Klasowy plan wychowawczy klasa ib gimnazjum na rok szkolny 2001/2002
Pobierz 45.29 Kb.
NazwaKlasowy plan wychowawczy klasa ib gimnazjum na rok szkolny 2001/2002
Data konwersji19.09.2012
Rozmiar45.29 Kb.
TypDokumentacja


KLASOWY PLAN WYCHOWAWCZY

KLASA IB GIMNAZJUM

NA ROK SZKOLNY 2001/2002
Motto:

Masz pomysły kolorowe

więc pomaluj nimi świat.

Niemożliwe jest gotowe

Uwierz wreszcie ile jesteś wart!”


Wychowawca klasy

Julita Szmuga


Plan pracy wychowawczej powstał na podstawie:


 • Planu wychowawczego szkoły

 • Diagnozy w środowisku rodziców

 • Diagnozy wśród uczniów

 • Uwzględnienia potrzeb środowiskaCele główne:


 1. Integracja uczniów klasy.

 2. Tworzenie warunków do różnorodnej aktywności uczniów w klasie, na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

 3. Przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom.Cele szczegółowe:


Uczeń:

 • zna plan wychowawczy

 • potrafi uszanować symbole narodowe

 • wie jak dbać o własne środowisko

 • zna przyczyny i skutki nałogów

 • potrafi dbać o własny, zdrowy styl życia

 • potrafi właściwie spędzić czas wolny od nauki

 • dostrzega przyczyny ludzkiej agresji

 • zna tradycje rodzinne, narodowe

 • wie, że uczucia mają wpływ na rozwój psychiki

 • zna swoje prawa, obowiązki w rodzinie i w szkole

 • dostrzega problemy społeczne i możliwości ich rozwiązywaniaOsobowość

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

UWAGI


1.Diagnoza wstępna dotyczaca sposobu organizowania życia klasy

 • przeprowadzenie ankiet

 • wybór i planowanie pracy samorządu klasowego

Wrzesień

2. Wspieranie rozwijającej się osobowości, zachęcanie do refleksji nad samym sobą oraz światem zewnętrznym

 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania pomocy

 • pogadanka na temat ludzi niepełnosprawnych, ich potrzeb i problemów

 • Zachowanie się ludzi w różnych sytuacjach życiowych.

 • Jaki(a) jestem?, jaki(a) powinnam być?

 • Chcemy aby o nas mówiono dobrze.

 przestrzeganie Klasowego Kodeksu Moralnego

(opracowanie go metodami aktywnymi przy współpracy pracowników Poradni

Pedagogiczno – Psychologicznej)

październik


listopad


grudzień
3. Wychowanie kulturalne

 • Organizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły


 przygotowanie montażu bożonarodzeniowego

 przygotowanie scenek z okazji Dnia Wiosny

 gazetki klasowe

 prezentacja klasy-konkursy szkolne na:

 wystrój świąteczny klasy

 najładniejsze wiosenne przebranie

 najładniejszą Marzannę


- wdrażanie kultury osobistej we wzajemnych relacjach osobowych w szkole i na zewnątrz

cały rok


grudzień

marzec
4. Kształcenie postawy samowychowania

 • Wspieranie zdrowej ambicji, wytrwałości, odpowiedniej postawy wobec trudności

 • Wyrabianie silnej woli, uczciwości, odwagi, szacunku dla zwierząt

 • Zachęcanie do pracy nad sobą

 • Wspieranie dzieci w kształtowaniu ich własnej świadomości moralnej i dokonywania moralnie właściwych wyborów

 • Ukazywanie celu nauki szkolnej, rozwijanie motywacji do nauki i poczucia sensu ich wysiłku

cały rok

5. Zdrowy styl życia

 • Wyrabianie nawyku prowadzenia zdrowego stylu życia

 • Ciekawy sposób spędzania wolnego czasu
 • Lekcje wychowawcze na temat: promowanie wolnego od nałogów stylu życia

 prelekcje pielęgniarki, lekarza ( w jaki sposób dbam o higienę swojego ciała?)
cały rok


Kwiecień/ maj
6. Profilaktyka uzależnień

 • Profilaktyka zagrożeń

 • Ukazywanie zagrożeń wynikających z nikotynizmu, narkomanii, alkoholizmu

 • Lekcje wychowawcze na temat:


 nałogi, złe nawyki – NIE, zdrowy styl życia – TAK

 nałogi czy silna wola i zdrowie

 spotkanie z policjantem, przedstawicielem AA, Kuratorem Sądowym dla nieletnich

cały rok
luty/marzec
7. Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą

 • Pogadanki na temat bezpieczeństwa w szkole, w autobusie, w drodze do szkoły i ze szkoły

 • Pogadanki na temat zjawisk patologicznych

 • Radzenie sobie z własną i cudzą agresją

 • Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o sektach, gangach, grupach nieformalnych
Cały rok
8. Doskonalenie efektywności pracy z rodzicami

 • Zapoznanie rodziców ze szkolnym iplanem wychowawczym

 • Włączenie rodziców do pracy nad klasowym planem wychowawczym oraz do pracy na rzecz szkoły, klasy –trójki Klasowe

 • Ankiety na temat oczekiwań rodziców względem wychowawcy

 • Kontakty w czasie zebrań zbiorowych i indywidualne
cały rok

Środowisko

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

UWAGI


9.Wychowanie ekologiczne

-udział w akcji „Sprzątanie świata”

Lekcje wychowawcze:

- człowiek i przyroda, wrogowie czy przyjaciele

- jak i dlaczego należy dbać o srodowisko naturalne?

-uczestnictwo i czynny udział w obchodach Dnia Ziemi

22 wrzesień


kwiecień

maj
10. Wybór Patrona Szkoły

 • kto może być Patronem mojej szkoły?

 • Wypromowanie wybranej postaci przez klasę na forum szkoły

 • Wybór technik i sposobu promocji
Marzec/kwiecień

Wspólnota

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

UWAGI


11.Prawa jednostki

 • przejawy łamania praw człowieka

 • zapoznanie się z organizacjami i instytucjami ochrony praw czlowieka (Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Trybunał Praw Człowieka, ONZ, Rzecznik Praw Ucznia)

 • projektowanie wystąpienia w obronie praw człowieka

II semestr

12.Ksztaltowanie samorządności uczniów

 • wybór samorządu klasowego

 • aktywny udział w pracy samorządu

 • czynny udział w organizowanych imprezach szkolnych i klasowych

 • organizowanie imprez klasowych

 dzień chłopaka

 wigilia

 andrzejki

 dzień kobiet

 dzień wiosny

- redagowanie gazetek klasowych

- wpływ uczniów na wybór tematyki godzin wychowawczych

wrzesień
według kalendarza


cały rok


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Klasowy plan wychowawczy klasa ib gimnazjum na rok szkolny 2001/2002 iconRozkład materiału do nauczania matematyki gimnazjum – klasa I rok szkolny 2001 / 2002

Klasowy plan wychowawczy klasa ib gimnazjum na rok szkolny 2001/2002 iconPlan dydaktyczny z matematyki na rok szkolny 2007/8 gimnazjum wg programu „ Matematyka 2001 „ (dkos-5002-6/05) klasa III

Klasowy plan wychowawczy klasa ib gimnazjum na rok szkolny 2001/2002 iconI liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy I szkolny Konkurs Języka Angielskiego – rok szkolny 2001/2002

Klasowy plan wychowawczy klasa ib gimnazjum na rok szkolny 2001/2002 iconSprawozdanie z działalności Izby za rok 2001 oraz plan pracy na rok 2002, a także jednomyślnie udzielono Zarządowi absolutorium

Klasowy plan wychowawczy klasa ib gimnazjum na rok szkolny 2001/2002 iconPlan wynikowy do programu matematyka 2001 Gimnazjum klasa 1

Klasowy plan wychowawczy klasa ib gimnazjum na rok szkolny 2001/2002 iconProgram wychowawczy gimnazjum nr 38 na rok szkolny 2011/2012

Klasowy plan wychowawczy klasa ib gimnazjum na rok szkolny 2001/2002 iconPlan wychowawczy szkoły na rok szkolny 2011/2012

Klasowy plan wychowawczy klasa ib gimnazjum na rok szkolny 2001/2002 iconProgram wychowawczy dla gimnazjum nr 68 na rok szkolny 2012/2013

Klasowy plan wychowawczy klasa ib gimnazjum na rok szkolny 2001/2002 iconPlan wychowawczy szso nr 2 w Bełchatowie Rok szkolny 2011/2012

Klasowy plan wychowawczy klasa ib gimnazjum na rok szkolny 2001/2002 iconW trzeciej klasie gimnazjum "co dalej gimnazjalisto?" Rok szkolny 2001

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom