Krzyżówka dla dzieci
Pobierz 73.04 Kb.
NazwaKrzyżówka dla dzieci
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar73.04 Kb.
TypDokumentacja
Patrycja Krawczewska (ul. Wolności) i Marek Stanisław Śliwiński (Odolanów); Małgorzata Maria Parszewska (ul. Radłowska) i Łukasz Ryszard Chojnicki (ul. Radłowska); Daria Radziszewska (ul. Wrocławska) i Maciej Mateusz Kalka (ul. Prądzyńskiego); Barbara Krystyna Sójka (ul. Zielona) i Sławomir Sójka (ul. Zielona); Anita Marta Reksa (ul Wróblewskiego) i Piotr Józef Kryszczuk (ul. Gorzycka); Sandra Kuźnik (ul. Sienkiewicza) i Dariusz Dominik Ignasiak (Szczury)

Szczęść Boże na Nowej Drodze

Odeszli do wieczności:

Wiktor Iwański (l. 83, ul. Jadwigi Żylińskiej); Janina Hermann (l. 76, ul. Konopnickiej); Henryk Pakulasz (l. 69, ul. Spichrzowa); Stefan Zawadzki (l. 78, ul. Radłowska); Urszula Kempkowska (l. 57, ul. Czwartaków); Antonina Jędrzejak (l. 85, ul. Grobla)

Niech odpoczywają w pokoju

Krzyżówka dla dzieci1. śpiew między czytaniami w czasie Mszy św.

2. grupa ludzi śpiewających w czasie Mszy św., może być również ..... aniołów

3. „pierwszy” mężczyzna

4. miejsce narodzin Pana Jezusa (Łk 2, 1 - 7)

5. poprzez chrzest każdy z nas staje się ...... Bożym.

6. Księga zawierająca Słowa Boga

7. moneta używana w czasach życia na ziemi Pana Jezusa (Mt 20, 9)

8. uboga wdowa wrzuciła do skarbony (Mk 12, 42)

9. uczeń, który przyprowadził Natanaela do Pana Jezusa (J 1,46)

10. człowiek, który jest już w Niebie

oprac. Ks. Krystian


Bliższe informacje na temat losowania nagród spośród dzieci,

które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę, podawane są w niedzielę

na Mszy św. z udziałem dzieci rozpoczynającej się o 10.45.

Nagrody sponsoruje Księgarnia św. Antoniego (ul. Raszkowska)

PISMO RELIGIJNE PARAFII ŚW. ANTONIEGO W OSTROWIE WLKP.


NR 109 ROK XII LISTOPAD 2007

PISMO PRZEZNACZONE DO UŻYTKU DUSZPASTERSKO – KATECHETYCZNEGO PARAFII, Adres: Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska 39W tym numerze gazetki znajdziesz:


- Umierać w Chrystusie ... str. 2


- Parafialna pielgrzymka

na Jasną Górę ... str. 3


- Wspomnienia z pielgrzymki (4.09.2007)

osób starszych ... str. 4


- Adwent – czas pokuty? ... str. 5


- Modlitwa przed ołtarzem św. Antoniego ... 6


- Odpust zupełny za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego ... 7


- W ostatnich tygodniach ... str. 7


- Krzyżówka dla dzieci ... str. 8Wydawca: Parafia Św. Antoniego, ul. Raszkowska 39, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

tel.: 0 62 / 736 28 01, fax.: 0 62 / 736 20 01

Strona internetowa parafii: www.antoni-ostrow.pl

Adres poczty elektronicznej: xadamz@interia.pl (można przesyłać artykuły)

Redaktor naczelny: Ks. Adam Zmuda, tel.: 0 62 / 736 21 08


Umierać w Chrystusie Jezusie...Dnia 1 listopada czciliśmy Tych, którzy już są tam, dokąd my pielgrzymujemy – w Niebie. Natomiast 2 listopada skupiliśmy się na modlitwie w intencji zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się w czyśćcu, aby jak najprędzej radowali się chwałą życia wiecznego z Bogiem.

Ale co to znaczy umrzeć, czy umierać będąc tutaj na ziemi?

Św. Paweł uczy, że aby zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba z Nim umrzeć, „opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana” (2 Kor 5,8). W tym „odejściu” jakim jest śmierć, dusza jest oddzielona od ciała. Połączy się z nim na nowo w dniu zmartwychwstania umarłych. Tajemnica losu ludzkiego ujawnia się najbardziej w obliczu śmierci. W pewnym sensie śmierć cielesna jest naturalna, ale dzięki wierze wiemy, że jest ona „zapłatą za grzech” (Rz 6,23). 401Por. Rdz 2, 17; 3, 3. 19; Mdr 1, 13; Rz S, 12; 6, 23.Por. Sobór Trydencki: DS 1511.Chociaż człowiek posiadał śmiertelną naturę, z woli Bożej miał nie umierać. Śmierć była 376 więc przeciwna zamysłom Boga Stwórcy, a weszła na świat jako konsekwencja grzechuPor. Mdr 2, 23-24..Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 18.Por. 1 Kor 15, 26.

Śmierć została przemieniona przez Chrystusa. Także Jezus, Syn Boży, przeszedł przez cierpienie śmierci, właściwej dla kondycji ludzkiej. Mimo swojej 612 trwogi przed śmierciąPor. Mk 14, 33-34; Hbr 5, 7-8., przyjął ją aktem całkowitego i dobrowolnego poddania się woli Ojca. Posłuszeństwo Jezusa przemieniło przekleństwo śmierci w błogosławieństwoPor. Rz 5, 19-21..1681-1690


Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska ma sens pozytywny. „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk” (Flp l, 21). „Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy” (2 Tm 2, 11). Istotna nowość śmierci chrześcijańskiej polega na tym, że przez chrzest chrześcijanin już w sposób sakramentalny 1220 „umarł z Chrystusem”, by żyć nowym życiem. Jeżeli umieramy w łasce Chrystusa, przez śmierć fizyczną wypełnia się to „umieranie z Chrystusem” i dopełnia w ten sposób nasze wszczepienie w Niego w Jego akcie odkupieńczym.Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Romanos, 6, 1-2.

W śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie. Dlatego chrześcijanin może przeżywać wobec śmierci pragnienie podobne do pragnienia św. Pawła: „Pragnę odejść, aby być z Chrystusem” (Flp 1, 23); może przemienić własną śmierć w akt 1025posłuszeństwa i miłości wobec Ojca, na wzór ChrystusaPor. Łk 23, 46..

Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, czasu łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by realizował swoje ziemskie życie według zamysłu Bożego i by decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu. Gdy zakończy się „jeden jedyny bieg naszego ziemskiego żywota”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48. , nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. „Postanowione ludziom raz umrzeć” (Hbr 9, 27). Po śmierci nie ma reinkarnacji.


Na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego

opracował ks. Adam

Kilka refleksji na temat śmierci:

Chcę widzieć Boga, ale trzeba umrzeć, by Go zobaczyć”. (św. Teresa od Jezusa)

Ja nie umieram, ja wchodzę wŻycie!” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Tak powinieneś zachować się w każdym czynie i w każdej myśli, jak gdybyś dziś miał umrzeć. Jeśli miałbyś czyste sumienie, nie bałbyś się bardzo śmierci. Lepiej jest unikać grzechu, niż uciekać przed śmiercią. Jeśli dziś nie jesteś gotowy, czy będziesz gotowy jutro?” (O naśladowaniu Chrystusa, I, 23, 1.)


2.


Odpust zupełny za odmówienie

Koronki do Miłosierdzia BożegoPenitencjaria Apostolska 12 stycznia 2002 r. wydała akt, w którym udziela pod zwykłymi warunkami odpustu każdemu wiernemu, który „pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” - przypomina w jednym z numerów tygodnik Niedziela.

Dekret dotyczy całego terytorium Polski. Warunki to:

  • sakramentalna spowiedź lub stan łaski uświęcającej,

  • Komunia eucharystyczna,

  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego

  • całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Jeżeli zaś wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny.

Zezwolenie to jest odpowiedzią na prośbę wyrażoną przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu, występującego w imieniu biskupów polskich zebranych na 315. Zebraniu Plenarnym w Częstochowie w dniach 29-30 listopada 2001 r.W ostatnich tygodniach:


Sakrament chrztu św. przyjęli:

Jakub Piotr Pastucha (ul. Dembińskiego); Wiktoria Anna Jasiewicz (ul. Dembińskiego); Nada Zofia Kowalska (Przygodzice); Filip Andrzej Borowiak (ul. Konopnickiej); Alan Ryszard Kaźmierczak (ul. Wojska Polskiego); Kacper Goclik (ul. Sienkiewicza); Klaudia Kidziak (ul. Nullo); Jakub Łukasz Kidziak (ul. Chłopickiego); Elżbieta Aleksandra Bothur (Franklinów); Gabriela Osiewała (ul. Limanowskiego); Maja Stanisława Malinowska (ul. Mielczarskiego); Julia Agnieszka Chojka (ul. Konopnickiej); Lena Magdalena Sójka (ul. Zielona); Eryk Daniel Pietkiewicz (ul. Raszkowska); Maja Zofia Pękacz (ul. Bp W. Kadłubka); Jan Paweł Gawełek (ul. Konopnickiej)

Witamy we wspólnocie wierzących

Sakramentalny związek małżeński zawarli:

Anna Maria Duleba (ul. Iwaszkiewicza) i Jacek Michał Rudowicz (ul. Mielczarskiego); Katarzyna Karolina Demel (ul. Wojska Polskiego) i Marek Eugeniusz Rutkowski (ul. Wojska Polskiego); Agnieszka Maria Bona (ul. Wojska Polskiego) i Michał Tomasz Mielczarek (ul. Wojska Polskiego); Anna Maria Jankowska (ul. Ogrodowa) i Andrzej Tomasz Pląder (ul. Konopnickiej); 7.Co to jest odpust zupełny?

W historii narosło wiele opinii na temat odpustów. Były czasy, w których poprzez niewłaściwe ich traktowanie dochodziło do bardzo poważnych nadużyć. Dzisiaj, a już właściwie podczas trwania Soboru Watykańskiego II, zorientowano się, że odpusty są zbyt ważną sprawą, by przejść obok nich obojętnie. Z tej racji Paweł VI ogłosił w Konstytucji Apostolskiej „Indulgentiarum doctrina”, z 1 stycznia 1967 r., poprawioną naukę w zakresie praktyki odpustów. Podaje ją w sposób skondensowany w kanonach 992-997 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Objawienie Boże poucza nas, że grzechy pociągają za sobą kary, a gładzone są przez cierpienie, trudy życia czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9). Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej określa się terminem „odpust”, którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości. Paweł VI zniósł odpusty określane konkretnym czasem (np. ilością dni lub lat), ponieważ w wieczności nie ma czasu. Wierny może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale za nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, poza pozostającymi w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie.

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki:

1) spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej;

2) Komunia św.;

3) modlitwa w intencji Papieża;

(chodzi tu o intencję, jaką Ojciec św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby Papieża. Wystarczy odmówić Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo);

4) wyrzeczenie się przywiązania do grzechu nawet powszedniego

ks. Jacek Nowak SAC

(Sekretarz Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski)


Modlitwa przed ołtarzem św. Antoniego


Święty Antoni, chwało Kościoła Bożego, który podnosisz wszystkich strapionych. Naśladując przykład pewnej pobożnej duszy, która została wysłuchana, gdy za Twoim natchnieniem modliła się przy Twoim ołtarzu, ja także, najmniejszy Twój sługa, z wielką ufnością czczę Twój wizerunek i Ciebie samego w nim uwielbiam. Pamiętaj, mężu Boży, jak wielkim zaszczytem obdarzył Cię Kościół Święty, skoro na ołtarzu Tobie poświęconym odnawia Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Proszę Cię zatem, abyś za wszystkich tu uciekających się do Twej modlitwy przed majestatem Bożym wstawiać się raczył. Oto przychodzę w moich potrzebach i udaję się do świętego ołtarza Twego z wielką ufnością, bo jesteś przecież nieprzebraną skarbnicą pociechy, do której wszystkim strapionym uciekać się każesz. Nie dopuść, Patronie pomocy i rady, abym kiedykolwiek zagubił, utracił łaskę Bożą. Daj, abym zawsze radował się nią oraz w niej utwierdzał. Strzeż mnie i wspomagaj we wszystkich moich potrzebach. Amen.

6.Parafialna pielgrzymka na Jasną Górę


Również tego roku, tradycyjnie 29 sierpnia proboszcz naszej parafii, ksiądz infułat Tadeusz Szmyt zorganizował autokarową pielgrzymkę do Częstochowy, do naszej ukochanej Matki.

Przed wyjazdem parafianie zebrali się wczesnym rankiem w kościele, aby pielgrzymowanie rozpocząć od wspólnej modlitwy, którą poprowadził ksiądz infułat. Podczas modlitwy zostały wymienione ważne dla wszystkich sprawy, w których intencji udawaliśmy się do stóp naszej Matki i Królowej. Po błogosławieństwie udzielonym na czas pielgrzymowania rozeszliśmy się do autokarów. Ksiądz infułat zadbał, aby w każdym z 5 autokarów był czy to diakon, kleryk czy siostra salezjanka, którzy przez prowadzenie modlitwy i śpiewu wprowadzali już w drodze modlitewne skupienie. Sądzę, że każdy niósł w sercu, do naszej Matki głównie trudne sprawy swoich bliskich i własne, ale też podziękowania za dobro, którego doświadczył. Na pewno troską wszystkich jest los naszej Ojczyzny, stąd prośba w intencji rządzących, aby swoje wybranie przyjmowali jako służbę narodowi i oświeceni światłem Ducha Świętego, umocnieni Bożą mocą, z miłością podejmowali wszystkie decyzje; w intencji pracodawców, aby w swoim sumieniu potrafili powiedzieć, że stosują sprawiedliwe zasady zatrudniania i wynagradzania. Oczywiście nie zabrakło modlitwy w intencji księdza infułata oraz naszych drogich księży wikariuszy i diakona, aby Matka Boża wypraszała u Syna swego Jezusa Chrystusa wszelkie łaski, wspierała w trudzie posługi duszpasterskiej oraz otaczała swoją macierzyńską miłością.

Stałymi punktami pielgrzymki parafialnej jest uczestniczenie w Drodze Krzyżowej na wałach oraz we Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu, która jest odprawiana w intencji wszystkich pielgrzymujących. Była również możliwość wzięcia udziału w drugiej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i rządzących oraz w Nabożeństwie Różańcowym. Czas wolny, każdy mógł spędzić zgodnie z potrzebą serca, we własnym zakresie.

Wspólne pielgrzymowanie sprawia, że jesteśmy już nie tylko pojedynczymi osobami, ale wspólnotą parafian św. Antoniego. Świadczyły o tym wspólne rozmowy, wzajemnie wymieniane powitania i uśmiechy między wszystkimi uczestnikami pielgrzymki.

Powróciliśmy do Ostrowa, zgodnie z planem tj. około godziny 20.oo, szczęśliwi, pełni nowych sił i nadziei na lepsze jutro.

Jeszcze słowo podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania pielgrzymki, prowadzących modlitwę oraz śpiew w autokarach i oczywiście dla wszystkich, którzy wzięli udział we wspólnym pielgrzymowaniu. Bóg zapłąć!

Do zobaczenia za rok, może w jeszcze liczniejszym gronie.


Pielgrzym 3.

Wspomnienia z pielgrzymki (dn. 4.09.2007)

osób starszych do Pogorzelicy i okolic


Z inicjatywy naszego Parafialnego Zespołu Charytatywnego Caritas została zorganizowana pielgrzymko-wycieczka w dniu 4 września, dla osób chorych, starszych, samotnych. Docelową miejscowością była Pogorzelica. Na miejscu zostaliśmy serdecznie przyjęci przez ks. proboszcza Rafała Mielcarka, który przez 3 lata był wikariuszem w naszej parafii. Tutaj uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej; ks. infułat Tadeusz Szmyt modlił się w intencji chorych jak również w intencji ks. Rafała i jego parafii. Ks. Rafał w homilii mówił o Miłosierdziu Bożym i sensie cierpienia. Pielgrzymi przygotowali oprawę liturgiczną, a jako dar złożyli na ołtarzu bukiet róż. Po zwiedzeniu świątyni poszliśmy na probostwo na wspólny posiłek.

Z Pogorzelicy udaliśmy się do Śmiełowa tu zwiedziliśmy Muzeum Adama Mickiewicza, podziwiając eksponaty-pamiątki, wydania jego dzieł.

Dalsza trasa wiodła do Brzóstkowa. Z okien autokaru można było dostrzec kościół p.w. św. Jana Chrzciciela usytuowany na wzgórzu Szwajcarii Żerkowskiej. Proboszcz ks. prałat Kazimierz Walczak zapoznał nas z historią kościoła oraz z cennymi zabytkami do których należą: figura św. Jana Chrzciciela z XVII w., obraz Matki Bożej Śnieżnej z XVI w. oraz krzyż z figurami czterech ewangelistów z XVII w. Na frontonie świątyni znajduje się napis NIEŚMIERTELNEMU-ŚMIERTELNI.

Następnie pojechaliśmy do miejscowości Lgów - tu zwiedziliśmy okazały drewniany kościółek p.w. Narodzenia NMP pochodzący z XVIII w. wybudowany w stylu manierystycznym z elementami wczesnego baroku. Zauroczeni pięknem kościółka zwanego „perełką” po krótkiej modlitwie udaliśmy się do Żerkowa, gdzie oczekiwał nas proboszcz kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa ks. kanonik Kazimierz Radzikowski. Ks. kanonik przedstawił nam historię barokowego kościoła, którego początki sięgają XVII w. i wymienił najcenniejsze zabytki do których należą: drewniane tabernakulum z początku XVII w. oraz trzy barokowe ołtarze z XVIII w. - obecnie odnawiane.

W drodze powrotnej odmówiliśmy różaniec jako modlitwę dziękczynną za to, że Pan Bóg pozwolił nam przeżyć ten piękny słoneczny dzień, za kapłanów, którzy nam towarzyszyli oraz za wszystkich ludzi, których Pan Bóg postawił na naszej drodze.

Wróciliśmy pełni wrażeń i przeżyć. Widząc zadowolenie i radość na twarzach ludzi, którzy mimo swych dolegliwości, dzielnie znosili trudy pielgrzymowania, jesteśmy przekonani, że warto dla nich organizować takie wyjazdy, aby mogli oderwać się od codziennej rzeczywistości i na chwilę zapomnieć o swym cierpieniu.

Wolontariuszka


Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą, śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.

Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych! Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli, ponieważ śmierć druga nie uczyni im złaŚw. Franciszek z Asyżu, Cantico delle creature..” (św. Franciszek z Asyżu)


4.

Adwent - czas pokuty?


Adwent to okres pokuty? Dlaczego akurat jest to okres przed Bożym Narodzeniem, czy ma to z nim jakiś związek? Dlaczego nie należy się wtedy bawić?

Adwent nie jest w sposób ścisły czasem pokuty (tak jak jest nim np. Wielki Post). Jest w integralny sposób związany z Bożym Narodzeniem. Aby to wyjaśnić, trzeba najpierw powiedzieć parę słów o znaczeniu wydarzeń starotestamentowych dla Kościoła. Otóż wiele wydarzeń opisanych w Starym Testamencie było zapowiedzią (bibliści mówią: typem lub figurą) wydarzeń nowotestamentowych. Figury zostają odsłonięte przez nowe odczytanie tekstów starotestamentalnych w Duchu Prawdy, wychodząc od Chrystusa. W ten sposób potop i arka Noego są figurami zbawienia przez chrzest, podobnie obłok i przejście przez Morze Czerwone, a woda wyprowadzona ze skały jest figurą duchowych darów Chrystusa; manna na pustyni stanowi zapowiedź Eucharystii, prawdziwego Chleba z nieba (J 6, 32); /Katechizm/.

Szczególnym przykładem takiej figury jest Naród Wybrany (figura nowotestamentowego Kościoła) oraz oczekiwanie na pierwsze przyjście Mesjasza. Owo oczekiwanie symbolizowało nasz nowotestamentowy Adwent - oczekujemy na ponowne przyjście Jezusa w chwale. Aby o tym oczekiwaniu przypomnieć, aby odnowić w sobie tę tęsknotę za powtórnym przyjściem Jezusa na końcu dziejów Kościół obchodzi Uroczystość Bożego Narodzenia wraz z poprzedzającym go Adwentem. Celebrując co roku liturgię Adwentu, Kościół aktualizuje to oczekiwanie Mesjasza; uczestnicząc w długim przygotowaniu pierwszego przyjścia Zbawiciela, wierni odnawiają gorące pragnienie Jego drugiego przyjścia /KKK/. Reasumując, sensem Adwentu i Bożego Narodzenia jest rozpamiętywanie wielkich rzeczy jakie uczynił Bóg poprzez Wcielenie i przygotowanie na rzeczy, jakie zapowiedział i jakie z całą pewnością uczyni.

Co do pytania o zabawę i pokutę - w sensie ścisłym w nowej redakcji Przykazań kościelnych nie ma takiego zakazu (niegdyś istniał zapis „W czasach zakazanych hucznych zabaw nie urządzać”). Jednak niewątpliwie elementem przygotowania do paruzji Jezusa Chrystusa jest zalecona przez Niego pokuta. Tak że huczne zabawy nie służą pielęgnowaniu w tym okresie tęsknoty za Niebieskim Jeruzalem. Jednak najważniejsze jest zachowanie pewnego rodzaju nastawienia duszy, aby wykorzystać czas adwentu jak najlepiej.

(Więcej na ten temat - Katechizm numery: 524, 1093,1094,1095)

Redakcja


Co jest najśmieszniejsze w ludziach:

Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej i w ten sposób nie przeżywają ani teraźniejszości ani przyszłości. Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli.” (Paulo Coelho)

5.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Krzyżówka dla dzieci iconCo Kurta robił na podwórku, Franek, Jak się dzieci z Rozalią bawiły, Lalka Małgosi; Śpiewnik dla dzieci, wiersze dla dzieci…

Krzyżówka dla dzieci iconBezpieczeństwo dzieci I młodziezy podczas wypoczynku porady dla dzieci

Krzyżówka dla dzieci iconKarta Praw Dziecka Moje Prawa czyli Konwencja o Prawach Dzieci dla dzieci

Krzyżówka dla dzieci icon1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat. Dzieci muszą się znajdować pod opieką osób dorosłych

Krzyżówka dla dzieci iconKrzyżÓwka

Krzyżówka dla dzieci iconKrzyżÓwka – sole

Krzyżówka dla dzieci iconKrzyżÓwka rodzinna

Krzyżówka dla dzieci iconKrzyżÓwka nr 81 poziomo

Krzyżówka dla dzieci iconKrzyżÓwka nr 65 poziomo

Krzyżówka dla dzieci iconKrzyżÓwka nr 63 poziomo

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom