Scenariusz lekcji wychowawczej
Pobierz 28.95 Kb.
NazwaScenariusz lekcji wychowawczej
Data konwersji20.09.2012
Rozmiar28.95 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ


Temat: Zwroty grzecznościowe w naszym życiu


Klasa: VI


Cel ogólny: kształtowanie nawyku stosowania form

grzecznościowych w różnych sytuacjach


Cele szczegółowe: uczeń

 • stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach w domu, w szkole, na ulicy itp.

 • dostrzega niewłaściwe zachowanie u siebie i innych

 • potrafi skorygować swoje niewłaściwe zachowanie


Pomoce i materiały:

 • rekwizyty do scenek

 • arkusze papieru dużego formatu

 • pisaki

 • instrukcje dla grup

 • rozsypanka wyrazowa


Metody i techniki: praca w grupach, drama


Czas: 45 minut

Etapy lekcji

Przebieg lekcji


Umiejętności kluczowe

Czynności nauczyciela

Zaangażowanie


Burza mózgów – uczniowie podają znane im zwroty grzecznościowe


Podział klasy na 4 grupy. Uczniowie otrzymują instrukcję, zapoznają się z nią i organizują pracę w grupach

Umiejętność słuchania innych

Umiejętność wspólnego organizowania pracy

Zapisuje na tablicy propo-zycje uczniów

Dzieli klasę na 4 grupy, roz-daje instrukcje oraz papier i pisaki

Badanie i prze-kształcanie

Zadaniem uczniów jest wypisanie na plakatach jak największej liczby sytuacji, w których stosują różne zwroty grzecznościowe: grupa 1 w domu, grupa 2 w szkole, grupa 3 na ulicy, grupa 4 w sklepie. Następnie podkreślają te sytuacje, w których najczęściej zapominają o stosowa-niu form grzecznościowych

Umiejętność współpracy z innymi, podejmowania odpowiedzial-ności za pracę grupy

Obserwuje przebieg pracy uczniów

Prezentacja

Prace uczniów umieszczane są na tablicy. Sprawozdawcy prezentują kolejno efekty pracy grup.

Umiejętność słuchania innych oraz mówienia tak, aby być rozumianym

Czuwa nad sprawnym przebiegiem prezentacji

Podsumowuje wyniki pracy uczniów

Badanie i prze-kształcanie

Dwie grupy otrzymują tematy scenek, w których zaprezentują najpierw niewłaściwe a następnie właściwe zachowanie w danej sytuacji. Podczas przygotowywania scenek pozostałe dwie grupy opisują ustnie: jakich słów należy użyć py-tając na ulicy obcą osobę o godzinę oraz jak należy się zachować i co powiedzieć po zjedzeniu posiłku w domu.

Umiejętność współpracy z innymi, mówienia tak, aby być rozumianym, podejmowania odpowiedzialności za pracę grupy

Kieruje pracą uczniów

Prezentacja

Uczniowie kolejno prezentują scenki ukazując najpierw niewłaści-we zachowanie w danej sytuacji, po czym reszta klasy podaje propozyc-je poprawnego zachowania. Następnie uczniowie prezentują scenki ukazując właściwe zachowa-nie i stosując odpowiednie zwroty grzecznościowe

Umiejętność współpracy z innymi oraz słuchania innych

Czuwa nad sprawnym przebiegiem prezentacji

Przekształcanie

Wszystkie grupy otrzymują rozsy-pankę wyrazową i mają za zadanie jak najszybciej ułożyć z niej hasło. Przedstawiciel grupy, która ułoży hasło jako pierwsza zapisuje jego treść na tablicy.

Umiejętność współpracy z innymi

Obserwuje pracę uczniówINSTRUKCJA DLA GRUPY 1

 1. Wybierzcie spośród siebie:

 1. lidera, który będzie kierował pracą grupy

 2. sekretarza, który będzie zapisywał Wasze pomysły

 3. sprawozdawcę, który przedstawi wyniki Waszej pracy całej klasie
 1. Zastanówcie się i wpiszcie na dużej kartce papieru jak najwięcej sytuacji, w których stosujecie różne zwroty grzecznościowe we własnym domu.
 1. Podkreślcie te sytuacje, w których najczęściej zapominacie o używaniu form grzecznościowych
 1. Czas pracy: 10 minutSCENKA 1


Wyobraźcie sobie sytuację, w której młody chłopak podróżuje autobusem komunikacji miejskiej zajmując miejsce siedzące. Na kolejnym przystanku do autobusu wsiada starsza pani, rozgląda się wokół lecz nie ma już wolnych miejsc siedzących. Jak zachowa się i co powie w tej sytuacji młody chłopak i starsza pani?


Przygotujcie i zaprezentujcie klasie 2 scenki:

 • w pierwszej przedstawcie niewłaściwe zachowanie osób biorących udział w zdarzeniu

 • w drugiej zaprezentujcie jak powinny się zachować te osoby


Czas na przygotowanie scenek 3 minuty


INSTRUKCJA DLA GRUPY 2

 1. Wybierzcie spośród siebie:

 1. lidera, który będzie kierował pracą grupy

 2. sekretarza, który będzie zapisywał Wasze pomysły

 3. sprawozdawcę, który przedstawi wyniki Waszej pracy całej klasie
 1. Zastanówcie się i wpiszcie na dużej kartce papieru jak najwięcej sytuacji, w których stosujecie różne zwroty grzecznościowe w szkole.
 1. Podkreślcie te sytuacje, w których najczęściej zapominacie o używaniu form grzecznościowych
 1. Czas pracy: 10 minutSCENKA 2


Wyobraźcie sobie następującą sytuację: szkolnym korytarzem idzie dziewczyna i niesie stos zeszytów. Nagle zza zakrętu korytarza wybiega chłopiec, potrąca ją i rozsypuje niesione przez nią rzeczy. Jak zachowa się i co powie w tej sytuacji chłopiec i dziewczyna?


Przygotujcie i zaprezentujcie klasie 2 scenki:

 • w pierwszej przedstawcie niewłaściwe zachowanie osób biorących udział w zdarzeniu

 • w drugiej zaprezentujcie jak powinny się zachować te osoby


Czas na przygotowanie scenek 3 minuty


INSTRUKCJA DLA GRUPY 3

 1. Wybierzcie spośród siebie:

 1. lidera, który będzie kierował pracą grupy

 2. sekretarza, który będzie zapisywał Wasze pomysły

 3. sprawozdawcę, który przedstawi wyniki Waszej pracy całej klasie
 1. Zastanówcie się i wpiszcie na dużej kartce papieru jak najwięcej sytuacji, w których stosujecie różne zwroty grzecznościowe na ulicy.
 1. Podkreślcie te sytuacje, w których najczęściej zapominacie o używaniu form grzecznościowych
 1. Czas pracy: 10 minutINSTRUKCJA DLA GRUPY 4

 1. Wybierzcie spośród siebie:

 1. lidera, który będzie kierował pracą grupy

 2. sekretarza, który będzie zapisywał Wasze pomysły

 3. sprawozdawcę, który przedstawi wyniki Waszej pracy całej klasie
 1. Zastanówcie się i wpiszcie na dużej kartce papieru jak najwięcej sytuacji, w których stosujecie różne zwroty grzecznościowe w sklepie.
 1. Podkreślcie te sytuacje, w których najczęściej zapominacie o używaniu form grzecznościowych
 1. Czas pracy: 10 minut

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji wychowawczej iconScenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja?

Scenariusz lekcji wychowawczej iconTemat: „Prąd ma głos” Scenariusz lekcji wychowawczej cele lekcji

Scenariusz lekcji wychowawczej iconScenariusz lekcji wychowawczej lub lekcji wiedzy o kulturze Opracowała Żaneta Cypel

Scenariusz lekcji wychowawczej iconScenariusz lekcji wychowawczej. Temat lekcji

Scenariusz lekcji wychowawczej iconScenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji wychowawczej iconScenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji wychowawczej iconScenariusz lekcji wychowawczej w kl. II lo

Scenariusz lekcji wychowawczej iconScenariusz zajęć z lekcji wychowawczej Temat

Scenariusz lekcji wychowawczej iconScenariusz lekcji wychowawczej w kl. I iii gimnazjum

Scenariusz lekcji wychowawczej iconSzkoła Globalna scenariusz lekcji wychowawczej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom