Temat: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opinii Polaków
Pobierz 261.83 Kb.
NazwaTemat: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opinii Polaków
strona2/9
Data konwersji19.09.2012
Rozmiar261.83 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1. Ocena 5 lat członkostwa w Unii Europejskiej

    1. 1.1. Zmiany we własnym życiuCo trzeci Polak (32%) deklaruje, że wejście Polski do UE zmieniło jego życie na lepsze. 15% respondentów stwierdza, że zmieniło się ono na gorsze, a połowa (50%) nie zauważyła żadnej zmiany. 3% badanych nie ma zdania na ten temat.

Zmiany na lepsze w swoim życiu związane z 5-letnim członkostwem Polski w UE dostrzega aż 48% 25  34-latków. Rzadziej zauważają je 35-44-latkowie (35%), 45-54-latkowie oraz 55-64-latkowie (po 31%). Najrzadziej uważają, że członkostwo w UE zmieniło ich życie na lepsze najmłodsi (18-24 lata, 25%) i najstarsi (65 lat i więcej, 21%) respondenci. Wraz z wiekiem rośnie odsetek respondentów, których życie w związku z wejściem Polski do Wspólnoty, zmieniło się na gorsze. Deklaruje to zaledwie 2% 18  24  latków i co piąty (21%) badany w wieku 65 i więcej lat. 18-24-latkowie najczęściej są zdania, że członkostwo w Unii Europejskiej nic w ich życiu nie zmieniło (72%).

Mężczyźni znacznie częściej (38%) od kobiet (28%) oceniają, że ich życie zmieniło się na lepsze w  związku z członkowstwem Polski w UE.

Znaczący wpływ na postrzeganie wpływu członkostwa w UE na własne życie ma wykształcenie respondentów. Wśród osób z wykształceniem wyższym pozytywny wpływ dostrzega 57%, a negatywny zaledwie 5%. Wśród osób z wykształceniem podstawowym tylko 17% uważa, że ich życie zmieniło się na lepsze, 22% sądzi natomiast, że zmieniło się ono na gorsze.

Najwięcej osób dostrzegających pozytywny wpływ członkostwa w UE na swoje życie jest wśród mieszkańców miast powyżej 500 tys. (42%) oraz od 100 do 500 tys. (39%). Nieco mniej jest ich wśród mieszkańców wsi (34%), a najmniej w małych miastach (poniżej 100 tys. mieszkańców, 24%).
    1. 1.2. Zmiany w sytuacji w krajuPonad połowa Polaków (52%) uważa, że 5 lat członkostwa w UE pozytywnie wpłynęło na sytuację w  kraju. Według co czwartego (24%) badanego zmieniła się ona na gorsze. Żadnych zmian nie dostrzega 17% mieszkańców naszego kraju, a 7% nie ma zdania na ten temat.

Zmiany na lepsze dostrzegają najczęściej 18-24-latki (66%), a najrzadziej 35-44-latki (42%). Sytuacja w  kraju zmieniła się na gorsze najczęściej w opinii 35-44-latków (30%), osób w wieku 65 i więcej lat (31%), a najrzadziej według 18-24-latków (9%).

Mężczyźni (56%) dostrzegają zmiany na lepsze w sytuacji kraju związane z jego członkostwem w UE częściej niż kobiety (48%).

Percepcja zmian w sytuacji w Polsce związanych z jej członkostwem w Unii w dużej mierze zależna jest od wykształcenia. 74% osób z wykształceniem wyższym ocenia, że 5 lat członkostwa zmieniło sytuację w Polsce na lepsze. Pogląd ten podziela 56% osób z wykształceniem średnim, 42% z zasadniczym zawodowym i tylko 36% osób z wykształceniem podstawowym. Zmiany na gorsze dostrzegają znacznie częściej osoby z wykształceniem podstawowym (37%) i zasadniczym zawodowym (32%) niż badani z  wykształceniem średnim (20%) i wyższym (10%).

Sytuacja w kraju zmieniła się na lepsze w ciągu ostatnich 5 lat w związku z przystąpieniem do UE zdaniem 63% mieszkańców miast powyżej 500 tys. i 62% mieszkańców miast od 100 do 500 tys. Pogląd ten podziela jedynie po 47% mieszkańców wsi i mniejszych miast. Wśród mieszkańców wsi 29% uważa, że sytuacja w kraju zmieniła się na gorsze. Zgadza się z tym 25% mieszkańców miast poniżej 100 tys., 16% miast od 100 do 500 tys. oraz 19% miast powyżej 500 tys.
    1. 1.3. Zmiany w pozycji Polski na świecie54% Polaków zauważa zmiany na lepsze w pozycji Polski na świecie związane z jej członkostwem w  UE. Jedynie 15% respondentów uważa, że międzynarodowa pozycja naszego kraju pogorszyła się, zaś według 18% nie uległa ona zmianie. 13% badanych nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Poprawę pozycji Polski na świecie najczęściej dostrzegają 18-24-latkowie (70%), najrzadziej zaś 25  34  latkowie (46%) oraz 35-44-latkowie (47%). Wśród 18-24-latków najmniej (8%) jest natomiast osób uważających, że międzynarodowa pozycja naszego kraju zmieniła się na gorsze.

Osoby z wykształceniem wyższym (69%) oraz średnim (58%) znacznie częściej od osób z  wykształceniem zasadniczym zawodowym (44%) i podstawowym (47%) zauważają pozytywne zmiany w pozycji Polski na świecie związane z jej członkostwem w UE. Zmiany na gorsze, przeciwnie, dostrzegają częściej badani z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (po 19%), niż osoby z wykształceniem średnim (12%) i wyższym (9%).

Postrzeganie wpływu członkostwa w UE na pozycję Polski na świecie w niewielkim stopniu zależne jest od miejsca zamieszkania respondenta. Najczęściej uważają, że zmieniła się ona na lepsze osoby z  miast od 100 do 500 tys. mieszkańców (61%), a najrzadziej mieszkańcy wsi (49%). Zmiany na gorsze dostrzega 16% mieszkańców wsi i 12% mieszkańców miast od 100 do 500 tys.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Temat: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opinii Polaków iconW: Społeczny bilans korzyści I kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Badania I ekspertzy. Pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz, Warszawa [2003], Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.]

Temat: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opinii Polaków iconSzkolenie kadr administracji publicznej w związku z przygotowaniem do członkostwa polski w unii europejskiej

Temat: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opinii Polaków iconKa programu zapewnia także wywiązywanie się Polski z obowiązków informacyjnych, wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, jak również zaspokaja potrzeby informacyjne związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Pozyskiwane w ramach badań wynikowe informacje statystyczne poz

Temat: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opinii Polaków iconKa programu zapewnia także wywiązywanie się Polski z obowiązków informacyjnych, wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, jak również zaspokaja potrzeby informacyjne związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Pozyskiwane w ramach badań wynikowe informacje statystyczne poz

Temat: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opinii Polaków iconDlaczego głosowanie w referendum dotyczącym wejścia polski do unii europejskiej jest prawem I powinnośCIĄ polakóW ?

Temat: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opinii Polaków iconSprawozdanie dla Komisji Europejskiej na temat kosztów rezygnacji z integracji europejskiej z punktu widzenia jednolitego rynku. Miało ona decydujące znaczenie dla wdrożenia unii gospodarczej I walutowej. W opinii w sprawie

Temat: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opinii Polaków iconPolska w unii europejskiej nasze warunki członkostwa

Temat: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opinii Polaków iconIntegracji europejskiej. Liczymy, że uczestnicy konkursu w swoich pracach napiszą co przez ostatnie 5 lat zmieniło się w ich otoczeniu mieście, wsi, gminie, szkole itd. Co obecność Polski w Unii Europejskiej wniosła w dotychczasowe postrzeganie najbliższego im otoczenia

Temat: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opinii Polaków iconUnii, naszego zaangażowania w walkę o jak najlepsze warunki członkostwa, od łamania stereotypów I niechęci Polaków do wszystkiego, co nowe Aby wykorzystać szanse

Temat: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opinii Polaków iconStrategia działAŃ w polsce dotyczących przestrzeni kosmicznej w warunkach członkostwa w unii europejskiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom