Program wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III
Pobierz 89.86 Kb.
NazwaProgram wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III
Data konwersji19.09.2012
Rozmiar89.86 Kb.
TypDokumentacja

PROGRAM WYCHOWAWCZY – PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE III

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO w POZNANIU

KLASA III


Lp.

Temat dnia

Standard


Uczeń:

Wskaźniki

Uczeń:

Przedmiot

Osoba

odpowiedzialna

CZŁOWIEK JAKO JEDNOSTKA SPOŁECZNA


1.

Wakacyjne opowieści.

stosuje w życiu codziennym formy grzecznościowe

 • potrafi współdziałać w zespole na lekcji i podczas zabaw

 • respektuje reguły i zasady obowiązujące w klasie

 • stosuje zwroty grzecznościowe w szkole, w domu, na ulicy

edukacja

wczesnoszkolna

wychowawca

2.

Przyjazna szkoła.

zna prawa i obowiązki ucznia

 • tworzy kodeks praw i obowiązków trzecioklasisty

 • współpracuje w zespole

edukacja

wczesnoszkolna

wychowawca

3.

Konkurs.

potrafi zachować się empatycznie w stosunku do osób niepełnosprawnych

 • wie jak należy zachować się w obecności osób niepełnosprawnych

 • docenia wszelkie osiągnięcia osób niepełnosprawnych

edukacja

wczesnoszkolna

wychowawca

4.

Udział w akcjach charytatywnych:

 • „Góra grosza”

 • zbieranie słodyczy na święta

 • przygotowywanie kartek świątecznych

 • dzielenie się zabawkami

 • przynoszenie fantów.

pomaga innym ludziom w potrzebie


 • rozumie, że należy nieść pomoc w różnych sytuacjach życiowych

 • jest tolerancyjny wobec „inności” kolegów

 • dostrzega krzywdę i niesprawiedliwość

 • jest opiekuńczy wobec innych, spieszy im z pomocą
edukacja

wczesnoszkolna

wychowawca

Samorząd Ucz.

5.

Inny nie znaczy gorszy. Mniejszości narodowe – Romowie.

Konwencja o Prawach Dziecka.

potrafi zachować się empatycznie w stosunku do osób o innej narodowości, kulturze

 • wie, że w Polsce mieszkają przedstawiciele różnych mniejszości narodowych

 • potrafi wymienić korzyści jakie wynikają z kontaktów z ludźmi innych narodowości

 • posiada podstawowe wiadomości na temat kultury romskiej

edukacja

wczesnoszkolna

pedagog szkolny

CZŁOWIEK JAKO OSOBA


1.

Konkurs.

zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować

 • potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować

 • dokonuje samokontroli i samooceny

 • wie, że nie można dążyć do zaspakajania swoich pragnień kosztem innych

 • wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym

edukacja

wczesnoszkolna

wychowawca

2.

ASCII – artyści.

potrafi zagospodarować swój wolny czas

 • podaje pomysły na nudne popołudnia

 • zna i organizuje bezpieczne zabawy

 • rozwija zainteresowania plastyczne

edukacja

wczesnoszkolna

wychowawca

CZŁOWIEK JAKO TWÓRCA I ODBIORCA KULTURY


1.

Urządzamy przedstawienie.

gestem, ruchem, mimiką potrafi oddać treść utworu literackiego

 • chętnie uczestniczy w występach klasowych

 • inscenizuje czytane teksty

 • zna zasady właściwego zachowania się w teatrze

edukacja

wczesnoszkolna

wychowawca

2.

Mistrzo­wie pióra - Henryk Sienkie­wicz.

wie, kim był Henryk Sienkie­wicz

 • poszerza wiedzę o wybitnym poecie

 • potrafi wymienić jeden utwór pisarza

edukacja

wczesnoszkolne

wychowawca

3.

Mistrzo­wie pióra - Adam Mickiewicz.

 • odczuwa zawarte w utworach treści emocjonalne

 • wie kim był Adam Mickiewicz

 • uważnie słucha nagra­nia wiersza

 • dostrzega kolejność zdarzeń w utworze
edukacja

wczesnoszkolna

wychowawca

4.

Genial­ni nau­kowcy.

ma wiedzę na temat najważniejszych odkryć i wynalazków


 • wyszukuje w tekście fragmenty na określony temat

 • potrafi wymienić nazwy dziedzin w jakich zasłynęli M. Kopernik i M. Skłodowska - Curie

edukacja

wczesnoszkolna

wychowawca

5.

Wybitni artyści.

 • wie kim był Fryderyk Chopin i Jan Matejko

 • rozwija zainteresowania artystyczne

 • rozpoznaje reprodukcje wybranych dzieł malar­skich

 • dostrzega zmienność dynamiki w utworze muzycznym

edukacja

wczesnoszkolna

wychowawca

6.

Nobliści.

wie co to jest nagroda Nobla


 • zna polskich noblistów

 • ma poczucie dumy narodowej

edukacja

wczesnoszkolna

wychowawca

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III iconProgram pracy wychowawczej w klasie I iii liceum Profilowanego

Program wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III iconProgram pracy wychowawczej w klasie drugiej gimnazjum

Program wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III iconProgram pracy opiekuńczo-wychowawczej ogniska pracy pozaszkolnej w pyskowicach

Program wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III iconProgram pracy wychowawczej

Program wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III iconProgram pracy wychowawczej publicznego przedszkola w goszczanowie

Program wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III iconProgram pracy wychowawczej publicznego gimnazjum im. Ks. Jana twardowskiego w chudku

Program wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III iconProgram wychowawczy dla klas 0-iii cele

Program wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III iconProgram wychowawczy dla klas I – III nauczania zintegrowanego

Program wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III iconProgram wychowawczy klasy III d poszerzony o edukację ekologiczno – zdrowotną

Program wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III iconProgram Wychowawczy „ Życie I miłOŚĆ „ program wychowawczy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom