odpowiednim momencie

i nie za długie, tak aby dziecko po przerwie łatwo wróciło do dalszego odrabiania zadań.

 1. Zainteresuj się pracą szkolną swojego dziecka, aby wiedzieć nad czym należy popracować w domu.

 2. Nie płać dziecku za dobre stopnie, bo dziecko uczy się dla siebie, a nie dla pieniędzy.

 3. Nie odrabiaj zadań domowych za swoje dziecko.

 4. Nie bij dziecka za złe oceny, lecz zastanów się dlaczego Twoje dziecko otrzymało słabą ocenę.Bibliografia:

 1. Kruszko Krzysztof „Samodzielność uczniów klas początkowych w nauce

domowej”, Życie Szkoły 1/1996r.

 1. Szpiter Marianna „Znaczenie nauki domowej”, Życie Szkoły 6/1998r.

 2. Więckowski Ryszard „Nauka domowa dziecka w młodszym wieku szkolnym”, Życie Szkoły 2/1985r.

 3. Zborowski Jan „Proces nauki domowej ucznia”, PZWS Warszawa 1961r.

 4. Zacłona Zdzisława „Praca domowa uczniów klas I-III”, Życie Szkoły

1/1990r.

 1. Żywno Irena „Nauka domowa ucznia w klasach I-III”, Życie Szkoły

1/2001r.


Referat przygotowała: Bożena Dudzicz


Rodzina
Rodzina jest pierwsza i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości.


Człowiek nie jest stworzony, by żyć samotnie. Rodzi się i dorasta w rodzinie, aby później włączyć się swoją pracą w życie społeczne.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? (referat do wygłoszenia podczas zebrania z rodzicami) iconJak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej?

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? (referat do wygłoszenia podczas zebrania z rodzicami) iconOrganizacja pracy domowej ucznia, czyli wskazówki dla rodziców jak pomóc dziecku w samodzielnym uczeniu się

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? (referat do wygłoszenia podczas zebrania z rodzicami) iconReferat wygłoszony przez wychowawcę klasy 1e mgr Małgorzatę Świstak podczas zebrania z rodzicami w dniu 20. 04. 2005

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? (referat do wygłoszenia podczas zebrania z rodzicami) iconPomoc dziecku w złagodzeniu przedegzaminacyjnego stresu” – referat dla rodziców 12. 2004r.)

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? (referat do wygłoszenia podczas zebrania z rodzicami) iconJak pomóc dziecku dyslektycznemu?

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? (referat do wygłoszenia podczas zebrania z rodzicami) iconJak pomóc dziecku z dysleksją?

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? (referat do wygłoszenia podczas zebrania z rodzicami) iconJak pomóc dziecku w nowej szkole?

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? (referat do wygłoszenia podczas zebrania z rodzicami) iconJak pomóc dziecku pokonać stres?

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? (referat do wygłoszenia podczas zebrania z rodzicami) iconWywiady, zebrania z rodzicami, ankiety, obserwacje, lekcje dydaktyczno-wychowawcze, analiza dokumentacji, obserwacja dzieci podczas przerw, rozmowy z kuratorami oraz komendantami ohp

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? (referat do wygłoszenia podczas zebrania z rodzicami) iconJak pomóc dziecku w nauce języka niemieckiego?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom