Podstawowe sk ładniki planu zarządzania nieruchomośCIĄ wersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości
Pobierz 44.14 Kb.
NazwaPodstawowe sk ładniki planu zarządzania nieruchomośCIĄ wersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar44.14 Kb.
TypCharakterystyka
PODSTAWOWE SKŁADNIKI PLANU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 1. wersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości.
 1. WSTĘP
 1. Cele opracowania planu i oczekiwania właściciela

 2. Podstawowe akty prawne regulujące proces zarządzania nieruchomościami.
 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
 1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela(przedmiot, podmiot i obciążenia).

 2. Lokalizacja ogólna - przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.

 3. Lokalizacja szczegółowa.

 4. Opis i stan techniczny budynków i budowli.

 5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i funkcjonalne).

 6. Zawartość dokumentacji technicznej (jej części składowe, miejsce przechowywania itp.)

 7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości.

 8. Określenie potrzeb remontowych.

 9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością.

 10. Podsumowanie i wnioski.
 1. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 1. Określenie zasięgu rynku.

 2. Klienci-potrzeby, preferencje i upodobania.

 3. Konkurencyjne nieruchomości.

 4. Analiza porównywalnych nieruchomości.

 5. Podsumowanie i wnioski.
 1. BIEŻACA ANALIZA FINANSOWA


1. Przychody i koszty-specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych.

2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów.

3. Potencjalne źródła finansowania.

4. Określenie wartości nieruchomości.

5. Podsumowanie i wnioski.


 1. ANALIZA STRATEGICZNA
 1. Mocne i słabe strony nieruchomości.

 2. Określenie wariantów postępowania.
 1. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA


1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów.

2. Wskazanie wariantu optymalnego.


 1. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM

EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ.

 1. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE.


Załączniki.


 1. Wersja skrócona -dla wszystkich typów nieruchomości poza komercyjnymi

(zaproponowana przez MM w dyskusji nt. konstrukcji planów zarządzania)


1. Wstęp


2. Podstawowe informacje o nieruchomości

2.1 Stan prawny nieruchomości i status właściciela

2.2 Lokalizacja ogólna i szczegółowa - przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego.

2.3 Opis i stan techniczny budynków i budowli

2.4 Zawartość2.5 dokumentacji technicznej

2.6 Charakterystyka nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania i wykorzystania.

2.7 Określenie potrzeb remontowych

2.8 Obecny sposób zarządzania nieruchomością


3. Analiza rynku nieruchomości

3.1 Określenia zasięgu rynku

3.2 Klienci - ich potrzeby, preferencje i upodobania

3.3 Nieruchomości konkurencyjne i porównywalne


4. Bieżąca analiza finansowa


4.1 analiza przychodów i kosztów - możliwości ich optymalizacji

4.2 Potencjalne źródła finansowania bieżącego utrzymania nieruchomości oraz prac remontowo- modernizacyjnych

4.3 Określenie wartości nieruchomości


5. Analiza strategiczna


5.1 Mocne i słabe strony nieruchomości oraz jej szanse i zagrożenia rozwojowe

(analiza SWOT)

5.2 Określenie wariantów postępowania


6. Analiza efektywności wariantów postępowania


6.1 Ekonomiczne skutki wdrożenia poszczególnych wariantów

6.2 Wskazanie wariantu optymalnego


7. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń

8. Podsumowanie planu i wnioski końcowe


 1. Wersja skrócona- polecana dla nieruchomości komercyjnych


1. Analiza celów i oczekiwań właściciela

2. Podstawy prawne

3. Analiza nieruchomości

3.1 Stan prawny

3.2 Stan techniczny

4. Analiza rynku

4.1 Rynek lokalny (lub regionalny)

4.2 Bezpośrednie sąsiedztwo


5. Roczny budżet operacyjny ( w zależności od potrzeb)

5.1 Budżet pro-forma

5.2 Budżet remontowy

5.3 Budżet kapitałowy

5.4 Budżet przepływów pieniężnych (długoterminowy)


6. Analiza efektywności i opłacalności ekonomicznej przyjętych rozwiązań

7. Wnioski i zalecenia

8. Szczegółowy plan działania

8.1 Plan marketingowy

8.2 Plan techniczny

8.3 Plan ekonomiczno - finansowy


D. Wersja zalecana przez L.H i J.K.P.(oprac. na podstawie materiałów IREM z Chicago


1.Wstęp

1.1 Podsumowanie dla kierownictwa

1.2 Cele planu oraz cele klienta

2.Analiza nieruchomości

2.1 Opis nieruchomości

2.2 Aktualny sposób zarządzania

2.3 Podsumowanie i wnioski


3.Analiza finansowa nieruchomości

3.1 Analiza ekonomiczna nieruchomości

3.2 Wyznaczenie wypływów operacyjnych

3.3 Analiza wydatków i obliczenie dochodu operacyjnego


3.4 Kapitał ulokowany w nieruchomości

3.5 Analiza dotychczasowego funkcjonowania nieruchomości

3.6 Podsumowanie i wnioski


4. Analiza rynku

4.1 Analiza rejonu i sąsiedztwa

4.2 Analiza konkurencyjnych czynszów

4.3 Analiza porównywalnych nieruchomości

4.4 Podsumowanie i wnioski


5. Analiza rozwiązań wariantowych

5.1 Zagadnienia do rozważenia

5.2 Wariantowe sposoby postępowania

5.3 Ocena wariantów zmian zarządzania nieruchomością

6. Zalecany sposób postępowania
Program praktyk zawodowych dla zarządców nieruchomości

uzgodniony w dniu 4 kwietnia 2005 roku przez :

PFOZIAN, PFZN, PFRN,PFSZN


NR

TEMAT

Praca pod kontrolą Prowadzącego

I.

Formy organizacyjno-prawne podmiotów zarządzających nieruchomościami:

6-8

II.

Organizacja firmy zarządzającej nieruchomościami:

6-8

III.

Komunikacja interpersonalna:

4-6

IV.

Sprawozdawczość firm zarządzających nieruchomościami, gospodarka ekonomiczno-finansowa:

8-12

V.

Oprogramowanie komputerowe:

4-5

VI.

Przejmowanie nieruchomości w zarządzanie:

8-10

VII.

Organizacja zaopatrzenia w media:

6-8

VIII.

Obsługa techniczna budynku:

14-17

IX.

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w tym przeprowadzenie zebrań wspólnoty mieszkaniowej:

30-45

X.

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi przeznaczonymi pod usługi:

20-30

XI.

Zarządzanie nieruchomościami publicznymi i instytucjonalnymi:

15-20

XII.

Sposoby korzystania z rejestrów i ewidencji nieruchomości

6-8

XIII.

Przygotowanie trzech planów zarządzania:

45-65
Każdy uczestnik praktyki musi odbyć minimum 200 godzin (wybierając z zestawienia minimalną, średnią czy maksymalną liczbę godzin w każdej grupie tematycznej).


Aleksandra Kurzyk Marek Majchrzak Ryszard Kozłowski Maria Kowalska

Prezydent PFOZIAN Prezydent PFZN Wiceprezydent PFRN Wiceprezydent PFSZN


POLSKA FEDERACJA OGANIZACJI ZARZADCÓW I ADMINISTRATORÓW

NIRRUCHOMOŚCI W GDAŃSKU 80-419 GDAŃSK UL. ZBYSZKA Z BOGDAŃCA 48 TELEFON BIURA OBSŁUGI : (058) 557-28-64, 557-28-54 fax , 558-45-21do25.Adres do korespondencji: 80-355 Gdańsk ul.Beniowskiego 84 B


- Organizuje wspólnie z Wyższymi Uczelniami Organizuje Studia

Podyplomowe i Praktyki Zawodowe dla osób zamierzających ubiegających

się o licencję zawodową zarządcy nieruchomości.- Program i warunki organizacji praktyk i Studiów Podyplomowych są

zgodne z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.


WYKAZ WYŻSZYCH SZKÓŁ , KTÓRE PODPISAŁY

POROZUMIENIE Z FEDERACJĄ


 1. WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI 01-310 WARSZAWA UL.ROZŁOGI 10

TEL/FAX 022 665-81-36, 665-81-38

 1. UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ,WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH

71-415 SZCZECIN UL.WĄSKA 13, TEL 091 444-15-15, FAX 444-15-13

 1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. STANISŁAWA STASZICA

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEODEZJI 30-065 KRAKÓW

UL.MICKIEWICZA 30 TEL 012 617-21-15 FAX 423-37-60

 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

40-065 KATOWICE UL.MIKOŁOWSKA 72 a TEL 032 207-51-00

FAX 251-68-68

 1. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW 40-069 KATOWICE

UL.KS.ADAMSKIEGO 7TEL/FAX 032 251-96-50

 1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI WYDZIAŁ GEODEZJI I

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 10-724 OLSZTYN

UL.PRAWOCHENSKIEGO 15 , TEL/FAX 089 523-38-32

 1. POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

GDAŃSK UL.NARUTOWICZA 11/12 TEL/FAX 058 554- 85-20

 1. WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA

37-700 PRZEMYŚL TEL/FAX 016 677-90-50

 1. AKADEMIA EKONOMICZNA KOLEGIUM ZARZĄDZANIA

40-287 KATOWICE UL.1 MAJA 47, TEL/FAX 032 257-71-01, 257-73-93

 1. WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SŁUPSK TEL 059 848-28-63

 2. PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 11-500 GIŻYCKO

TEL/FAX 087 428-89-30, 428-89-40

 1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 93-590 ŁÓDŹ

TEL/FAX 042 631-35-02, 631-35-51

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podstawowe sk ładniki planu zarządzania nieruchomośCIĄ wersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości iconWersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości. WstęP

Podstawowe sk ładniki planu zarządzania nieruchomośCIĄ wersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości iconWymagania podstawowe dla placówek wszystkich typów

Podstawowe sk ładniki planu zarządzania nieruchomośCIĄ wersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości iconOpracowanie planu zarządzania nieruchomością zgodnie z preferencjami właścicieli

Podstawowe sk ładniki planu zarządzania nieruchomośCIĄ wersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości iconTematy pisemnego egzaminu dojrzałości dla absolwentów wszystkich typów szkół średnich dla dorosłych

Podstawowe sk ładniki planu zarządzania nieruchomośCIĄ wersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości iconDla absolwentów wszystkich typów szkół średnich dla dorosłych 6 maja 2009 r godz. 1530

Podstawowe sk ładniki planu zarządzania nieruchomośCIĄ wersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości iconPisemnego egzaminu dojrzałości dla absolwentów wszystkich typów

Podstawowe sk ładniki planu zarządzania nieruchomośCIĄ wersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości icon1. wskaźniki bazowe wymagane dla wszystkich typów projektóW

Podstawowe sk ładniki planu zarządzania nieruchomośCIĄ wersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości iconZestaw podręczników w kształceniu ogólnym dla klas pierwszych wszystkich typów szkół

Podstawowe sk ładniki planu zarządzania nieruchomośCIĄ wersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości iconZ Umowa Zlecenia Zarządzania Nieruchomością

Podstawowe sk ładniki planu zarządzania nieruchomośCIĄ wersja podstawowa- dla wszystkich typów nieruchomości iconFizyka dla szkół ponadgimnazjalnych (wersja podstawowa)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom