Plan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica
Pobierz 35.37 Kb.
NazwaPlan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica
Data konwersji19.09.2012
Rozmiar35.37 Kb.
TypDokumentacja

Plan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

NA ROK SZKOLNY 2011/2012


TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

W KLASIE IV

Wychowawca – Urszula Paśnikowska

 1. Wybory do samorządu klasowego-zapoznanie uczniów ze Szkolnym Systemem Oceniania.

 2. Bezpieczna droga do szkoły - zachowanie na terenie szkoły.

 3. Higiena - nieodzowny element nauki, pracy i wypoczynku.

 4. Zadania samorządu klasowego -obowiązki dyżurnych klasowych.

 5. Zachowanie ucznia w szkole i w czasie drogi do szkoły.

 6. Za co powinniśmy szanować nauczycieli? Na czym polega praca nauczycieli i wychowawców.

 7. Prawa i obowiązki ucznia -zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły.

 8. Pamięć o zmarłych -tradycje obchodów święta "Wszystkich Świętych".

 9. Podział ról na występ jasełkowy.

 10. Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

 11. Próba Jasełek.

 12. Jak uczyć się by uzyskać dobre wyniki w nauce.

 13. Dzień walki z AIDS. Jak uniknąć niebezpieczeństwa różnych chorób dzisiejszych czasów?

 14. Przepisy ruchu drogowego- podstawą bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.

 15. Zwyczaje i obrzędy "Bożego Narodzenia".

 16. Omówienie wyników nauczania oraz ocena zachowania uczniów.

 17. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom posiadającym trudności w nauce.

 18. Dom rodzinny i jego rola w podtrzymywaniu tradycji.

 19. Organizacja pomocy dla zwierząt w okresie zimowym.

 20. Podsumowanie wyników nauczania oraz ocena zachowania za I semestr.

 21. Tradycje związane z ze świętami obchodzonymi w naszym kraju. Tłusty czwartek.

 22. Kultura osobista i jej wpływ na zachowanie się w różnych okolicznościach.

 23. Przyczyny powstawania wypadków drogowych i domowych.

 24. Świętujemy Dzień Kobiet.

 25. Osoby niepełnosprawne pośród nas. Jak rozmawiać o niepełnosprawności?

 26. Różne sposoby nabywania wiedzy i umiejętności oraz racjonalne jej wykorzystanie.

 27. Przygotowanie do Świąt Wielkiej nocy i tradycje z tym związane.

 28. Wiosenne porządki podstawą dobrego samopoczucia.

 29. ,,Porządkowanie świata", umiejętne wykorzystanie surowców wtórnych.

 30. Podsumowanie pracy samorządu klasowego.

 31. Kształtowanie nawyku prawidłowego wykorzystania czasu wolnego.

 32. Nasze symbole narodowe.

 33. Nałogi i walka z nimi.

 34. Obchody Dnia Dziecka.

 35. Podsumowanie wyników nauczania i zachowania za II semestr.

 36. Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw latem.

 37. Jak mądrze i ostrożnie zawierać nowe przyjaźnie na wakacjach.

 38. Podsumowanie pracy samorządu klasowego za rok szkolny 2011/2012.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

W KLASIE V

Wychowawca – Marek Łukaszuk

 1. Demokratyczne wybory samorządu klasowego.

 2. Praca nad rocznym planem pracy, przydział obowiązków.

 3. Dokumenty szkolne, które trzeba znać.

 4. Jak być dobrym zespołem?

 5. Muszę czy chcę się uczyć i dlaczego?

 6. Idealny nauczyciel, idealny uczeń.

 7. Pomagamy sobie nawzajem – pomoc koleżeńska.

 8. Nauka aktywnego słuchania.

 9. W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych.

 10. Moje hobby – pożyteczne i ciekawe zainteresowania.

 11. Czy jestem patriotą?

 12. Jaki jestem w relacjach z innymi?

 13. Andrzejkowe spotkanie z wróżbą.

 14. Co to jest stres? Jak sobie z nim poradzić?

 15. Jak pokonać trudności w nauce szkolnej?

 16. Nasza klasa przy wigilijnym stole.

 17. Kto może mi pomóc, gdy źle się czuję w szkole?

 18. Klasa na medal – oceniamy swoje zachowanie.

 19. Jak bezpiecznie odpocząć w czasie ferii zimowych?

 20. Co warto przeczytać? – książka też może być przyjacielem.

 21. Jestem dzieckiem ale mam prawa i obowiązki.

 22. Jak i kiedy korzystać z TV i programów komputerowych.

 23. Czy wiesz co jesz? Podstawowe składniki żywnościowe i ich rola w organizmie.

 24. Świętujemy Dzień Kobiet

 25. Higiena mojego ciała.

 26. Ekologia w naszym domu.

 27. Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie.

 28. Wielkanocne tradycje i zwyczaje przekazywane przez naszych dziadków.

 29. Czy znam swoją okolicę?

 30. Przyczyny i skutki nałogów.

 31. Co powinniśmy wiedzieć o patronie naszej szkoły?

 32. Proponuję mojej rodzinie ciekawą niedzielę.

 33. Zasady korzystania z pomocy pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej.

 34. Asertywne odmawianie.

 35. Chcę poznać siebie.

 36. Wystawiamy roczne oceny z zachowania i podsumowujemy całoroczną pracę i działania– wnioski na przyszłość

 37. Bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego wypoczynku.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

W KLASIE VIa

Wychowawca – Dorota Dudzińska

 1. Wybór samorządu klasowego – rozwijanie umiejętności współżycia w grupie, poznanie praw i obowiązków ucznia.

 2. Ludzie i sytuacja, okazywanie uczuć i relacje międzyludzkie – rozumienie potrzeby okazywania uczuć.

 3. Choroby XX/XXI wieku, jak ich unikać? – poznanie najgroźniejszych chorób społecznych naszych czasów.

 4. Co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem? – ukazywanie znaczenia prawa każdego człowieka do szczęścia, chęć uczenia się optymizmu.

 5. Dlaczego należy unikać nudy? – wskazywanie zgubnych dla stylu człowieka skutków nudy.

 6. Czym jest praca dla człowieka na podstawie zawodu nauczyciela – ukierunkowanie uczniów na rozwój własnego hobby i wybór zawodu zgodnego z zainteresowaniami.

 7. Nałogi, nawyki – NIE! Zdrowy styl życia – TAK! – wskazywanie przyczyn i skutków nałogu.

 8. Święto Wszystkich Świętych – wspominanie osób bliskich, które od nas odeszły, ukazywanie potrzeby odwiedzania grobów.

 9. Człowiek i przyroda – wrogowie czy przyjaciele? – wskazywanie na potrzebę i konieczność zgodnego współżycia człowieka z przyrodą ekologiczną.

 10. Święto Odzyskania Niepodległości – przypomnienie wartości słowa „wolność”.

 11. Dobre słowo leczy smutek – zwrócenie uwagi na właściwe odnoszenie się do innych, okazywanie serdeczności i wsparcia.

 12. Przygotowujemy Andrzejki klasowe – kultywowanie tradycji wróżenia.

 13. Ludzie różnią się między sobą – jak pomóc tym, którzy są odrzuceni.

 14. Jak dorosnąć do miłości? – wskazywanie na wartość słowa „miłość”, zwrócenie uwagi na problemy związane z dojrzewaniem.

 15. Jaki jestem? – uczenie się obiektywnego spojrzenia na własne postępowanie.

 16. Tradycje bożonarodzeniowe – zwrócenie uwagi na pomoc przy przygotowaniu świąt.

 17. Czy warto mieć hobby? – szukanie sposobu na przyjemne spędzenie wolnego czasu.

 18. Bezpieczne ferie zimowe – wskazywanie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw w czasie wolnym.

 19. Dzień Babci i Dziadka – okazywanie szacunku ludziom ludziom starszym.

 20. Jak umiejętnie poszukiwać informacji - ćwiczenia mające na celu zwrócenie uwagi na istotne aspekty w procesie uczenia się.

 21. Walentynki – poznanie tradycji wywodzącej się kultur innych narodów.

 22. Mówienie „nie” a autorytet w grupie – jak być asertywnym.

 23. Polecam przeczytana ostatnio książkę, film, spektakl – zachęcanie do sięgania po nowości czytelnicze i inne.

 24. Dzień Kobiet – dlaczego warto obchodzić to święto? Co to jest feminizm?

 25. Komunikacja werbalna i niewerbalna – umiejętność odczytywania sygnałów z otoczenia.

 26. Święta wielkanocne – odczytanie symboliki tych świąt.

 27. Ludzie, którym ufam. Autorytety. – szukanie ludzi godnych naśladowania w najbliższym otoczeniu.

 28. Święto Konstytucji 3 Maja – uświadomienie znaczenia ważnych wydarzeń w dziejach narodu polskiego.

 29. Nieśmiałość – zaleta czy wada? – ukazanie potrzeby zrozumienia osób nieśmiałych.

 30. Zagrożenia płynące z Internetu – zwrócenie uwagi na niebezpieczne aspekty Internetu.

 31. Dzień Dziecka – jesteśmy już dziećmi czy młodzieżą? – dyskusja.

 32. Bezpieczne spędzanie wakacji – rozmowa na temat sposobów wypoczywania.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

W KLASIE VIb

Wychowawca – Dorota Rygorczuk

1.Wybór samorządu klasowego. 2.Zapoznanie z działalnością samorządu szkolnego. 3.Świadome przeżywanie emocji – sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami. 4.Poznajemy źródła stresu i jego istotę. 5.„Kochaj bliźniego jak siebie samego ”. 6.„Chcę poznać siebie ”. -7.Postarajmy się być dobrym zespołem klasowym. 8.Promocja zdrowia w wykorzystaniu czasu wolnego. 9.Uzależnienia, mechanizmy powstawania, rodzaje. 10.W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych ? 11.Święta państwowe i narodowe. 12.Organizujemy zabawę andrzejkową i wróżby. 13.Zagrożenia dla zdrowia wynikające z używania alkoholu, papierosów i narkotyków. 14.Wpływ reklamy na używanie szkodliwych substancji. 15.„ Dbam o swoje bezpieczeństwo , mówię nie ”. 16.Prawa człowieka i obywatela – historia i dzień obecny . 17.Święta Bożego Narodzenia w moim domu – tradycja i zwyczaje. 18.Wspólnie odpowiadamy za nasze problemy w nauce i zachowaniu. 19.Dbam o swoje bezpieczeństwo – mówię NIE ! 20.Co to jest stres ? 21.Potrafię się zrelaksować , jestem spokojny i skoncentrowany. 22.Jak przygotować się do sprawdzianu w klasie VI . 23.Wierzę w swoje możliwości . 24.Czy wiesz , co jesz ? Zdrowo się odżywiam . 25.Moje prawa i obowiązki w rodzinie . 26.Mój szacunek do pracy rodziców i opiekunów. 27.Praca zawodowa naszych rodziców . 28.Kultura , stroje , język , zachowanie. 29.Co wiemy o Unii Europejskiej? 30.Ruch olimpijski jako siła integrująca narody. 31.Jestem ekologiem – szanuję moje środowisko. 32.Co to znaczy – mieć charakter, mieć godność i szanować cudzą. 33.Oglądamy, słuchamy, czytamy – co warto? 34.Gdzie są granice solidarności i lojalności koleżeńskiej? 35.Uczucia pomagają czy przeszkadzają człowiekowi? 36.W drodze do gimnazjum – jak się odnaleźć w nowej sytuacji?

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica iconPlan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

Plan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica iconProgram profilaktyki Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

Plan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica iconProgram wychowawczy Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

Plan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica iconSzkolny program profilaktyki zespóŁ szkóŁ szkoła podstawowa im. Stanisława staszica

Plan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica iconZespołu szkóŁ szkoła podstawowa im. Stanisława staszica

Plan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica iconZespóŁ szkóŁ im. Stanisława staszica w zawierciu

Plan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica iconZespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie

Plan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica iconPartner 11: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku Country: Poland

Plan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica iconZespóŁ szkóŁ technicznych I ogólnokształCĄcych z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława staszica

Plan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica iconZespóŁ szkóŁ technicznych I ogólnokształCĄcych z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława staszica

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom