Bierzmowanie Dar męstwa, rozumu, mądrości
Pobierz 53.69 Kb.
NazwaBierzmowanie Dar męstwa, rozumu, mądrości
Data konwersji19.09.2012
Rozmiar53.69 Kb.
TypDokumentacja
Bierzmowanie

Dar męstwa, rozumu, mądrości


1. Bierzm udziela daru Ducha Świętego osobie ochrzczonej

- mówimy o 7 darach

- aby móc powiedzieć coś o DŚ i Jego funkcjach w czł, o tym co DŚ wypełnia w czł

- zaczęliśmy rozważanie od ostatniego z darów: bojaźń B, pobożność, umiejętność, rady


2. Dar męstwa

a) Ctj. męstwo?

To rodzaj daru uczyniony nam przez DŚ, który odpowiada jednej z cnót kardynalnych

Cnoty kardynalne są naturalnymi umiejętnościami wg. św. Tomasza, dlatego musimy rozróżnić męstwo jako cnota kardynalna od męstwa jako dar DŚ, bo męstwo jako dar jest zdolnością ponadnaturalną

Definicja scholastyczna: umacnia duszę, aż będzie praktykować pod natchnieniem DŚ każdy rodzaj cnoty heroicznej z niepokonaną ufnością pokonania największych niebezpieczeństw i trudności

Podczas gdy męstwo naturalne jest przyzwyczajeniem do odwagi, którą spotykamy w czł, nawet w środowiskach dalekich od praktykowania cnoty (bo jest męstwo w szukaniu celu złego, może być upór, wytrwałość z zdążaniu do dyskusyjnego zamierzenia; czł ma takie męstwo, że czasem chciałoby się, żeby nie miał jej tak wiele, bo ludzie są bardzo zdolni w robieniu wielu rzeczy, są wytrwali w robieniu wielu rzeczy, a mogliby robić to z mniejszą skutecznością)

Kiedy ktoś jest mężny?

Nie poznaje się męstwa po wyglądzie zewnętrznym

Aby wykazać się męstwem trzeba znaleźć sięw obliczu przeciwności, trudności

Zatem środowiskiem tego daru są trudności, problemy, rzeczy, które nas stawiają w niebezpieczeństwie

Męstwo jest więc tym rodzajem odpowiedzi w czł którą posiada w sobie w obliczu problemów życiowych wszelkiego rodzaju i jest to odpowiedź dana przez B

DŚ czyni czł zdolnym aby zmierzyć się z problemami, a przede wszystkim krzyż: wydarzenie krzyża, wydarzenie rozczarowania, cierpienia, problemów życiowych, rzeczy, które nas martwią, zagrażają nam

O czym jest tu mowa?

Def. Scholastyczna: zdolność ponadnaturalna – czyli przyzwyczajenie, postawa które pochodzi od B, a które wzmacnia duszę, aż będzie praktykować pod natchnieniem DŚ każdy rodzaj cnoty heroicznej

Mówi się tutaj o heroiźmie

Dlaczego?

Czyżby trzeba było heroizmu w życiu?

A czy można wyobrazić sobie życie bez heroizmu? Małżeństwo bez heroizmu? Przyjaźń bez heroizmu? Działalność w dobrym jakiegokolwiek rodzaju (artystyczna, techniczna) bez tej rzeczywistości „czegoś więcej”, okazji do heroizmu?

Heroizm jest czymś pięknym

Nie możemy mylić heroizmu z pewną formą narcystyczną, gdy ktoś dla kultu własnego ja, własnej brawury potwierdza siebie, albo też aby osiągnąć jakiś cel dyskusyjny ktoś wyrzeka się czegoś, zapiera się siebie

My mówimy o heroiźmie większym, którego bardzo potrzeba

Aby wejść w piękne życie jest potrzeba wyjścia z pewngo ogrodzenia, ogrodzenia tego co jest do przewidzenia, ogrodzenia powinności i wejścia w teren ponadpowinnościowy, który jest terenem miłości

Miłość jest aktem dania więcej niż to co jest obowiązkowe, to jest akt wewnętrznie heroiczny

Heroizm jest konieczny w naszym życiu zawsze i wszędzie

Jak mieć ten heroizm i życie piękne, wielkie?

Mamy potrzebę niezwyciężonej nadziei pokonania największych trudności lub niebezpieczeństw

To tutaj męstwo jako dar odróżnia się głównie od zwykłego przyzwyczajenia ludzkiego dobrego posiadania odwagi w obliczu różnych sytuacji

Tutaj jest mowa o pewnej ufności, która pochodzi od B

Fundamentalnie nasze życie jest albo rzeczą która ma odpowiedzieć na nasze oczekiwania albo jest opatrznościowym planem

Jest pewien skok jakościowy kiedy jakaś osoba przez intuicję daną od DŚ odczuwa własne trudności jako miejsce wzrostu, miejsce gdzie ma czynić się mocnym, bo B prowadzi jego osobiste życie

Męstwo, odwaga, która pochodzi od DŚ jest intuicją dobroci B, która właśnie objawia się w rzeczy, której teraz nie rozumiem, ale wiem, że ona nie wymyka się z rąk B

Krzyż, trudność, cierpienie jako miejsca w których mam zaufać B

Nie tak po prostu, że są to miejsca w których nie uginać się, nie ulegać, dlatego reagować, ale miejsca w których mam wchodzić w relację z B

Pomyślcie jak cudownie jest otrzymać DŚ i przez nasze krzyże spotkać się z J, przez trudności wiedzieć, że jest to moment w którym warto zaufać J, zrobić w tym momencie skok jakościowy i mieć tą szczególną nutę heroizmu, heroizmu tego który ufa B, heroizmu kogoś kto robi jakąś rzecz bo powierza siebie w ręce B

To nie pochodzi od czł, ani z naszych oczekiwań, że mamy odpowiedzieć na nasze życie, ale jest B, który nas woła, prowadzi nasze życie do nieba, zatem wierzyć w niebo w momencie trudności, wierzyć w dobry cel naszego życia, dobry wynika naszej podróży, dobrą metę – to jest dar, który czyni nas mocnymi w obliczu krzyża, trudności

Musimy więc zaakceptować, to że trudności w naszym życiu są miejscami wzrostu

Także po ludzku to jest prawdą, ale tu oświeca się znaczenie, że są to miejsca wzrostu naszej relacji z B

Męstwo pozwala nam zrobić ten skok mądrości: przejść z widzenia problemu i jego przyczyn, winy jaką możemy przypisać komuś lub sobie, do widzenia krzyża, trudności, problemów jako miejsca w których mamy wchodzić w relację z B, w których mamy wzrastać razem z B


3. Dar rozumu

Rozum trzeba odróżnić od serii różnych cech, które są dobre, ale które są inne niż dar DŚ

Wszyscy byliśmy zadowoleni jeśli ktoś o nas powiedział, że jesteśmy inteligentni

Bycie inteligentnymi podoba się nam bardzo, jest to coś co nas wypełnia i czyni nas dumnych z siebie

Intelekt o którym teraz mówimy nie jest naszą cechą, bo jest darem B i służy czemuś innemu

Co to jest: intelekt, inteligencja wg DŚ?

To nie jakość sama w sobie ale jakość relacyjna tzn. daje możliwość uchwycenia czegoś co nie jest we mnie ale w innym, poza mną

Intus + leggere lub intus + legare oznacza związek uchwycony między rzeczami lub coś odczytanego wewnątrz rzeczy

Jego cechą jest uchwycić pewną ukrytą prawdę w rzeczach

Intellekt (rozum) jest powiązany u św. Filipa Nereusza z miłością braterską

Dlaczego?

Jak nam się podoba kiedy inne osoby nas rozumieją

Jak jest pięknie kiedy ktoś umie nas odczytywać wewnętrznie, umie ciebie uchwycić

Rozum jest czymś co przewyższa ten sposób widzenia innych jako narzędzie dla mnie i widzi innego jako narzędzie samo w sobie; to jest piękna zdolność dzięki której rzeczy nie są widziane jako narzędzia dla mojej własnej realizacji ale są widziane w ich własnej prawdzie

To jest zdolność ponadnaturalna, wg scholastyki, dana nam jako dar DŚ razem z łaską uświęcającą dzięki której rozum (inteligencja) czł pod oświeceniem DŚ jest zdolne wyczuć prawdy objawione, spekulacyjne i praktyczne, także naturalne w porządku do celu ponadnaturalnego.

Ktoś uchwyca cel głęboki i piekny rzeczy

Dlatego ten dar jest konieczny dla miłowania

Jest konieczny dla rozeznania, aby robić właściwe rzeczy z innymi, aby traktować innych z miłością

Zawiera intuicję kim inni są naprawdę, zawiera umiejętność odczytywania wewnątrz to co jest dane przez B w każdej osobie i w każdym fakcie

To zdolność przenikania, wchodzenia do środka i nie pozostawania na zewnątrz

To uchwycenie piękna innej osoby i umieć go zrozumieć przez jego związki wewnętrzne, przez jego dynamizmy

Intelekt (rozum) przeciwstawia się wadzie zazdrości

Intus + leggere – in + vedere czyli widzieć innego z opozycji, patrzeć na innego jak na rywala

Intelekt (rozum) czyni mnie zdolnym do odczytywania innej osoby jako kogoś ważnego i nie zagrażającego mi i jako kogoś kto w sobie jest wyposażony w coś ponadnaturalnego i pięknego, dlatego też ja mogę go przyjąć i mogę go zrozumieć

Intelekt (rozum) ma tę nutę zrozumienia, która zawiera zdolność dania właściwego słowa, być zdolnymi do rozeznania o innym

To jest doświadczenie typowe w praktykowaniu kierownictwa duchowego

Kiedy się ma sąd lub odrzucenie względem innej osoby to wtedy nie ma się światła na drugą osobę, jest się ślepym na to kim inna osoba jest i jaką ma potrzebę otrzymania czegoś od nas.

Tylko z miłości pochodzi prawdziwe zrozumienie drugiego czł

Prawdziwe zrozumienie innej osoby prowadzi do miłości i miłość prowadzi do prawdziwego zrozumienia drugiego co jest rozumem (intelektem)

Tylko miłość daje nam zrozumienie życia z jej związkami najgłębszymi, z jej ukrytymi tajemnicami

Dar intelektu (rozumu) jest darem DŚ, który pozwala nam doświadczać piękno rzeczy, ich ważność, ich cel ponadnaturalny

Stąd pochodzi głęboki szacunek dla innego a także delikatność w naszej relacji, bo przychodzi intuicja cenności drugiej osoby

Dar rozumu jest naprawdę ważny, aby miłować

Aby zrobić akt najważniejszy w naszym życiu – miłość, mamy potrzebę rozumu, mamy potrzebe słuchać natchnień DŚ, którą DŚ nam daje o drugiej osobie i o rzeczach, które nas otaczają


4. Dar mądrości

Czł który ma dary DŚ ma wyczucie własnych ograniczeń, zna niebezpieczeństwa własnej duszy (bojaźń B); czł który ma wdzięczność i łagodność, dobrą pamięć; słodkość, której doświadcza z poczucia wdzięczności za życie B (pobożność); czł który umie znać rzeczy i wiązać się z rzeczami i wchodzić w relację z rzeczami wg ich prawdy (dar umiejętności); czł który umie wyrzekać się, mówić nie i wiedzieć czego potrzebuje i robi to w sposób mocny (dar rady); czł który umie zmierzyć się z trudnościami (męstwo) i uchwyca rzeczy wg planu dobrego B i umie zrozumieć drugiego, szanować go takiego jakim jest (dar rozumu) i zna świat i przeczuwa jego cel nadprzyrodzony

Ten czł który umie zaakceptować swoje ograniczenia; czł łagodny i wdzięczny; czł który umie wejść w relację z rzeczami; czł który umie wyrzekać się; czł który umie być silnym wobec problemów; czł który umie ciebie zrozumieć – jakże cudownym jest czł

Co ma ten czł, że ma te wszystkie rzeczy razem?

Można powiedzieć o tych wszystkich cechach jednym zdaniem?

Postawa mądrości zawiera wszystkie te cechy

Dar mądrości DŚ

Kiedy wzywamy 6 innych darów

Czego domaga się poczucie własnej ograniczoności?

Czego domaga się wdzięczność?

Czego domaga się autentyczna relacja z drugą osobą?

Czego domaga się duch wyrzeczenia?

Czego domaga się zaufanie w czasie próby?

Czego domaga się autentyczne uważanie na drugą osobę?

Domagają się pokory, wyczucia własnej małości; szczęśliwego wyczucia siebie, który daje nam rozpoznać jak jesteśmy mali – tzn. prawda o nas samych wg parametru, który nas relatywizuje w sensie optymalnym, konstruktywnym – ten parametr to relacja z B

Pokora to znać prawdę

Pokora od łac. Humus – ziemia, czyli rzeczywistość bezpośrednio dostępna; Rdz mówi, że czł jest zrobiony z ziemi, jego natura, prawda o nim – oznacza: poznać siebie

Ale poznać siebie w obliczu kogoś kto nas nauczył poznawać siebie i który przede wszystkim nas zna

Wiedzieć pewną rzecz to pokora: wiedzieć fundamentalnie kim jesteśmy, a jeszcze bardziej kim jest B

Czym jest mądrość?

Po hebr. – hochma

Mądrość zakłada znajomośc pewnej danej

Def.: to rzeczywistość, która czyni możliwym inne aktywności i której brak sprawia, że także innych rzeczywistości zaczyna brakować

- dlatego zaczęliśmy rozważać mądrość od przypomnienia innych darów DŚ

To jest aktywność, która czyni inne dary możliwymi

To jest przyzwyczajenie, jeśli którego bakuje to inne nie są możliwe

Co musi wiedzieć ten mądry czł?

My rozumiemy przez mądrość najczęściej erudycję

Myslimy, że mądrość to posiadanie do dyspozycji wiele danych, znać wiele rzeczy, doświadczyć i połączyć wiele elementów, mieć wielką kulturę

Ale to jest mądrość raczej mało ważna

Trzeba zobaczyć kto jest woźnicą tego wozu

Bo jeśli woźnicą tego wozu wiedzy jest egoizm, wtedy ta wiedza jest bardzo szkodliwa

Ale jeśli woźnicą tej wiedzy jest pokora wtedy ta cała wiedza będzie użyta do służby

Jest pewna rzecz, którą musimy wiedzieć: musimy wiedzieć kim jest B – to wie czł mądry

Musimy wiedzieć kto jest naszym Panem

Co ukradł wąż A i E w historii z Rdz, aby opisać nasze zniszczenie poprzez to opowiadanie?

Wąż ukradł im intuicję B

Zniszczył im w sercu ideę, że B jest dobry i godzien zaufania

Kiedy z serca czł zostaje zabrana ta intuicja, wtedy czł znajduje się w smutnym i wściekłym wszechświecie przed którym musi się bronić; to jest wstydliwy wszechświat w którym znajduje się czł skrępowany wobec siebie samego jak zdarzyło się A i E od razu po grzechu, bo zostałą stracona relacja z B, straciło się intuicję o B, wtedy traci się intuicję o sobie samym

Kim jestem ja? Kto mi to powie?

Ja pozwalam powiedzieć to sobie przez rzeczy, które sa mniejsze ode mnie

Muszę to wiedzieć, bo jeśli tego nie wiem to nic nie wiem

Mam wiedzieć o miłości B

B mówi mi kim ja jestem

Św. Franciszek z Asyżu w czasie modlitwy przed dojściem do rozkwitu własnego powołania, po swoim pierwszym powołaniu, kiedy modlił się w miejscu więzienia w Asyżu, powtarzał tę modlitwę: Panie B kim jesteś Ty? Kim jestem ja?

To jest modlitwa mądrego

Jedyna rzecz, którą mamy wiedzieć wobec problemów naszego życia – mamy wiedzieć kim my jesteśmy przez B i kim jest B wobec nas

Kim jestem dla B? Kim jest B dla mnie?

Tak naprawdę to daje wiedzę

Z tego wynika wszystko inne

Inaczej otorbimy się przez rzeczy jak głupi, marnujący życie

Czym jest mądrość?

To wiedzieć jak B nas kocha

Dla tej mądrości J stał się czł

Aby dać nam tę mądrość, abyśmy znali O

B nikt nigdy nie widział tylko Syn Bozy Jednorodzony nam Go objawił

Dlaczego J umiera na krzyżu?

Aby objawić nam twarz O, która została zabrana z naszego serca

Bo my w głębi wątpimy o B, nie znamy B

Ile rzeczy możemy wiedzieć, ale nie wiedzieć o B oznacza nie wiedzieć nic

Def. Mądrości: to rodzaj aktywności, intuicji, która czyni możliwymi inne aktywności, a której brak sprawia, że także inne rzeczywistości nie występują

Jeśli nie mam tej mądrości – nic mi nie przynosi korzyści

Jeśli nie mam tej mądrości – nic mi nie służy i nic nie zmierza do autentycznego, dobrego celu

Dar mądrości zawiera inne dary i jest darem intuicji o B

Z intuicji B wynika wyczucie niebezpieczeństwa stracenia relacji z B i oświecenie co do tego co jest obce tej relacji

Z intuicji B wynika wdzęczność względem B

Z intuicji B wynika wyczucie głębokości rzeczy

Z intuicji B wynika zdolność wyrzeczenia, bo nie chcemy Go zostawić, stracić

Z intuicji B wynika zaufanie w problemach, bo wiemy, że nas nie opuszcza

Z intuicji B wynika wyczucie wartości drugiej osoby

Dar mądrości nie jest dany osobom szczególnie wyposażonym intelektualnie, ale jest dany łatwiej prostaczkom niż skomplikowanym, jest dany w sposób prostrzy nieznającym się niż erudytom, bo erudyci muszą wyciąć wiele drzew w puszczy swojej inteligencji, aby zrobić ścieżkę dla prostej intuicji B


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Bierzmowanie Dar męstwa, rozumu, mądrości iconBierzmowanie Dar umiejętności I rady

Bierzmowanie Dar męstwa, rozumu, mądrości iconWyjaśnienie Darów Ducha Świętego Dar mądrości

Bierzmowanie Dar męstwa, rozumu, mądrości iconW służbie mądrości Boga I mądrości świata

Bierzmowanie Dar męstwa, rozumu, mądrości icon01 Dziękczynienie za dar wiary Modlitwa dziękczynna za dar wiary

Bierzmowanie Dar męstwa, rozumu, mądrości iconBierzmowanie sakramentalny

Bierzmowanie Dar męstwa, rozumu, mądrości iconBierzmowanie -pytania egzaminacyjne: Kim jest Bóg?

Bierzmowanie Dar męstwa, rozumu, mądrości iconBierzmowanie jako inicjacja wprowadzenie w sztukę Życia

Bierzmowanie Dar męstwa, rozumu, mądrości iconKatecheza czwarta ( grudzień): sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego bierzmowanie

Bierzmowanie Dar męstwa, rozumu, mądrości iconŚW. anzelm z canterbury stosunek wiary I rozumu

Bierzmowanie Dar męstwa, rozumu, mądrości icon1. Lekcja. Wiek rozumu, czyli oświecenie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom