Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej
Pobierz 492.66 Kb.
NazwaPolitechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej
strona18/24
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar492.66 Kb.
TypWymagania
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

BETONY LEKKIE


 • betony lekkie kruszywowe z lekkim kruszywem mineralnym

- węglanoporytobeton

- żużlobeton

- keramzytobeton

- glinoporytobeton

- łukoporytobeton • betony z kruszywem organicznym

  • syntetycznym

- styrobetony

 • naturalnym – drzewnym

- trocinobeton

- wiórobeton

- strużkobeton


Podział betonów lekkich ze względu na przeznaczenie:


 • B. izolacyjne

 • B. konstrukcyjno – izolacyjne

 • B. konstrukcyjneBetony lekkie kruszynowe


Klasyfikacja wg. struktury


 • Zwarte – zaprawa wypełnia nie mniej niż 85% przestrzeni między ziarnami kruszywa grubego > 4mm

 • Półzwarte – zawartość frakcji < 4mm co najmniej 15% ogólnej ilości kruszywa

 • Jamiste – bez frakcji drobnej (0-4 mm) , grube ziarno spaja zaczyn cementowy


Składniki betonów lekkich kruszynowych


 • Cement – portlandzki klasy 32,5; portlandzki 42,5 do betonu jamistego jamistego betony klas LB 25 i powyżejMaksymalna ilość cementu (na)

-w betonach jamistych 300kg

- w betonach półzwartych 470kg

- w betonach zwartych 550kg


 • Kruszywo lekkie – do 31,5 mm –beton jamisty

do 16 mm – zwarty i półzwarty


Gęstość pozorna


W zależności od betonu w stanie suchym rozróżnia się odmiany betonu:

Odmiana

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

w stanie suchym600

801

1001

1201

1401

1601

1801

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000


Współczynnik sprężystości


Zależy od R betonu, wieku, wilgotności, kruszywa

E=10000-20000 MPa


Pełzanie


Do 80%


Przewodność cieplna


Zależy od betonu, wilgotności

Betony zwarte, półzwarte

Betony jamiste


Rozszerzalność cieplna


Mniejsza niż betonu zw.


Betony wysokowartościoweNowoczesne betony od cech betonu zwykłego. Są to betony z kruszywem naturalnym i odpowiednimi dodatkami i domieszkami. Odznaczają się nie tylko wysoką wytrzymałością na ściskanie, ale też innymi cechami technicznymi na naprężenia poziome, decydujące o dużej trwałości tych betonów. Określane są również jako:

- betony większej trwałości

- betony nowej jakości

- betony wysokiej wytrzymałości

ogólnie betony nowej generacji.


Oddziaływania eksploatacyjne


Klimatu:

Zmiana temperatury,

Opady,

Zmiana wilgotności


Rozszerzalność cieplna,

mrozoodporność


Środowiska:

Działanie soli odladzających

Agresywnych związków chemicznych

Sorki… są jeszcze dwa czynniki (nie mogę rozczyt.)

Przepuszczanie chorków

Odp. na łuszczenie się

Odp. chemiczna

Obciążeń:

Stałych i zmiennych

Statycznych i dynamicznych

Wiatru i innych

Wytrzymałość mechaniczna

Moduł sprężystości

Skurcz, pęcznienie???

Odp. na ….


Podstawowe wymagania ( Rc, twardość) są zbieżne i na wytrzymałość i twardość każdego betonu charakterystycznego wpływa:

 • Wytrzymałość i szczelność zaczynu cementowego

 • Wytrzymałość materiału kruszywa, jego szczelność, uziarnienie

 • Przyczepność między zaczynem i kruszywem (warstwa styczności)


BWW charakteryzuje wysoki moduł sprężystości E (rośnie z wytrzymałością) – z konstrukcyjnego punktu widzenia nie jest to cecha pożądana(!)

Stąd dąży się do BWW o wysokiej wytrzymałości i jednocześnie stosunkowo niskim E (!). Możliwe jest to dzięki wprowadzeniu do betonu włókien ( fibrobetony )


Klasyfikacja betonów nowej generacji

 • Betony wysokowartościowe BWW

B51 – B100 [B60 – B100]

Europejskie oznaczenie C60 – C100 (120)

Adn. Do C60 – bak ścisłego rozgraniczenia od C70


 • Betony bardzo wysokowartościowe BBWW

(ang. VHCP => Very High Performance Concrete)

B101 – B150 (200) 121 – 180

 • Betony Ultra Wysokowartościowe BUWW (UHPC)

fc > 200MPa

BMR, BPR, CPR większa Rr i większa ciągliwość

DUCTAL – betony z ……… relatywnych, nie tak kruche, bardzo dobre kruszywo

Inne betony:
WBWW - włóknobeton wysokiej wartości

LBWW – lekkie betony wysokowartościowe konstrukcyjne – przęsła mostów, przekrycia dużej rozpiętości LC 60 – LC 85


BWW samozagęszczające się - silnie upłynnione, układane bez wibrowania nawet przy złożonych kształtach i gęstym zbrojeniu, duża zawartość cementu (~ 600 kg/m3)

Istotne superplastyfikatory i dodatki obniżające ciepło hydratacji

Składniki BWWCement CEM I CEM II / A-D (z płytami krzemianowymi)

42,5 i 52,5


mało C3A SO3 < 4% MgO < 5% alkalia < 0,6 %


 • Kruszywo skalne, łamane o wytrzymałości > 150 MPa, max. Wymiar nie przekracza 16 mm.

 • Woda – niski WSP. w/c < 0,4

 • Domieszki upłynniające – z grupy wysokich reduktorów wodyZasady wykorzystywania BWW

 • Dozowanie (dokładność dozowania dom upłynniającej)

 • Mieszanie – nieco dłużej niż beton

 • Transport – nie różni się od trans. dla betonu zwykłego

 • Utwardzanie i zagęszczenie – jak dla betonu

 • Pielęgnacja – nieco inna – mały wskaźnik w/c i mało wody w betonie, występuje zjawisko „samosuszenia” mieszanki betonowej (hydratacja cementu i wodożądność pyłu krzemionowego)Kierunki stosowania BWW


 • Budownictwo wysokie – przemysłowe, biurowe, mieszkaniowe, szczególnie słupy nośne

 • Mosty i tunele

 • Platformy wiertnicze

 • Budownictwo energetyczne ( budowa w elektrowniach reaktorów jądrowych)

 • Nawierzchnie drogowe, nabrzeża portowe

 • Prefabrykaty wielkowymiarowe ??? kasy pancerne


Szczególne właściwości BWW pozwalają zmniejszyć przekroje elementów i obniżyć w efekcie… i tu nic nie ma (sorki)


Betony asfaltowe = > asfaltobetony
Pr PN.S -96025

Nawierzchnie drogowe

Rozróżnia się:

 • Mieszanki mineralno – asfaltowe (MMA)

określana jako mieszanka mineralna unikalna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytwarzana na gorąco, w określony sposób i spełniająca określone w normie wymagania.

 • (BA) Beton asfaltowy – wbudowana mieszanka MMA, spełniająca wymagania

p 2200 – 2300, Rc 0,3 – 3 MPa (zależy od składu, temp. otoczenia),

nasiąkliwość 1,5 – 4 %


Skład betonu asfaltowego

 • asfalt drogowy

 • asfalt upłynniony

 • polimeroasfalt drogowy

Wypełniacz:

 • mąka wapienna – zawsze

 • popiół lotny

 • piasek

 • kruszywo łamane i sztuczne (żużel)

 • żwir i grys

 • mieszanka kr. (uziarnienie ciągłe)


Istotna jest przyczepność asfaltu do kruszywa wynikająca z powinowactwa (??). Ewentualnie wprowadzany jest środek zwiększający przyczepność.


Z innej beczki:

UZIARNIENIE - 0 – 31,5 mm.

ZAWARTOŚĆ ASFALTU W MMA - 3,5 do 6 %


Zastosowanie


 • nawierzchnie drogowe, warstwa ścieralna, wiążąca, wyrównująca, wzmacniająca, podbudowa asfaltowa, inne warstwy konstrukcji nawierzchni

 • nawierzchnie przemysłowe, hale, hangary, magazyny

 • budownictwo drogowe – kompozyty bitumiczne

  1. zwiększają trwałość, zmniejszają hałas, poprawiają bezpieczeństwo

  2. nawierzchnie drenażoweBetony polimerowe


Rolę cementu (spoiwa) pełni tylko polimer (ciekła żywica synt.) lub cement + polimer. Rozróżnia się:

 1. Betony cementowo polimerowe (PCC- polimer cement cocrete)

Cement+emulsja polimerowa+kruszywo+woda

Porównanie ze zwykłymi betonami: większa szczelność, mrozoodporność, mniejsze E , ale większa +, skurcze , pełzanie

+- współ. rozszerzalności cieplnej

 1. betony cementowe impregnowane polimerami (PIC): nasycone monomerem i utwardzane.

- wykazują wzrost Rc, Rr, E, szczelności

c) betony żywiczne (PC) 1. Kruszywo- suche!

 2. Spoiwo żywiczne (żywica synt. + utwardzacz) beton żywiczny


Stosowane żywice ( w ilości 10-20 masy betonu):

-aldehydowe

-akrylowe

-poliestrowe

-poliuretanowe

-furemowe


Zalety

-krótki czas utwardzania

-doskonała przyczepność

-duża szczelność

-mrozoodporność

-b. mała ścieralność

-chemioodporność

- wysoka Rc

- minimalna (prelegkuacja)


Wady

-duże pełzanie ( nie nadaje się do celów konstrukcyjnych)

-duża rozszerzalność cieplna

-stosunkowo duży skurcz utwardzania

-ograniczona odporność cieplna


Beton

epoksydowy

poliestrowy

Zw. Kl. 30

Rc (MPa)

50-110

50-110

30

Rr (MPa)

8-10

8-12

1.5-2

Rz (MPa)

15-45

13-35

2-4

E przy ściskaniu

25000-35000

20000-35000

340000

Ścieralność (cm)

0.1-0.13

0.1-0.15

0.6

t

20*10^-6

15*10^-6

10*10^-6

nasiąkliwość

0.5-1

1-2

4-8

Skurcz %

0.1-0.5

0,3-2,2

0,2Zastosowanie: elementy konstrukcyjne, posadzki, parapety, krawężniki, płyty posadzkowe,


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

Powiązany:

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej iconWydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej iconPolitechnika krakowska wydział inżynierii lądowej podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej iconPolitechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej iconUniwersytet Zielonogórski Wydział Inżynierii Lądowej I Środowiska

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej iconP olitechnika krakowska im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej iconPolitechnika warszawska instytut systemów inżynierii środowiska

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej iconKarta zgłoszenia studiów podyplomowych wydział: Inżynierii Lądowej I Środowiska

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej iconWydział Fizyki, Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej iconPolitechnika warszawska wydział fizyki

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej iconPolitechnika Warszawska Wydział Transportu Materiałoznawstwo

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom