Źródła konfliktów, rodzaje I sposoby rozwiązywania ich
Pobierz 194.46 Kb.
NazwaŹródła konfliktów, rodzaje I sposoby rozwiązywania ich
Data konwersji20.09.2012
Rozmiar194.46 Kb.
TypDokumentacja
Źródła konfliktów, rodzaje i sposoby rozwiązywania ich
w oparciu opozycje naukowe T. Gordona


Dr Thomas Gordon proponuje w swojej książce nową skuteczną metodę pedagogiczną odnoszącą się nie tyle do wychowania religijnego, ile do wychowania w ogóle i posługującą się swoistą metodą rozwiązywania konfliktów powstających między rodzicami a dziećmi. Autor, krytykując dotychczasowe modele rozwiązywania konfliktów (oparte na błędnym schemacie: „zwycięzca-pokonany”), proponuje stosowanie metody bez pokonanych. Dąży do wprowadzenia takich zasad komunikacji, które w sytuacji konfliktowej pozwolą znaleźć rozwiązanie kompromisowe, zadowalające obie strony.


Gordon omawia następujące tematy:

— Rodziców się obwinia, choć nie byli szkoleni

— Rodzice są ludźmi, a nie bogami

— Jak słuchać, aby dzieci chciały rozmawiać? Język akceptacji

— Wprowadzenie w życie praktyki czynnego słuchania

— Jak słuchać dzieci, które są zbyt małe, żeby dużo mówić?

— Jak należy mówić, aby dzieci słuchały?

— Wprowadzenie w życie „wypowiedzi Ja”

— Zmiana nieakceptowanego zachowania poprzez zmianę otoczenia

— Konflikty między rodzicami i dzieckiem, których nie można uniknąć, kto powinien zwyciężyć?

— Czy władza rodzicielska jest konieczna i uzasadniona?

— Rozwiązywanie konfliktów metodą bez porażek

— Rodzicielskie troski i obawy w związku z metodą bez porażek

— Praktyczne zastosowanie metody bez porażek

— Jak będąc rodzicem, uniknąć przegrania z dzieckiem?

— W jaki sposób rodzice mogą uniknąć konfliktów zmieniając się sami?


Już samo sławo „konflikt” budzi w wielu osobach lęk, gniew, niepokój, gdyż często utożsamiane jest z porażką, brakiem kompetencji. Ale przecież, wzrastanie w grupie rodzinnej, rówieśniczej czy zawodowej prowadzi nieuchronnie do różnic w obszarze opinii, potrzeb, zainteresowań czy wartości, co może rodzić konflikty. Natomiast tak naprawdę, konflikty są nieprzyjemne. Niepokój, jaki im towarzyszy, może niekiedy skłaniać do prób pominięcia ich milczeniem, ukrycia w nadziei, że np. znikną same.

Tymczasem w sytuacji konfliktowej nie trzeba ani udawać, że ona nie istnieje, ani mobilizować sił nawzajem przeciwko sobie, lecz zmobilizować energię, uwagę, na poszukiwanie rozwiązań, które uwzględnią indywidualne potrzeby i oczekiwania wszystkich stron.

Konflikty konieczne, gdyż tylko dzięki nim każdy z nas istnieje i jest zdolny do wyrażania siebie. motorem do rozwoju i motorem twórczym (napędem wszelkiej innowacji jest NAPIĘCIE, które jest pokarmem dla wyobraźni i tworzenia tego, o jeszcze nie istnieje). środkiem do budowania i formowania własnej osobowości.

Dzięki konfrontacji między własnymi pragnieniami i ambicjami, a życzeniami rodziców w dziecku rodzi się poczucie własnej odrębności i niezależności. Są elementem ułatwiającym pokonywanie trudności życiowych. Profesor Kazimierz Dąbrowski, twórca koncepcji dezintegracji pozytywnej, podkreśla, że zaburzenie równowagi psychicznej integracji, jest niezbędnym warunkiem rozwoju człowieka. Żeby dobrze rozumieć i rozwiązywać konflikty, musimy dokładnie zdać sobie sprawę z ich znaczenia dla nas. Zbuntowany młody człowiek czasami tylko w drodze konfliktu może uwolnić się od nadopiekuńczych rodziców i wziąć za swój los odpowiedzialność. Tylko w drodze konfliktu naukowiec może obalić dotychczas obowiązujące teorie (Kopernik, Pasteur). Dużą wartość odgrywa konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w związkach małżeńskich i w rodzinie. Konflikty między małżonkami pozwalają na rozluźnienie sztywnych schematów zachowań wyniesionych z domu rodzinnego, wypracowanie lepszych sposobów komunikowania się, lepsze poznanie partnera. W rodzinie, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów daje dzieciom poczucie odrębności i niezależności, uczy ich szacunku do drugiej osoby, uczy dyscypliny wewnętrznej i znoszenia niepowodzeń. Wszystko to znacznie wzmacnia więź pomiędzy członkami rodziny, która jest podstawą życia rodzinnego.


Tradycyjne sposoby rozwiązywania konfliktów to:

- Ignorowanie - to technika polegająca na pomijaniu milczeniem problemu.

- Odwlekanie - to sposób polegający na odwlekaniu działania. Oczekiwanie na zmiany, które mogą nastąpić w miarę upływu czasu.

- Pokojowe współistnienie - w tej strategii zaangażowane są obydwie strony. Udają one, że konflikt nie istnieje.

Sposoby te nieskuteczne. Stosowane na dłuższy dystans mogą znacznie zaostrzyć konflikt, prowadzą do wygaśnięcia więzi pomiędzy stronami, nie wpływają rozwojowo na relacje pomiędzy stronami. Profesjonalnie do rozwiązywania konfliktów stosuje się mediacje - jest to jedyny sposób rozwiązywania konfliktów, który nie dzieli stron na wygranych i przegranych. Żadna ze stron nie osiąga wszystkiego tak jak ma to miejsce w konfrontacji czy arbitrażu. (Arbitraż to odwoływanie się do prawodawstwa, do sądu, autorytetu w danej dziedzinie. Konfrontacja to równoczesne przedstawienie przez obydwie strony swoich racji i uzgodnienie ich sprzecznych zeznań). Efektem mediacji jest umowa, ugoda lub kontrakt. Umowa musi dotyczyć konkretu, konkretnych zachowań. Które czynią ten konflikt.


Etapy prowadzenia mediacji:


1. Ujawnienie i nazwanie konfliktu.

2. Poznanie stanowisk wszystkich stron, których konflikt dotyczy. Ten etap odbywa się oddzielnie dla każdej ze stron.

3. Badanie skłonności do kompromisu. Każdej ze stron przedstawia się to co myśli druga strona i czego oczekuje.

4. Opracowanie projektu umowy.

5. Konsultacja projektu (oddzielnie ze stronami).

6. Negocjacja. Mediator pilnuje przebiegu informacji, żeby strony trzymały się tematu.

7. Podpisanie umowy. Każda dostaje jej kopię.

8. Realizacja umowy. Po trzech miesiącach sprawdzamy jej realizację.


W aki sposób przeprowadza się mediację profesjonalną, ale tą samą zasadą kieruje się rodzie czy nauczyciel rozwiązując konflikty w domu czy szkole. Tu z pomocą przychodzi: Sześć krokówMetody bez porażekThomasa Gordona.


1. Rozpoznaj (nauczycielu N, rodzicu R) knflikt i nazwij go.

Wybierz dogodny moment.

Wyraźnie i dokładnie powiedz, co czujesz i jakie twoje potrzeby zostały naruszone lub niezaspokojone. (Martwi mnie, że masz kolejny raz nieodrobioną pracę domową, za co powinnam Ci postawić dwóję.” „Jestem zdenerwowana, że ciągle muszę przypominać o umyciu wanny~.)

2. Znajdźcie wspólnie możliwe rozwiązania.

Spróbuj najpierw wydobyć od dziecka różne rozwiązania.

Swoje dodaj później. Nie oceniaj żadnego, nawet słowem „dobre. Przyjmij wszystkie pomysły.

Sam (N. R) dodaj swoje.

3. Krytycznie oceń te rozwiązania. „To zaniży moje wymagania wobec Ciebie,Uważam, że to rozwiązanie byłoby niesprawiedliwe wobec mnie- ciągle myć wannę.

4. Zdecydujcie się (N. R), na najlepsze rozwiązanie. „Z tym rozwiązaniem zgadzamy się” „ „Czy to rozwiązanie zadowala wszystkich ?itp.

5. Opracujcie sposoby realizacji tego rozwiązania. Ustalcie wspólnie co wykona uczeń, do kiedy, albo co potrzebuje żeby wykonać.

Co do mycia wanny - to jak często i w jakie dni, kto ma ją myć. Ustalamy precyzyjnie, zapisując datę i osobę.

6. Wykonanie powziętej decyzji.

To N czy R pilnuje wykonania zadania i on ocenia, jakie modyfikacje należy wprowadzić w zależności od sytuacji.


Dlaczego warto stosować tę metodę?

  • każdy kto współuczestniczył w tworzeniu zadania, postanowienia czy uchwały, ma silniejszą motywację do jego realizacji

  • angażujemy się bardziej w coś w czym mamy udział

  • dzieci uczą się w ten sposób odpowiedzialności

  • rozwija się sprawność myślenia dziecka - sztuka argumentacji

  • nie ma tu miejsca stosowania siły

  • jest to forma terapii dla dziecka.


W sytuacji konfliktowej pomiędzy nauczycielem i dzieckiem, czy rodzicem czy dzieckiem zawsze negocjatorem jest dorosły.


Literatura:

1. T. Gordon, Wychowanie bez porażek

2. T. Gordon, Wychowanie bez porażek w praktyce

3. T. Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole


Opracowała: Renata Karaś

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Źródła konfliktów, rodzaje I sposoby rozwiązywania ich iconSposoby rozwiazywania konfliktów wspóŁpraca

Źródła konfliktów, rodzaje I sposoby rozwiązywania ich iconELŻbieta sendera sposoby rozwiązywania konfliktów między wychowankami

Źródła konfliktów, rodzaje I sposoby rozwiązywania ich iconKonflikty I sposoby ich rozwiązywania

Źródła konfliktów, rodzaje I sposoby rozwiązywania ich iconTemat: Konflikty I sposoby ich rozwiązywania

Źródła konfliktów, rodzaje I sposoby rozwiązywania ich iconUkłady równań liniowych I sposoby ich rozwiązywania

Źródła konfliktów, rodzaje I sposoby rozwiązywania ich iconRodzaje zanieczyszczeń powietrza I ich źródła

Źródła konfliktów, rodzaje I sposoby rozwiązywania ich iconSytuacje konfliktowe I sposoby ich rozwiązywania zagadnienie konfliktu oraz sytuacji konfliktowych

Źródła konfliktów, rodzaje I sposoby rozwiązywania ich icon5. Zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi: źródła zanieczyszczeń I sposoby ich zmniejszania, limity zawartości w produktach, możliwe oddziaływanie na organizm człowieka przy narażeniu poprzez żywność

Źródła konfliktów, rodzaje I sposoby rozwiązywania ich iconTrening rozwiązywania konfliktóW

Źródła konfliktów, rodzaje I sposoby rozwiązywania ich iconStyl rozwiązywania konfliktóW

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom