Dorobek ideowy I kulturowy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce
Pobierz 227.89 Kb.
NazwaDorobek ideowy I kulturowy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce
strona3/3
Data konwersji17.09.2012
Rozmiar227.89 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3
Spółdzielczość. Problematyka społeczna i ekonomiczna, PWE, Warszawa 1986.

2 A. Maliszewski, Ewolucja myśli i społeczno-ekonomiczna rola spółdzielni mieszkaniowej w Polsce, SIB, Warszawa 1992

3 J. Turowski, R. Mitaszko, Spółdzielcze osiedle mieszkaniowe. Monografia socjologiczna osiedla im. A. Mickiewicza LSM, Materiały i Studia Rady Naukowej CZSBM, z. 6, Warszawa 1969.

4 T. Lewandowski, Samorząd społeczny w spółdzielniach mieszkaniowych. Seminarium: Samorząd spółdzielni mieszkaniowych w ogólnym systemie społecznego samorządu mieszkańców miast. ZWCRS, Warszawa 1967.

5 Tzw. specustawa z 1990 r.

6 R. Jajszczyk, Spółdzielczość mieszkaniowa w polskim mieszkalnictwie, w „Nowiny” PTM, nr 7/2008.

7 Klasyfikację taką przyjmują S. Daka, P. Grzegorzewski, Zarządzanie spółdzielnią, Difin, Warszawa 1990.

8 „Nowiny” PTM pod w/w tytułem, nr 5/2006.

9 S. Thugutt, Spółdzielczość, Glasgow 1944.

10 cyt. wyd., s. 99.

11 j.w.

12 j.w., s. 97.

13 Informacja o wykonaniu podstawowych zadań spółdzielczości mieszkaniowej w 1988, CZSBM 1989, masz. pow., s. 12-14.

14 Sprawozdanie z działalności spółdzielczości mieszkaniowej w roku 1986, CZSBM, 1987.

15 Informacja o wykonaniu..., j.w., s. 13.

16 K. Piasecka (Prezes KSM), wypowiedź w dyskusji na seminarium „Spółdzielnie mieszkaniowe – relikt przeszłości czy szansa na przyszłość?”, „Nowiny” PTM nr 5/2006, s. 54.

17 j.w., s. 54.

18 j.w., s. 55.

19 Z. Gotfalski, Bilans pięćdziesięciolecia (Spółdzielnie, Centralny Związek),w: Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, „Nowiny” , PTM, Warszawa 2008, s. 72.

20 A. Maliszewski, op. cit., s. 11.

21 Wyraźny wpływ miało też liczne grono ludzi nauki współpracujących z Instytutem Gospodarstwa Społecznego, a m.in.: K. Krzeczkowski, L. Landau, E. Strzelecki, T. Sztrum de Strem, S. Rychliński.

22 Blokowiska OK, „Gazeta Wyborcza”, 18.08.2010.

23 Z. Świtalski, Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce międzywojennej 1918-1939, Warszawa, 1973.

24 Tu warto pokusić się o małą dygresję dotyczącą postaci B. Bieruta. W niektórych opracowaniach dotyczących WSM nazwisko to jest starannie pomijane. Niesłusznie. Człowiek ten był współzałożycielem WSM i członkiem jej pierwszego Zarządu. Jak wspomina S. Tołwiński, B. Bierut był współautorem statutu WSM (ze S. Szwalbe i J. Hemplem); on też uzyskał przydział pierwszej działki budowlanej dla WSM przy projektowanym wówczas placu Wilsona (S. Tołwiński, Wspomnienia 1895-1939, PWN, Warszawa 1970, s. 249-250); uprzednio był pracownikiem Lubelskiej Spółdzielni Spożywców i członkiem Zarządu Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych. S. Szwalbe, którego drogi życiowe przeplatały się z działalnością B. Bieruta wielokrotnie, zarówno w rozmowach, jak i publikacjach podejmował temat charakterystyki B. Bieruta (m.in. S. Szwalbe, Świadectwo czasu, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1988, s. 323-333) późniejszego pierwszego prezydenta Polski Ludowej. Syntezę tych opinii sprowadzić można do stwierdzenia, iż Bierut, w sposób trudno zrozumiały dla jego byłych współpracowników, zmieniał swoje oblicze – „odsuwa się od dawnych przyjaciół (…) internuje Gomułkę, toleruje nadużycia Urzędu Bezpieczeństwa, aprobuje, on spółdzielca, antyspółdzielcze decyzje (nawet wobec WSM, której był współzałożycielem” (j.w., s. 333). Nie wchodząc w szczegóły można stwierdzić, że B. Bierut spółdzielca, po pobycie w okresie wojny w Związku Radzieckim, stał się innym człowiekiem, co nie zmienia oceny uprzednich dokonań w spółdzielczości.

25 A. Maliszewski, op. cit., s. 62.

26 Patrz m.in.: A. Piechowski, Losy spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie w latach okupacji niemieckiej, SIB, Warszawa 1992; H. Trocka, Spółdzielczość polska w kampanii wrześniowej i antyhitlerowskim ruchu oporu na terenie Generalnego Gubernatorstwa, wyd. SP „Spółdzielca”, 2004.

str.

1   2   3

Powiązany:

Dorobek ideowy I kulturowy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce iconHistoria I przyszłość spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce Konferencja w Bydgoszczy 04. 11. 2010r. Referent Leszek Małecki

Dorobek ideowy I kulturowy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce icon84171358 ideowy opis koncepcji programowo-przestrzennej

Dorobek ideowy I kulturowy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce iconTemat: Architektura komputera. Schemat ideowy systemu mikroprocesorowego

Dorobek ideowy I kulturowy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce iconGimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika ul. Spółdzielczości 21

Dorobek ideowy I kulturowy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce iconTezy programowe na V kongres spóŁdzielczośCI

Dorobek ideowy I kulturowy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce iconKomitet Organizacyjny II turnieju Wiedzy I Spółdzielczości

Dorobek ideowy I kulturowy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce iconKontekst kulturowy szafy”

Dorobek ideowy I kulturowy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce iconKontekst kulturowy dzwonu Paulina Hyży

Dorobek ideowy I kulturowy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce iconUniwersalizm, tożsamość I relatywizm kulturowy a globalizacja

Dorobek ideowy I kulturowy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce iconKultura I psychologia – wzajemne zależności; relatywizm kulturowy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom