Temat: Obraz wojny I okupacji na ziemiach polskich w historii I literaturze XX wieku lekcja utrwalająca
Pobierz 26.93 Kb.
NazwaTemat: Obraz wojny I okupacji na ziemiach polskich w historii I literaturze XX wieku lekcja utrwalająca
Data konwersji17.09.2012
Rozmiar26.93 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ LEKCJI
HISTORII I JĘZYKA POLSKIEGO

W KLASIE III GIMNAZJUM


Prowadzące:

nauczyciel historii – mgr Kamila Machowicz

nauczyciel języka polskiego – mgr Anna Matuszewska

Klasa III iTermin: 16.04.2003


Czas trwania: 45 min.


Temat:

Obraz wojny i okupacji na ziemiach polskich w historii i literaturze XX wieku – lekcja utrwalająca.


Cele lekcji:

 1. ogólny – przypomnienie i utrwalenie poznanych pojęć historycznych oraz utworów literackich związanych z wojną i okupacją;

 2. operacyjne – kształtowanie umiejętności przetwarzania informacji zawartych w tekście popularnonaukowym, literatury pięknej, na mapie w celu interpretacji faktów historycznych;

 • doskonalenie umiejętności rozumienia zawartości ideowo-artystycznej dzieła literackiego;

 • kształtowanie postawy wrażliwości społecznej;

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej;


Forma pracy: zbiorowa


Metoda pracy:

Praca w grupach, rozmowa nauczająca, praca z mapą historyczną, praca z tekstem popularnonaukowym, praca z tekstem literackim.


Środki dydaktyczne:

Podręcznik historii i literatury do klasy III gimnazjum, mapa ścienna: „Polska w czasie II wojny światowej” i mapka IV rozbiór Polski wykonana przez uczniów; „Ludzie Hitlera” G. Knoppa, „Oświęcim – przewodnik po muzeum”, „Lista Katyńska”, „Ilustrowana historia świata” J. M. Robertsa, materiały historyczne z Internetu, gazetka ścienna przedstawiająca sceny walki; rekwizyty: warkoczyk, jabłko, koniak, książka, naszyjnik, wystawa książek związanych z II wojną światową m.in. „Niemcy”, „Kamienie na szaniec”, „Medaliony”, „Szkice spod Monte Cassino, „Pamiętnik z powstania warszawskiego”.


Przebieg lekcji:

Fazy lekcji

Czas


Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

Wstępna

5 min.

 1. Sprawy organizacyjne:

 • Powitanie

 • Sprawdzenie obecności

 1. Przedstawienie celu lekcji (głównego)

Podział klasy na 4 grupy, wybór lidera

n-l j. polskiego

Główna

10 min.


20 min.

 1. Podanie tematu lekcji

 2. Przypomnienie pojęć historycznych: okupacja, eksterminacja, obóz zagłady, łagier, deportacje, łapanki, NKWD, sowietyzacja.

 3. Przypomnienie informacji związanych z tzw. IV rozbiorem Polski.
 1. Rozdzielenie przez nauczyciela poszczególnym grupom zagadnień historycznych i literackich. Wyjaśnienie sposobu prezentacji.
 1. Ocena wypowiedzi uczniów oraz ocena dla grupy.
 1. Zapis tematu do zeszytu.

 2. Uczniowie odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania, przytaczając odpowiednie przykłady.
 1. Uczniowie objaśniają fakty historyczne, prezentując mapkę wykonaną w TI.

 2. Praca w grupach nad zagadnieniami.
 1. Przedstawienie materiału faktograficznego i literackiego przez poszczególne grupy.
n-l historii


n-l j. polskiego i n-l historii


n-l j. polskiego i n-l historii

Końcowa

10 min.

 1. Polecenie sformułowania wniosków metodą „burzy mózgów”.

 2. Polecenie wykonania zadania domowego.

 1. Wykonanie polecenia na tablicy i w zeszytach (równoczesne).

 2. Zapisanie zadania domowego: do wniosków z lekcji dopisz własne przemyślenia związane z tematem lekcji.

n-l j. polskiegoZałączniki
 • Zadania dla poszczególnych grup
Grupa I


 1. Jakie były cele polityki Niemiec na okupowanych ziemiach polskich?

 2. Wymień metody walki z okupantem (3) przedstawione w „Kamieniach na szaniec”

 3. Z jakiego utworu pochodzi następujący fragment: „Jak pan myśli: czy wolno narażać człowieka dla ratowania innego człowieka? Wolno, a czasem nawet trzeba”.

 4. Podany rekwizyt (jabłko) przyporządkuj do utworu, podaj nazwisko autora.Grupa II


 1. Zamierzenia ZSRR w stosunku do zajętych terenów państwa polskiego – Kresów Wschodnich.

 2. W formie plastycznej ukaż metody walki Szarych Szeregów w „Kamieniach na szaniec”

 3. Z jakiego utworu pochodzi następujący fragment: „Uwaga, uwaga! Przeszedł koma trzy. Ktoś biegnie po schodach”.

 4. Podany rekwizyt (naszyjnik) przyporządkuj do utworu, podaj nazwisko autora.Grupa III


 1. Formy eksterminacji Polaków pod okupacją niemiecką. Podaj tytuł (1) utworu.

 2. Zarecytuj przynajmniej jedną zwrotkę dowolnego utworu związanego z wojną.

 3. Z jakiego utworu pochodzi następujący fragment: „I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, i poczułeś, jak cię jeży w dźwięku minut – zło”.

 4. Podany rekwizyt (książka) przyporządkuj do utworu, podaj nazwisko autora.Grupa IV


 1. Formy eksterminacji Polaków pod okupacją radziecką. Podaj tytuł (1) utworu.

 2. Z jakiego utworu pochodzi następujący fragment: „- Postojtie – powtórzył jeszcze raz. Zatrzymali się sołdaty i na krok od jeńca odstąpili”.

 3. Podany rekwizyt (warkoczyk) przyporządkuj do utworu, podaj nazwisko autora.  • Przykładowe wnioski

 1. Zagłada każdego narodu zasługuje na potępienie.

 2. Nie istnieją narody „lepsze” i „gorsze”.

 3. Eksterminacja Polaków w okresie okupacji nie ma precedensu w historii dziejów ludzkich.
  • Mapka historyczna przedstawiająca tzw. IV rozbiór Polski wykonana przez uczniów (do wklejenia w zeszycie)
  • Diagram literacki (do wklejenia w zeszycie).

(Połącz tytuły z nazwiskami twórców)


 1. „Warkoczyk”

 2. „Kamienie na szaniec”

 3. „Niemcy”

 4. „Charosza twarz”

 5. „Elegia o chłopcu polskim”

 6. „17 września”

A. Kalinin

L. Kruczkowski

T. Różewicz

K. K. Baczyński

A. Kamiński

Z. Herbert

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Obraz wojny I okupacji na ziemiach polskich w historii I literaturze XX wieku lekcja utrwalająca iconLekcja 40 Dział: Gospodarka Temat: Stosunki gospodarcze na ziemiach polskich w XIX wieku

Temat: Obraz wojny I okupacji na ziemiach polskich w historii I literaturze XX wieku lekcja utrwalająca iconTemat: Tajne nauczanie na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej (1939-1945) w świetle relacji nauczycieli

Temat: Obraz wojny I okupacji na ziemiach polskich w historii I literaturze XX wieku lekcja utrwalająca iconLekcja 21 Dział: Wiek XIX temat: Sytuacja polityczna na ziemiach polskich pod zaborami

Temat: Obraz wojny I okupacji na ziemiach polskich w historii I literaturze XX wieku lekcja utrwalająca iconPraca konkursowa na temat: „Rola pieniądza zastępczego na ziemiach polskich I jego znaczenie w gospodarce państwa w XIX i XX wieku”

Temat: Obraz wojny I okupacji na ziemiach polskich w historii I literaturze XX wieku lekcja utrwalająca iconWojny na ziemiach polskich

Temat: Obraz wojny I okupacji na ziemiach polskich w historii I literaturze XX wieku lekcja utrwalająca iconLekcja 11 Dział: Od XVI do końca XVIII wieku Temat: „Srebrny wiek” Rzeczypospolitej. Wojny z Rosją, Szwecją I Turcją

Temat: Obraz wojny I okupacji na ziemiach polskich w historii I literaturze XX wieku lekcja utrwalająca iconLekcja 100 Dział: Wiek XIX i początek wieku XX (historia Polski) Temat: Sprawa polska podczas I wojny światowej

Temat: Obraz wojny I okupacji na ziemiach polskich w historii I literaturze XX wieku lekcja utrwalająca iconLekcja 137 Dział: Od końca II wojny światowej do czasów współ Temat: Świat, Europa I Polska na przełomie XX i XXI wieku

Temat: Obraz wojny I okupacji na ziemiach polskich w historii I literaturze XX wieku lekcja utrwalająca iconLekcja 40 Dział: Świat w XIX wieku Temat: Wizje państwa I społeczeństwa w programach polskich partii politycznych

Temat: Obraz wojny I okupacji na ziemiach polskich w historii I literaturze XX wieku lekcja utrwalająca iconSytuacja na ziemiach polskich u schyłku I wojny światowej. Kształtowanie się pierwszych ośrodków władzy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom