"Wsi spokojna, wsi wesoła…"
Pobierz 56.33 Kb.
Nazwa"Wsi spokojna, wsi wesoła…"
Data konwersji20.09.2012
Rozmiar56.33 Kb.
TypDokumentacja
„Wsi spokojna, wsi wesoła…”

Żurawiczki to typowo łańcuchowa i jednodrożna wieś położona w powiecie przeworskim. Długa na około 5 km biegnie w kierunku północ – południe od Przeworska, odległa od niego w najbliższym punkcie, tj. u styku z Maćkówką o niecałe 4 km. Najdalszy punkt – most krzeczowicki oddalony jest od miasta o ok. 9 km. Odbiegająca w kierunku wschodnim najmłodsza część wsi, tzw. Parcelacja w Kamienicy rozciąga się w stronę lasu i Łapajówki na przestrzeni dalszych dwóch kilometrów.

W Szkicu historycznym Wojciech Dendura podaje kilka źródeł pochodzenia nazwy wsi. Po pierwsze dowiadujemy się, iż „w kronice kościelnej jest mowa przy okazji Żurawiczek o żurawiach, przebywających tu na błotnistych łąkach”1, po drugie wspomniana zostaje nazwa rośliny „żurawina”, która rosła na terenie podmokłym wsi i na koniec czytamy, że być może nazwa Żurawiczki pochodzi od nazwiska Żurowskich - rodziny rycersko – szlacheckiej, która zasiedziała we wsi sięgać może czasów Kazimierza Wielkiego.

Obszar wsi, który dzisiaj wynosi 880 ha, graniczy z obszarem Maćkówki od północy i północnego wschodu, z Urzejowicami od zachodu i południowego zachodu, Krzeszowicami od południa, z Łapajówką i Zarzeczem od południowego wschodu i wschodu, z Zalesiem od wschodu. Domami styka się wieś jedynie z Maćkówką i Łapajówką, z resztą graniczy polami i lasem.

W średniowieczu, Żurowice (taka była ogólna, podstawowa nazwa wsi) obejmowały oprócz dzisiejszych Żurawiczek, obszar Maćkówki i Zalesia Żurowskiego bez Kamienicy, należącej wówczas do Urzowic (Urzejowice), jako Urzowice Małe lub Urzowiczki. Z chwilą przejścia w roku 1596 do parafii w Zarzeczu, Kamienica scala się z Żurowicami tworząc jedną wieś.

Obecnie Żurawiczki, liczące ok. 1300 mieszkańców dzielą się na następujące części: Dół - od Maćkówki po dawny folwark Podzamcze, Górę w środku wsi, wyżej od pastwisk w stronę lasu i Kamienicę z Parcelacją. Granice między tymi członami są mieszkańcom wiadome i ustalone od kilku wieków, co nie przeszkadza pojęciu konsolidacji i jedności wsi.

Wieś ciągnie się w odległości ok. 1 km równolegle do rzeki Mleczki (prawy dopływ Wisoka), która pod górką dawnego folwarku w Kamienicy łączy dwie odnogi tj. Mleczkę Hadelską i Mleczkę Zarzecką, płynącą od okolic Pruchnika. Przestrzeń między rzeką, a wsią od strony południowej i zachodniej to równinne łęgi i łąki. Przeciwna zaś strona wschodnia to tarasowato wznoszące się łany chłopskie, w tym dawne łany dworskie (275 m n.p.m.). Łąki, szczególnie od strony Urzejowic i Przeworska często zamienia się w pola uprawne. Opodal od wschodu widać sosnowy las.

Śp. Wojciech Dendura tak wspomina rodzinne Żurawiczki:

Najładniej wygląda wieś od strony zachodniej, kiedy się jedzie np. kolejką z Przeworska do Kańczugi i patrzy się na wschód. Równinne i kilkukilometrowej długości łąki, pięknie ukwiecone wiosną i latem, kończą się sznurem zabudowań wsi, za którymi coraz wyżej rozciągają się miedzami poprzecinane pola, do ciemnej ściany lasów. Wieczorem czy rankiem nierzadko nad łąkami unoszą się mgły, a w powietrzu przepłynie nieraz mało spotykany okaz wodnobagnistego ptaka2

Źródła:

  1. Wojciech Dendura, Szkic historyczny Żurawiczek, wsi w powiecie przeworskim, 1964 r.

Żurawiczki, dn. 19.12.2006 r.

mgr Wioleta Drabik - WąsaczKościół i klasztor OO. Bernardynów pw. Matki Bożej Różańcowej w Żurawiczkach (W 1981 r. Kuria Arcybiskupia w Przemyślu wyraziła zgodę na budowę Kościoła, a 7 października tegoż roku biskup Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłą budowę.)


Poniższe zdjęcia przedstawiają malownicze strony wsi Żurawiczki.


1 Wojciech Dendura, Szkic historyczny Żurawiczek, wsi w powiecie przeworskim, 1964 r., s. 25.

2 Wojciech Dendura, dz. cyt., s. 3.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconTemat: XVI- wieczna wizja „wsi spokojnej, wsi wesołej” – „Pieśń Świętojańska o Sobótce” Jana Kochanowskiego

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" icon1469 r poprzez ożenek niejakiego rycerza Ruperta z panną Strzela, dziedzicami wsi stała się nowa rodzina szlachecka, która od nazwy wsi przyjęła nazwisko Kochcickich

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconPlan rozwoju wsi złota czyli mała strategia rozwoju wsi

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconPrzedsiębiorczość na wsi

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconMieszkańców wsi

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconObrazy wsi w literaturze

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconSocjologia wsi I rolnictwa

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconObrazy wsi w literaturze

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconCharakterystyka wsi Iwanowice

\"Wsi spokojna, wsi wesoła…\" iconWiadomości ogólne o wsi

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom