Kasy chorych
Pobierz 42.91 Kb.
NazwaKasy chorych
Data konwersji16.09.2012
Rozmiar42.91 Kb.
TypDokumentacja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UCZESTNIKA IMPREZY SNOW DŻEM 2011MIEJSCE: Livigno, Włochy

TERMIN: 13-22.04.2012


Imię i nazwisko uczestnika

Data i miejsce urodzenia

Nr PESEL, nazwa kasy chorych

Nr paszportu lub dowodu osobistego

Adres zamieszkania

Numer telefonu

e-mail

szkolenie (tak/nie, jeśli tak narty czy deska i na jakim poziomie?)

dojazd (Warszawa/Wrocław/dojazd własny)

POWYŻSZE DANE SĄ NIEZBĘDNE!


1. REGULAMIN SZKOŁY


 1. OGÓLNE POSTANOWIENIA

 1. Uczestnikiem imprezy Snow Nation (wyjazdu/obozu/szkolenia) może być jedynie osoba, która spełnia warunki uczestnictwa wskazane w ofercie.

 2. Aby stać się uczestnikiem imprezy niezbędne jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji, poprzez kontakt z biurem szkoły Snow Nation (dane do kontaktu dostępne w zakadce KONTAKT), a także otrzymanie potwierdzenia tej rezerwacji.

 3. Uczestnikiem imprezy ostatecznie staje się osoba, która dokona wpłaty zaliczki określonej w ofercie.

 4. Dokonując rezerwacji i/lub wpłaty zaliczki uczestnik jednocześnie zgadza się z całym REGULAMINEM SZKOŁY i w pełni go akceptuje. 1. WARUNKI REZYGNACJI


 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy i zwrotu dokonanych wpłat w następujących przypadkach
    - Jeśli w terminie 3 dni od ogłoszenia zmian w ofercie zdecyduje się nie akceptować nowej oferty
    - Jeżeli zgłosi rezygnację w terminie poprzedzającym termin wpłaty zaliczki

 2. Uczestnik ma prawo do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy zrezygnować z udziału i zostaną zwrócone mu wszelkie poniesione koszty, pod warunkiem znalezienia osoby, która pojedzie w zamian na jego miejsce. Przy czym osoba ta musi być osobą równoprawną.
 1. ZMIANY W OFERCIE IMPREZY I ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie do 7 dni przed wyjazdem. Uczestnik ma prawo odmówić udziału w imprezie w przypadku wprowadzenia zmian i otrzyma zwrot wszystkich dokonanych wpłat w przypadku, gdy poinformuje organizatora nie później niż 3 dni po ogłoszeniu zmian w ofercie. Zwrot wpłaty odbywa się niezwłocznie po rezygnacji uczestnika. Brak odpowiedzi uczestnika w terminie 3 dni od daty ogłoszenia zmian, uważa się za zaakceptowanie nowej oferty.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy z przyczyn niezależnych od niego (niewystarczające warunki śniegowe itp.) oraz braku wystarczającej grupy osób do realizacji imprezy i zobowiązuje się w obu przypadkach do zwrotu wszystkich dokonanych wpłat.
 1. REGULAMIN IMPREZY

Uczestnik imprezy poczas trwania imprezy, zobowiązany jest do przestrzegania:

 1. lokalnych przepisów,

 2. zasad kodeksu narciarskiego,

 3. zasad ochrony przyrody,

 4. zachowania czystości i ochrony ppoż. obowiązującej w obiektach hotelowych,

 5. regulaminu ośrodka, tym także ciszy nocnej w określonych godzinach,

 6. bieżacych zaleceń osoby prowadzącej imprezę,

 7. powinien brać czynny udział w zajęciach szkoleniowych i rekreacyjno-rozrywkowych.
  Za naruszenie regulaminu imprezy odpowiedzialność ponosi uczestnik. W przypadku rażącego naruszania regulaminu oraz zachowania zagrażającego sobie i/lub innym, osoba kierująca imprezą w porozumieniu z organizatorem, może wydalić uczestnika z imprezy. Wówczas koszt wcześniejszego powrotu ponosi uczestnik. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.


2. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA IMPREZY


Bardzo ważne! Proszę wypełnić! Uczulenia (pokarmy, leki), subiektywne odczucie podróży autokarem, przyjmowanie leków i dawki, aparaty ortopedyczne, soczewki kontaktowe, dolegliwości: omdlenia, bóle brzucha, duszności, krwawienia z nosa oraz wszelkie inne ważne dla zdrowia informacje:


3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Zastosuję się do warunków uczestnictwa w imprezie, określonych w ofercie imprezy.

 2. Zobowiązuję się do terminowej wpłaty zaliczki 1 oraz pozostałych wpłat zawartych w ofercie.

 3. Oferta jest mi znana i w całości ją akceptuję.

 4. Zapoznałem(am) się z Regulaminem Szkoły i w pełni go akceptuję.

 5. Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje, które mogą pomóc w zapewnieniu doraźnej opieki medycznej w czasie pobytu w placówce wypoczynku, a w razie zagrożenia zdrowia lub życia zgadzam się na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje i podawanie leków. Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przeze mnie w danej imprezie.

 6. Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych na potrzeby Szkoły Snow Nation, Sport Nation i Kites’n’Girls zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz.883).

 7. Upoważniam do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.miejscowość, data czytelny podpis uczestnika imprezy

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kasy chorych iconOpieka domowa dla osób obłożnie I przewlekle chorych cz. III terapia domowa u chorych z zaburzeniami oddychania

Kasy chorych iconDo Zarz ą du Pracowniczej Kasy

Kasy chorych iconWydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

Kasy chorych iconKasy fiskalne w pytaniach I odpowiedziach

Kasy chorych iconKasy fiskalne w pytaniach I odpowiedziach

Kasy chorych iconInwentaryzacja kasy -zestawienie wpłacanej gotówki

Kasy chorych iconPalenia tytoniu znaleziono tylko w 647/1383 – 47,8% historiach choroby osób chorych na raka płuca. Zależność dynamiki zachorowalności na raka płuca od ciężkości uzależnienia od nałogu palenia tytoniu badano u chorych na raka płaskonabłonkowego, ponieważ w badanej grupie ten rak występowała prawie wy

Kasy chorych iconDo Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Uniwersytecie Warszawskim

Kasy chorych iconOŚwiadczenie kasjerki (kasjera) o przyjęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną

Kasy chorych iconKurs komputerowy z obsłUGĄ kasy fiskalnej oraz elementami przedsiębiorczośCI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom