Program wychowawczy szkoły Podstawowej nr 14
Pobierz 229.33 Kb.
NazwaProgram wychowawczy szkoły Podstawowej nr 14
strona1/5
Data konwersji18.09.2012
Rozmiar229.33 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5
PROGRAM WYCHOWAWCZY


Szkoły Podstawowej nr 14

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Adama Mickiewicza w Zabrzu


(Ostatnia modyfikacja - 31.08.2011 r.)

Spis treści:

DĄŻENIA WYCHOWAWCZE 3

STANDARDY PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY 4

MISJA SZKOŁY 5

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY 6

DZIAŁ I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 9

i. CELEM PRACY EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZEJ W NASZEJ SZKOLE JEST: 9

5. OCZEKIWANIA I SYTUACJE WYCHOWAWCZE 11

DZIAŁ II.WARUNKI REALIZACJI PROCESU WYCHOWAWCZEGO 21

1. SPOSOBY, METODY I FORMY REALIZACJI PROCESU WYCHOWAWCZEGO 21

2. SYSTEMY WYCHOWAWCZE 22

2.SYSTEM INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH WOBEC UCZNIÓW SPRAWIAJĄCYCH TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE 25

FORMY KOREKCJI NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ: 26

I. SANKCJE: 26

3. WSPOMAGANIE PROGRAMOWE 29

4. KODEKS SZKOLNY 30

DZIAŁ III. KOMPETENCJE ODPOWIEDZIALNYCH W DZIEDZINIE WYCHOWANIA 34

1. KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 35

2. SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW 35

I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 35  DĄŻENIA WYCHOWAWCZEKształtując osobowość uczniów naszej szkoły identyfikujemy się z ideałami polskiego szkolnictwa zawartymi w podstawie programowej.

W związku z tym zamierzamy:


 1. Wspomagać dziecko w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.
 1. Respektować trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń- szkoła- dom rodzinny.
 1. Kształtować pozytywny stosunek dziecka do nauki oraz rozwijać jego ciekawość poznawczą i dążność do prawdy.
 1. Sprzyjać rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.  STANDARDY PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY

 1. Program wychowawczy szkoły wspiera i uzupełnia działania rodziny i szkoły.

 2. Program wychowawczy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowemu każdego wychowanka i jest dostosowany do jego potrzeb.

 3. Program wychowawczy szkoły zawiera elementy rewalidacyjno - terapeutyczne, by wesprzeć prawidłowy rozwój każdego ucznia.

 4. Program wychowawczy szkoły całościowo traktuje treści i działania o charakterze wychowawczym realizowane przez wszystkich nauczycieli i wychowawców na każdym z etapów kształcenia.

 5. Szkoła organizuje działalność opiekuńczą i terapeutyczną będącą gwarantem realizacji statutowych celów i zadań szkoły, sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wszystkich uczniów.

 6. W szkole zapobiega się przejawom niedostosowania społecznego.

 7. W szkole promuje się postawy społecznie akceptowane i powszechnie uznawane, uniwersalne zasady i wartości etyczno - moralne mają swoje odbicie w zadaniach wychowawczych na każdym z etapów kształcenia.

 8. Szkoła uczy i rozwija samorządność uczniów, stwarza im warunki do prezentowania własnych opinii i ocen.

 9. Szkoła stosuje różne formy diagnozowania potrzeb w zakresie wychowania i opieki nad uczniami.  MISJA SZKOŁY
JESTEŚMY SZKOŁĄ:


 • PUBLICZNĄ, DYPONUJĄCĄ WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĄ PEDAGOGICZNĄ

 • BEZPIECZNĄ I PRZYJAZNĄ DLA UCZNIA

 • POMAGAJĄCĄ WSZYSTKIM UCZNIOM W PEŁNYM ROZWOJU ICH ZDOLNOŚCI

 • PROWADZĄCĄ SZEROKI ZAKRES DZIALALNOŚCI POZALEKCYJNEJ

 • WSPOMAGAJĄCĄ UCZNIÓW W ZDOBYWANIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POZWALAJĄCYCH OSIĄGAĆ SUKCES W NASTĘPNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH

 • ZAPEWNIAJĄCĄ RÓWNOŚĆ SZANS

 • UCZĄCĄ POSZANOWANIA GODNOŚCI I PRAW KAŻDEGO CZŁOWIEKA

 • WDRAŻAJĄCĄ DO BEZKONFLIKTOWEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program wychowawczy szkoły Podstawowej nr 14 iconProgram wychowawczy szkoły podstawowej w małkowicach misja: Uczeń naszej szkoły rozumie siebie I otaczającą rzeczywistość

Program wychowawczy szkoły Podstawowej nr 14 iconProgram Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 20

Program wychowawczy szkoły Podstawowej nr 14 iconProgram wychowawczy szkoły podstawowej nr 21

Program wychowawczy szkoły Podstawowej nr 14 iconProgram wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 1

Program wychowawczy szkoły Podstawowej nr 14 iconProgram wychowawczy szkoły podstawowej

Program wychowawczy szkoły Podstawowej nr 14 iconProgram wychowawczy szkoły Podstawowej

Program wychowawczy szkoły Podstawowej nr 14 iconProgram wychowawczy szkoły podstawowej w

Program wychowawczy szkoły Podstawowej nr 14 iconProgram Wychowawczy Szkoły Podstawowej

Program wychowawczy szkoły Podstawowej nr 14 iconProgram wychowawczy szkoły podstawowej nr 10

Program wychowawczy szkoły Podstawowej nr 14 iconProgram wychowawczy szkoły podstawowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom