Wywiad z pracownikiem wodociągów
Pobierz 26.61 Kb.
NazwaWywiad z pracownikiem wodociągów
Data konwersji17.09.2012
Rozmiar26.61 Kb.
TypWywiad
Plan pracy koła ekologicznego


Część I


Wpływ codziennych zachowań człowieka na stan środowiska naturalnego.


I. Gospodarowanie wodą w skali globalnej oraz ocena zasobów wodnych okolic Starego Przylepu.


l. Znaczenie wody w życiu codziennym człowieka:

a) porównanie pod względem zużycia wody, społeczeństw będących na różnych poziomach

cywilizacyjnych,

(konkurs na esej historyczny, zwycięzca zaprezentuje pracę podczas warsztatów)

b) kulturowe i klimatyczne wyznaczniki zużycia wody

(dyskusja)

c) stan zasobów wody na Ziemi, obieg wody w atmosferze,

(praca z mapą)

d) stan czystości wód w Polsce,

(konfrontacja różnych źródeł)

e) rozpoznanie najbliższych zasobów wodnych i badanie ich czystości,

(wycieczka, sporządzenie mapki, ćwiczenia laboratoryjne)


2. Kultura korzystania z zasobów wodnych:

a) od kranu do źródła - droga wody do naszych mieszkań,

(wizyta w stacji uzdatniania wody. wywiad z pracownikiem wodociągów)

b) źródła zanieczyszczenia wody,

(praca w grupach z wykorzystaniem literatury fachowej)

c) niewłaściwe korzystanie z wody w domu i w szkole,

(ankieta burza mózgów)

d) poszukiwanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń,

(zajęcia terenowe)

e) możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń zasobów wodnych

(inscenizacja, drama, dyskusja z podziałem na role)

f) zaplanowanie przez uczniów i zrealizowanie działań mogących przyczynić się do poprawy

czystości wód lokalnych,

(praca w grupach redagowanie petycji, tekstów piosenek, malowanie plakatów o treści

ekologicznej, porządkowanie pobliskiego jeziora).  1. Sprawa wywozu śmieci.


1. Źródła i rodzaje śmieci­

(praca w grupach, dzielenie się obserwacjami z domu)


2. Sposoby składowania śmieci:

a) komunalne wysypisko śmieci- problem lokalizacji i rekultywacji terenów wysypiska

( wycieczka na wysypisko, dyskusja na temat problemów okolicznej ludności )

b) dzikie wysypiska

( odnalezienie w okolicy dzikich wysypisk)


3. Jak zmniejszyć górę śmieci?

a) potrzeba segregacji śmieci

( wnioski podsumowujące zajęcia terenowe na wysypiskach)

b) ocena działań zmierzająca do ułatwienia segregacji śmieci mieszkańcom Starego Przylepu

(dyskusja na podstawie rozpoznania ilości pojemników, ich usytuowanie, sposoby opróżniania itd. )

c) opracowanie planu zmniejszenia ilości powstających śmieci w domu i w szkole

(konkurs na projekt przyszłości)

d) samodzielne działania uczniów propagujące potrzebę segregacji odpadów ( śmieci)

(zbiórka puszek, wystawa zabawek wykonanych z odpadów, ulotki, plakaty, sondaż wśród mieszkańców )


Część II


Styl życia człowieka i jego wpływ na gospodarowanie środowiskiem naturalnym.


  1. Sposób odżywiania się.


l. Konserwowanie i przechowywanie żywności dawniej i dziś,

(wycieczka, drama)

2. Wpływ środków konserwujących na organizm człowieka,

(degustacja produktów sztucznie konserwowanych i świeżych z zasłoniętymi oczami, porównanie

walorów smakowych)

3. Co to jest "zdrowa żywność"?

(wycieczka do sklepu ze zdrową żywnością. zbiórka opakowań, omówienie tych informacji)

4. Czy twoja rodzina zdrowo się odżywia?

a) poznawanie różnych tradycji żywieniowych i ich uwarunkowania klimatyczne,

b) styl życia i pracy a potrzeby żywieniowe człowieka,

(porównywanie tabel zużycia oraz zapotrzebowania energii i energetyczności pokarmów)

c) polskie nawyki żywieniowe,

(prezentacja fragmentów dzieła ks. Jędrzeja Kitowicza „Opis obyczajów”)

d) jakie można wprowadzić korzystne zmiany w diecie naszej rodziny?

(omówienie sposobu odżywiania się w rodzinie, porównanie z opiniami dietetyka)

e) ułożenie zasad zdrowego żywienia dla własnej rodziny

(przygotowanie przykładowej diety na najbliższy tydzień, dyskusja i porównanie różnych

propozycji, degustacja sałatek warzywnych i owocowych oraz innych potraw, wpływających

korzystnie na nasze zdrowie).  1. Wolny czas.


l. Sposoby spędzania wolnego czasu w naszej rodzinie i ich wpływ na stan środowiska przyrodniczego

(drama, plakat, wywiad, dyskusja)

a) omówienie nieprzyjaznych dla środowiska sposobów wypoczynku,

(inscenizacja metodą dramy ukazująca przeżycia zwierząt w Parku Narodowym, gdzie wtargnęła

grupa rozwrzeszczanych turystów)

b) ukazanie sposobów wypoczynku sharmonizowanego ze środowiskiem naturalnym,

c) jak zaplanujecie w tym roku wakacje żeby sposoby i formy spędzania czasu nie były

szkodliwe dla środowiska naturalnego?

(praca pisemna).  1. Nasze najbliższe otoczenie.


l. Ocena zagospodarowania terenów rolniczych regionu; uzależnienie sposobu gospodarki

terenami od rodzaju gleb;

(zajęcia warsztatowe)

2. Ocena zagospodarowania najbliższych terenów rekreacyjnych.

(wycieczka, makieta dokumentująca stan obecny, konkurs fotograficzny)

3. Co zmienić w otoczeniu szkoły?

(metoda" kuli śniegowej", sesji plakatowej lub dyskusji)

4. Wykonanie projektu przebudowy (udoskonalenia) obiektów rekreacyjnych.

(konstrukcja makiety, próba skalkulowania kosztów przedsięwzięcia i projekt akcji

mającej na celu pozyskanie środków na realizację projektu.  1. Obszary przyrodnicze i obiekty chronione w naszej okolicy.


1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z ochroną przyrody: parki narodowe, rezerwaty,

pomniki przyrody, ochrona całkowita, częściowa,

(praca ze słownikiem i czasopismami przyrodniczymi)

2. Znaczenie obszarów chronionych dla zachowania równowagi biologicznej i dla kultury

naszego kraju:

a) poszukiwanie obszarów i obiektów przyrodniczych chronionych w okolicy,

(wywiady, wycieczki, historia regionu oraz dokumentowanie informacji na mapkach okolicy, dyskusja podsumowująca)

b) wykonanie makiety najbliższego środowiska przyrodniczego, w którym wystę­pują chronione obszary

i gatunki;

c) opracowanie charakterystyki wymienionych miejsc i gatunków;

(opracowanie w formie ulotek informacyjnych)

3. Zasady zachowania się na obszarach chronionych;

(drama - mieszkańcy parku narodowego piszą list, jak chcieliby, żebyśmy się zacho­wywali w ich stronach rodzinnych, wycieczka do parku narodowego).

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wywiad z pracownikiem wodociągów iconPełne imiona I nazwiska Autorów (z zaznaczeniem, kto jest pracownikiem I29, doktorantem, pracownikiem pwr lub pracownikiem spoza pwr)

Wywiad z pracownikiem wodociągów iconWywiad z jego pracownikiem

Wywiad z pracownikiem wodociągów iconWywiad z pracownikiem Zakładu Oczyszczania Miasta

Wywiad z pracownikiem wodociągów iconWywiad z Thomasem Edwinem Castello rzekomym pracownikiem ochrony w bazie Dulce

Wywiad z pracownikiem wodociągów iconWywiad przeprowadzony z panem markiem kopciem pracownikiem instytutu fizyki jądrowej

Wywiad z pracownikiem wodociągów iconWywiad z Panią Jolantą Mroczek, pracownikiem socjalnym Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie przeprowadzony przez Dominikę Weiss I Agatę Goryńską

Wywiad z pracownikiem wodociągów iconWywiad z pracownikiem sklepu. Obserwacje ze sklepu powinny zawierać następujące dane

Wywiad z pracownikiem wodociągów iconWywiad z Andrzejem Wajdą ( Wywiad 1 ) I z Danutą Stenką ( Wywiad 2 ); Słownik terminów literackich; teksty literackie I źródłowe ( Materiał pomocniczy 1)

Wywiad z pracownikiem wodociągów iconWodociągów I Kanalizacji S. A

Wywiad z pracownikiem wodociągów iconDo przedsiębiorstwa wodociąGÓW

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom