O egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym
Pobierz 1.58 Mb.
NazwaO egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym
strona1/10
Data konwersji17.09.2012
Rozmiar1.58 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

INFORMATOR

o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym

od roku szkolnego 2008/2009

Warszawa 2007

(wybór Dębno 2009)

SPIS TREŚCI

INFORMATOR 1

o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym 1

od roku szkolnego 2008/2009 2

Warszawa 2007 2

(wybór Dębno 2009) 2

SPIS TREŚCI 3

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele! 4

I. EGZAMIN GIMNAZJALNY W SYSTEMIE OCENIANIA 5

II. PODSTAWY PRAWNE 5

III. CO TRZEBA WIEDZIEĆ O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM? 6

1. JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE CELE EGZAMINU? 6

Głównym celem egzaminu jest: 6

2. CZY KAŻDY UCZEŃ TRZECIEJ KLASY GIMNAZJUM MUSI PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU? 6

3. KIEDY I GDZIE ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN? 6

4. KTO USTALA ZESTAWY ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH? 6

5. KTO ZORGANIZUJE EGZAMIN? 6

6. CO BĘDZIE SPRAWDZANE PODCZAS EGZAMINU? 7

• część I 7

• część II 7

• część III 7

7. JAKI BĘDZIE PRZEBIEG EGZAMINU? 7

8. GDZIE BĘDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ INFORMACJE O EGZAMINIE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI? 8

9. KTO SPRAWDZI PRACE UCZNIÓW? 8

10. KTO OTRZYMA INFORMACJE O WYNIKACH? 8

11. KIEDY ZOSTANĄ PRZEKAZANE INFORMACJE O WYNIKACH? 8

IV. STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH WRAZ Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA 8

A.ZAKRES PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH 8

B.ZAKRES PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH 11

IV. STOSOWANIE ZINTEGROWANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO ROZ­WIĄZYWANIA PROBLEMÓW 13

UCZEŃ: 13

V. STRUKTURA I FORMA ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH1 14

1. JAK BĘDZIE SKONSTRUOWANY ZESTAW EGZAMINACYJNY Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH? 15

2. JAK BĘDZIE SKONSTRUOWANY ZESTAW EGZAMINACYJNY Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH? 15

5. Organizacja i przebieg sprawdzianu/egzaminu 16

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu/egzaminu 20

Uwagi 23Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!


W trzeciej klasie gimnazjum przeprowadzony zostanie egzamin gimnazjalny. Pozwoli on ocenić poziom wiadomości i umiejętności uczniów. Prace gimnazjalistów będą sprawdzać wykwalifikowani egzaminatorzy, stosując kryteria obowiązujące w całym kraju. Wynik eg­zaminu pomoże absolwentom gimnazjów w wyborze szkoły odpowiadającej ich umiejętnościom i ambicjom.


Przygotowanie do egzaminu ułatwić może niniejszy informator, w którym przedsta­wiono cele egzaminu oraz najważniejsze informacje o jego formie i organizacji, akty prawne stanowiące podstawę jego przeprowadzania, w tym standardy wymagań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniami dla ucznia, opis struktury zestawów egzaminacyjnych, przykładowe ze­stawy oraz kryteria oceniania i zasady punktowania zadań.


Pragniemy przy tym podkreślić, że szkolne ocenianie nie powinno zostać podporząd­kowane i całkowicie uzależnione od wymagań egzaminacyjnych. Przestrzegamy również przed korzystaniem z takich publikacji, które nie pochodzą z instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie egzaminu i nie zawsze dostarczają wiarygodnych informacji na jego temat.


Życzymy uczniom osiągnięcia sukcesu na egzaminie, nauczycielom - satysfakcji za­wodowej, a rodzicom - zadowolenia z dzieci.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

O egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym iconInformacje o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009

O egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym iconMatematyka na egzaminie gimnazjalnym

O egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym iconKilka refleksji polonistów po egzaminie gimnazjalnym

O egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym iconFizyka na egzaminie gimnazjalnym – odpowiedzi. Zadanie 1 – D

O egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym iconInformator o egzaminie gimnazjalnym w 2003 roku

O egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym iconKontrola nieprawidłowości w realizacji podstawy programowej z języka polskiego w gimnazjum (po egzaminie gimnazjalnym)

O egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym iconIstotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego

O egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym iconTelefony komórkowe w segmencie ponad gimnazjalnym

O egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym iconProgram Profilaktyki w Zespole Szkolno- gimnazjalnym w Wiązownie

O egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym iconProgram artystyczny klasy III b zaprezentowany na balu gimnazjalnym

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom