Szkolny program profilaktyki
Pobierz 1.24 Mb.
NazwaSzkolny program profilaktyki
strona8/11
Data konwersji19.09.2012
Rozmiar1.24 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


JAK SIĘ UCZYĆ EFEKTYWNIE?


Zadania

Formy działania i sposoby realizacji

Osoby
odpowiedzialne


Termin

Uwagi

Kształtowanie umiejętności stosowania technik efektywnego uczenia się.

 • systematyczne ćwiczenia:

  • umiejętne czytanie ze zrozumieniem;

  • wyodrębnienie najważniejszych fragmentów w tekście;

  • wypracowanie sposobów szybkiego uczenia się na pamięć;

nauczyciele, pedagog, terapeuci, dzieci

cały rok
Doskonalenie umiejętności organizowania swojej pracy.

 • warsztaty: opracowanie z rodzicami planu dnia – higiena pracy;

wychowawca, rodzice, dzieci

IX, II
Wdrażanie umiejętnego oceniania własnego uczenia się i dostrzegania własnego sukcesu.

 • samokrytyczne spojrzenie na siebie z dostrzeżeniem plusów i minusów swojej pracy

wychowawca, uczniowie

cały rok
Wyrabianie umiejętności poszukiwania wsparcia w pracy i uczeniu się.

 • organizacja pomocy koleżeńskiej;

 • szukanie informacji w bibliotece;

 • poszukiwanie informacji, pomocy z innych źródeł np. korzystanie z Internetu;

wychowawca, dzieci, bibliotekarz

cały rok
RODZICE

Podnoszenie swoich umiejętności wychowawczych

 • warsztaty, spotkania z psychologiem, literatura, film: propagowanie wiedzy przez literaturę i spotkania.

rodzice, wychowawca, pedagog, psycholog

cały rok

JAK SOBIE RADIĆ W SYTUACJACH TRUDNYCH


Zadania

Formy działania i sposoby realizacji

Osoby
odpowiedzialne


Termin

Uwagi

Kształtowanie umiejętności dostrzegania problemów przez obserwację i analizę sytuacji problemowych.

 • scenki dramowe, rozmowy na temat zaistniałych problemów – nabycie umiejętności dostrzegania sytuacji problemowych w życiu codziennym;

nauczyciel, wychowawca, zespół klasowy

cały rok
Uczenie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów

 • mini trening interpersonalny:

  • rozwiązywanie problemów metodą „burzy mózgów”

  • kulturalne prowadzenie dialogów na temat np.: w księgarni, przed sklepikiem szkolnym, w sytuacjach konfliktowych;

wychowawca, uczniowie, rodzice

cały rok
Rozwijanie umiejętności przewidywania skutków działań własnych i innych osób – zachowania ryzykowne.

 • drama, elementy dyskusji;

 • dokańczanie zdań:

  • jeśli będę niemiły dla innych, to …

  • jeśli wtrącę się do rozmowy, kłótni, to …

  • jeśli będę późno wracać do domu lub będę chodził w niebezpieczne miejsca, to …

 • najpierw myślę, później reaguję na zaczepkę;

wychowawca, uczniowie

cały rok
Przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 • dialogi:

  • redagowanie lub prowadzenie dialogów w imieniu np. bohaterów opowiadań, filmów itp.

 • dyskusje:

  • do czego prowadzą niektóre dyskusje?

wychowawca, pedagog, uczniowie

cały rok
Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji.

 • teatrzyki, rozmowy: wchodzenie w role bohaterów lektur;

nauczyciel, uczniowie

cały rok

NASZE UCZUCIA


Zadania

Formy działania i sposoby realizacji

Osoby
odpowiedzialne


Termin

Uwagi

Uczenie umiejętności rozpoznawania własnych i innych osób.

 • drama: pokazywanie stanów i uczuć środkami werbalnymi i pozawerbalnymi:

  • czuję się dobrze, gdy …

  • jest mi przykro, kiedy …

wychowawca, zespół klasowy

cały rok
Uczenie umiejętności kontrolowania własnych reakcji emocjonalnych.

 • elementy dyskusji: nabycie umiejętności analizy postępowania bohaterów czytanek i lektur:

  • jakie emocje wzbudza w tobie …

wychowawca, zespół klasowy, katecheci, nauczyciele świetlicy

cały rok
Wyrabianie umiejętności wczuwania się w uczucia innych – empatia.

 • rozmowa na temat zaistniałych sytuacji, gry dramowe, zabawa:

  • uwrażliwienie na stany uczuciowe kolegów;

  • nabycie umiejętności wczuwania się w sytuacje, w jakie znalazła się druga osoba (teksty czytanek, lektur);

  • umiejętne nazywanie uczuć;

  • umiejętne rozpoznawanie uczuć wśród graficznie przedstawionych sylwetek twarzy;

wychowawca, zespół klasowy

cały rok
Doskonalenie umiejętności wyrabiania myśli, stanów emocjonalnych i uczuć.

 • konkursy, formy teatralne, zajęcia ruchowe i muzyczne: wyrażanie uczuć poprzez …

 • zabawy ruchowe rozładowujące napięcie (stres) – występy klaunów:

  • zabawa „Lusterko”;

  • „Śmiech ogarnia całe ciało” – terapia śmiechem;

wychowawca, zespól klasowy

cały rok
Kształtowanie pozytywnej samooceny – moja tożsamość.

 • zabawa: wyrzucamy ze słownika słowo „nie”: „nie umiem …”, „nie potrafię …”, „nie lubię …”

 • wiara we własne możliwości;

 • kiermasz umiejętności – możliwości – „Pokaż co potrafisz najlepiej”, „Cenię u innych …”

wychowawca, zespół klasowy, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej

cały rok
Uczenie umiejętności pomagania sobie i innym w kłopotliwych sytuacjach.

 • teatrzyki, prace plastyczne:

  • nabycie umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi;

  • co muszę mieć, robić i jak postępować, aby móc się uśmiechać;

  • udział w przedstawieniach klasowych – rutyna w walce z tremą;

wychowawca, zespół klasowy, rodzice

cały rok
Uświadomienie przez uczniów zmian zachodzących w ich rozwoju.

 • schemat budowy naszego ciała;

 • nasze ciało – rosnę i rozwijam się;

 • znam funkcjonowanie i potrzeby swojego organizmu;

 • moja rodzina – przemijanie;

wychowawca, zespół klasowy, rodzice;RODZICE

Uświadomienie ważności znajomości sposobów radzenia sobie z uczuciami własnymi oraz ich wpływ na stany emocjonalne innych.

 • ankiety, dyskusje:

  • czy znasz swoje dziecko;

  • czy zachowanie dziecka jest odbiciem lustrzanym moich zachowań;

  • jak inni reagują na moje napięcia nerwowe;

  • jak ważne jest dotrzymywanie słowa;

wychowawcy, pedagog, rodzice
UCZESTNICTWO W GRUPIE


Zadania

Formy działania i sposoby realizacji

Osoby
odpowiedzialne


Termin

Uwagi

Sprawowanie opieki nas społecznym i emocjonalnym funkcjonowaniem dziecka w pierwszym etapie edukacji szkolnej.

 • pogadanki:

  • przypomnienie i stosowanie zasad oraz reguł dotyczących uczestniczenia w grupie;

 • wspólne zabawy:

  • pomoc nowym uczniom w adoptowaniu się do nowej grupy klasowej;

  • uczestnictwo uczniów w konkursach, doświadczanie sukcesu i uświadomienie sobie mocnych i słabych stron;

  • zabawa „lubię Cię”, „podoba mi się w Tobie …”

wychowawca, zespół klasowy

cały rok
Doskonalenie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie ma gruncie zachowania obowiązujących norm.

 • przypominanie i stosowanie reguł obowiązujących w środowisku lokalnym np.: muzeum, kino, teatr, środki komunikacji miejskiej;

 • redagowanie i przestrzeganie regulaminu np.: gabinetu, szatni, lekcji w – fu, konkursów, gier planszowych;

 • spotkanie z Rzecznikiem Praw Ucznia;

 • uczestnictwo dzieci w wybranych formach aktywności (plastyczna, ruchowa, muzyczna, matematyczna, przyrodnicza, inne) pozwalających na rozpoznaniu własnego potencjału;

 • inicjowanie i podejmowanie działań przez dzieci zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i możliwościami;

wychowawca, zespół klasowy, SU, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, opiekunowie SKO, Rzecznik Praw Ucznia

cały rok
Rozwijanie umiejętności budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji.

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej;

 • podejmowanie na zajęciach działań grupowych zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu (sumienność, obowiązkowość jednostki drogą do sukcesu grupowego);

 • kulturalne sposoby wyrażania opinii o innych;

 • dostrzeganie odrębności fizycznej i intelektualnej innych;

 • sposoby współpracy z osobami drugimi;

wychowawcy, zespół klasowy, katecheci

cały rok
RODZICE

Tworzenie sytuacji sprzyjających atmosferze wzajemnego zaufania w relacjach rodzic – szkoła.

 • organizowanie spotkań rodziców wraz z dziećmi - prezentacja osiągnięć przez uczniów;

 • spotkania indywidualne nauczyciela z rodzicami;

 • udział uczniów w imprezach przygotowanych dla rodziców i innych członków rodzin np.: Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty;

wychowawca, zespół klasowy, SU

po I sem.


cały rok • oddziaływania poprzez Kącik dla rodziców – wystawki prac plastycznych, loterie, itp.


NAUCZYCIELE I RODZICE

Zapoznanie z aktami prawnymi chroniącymi dziecko.

 • prawa dziecka w świetle prawa rodzinnego;

wychowawca, pedagog

w zależności od potrzeby
NAUCZYCIELE

Rozwijanie umiejętności psychologicznych i pedagogicznych.

 • udział w warsztatach i kursach;

 • udział w spotkaniach samokształceniowych;

WMODN oraz inni organizatorzy, nauczyciele

zgodnie z terminarzem1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Szkolny program profilaktyki iconSzkolny program profilaktyki rok szkolny 2011/2012 spis treśCI

Szkolny program profilaktyki iconSzkolny program profilaktyki uzależnień rok szkolny 2011/2012

Szkolny program profilaktyki iconSzkolny program profilaktyki rok szkolny 2011/2012

Szkolny program profilaktyki iconSzkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2011 2012

Szkolny program profilaktyki iconSzkolny Program Profilaktyki Rok szkolny 2010/2011

Szkolny program profilaktyki iconSzkolny program profilaktyki rok szkolny 2011/2012

Szkolny program profilaktyki iconSzkolny program profilaktyki na rok szkolny

Szkolny program profilaktyki iconSzkolny program profilaktyki wstęp szkolny

Szkolny program profilaktyki iconSzkolny Program Profilaktyki – Zespół Szkół w Ostrorogu szkolny program profilaktyki zespóŁ szkóŁ

Szkolny program profilaktyki iconSzkolny program profilaktyki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom