"Wsi spokojna, wsi wesoła…"
Pobierz 56.33 Kb.
Nazwa"Wsi spokojna, wsi wesoła…"
Data konwersji20.09.2012
Rozmiar56.33 Kb.
TypDokumentacja
„Wsi spokojna, wsi wesoła…”

Żurawiczki to typowo łańcuchowa i jednodrożna wieś położona w powiecie przeworskim. Długa na około 5 km biegnie w kierunku północ – południe od Przeworska, odległa od niego w najbliższym punkcie, tj. u styku z Maćkówką o niecałe 4 km. Najdalszy punkt – most krzeczowicki oddalony jest od miasta o ok. 9 km. Odbiegająca w kierunku wschodnim najmłodsza część wsi, tzw. Parcelacja w Kamienicy rozciąga się w stronę lasu i Łapajówki na przestrzeni dalszych dwóch kilometrów.

W Szkicu historycznym Wojciech Dendura podaje kilka źródeł pochodzenia nazwy wsi. Po pierwsze dowiadujemy się, iż „w kronice kościelnej jest mowa przy okazji Żurawiczek o żurawiach, przebywających tu na błotnistych łąkach”1, po drugie wspomniana zostaje nazwa rośliny „żurawina”, która rosła na terenie podmokłym wsi i na koniec czytamy, że być może nazwa Żurawiczki pochodzi od nazwiska Żurowskich - rodziny rycersko – szlacheckiej, która zasiedziała we wsi sięgać może czasów Kazimierza Wielkiego.

Obszar wsi, który dzisiaj wynosi 880 ha, graniczy z obszarem Maćkówki od północy i północnego wschodu, z Urzejowicami od zachodu i południowego zachodu, Krzeszowicami od południa, z Łapajówką i Zarzeczem od południowego wschodu i wschodu, z Zalesiem od wschodu. Domami styka się wieś jedynie z Maćkówką i Łapajówką, z resztą graniczy polami i lasem.

W średniowieczu, Żurowice (taka była ogólna, podstawowa nazwa wsi) obejmowały oprócz dzisiejszych Żurawiczek, obszar Maćkówki i Zalesia Żurowskiego bez Kamienicy, należącej wówczas do Urzowic (Urzejowice), jako Urzowice Małe lub Urzowiczki. Z chwilą przejścia w roku 1596 do parafii w Zarzeczu, Kamienica scala się z Żurowicami tworząc jedną wieś.

Obecnie Żurawiczki, liczące ok. 1300 mieszkańców dzielą się na następujące części: Dół - od Maćkówki po dawny folwark Podzamcze, Górę w środku wsi, wyżej od pastwisk w stronę lasu i Kamienicę z Parcelacją. Granice między tymi członami są mieszkańcom wiadome i ustalone od kilku wieków, co nie przeszkadza pojęciu konsolidacji i jedności wsi.

Wieś ciągnie się w odległości ok. 1 km równolegle do rzeki Mleczki (prawy dopływ Wisoka), która pod górką dawnego folwarku w Kamienicy łączy dwie odnogi tj. Mleczkę Hadelską i Mleczkę Zarzecką, płynącą od okolic Pruchnika. Przestrzeń między rzeką, a wsią od strony południowej i zachodniej to równinne łęgi i łąki. Przeciwna zaś strona wschodnia to tarasowato wznoszące się łany chłopskie, w tym dawne łany dworskie (275 m n.p.m.). Łąki, szczególnie od strony Urzejowic i Przeworska często zamienia się w pola uprawne. Opodal od wschodu widać sosnowy las.

Śp. Wojciech Dendura tak wspomina rodzinne Żurawiczki:

Najładniej wygląda wieś od strony zachodniej, kiedy się jedzie np. kolejką z Przeworska do Kańczugi i patrzy się na wschód. Równinne i kilkukilometrowej długości łąki, pięknie ukwiecone wiosną i latem, kończą się sznurem zabudowań wsi, za którymi coraz wyżej rozciągają się miedzami poprzecinane pola, do ciemnej ściany lasów. Wieczorem czy rankiem nierzadko nad łąkami unoszą się mgły, a w powietrzu przepłynie nieraz mało spotykany okaz wodnobagnistego ptaka2

Źródła:

  1. Wojciech Dendura, Szkic historyczny Żurawiczek, wsi w powiecie przeworskim, 1964 r.

Żurawiczki, dn. 19.12.2006 r.

mgr Wioleta Drabik - WąsaczKościół i klasztor OO. Bernardynów pw. Matki Bożej Różańcowej w Żurawiczkach (W 1981 r. Kuria Arcybiskupia w Przemyślu wyraziła zgodę na budowę Kościoła, a 7 października tegoż roku biskup Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłą budowę.)


Poniższe zdjęcia przedstawiają malownicze strony wsi Żurawiczki.


1 Wojciech Dendura, Szkic historyczny Żurawiczek, wsi w powiecie przeworskim, 1964 r., s. 25.

2 Wojciech Dendura, dz. cyt., s. 3.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" icon20-074 Lublin, ul. Spokojna 4

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" icon2. Część opisowa do projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wałczu przy ul. Spokojna 1

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconWesoła wiosna

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconWiersze – lato wesoła zagroda

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconMoja szkoła jest wesoła

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconN asza szkoła jest wesoła !!!

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconWesoła Szkoła. Kształ. zintegr. Klasa I cz. I

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconWesołą piosenkę dla babci I dziadka”

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconN nr 4/2009 cena: 80 gr asza szkoła jest wesoła !!!

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconN grudzień 2007 asza szkoła jest wesoła !!!

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom