Edukacja prozdrowotna
Pobierz 159.56 Kb.
NazwaEdukacja prozdrowotna
strona1/2
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar159.56 Kb.
TypDokumentacja
  1   2
EDUKACJA PROZDROWOTNA


Cele edukacyjne

 1. Ułatwienie nabywania umiejętności dbania o swoje zdrowie .Zadania szkoły

 1. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu .

 2. Rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwienie nabywania podstawowych umiejętności dbania o swoje zdrowie .

 3. Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi, niewybuchami i niewypałami .Treści

 1. Higiena ciała ,odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku .

 2. Bezpieczeństwo na drodze podczas gier i zabaw ruchowych: pierwsza pomoc w niektórych urazach .

 3. Urozmaicenie i regularność posiłków, estetyka ich spożywania, zabezpieczenie żywności przed zanieczyszczeniem i zepsuciem .

 4. Zabawy ruchowe i reakcja, organizacja odrabiania lekcji i czasu wolnego: prawidłowa postawa ciała .

 5. Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, zalet i wad: kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji: radzenie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania pomocy: zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu .

 6. Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich .

 7. Problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych, osób chorych i starszych .

 8. Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi, niewybuchami i niewypałami .

 9. Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi .

 10. Przyczyny (namawianie i presja ze strony osób) i skutki używania środków psychoaktywnych i nadużywanie leków oraz innych nałogów (wyłącznie klasa VI) .Osiągnięcia

 1. Dbanie o zdrowie własne i współpraca z dorosłymi w tym zakresie .

 2. Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój .

 3. Organizowanie czasu wolnego i nauki w domu .

 4. Rozpoznawanie zagrożeń i umiejętność reagowania na nie .


Treść 1: Higiena ciała, odzieży, miejsca pracy i wypoczynku.


Utrzymanie higieny ciała, odzieży i obuwia

Przedmiot

Temat lekcji / omawiane zagadnienia

Klasa

Język polski

Z higieną za pan brat (pisownia wyrazów z h)

IV-VI

Historia i społeczeństwo

 1. Jak dbano o czystość w starożytności?

 2. Jak ubierają się ludzie w różnych krajach i dlaczego?

 3. Dlaczego współcześnie żyjemy dłużej?

IV-VI

Sztuka

1. Projektujemy strój na bal.

IV-VI

Język obcy

 1. Ubrania

 2. Rozkład dnia

 3. Obowiązki domowe (sprzątanie, zmywanie)

IV-VI


Matematyka

 1. Liczby ujemne w przyrodzie – jak ludzie radzą sobie z mrozem?

 2. Zadania zw. z czasem (rozkład dnia).

 3. Zadania zw. z wagą ciała

IV-VI

Przyroda

 1. Czego potrzebuje mój organizm? (środki czystości, dezodoranty, kremy).

 2. Ubieramy się stosownie do sytuacji i pogody.

 3. Choroby zakaźne - jak im zapobiegać?

 4. Kiedy boimy się dentysty? (higiena jamy ustnej).

VI


IV

V

IV

Wychowanie fizyczne

 1. Dobór obuwia w zależności od dyscypliny sportowej.

 2. Zasady higieny w szatni - choroby zakaźne w miejscach publicznych.

IV-VI

Godzina wychowawcza

 1. Co to jest higiena ciała?

 2. Sam dbam o swoja czystość.

 3. Ubieram się zgodnie z pogodą i okazją

IV-VI

Higiena miejsca pracy i wypoczynku

Język polski

 1. Potrzeba ładu – unikajmy chaosu i bałaganu.

 2. Wspomnienia z wakacji, ferii; redagowanie listów i sprawozdań na temat spędzania wolnego czasu

 3. Telewizja – „papka dla oczu”?

 4. Komputer jest dla mnie, nie ja dla komputera.

IV-VI


V

Historia i społeczeństwo

 1. Jak starożytni Grecy i Rzymianie spędzali wolny czas?

 2. Czy w XXI wieku żyjemy zdrowiej?

V


VI

Sztuka

Muzyka łagodzi obyczaje - Przy jakiej muzyce odpoczywamy?

IV-VI

Język obcy

 1. Zawody, miejsce pracy.

 2. Co lubię robić w czasie wolnym?

IV-VI

Matematyka

1. Ciepło, zimno – różnice temperatur (liczby ujemne i dodatnie)

V-VI

Przyroda

 1. Moje miejsce pracy.

 2. Wyjazd po zdrowie i wypoczynek (Kletno - szkoła ekologiczna).

 3. O wypoczynku przed telewizorem.

 4. Mój kręgosłup - pamiętam o nim ucząc się i bawiąc.

 5. Wakacyjne zagrożenia.

VI

V


IV-VI

IV


IV-VI

Informatyka

 1. Praca przy komputerze - ochrona zdrowia i ergonomia.

 2. Gdzie wypoczywać - szukamy ciekawych miejsc przez internet.

IV-VI


V-VI

Wychowanie fizyczne

 1. Codzienna gimnastyka.

 2. Zapobiegamy skrzywieniom kręgosłupa.
Godzina wychowawcza

 1. Mój pokój do pracy.

 2. Jak wypoczywać?

 3. Zdradliwe promienie słońca.

 4. Cisza to nie tylko moja prywatna sprawa - zasady zachowania w miejscu pracy, nauki i odpoczynku.

 5. Organizacja dnia

IV-VITreść 2: Bezpieczeństwo na drodze, podczas gier i zabaw ruchowych, pierwsza pomoc w niektórych urazach.


Zasady poruszania się na drogach i korzystania ze środków komunikacji

Przedmiot

Temat lekcji / omawiane zagadnienia

Klasa

Język polski

 1. Moja droga do szkoły

 2. Jutro jedziemy na wycieczkę!

 3. Zabawy – niech będą bezpieczne (J.Kierst „Radość”)

 4. Jak się gra w klipę

 5. Miłe złego początki...rady i przestrogi w przysłowiach

IV

IV-VI

IV


IV


IV-VI

Historia i społeczeństwo

 1. Wiek XXI wiekiem odkryć i wynalazków.

 2. Drogi i mosty od starożytności do czasów współczesnych –

 3. Co ludzie robili, aby bezpiecznie przemierzać odległości?

VI

Sztuka

 1. Rysujemy znaki drogowe.

 2. Piosenki o drodze.

IV

Język obcy

 1. Transport w Wielkiej Brytanii i w Polsce

 2. Jak dojść do...

 3. Pojazdy zwykłe i niezwykłe

VI

V-VI

VI

Matematyka

 1. Jak szybko? (zależność prędkości pojazdu od drogi hamowania).

 2. Zadania związane z obliczaniem drogi, prędkości i czasu

IV-VI

Przyroda

 1. Bezpieczne poruszanie się po drogach.

 2. Bawię się i wypoczywam bezpiecznie.

VI

IV

Informatyka

Programy multimedialne o bezpieczeństwie.

IV

Wychowanie fizyczne

 1. Wycieczka rowerowa – przepisy ruchu drogowego.

 2. Przechodzimy na drugą stronę jezdni.
Godzina wychowawcza

 1. Jak zachowujemy się w autobusach i pociągach (ustępowanie miejsca, wsiadanie i wysiadanie).

 2. Podróż z rodzicami samochodem.

 3. Bezpieczna droga do i ze szkoły.

 4. Zachowanie podczas wycieczek: w autobusie, na ulicy w mieście, na szlaku turystycznym.

IV-VI


IV-VI

Przestrzeganie zasad gier i zabaw w szkole oraz poza nią

Język polski

 1. Jak się gra w klipę?

 2. Jak należy dyskutować?

 3. Zasady pracy w grupie.

IV

VI

IV-VI

Historia i społeczeństwo

Dziedzictwo starożytnych – igrzyska olimpijskie.

V

Sztuka

Mój wymarzony plac zabaw.

IV

Język obcy

 1. Reguły zabawy „Buzz”

 2. Reguły gry „Friends”

 3. Instrukcje, zdania rozkazujące, nakazy i zkazy.

IV

V

IV-VI

Matematyka

1. Parzyste, nieparzyste...

IV-VI

Informatyka

Czy zasady gier komputerowych funkcjonują w życiu?

IV-VI

Wychowanie fizyczne

 1. Jak zorganizować zawody?

 2. Jaką rolę odgrywa kapitan drużyny?

 3. Gra fair play.
Godzina wychowawcza

 1. Bezpieczeństwo podczas wycieczek.

 2. Jak współpracować w grupie?

 3. Bawmy się bezpiecznie!

 4. Wypoczywajmy mądrze.

IV-VI

IV-VI

Pierwsza pomoc - telefony alarmowe

Przedmiot

Temat lekcji / omawiane zagadnienia

Klasa

Język polski

Relacja ze spotkania z pielęgniarką poświęconego pierwszej pomocy.

IV-VI

Historia i społeczeństwo

Polski Czerwony Krzyż.
Język obcy

 1. Jak Patrick wzywał pomocy?

 2. Wypadek Jacka.

 3. Wypadek Helen

VI

V

VI

Przyroda

1. Potrafię udzielić pierwszej pomocy.

IV

Wychowanie fizyczne

Udzielanie pierwszej pomocy w formie zabawowej.
Godzina wychowawcza

 1. Drogi ewakuacji w szkole.

 2. Telefony alarmowe.

 3. Jak zachować się podczas alarmu pożarowego?


IV-VI


Treść 3: Urozmaicenie i regularność posiłków, estetyka ich spożywania; zabezpieczenie żywności i zepsuciem.


Prawidłowe odżywianie się oraz przechowywanie żywności

Przedmiot

Temat lekcji / omawiane zagadnienia

Klasa

Język polski

 1. Redagujemy przepis na...

 2. Nie jedz tego, co niezdrowe („nie” z różnymi częściami mowy

IV


IV-VI

Historia i społeczeństwo

 1. Jak dawniej przechowywano żywności?

 2. Tajemnice kuchni - od czasów najdawniejszych do współczesności..
Język obcy

 1. Co jadasz? Zdrowa dieta.

 2. Tradycyjne potrawy w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

IV-VI

Matematyka

 1. Liczenie kalorii.

 2. Właściwa dieta (procenty, ułamki dziesiętne)

 3. Przygotowywanie posiłku dla ... osób (obliczanie ilości składników).

 4. Jak długo ważne? (data ważności, obliczanie upływu czasu)

IV-VI

Przyroda

 1. Jak przechowujemy żywność?

 2. Co to znaczy prawidłowo się odżywiać? (Wpływ ilości i jakości posiłków na zdrowie).

 3. Na straganie w dzień targowy (dieta bogata w warzywa)

 4. Skutki nieprawidłowego odżywiania się.

 5. Odchudzanie się - nieprzewidziane efekty.

IV

IV


IV


IV

IV

Wychowanie fizyczne

Prawidłowa dieta warunkiem dobrej kondycji fizycznej.

IV-VI

Godzina wychowawcza

 1. Zdrowe odżywianie - moda czy konieczność?

 2. Drugie śniadanie dla ucznia (jak zapakować kanapki do szkoły).


IV-VI

Kultura spożywania posiłków

Język polski

1. Dlaczego Aurelia chodziła na obiadki do innych ludzi? (w związku z fragm. „Opium w rosole”)


V

Historia i społeczeństwo

 1. Co kraj to obyczaj - kultura spożywania posiłków w innych krajach.

 2. Staropolskie przysmaki

V-VI

Sztuka

Wielkanocny stół.

IV-VI

Język obcy

 1. Przygotowujemy przyjęcie.

 2. Przygotowujemy piknik.

 3. Naczynia, sztućce, nakrywanie do stołu

V-VI

V-VI

V

Przyroda

1. Jemy zdrowo i estetycznie.

IV

Godzina wychowawcza

 1. Jak spożywamy śniadanie w szkole?

 2. Nożem czy widelcem (jak jeść niektóre potrawy).

IV-VI

IV-VI

  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Edukacja prozdrowotna iconEdukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconEdukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconProgram edukacja prozdrowotna w klasach I – VI

Edukacja prozdrowotna iconTeresa I edward filipowicz edukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconW gimnazjum- przykłady realizacji edukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconRamowy program ścieżek edukacyjnych I edukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconLidia Kowalczyk, Lilia Szymko, Edukacja Prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconKonspekt lekcji z uwzględnieniem ścieżki edukacyjnej edukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconAutor : Elżbieta Węglarek Przedmiot: edukacja prozdrowotna Temat

Edukacja prozdrowotna iconScenariusz zajęć z wychowania komunikacyjnego/ ścieżka – obrona cywilna I edukacja prozdrowotna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom