Temat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941
Pobierz 41.29 Kb.
NazwaTemat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941
Data konwersji17.09.2012
Rozmiar41.29 Kb.
TypKonspekt

Marek Biesiada 19. 12. 2006

Konspekt lekcji historii

w klasie III B
Temat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941

 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczeń:

 • zna działalność: gen. Charlesa de Gaulle’a, Winstona Churchilla

 • rozumie pojęcia: dziwna wojna, kolaborant

 • rozumie znaczenie dat:

  • agresji Niemiec na Danię, Norwegię, Francję

  • klęski Francji

  • bitwy o Anglię

 • wymienia przyczyny agresji ZSRR i Niemiec

 • rozumie skutki klęski Francji

 • uzasadnia znaczenie zwycięstwa Anglii

 • wskazuje na mapie:

  • ziemie zajęte przez ZSRR

  • kierunki uderzeń niemieckich w latach 1940-1941 i zasięg ich zdobyczy

  • miejsca walk, w których brali udział Polacy

 1. Metody:

 • rozmowa nauczająca,

 • opowiadanie,

 • praca z podręcznikiem,

 • praca mapą,

 • wykonanie zadań w skoroszycie gimnazjalisty

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik, rozdział Triumfy agresorów, skoroszyt gimnazjalisty,

 • mapa: Europa w latach II wojny światowej,

 • atlasy,

 • mapki konturowe Europy,

 • teksty źródłowe,

 • film dydaktyczny Bitwa o Anglię, wydawnictwa pularnonaukowe, zdjęcia,

 • albumy prezentujące wydarzenia wojenne

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • Jaki był kryptonim nosił plan ataku na Polskę?

 • Jakie były założenia niemieckiego planu agresji na Polskę

 • Jaki był kryptonim polskiego planu obrony?

 • Jakie były założenia polskiego planu obrony przed agresją niemiecką?

 • Kiedy nastąpiła niemiecka agresja na Polskę?

 • Gdzie i kiedy doszło do najważniejszych bitew w kampanii wrześniowej?

 • Jaka była postawa polskiego społeczeństwa wobec niemieckiej agresji?

 • Jak zachowała się Wielka Brytania i Francja podczas niemieckiej agresji na Polskę?

 • Kiedy nastąpiła radziecka agresja na Polskę?

 • Jakim argumentem władze radzieckie uzasadniały napaść na Polskę?

 • Jaki układ naruszył ZSRR dokonując napaści na Polskę?

 • Kiedy III Rzesza i ZSRR podpisali układ o nowym podziale ziem polskich?

 • Jak III Rzesza i ZSRR ustaliły linię podziału Polski?

 • Kiedy najwyższe władze polskie opuściły terytorium Polski i gdzie udały się?

 • Dlaczego władze polskie zostały internowane w Rumunii?

 • Komu i kiedy prezydent RP Ignacy Mościcki przekazał urząd prezydenta?

 • Kto i kiedy został powołany na czele rządu polskiego na emigracji?

 • Jakie straty poniosła Polska podczas kampanii wrześniowej?

 • Jakie znaczenie miała obrona Polski we wrześniu 1939 roku?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941


1. „Dziwna wojna” na zachodzie 3 września 1939 – 9 kwietnia 1940 r.

 • Co to była „dziwna wojna”?2. Agresja Niemiec na Danię
i Norwegię – 9 kwietnia 1940 r.


 • Kiedy miała miejsce agresja Niemiec na Danie i Norwegię?

 • Jakie państwa udzieliły pomocy Norwegii?

 • Która polska jednostka wojskowa brała udział w walkach w Norwegii?

 • Gdzie miała miejsce najsłynniejsza bitwa kampanii norweskiej?3. Agresja Niemiec na Belgię, Luksemburg, Holandie i Francję – 10 maja

 • Kiedy nastąpiła niemiecka agresja na zachodnią Europę?

 • Z jakiej francuskiej miejscowości Brytyjczycy ewakuowali swoje wojska do Wielkiej Brytanii?

 • Kiedy Niemcy zajęli Paryż?

 • Kiedy następuje kapitulacja Francji?

 • Która część Francji była okupowana przez Niemcy?

 • Jak nazywał się rząd, który podpisał zawieszenie broni z Niemcami i kot stał na czele tego rządu?4. Bitwa powietrzna o Anglię – sierpień-wrzesień 1940 r.

 • Kiedy miała miejsce bitwa powietrzna o Anglię?

 • Jaka polska jednostka lotnicza brała udział w bitwie o Anglię?

 • Jakie znaczenie miała bitwa powietrzna o Anglię?5. Niemieckie i włoskie działania wojenne na Bałkanach – kwiecień-maj 1941 r.

 • Kiedy III Rzesza i Włochy prowadziły działania wojenne na Bałkanach?

 • Jakie państwa zostały zajęte przez wojska niemieckie i włoskie w połowie 1941 r.?

 • Które państwa zostały sojusznikami III Rzeszy i Włoch w 1941 r.?6. Aneksja państw bałtyckich przez ZSRR – 1940 r.

 • Na mocy jakiego układu republiki nadbałtyckie znalazły się w radzieckiej strefie wpływów?

 • Jakie warunki postawił ZSRR republikom nadbałtyckim i w którym roku?7. Aneksja Besarabii i części Bukowiny przez ZSRR – 1940 r.

 • Jaką część terytorium Rumuni zaanektował ZSRR?

 • Kiedy ZSRR dokonał aneksji Besarabii i części Bukowiny?8. Wojna radziecko-finska („wojna zimowa”) – 1939-1940

 • Kiedy miała miejsce wojna radziecko-fińska („wojna zimowa”)?

 • Jakie skutki miała wojna radziecko-fińska?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 125. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. „Dziwna wojna” na zachodzie 3 września 1939 – 9 kwietnia 1940 r.

 • okres trwający od 3 września 1939 do 9 kwietnia 1940 r. kiedy na zachodzie Europy nie prowadzono żadnych działań wojennychJeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 125. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Agresja Niemiec na Danię
i Norwegię – 9 kwietnia 1940 r.


 • interwencja wojsk brytyjskich, francuskich i polskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich

 • bitwa pod Narwikiem maj 1940 r.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 125-126. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

3. Agresja Niemiec na Belgię, Luksemburg, Holandie i Francję – 10 maja 1940 r.

 • niemiecka ofensywa przez Ardeny

 • ewakuacja wojsk brytyjskich, francuskich spod Dunkierki maj-czerwiec 1940 r.

 • zajęcie przez Niemców Paryża – 14 czerwca 1940 r.

 • kapitulacja Paryża – 22 czerwca 1940 r.

 • podział terytorium Francji na część okupowaną (północna i centralna Francja) oraz część nieokupowaną (południowa), kontrolowana przez rząd premiera marszałka Filipa Petaine mający siedzibę w Vichy (rząd Vichy)

 • Komitet Wolnej Francji kierowany w Londynie przez gen. Charles de Gaulle


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 127. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu

4. Bitwa o Anglię – sierpień-wrzesień 1940 r.

 • polski myśliwski dywizjon 303

 • pierwsza przegrana kampania przez III Rzeszę


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 127. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu

5. Niemieckie i włoskie działania wojenne na Bałkanach – kwiecień-maj 1941 r.

 • zajęcie przez wojska niemieckie i włoskie Jugosławii i Węgier

 • Węgry, Bułgaria i Rumunia przyłączają się do sojuszu z III Rzeszą i Włochami


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 127. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu

6. Aneksja państw bałtyckich przez ZSRR – 1940 r.

 • Rząd radziecki w 1939 r. wymusił na Litwie, Łotwie i Estonii podpisanie układów na mocy, których w tych państwach mogły być zbudowane radzieckie bazy wojskowe oraz stacjonować wojska radzieckie

 • ustanowienie przez ZSRR w państwach nadbałtyckich rządów komunistycznych, które w 1940 r. przeprowadziły wybory do parlamentów tych państw; nowe parlamenty Litwy, Łotwy i Estonii uchwaliły proklamację o przyłączeniu ich państw do ZSRR


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 127. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu

7. Aneksja Besarabii i części Bukowiny przez ZSRR – 1940 r.

 • zmuszenie Rumunii przez ZSRR do oddania części jej terytorium (Besarabii i części Bukowiny)


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 127-128. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu

8. Wojna radziecko-fińska („wojna zimowa”) – 1939-1940

 • utrata przez Finlandię części swojego terytoriumWyjaśnić pojęcie: kolaboracja

 1. Rekapitulacja pierwotna

 • Co to była „dziwna wojna”?

 • Kiedy miała miejsce agresja Niemiec na Danie i Norwegię?

 • Jakie państwa udzieliły pomocy Norwegii?

 • Która polska jednostka wojskowa brała udział w walkach w Norwegii?

 • Gdzie miała miejsce najsłynniejsza bitwa kampanii norweskiej?

 • Kiedy nastąpiła niemiecka agresja na zachodnią Europę?

 • Z jakiej francuskiej miejscowości Brytyjczycy ewakuowali swoje wojska do Wielkiej Brytanii?

 • Kiedy Niemcy zajęli Paryż?

 • Kiedy następuje kapitulacja Francji?

 • Która część Francji była okupowana przez Niemcy?

 • Jak nazywał się rząd, który podpisał zawieszenie broni z Niemcami i kot stał na czele tego rządu?

 • Kiedy III Rzesza i Włochy prowadziły działania wojenne na Bałkanach?

 • Jakie państwa zostały zajęte przez wojska niemieckie i włoskie w połowie 1941 r.?

 • Które państwa zostały sojusznikami III Rzeszy i Włoch w 1941 r.?

 • Na mocy jakiego układu republiki nadbałtyckie znalazły się w radzieckiej strefie wpływów?

 • Jakie warunki postawił ZSRR republikom nadbałtyckim i w którym roku?

 • Jaką część terytorium Rumuni zaanektował ZSRR?

 • Kiedy ZSRR dokonał aneksji Besarabii i części Bukowiny?

 • Kiedy miała miejsce wojna radziecko-fińska („wojna zimowa”)?

 • Jakie skutki miała wojna radziecko-fińska?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej


Zadania: 1,2,3/s. 77 i 78

P Zadania: 1/s.130 oraz dodatkowe zadanie 5/s.130
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941 iconLekcja 115 Dział: II wojna światowa Temat: II wojna światowa – działania zbrojne w latach 1939 – 1941

Temat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941 iconLekcja 116 Dział: II wojna światowa Temat: II wojna światowa – działania zbrojne w latach 1942 – 1945

Temat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941 iconTemat zajęć: "W ciemności" Agnieszki Holland filmowym dyskursem o postawach Polaków wobec Zagłady Żydów
Donosy do władz niemieckich w Warszawie I okolicach w latach 1940-1941” (2003), a nade wszystko wspólnie z Jackiem Leociakiem monumentalne...

Temat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941 iconWojna w Europie 1941-1945

Temat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941 iconLekcja 26 Dział: Od I do II wojny światowej Temat: Działania wojenne na świecie w latach 1939—1945

Temat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941 iconAlbin Głowacki Uniwersytet Łódzki Sowiecka okupacja Kresów Wschodnich rp w latach 1939-1941

Temat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941 iconPowstanie Warszawskie 1944 Wyjaśnij genezę,scharakteryzuj działania zbrojne I przedstaw następstwa

Temat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941 iconWarszawa: Przebudowa kwatery oficerów I żołnierzy polskich zmarłych w latach 1941-1945 pochowanych na cmentarzu komunalnym w Győr (Węgry)

Temat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941 iconKatyń 1940 R. / Smoleńsk 2010 R. Obchody uroczystości poświęconych ofiarom Katynia z 1940 roku

Temat: Działania zbrojne w Europie w latach 1940-1941 iconW latach 1940-1945 w obozach koncentracyjnych rozegrało się istne piekło. Niemieccy hitlerowcy w bestialski sposób zamordowali milion kilkaset tysięcy osób

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom