Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych
Pobierz 2.04 Mb.
NazwaPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych
strona3/13
Data konwersji20.09.2012
Rozmiar2.04 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

4. Doświadczanie wartości i ich natura

14. Ważność tego, co nas otacza

Uczeń:

Rozumie znaczenie pojęcia wartość i ma świadomość tego, że może ono przybierać różne znaczenia. Wyjaśnia hierarchię wartości zawartą w podanych przykładach.

Wykonuje ćwiczenia.

Prezentuje własne poglądy. Słucha wypowiedzi innych osób.Uczeń:

Na podstawie wskazanych przykładów wyjaśnia pojęcie wartość i wskazuje jego różne znaczenia. Ma świadomość istnienia bogactwa wartości. Wyjaśnia hierarchię wartości zawartą w podanych przykładach.

Wykonuje ćwiczenia.

Prezentuje własne poglądy. Słucha wypowiedzi innych osób. Bierze czynny udział w zajęciach.


Uczeń:

Odwołując się do obserwacji rzeczywistości oraz własnych doświadczeń, interpretuje pojęcie wartość i wskazuje jego różne znaczenia.

W wypowiedziach dowodzi istnienia bogactwa wartości. Omawia hierarchię wartości w podanych przykładach.

Wykonuje ćwiczenia.

Prezentuje własne poglądy w logiczny sposób. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Odwołując się do obserwacji rzeczywistości oraz własnych doświadczeń, interpretuje pojęcie wartość i wskazuje jego różne znaczenia.

W wypowiedziach dowodzi istnienia bogactwa wartości. Omawia hierarchię wartości we wskazanych przez siebie przykładach.

Wykonuje ćwiczenia.

Posługuje się poznanymi na lekcji pojęciami z zakresu etyki.

Prezentuje własne poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.Uczeń:

Odwołując się do obserwacji rzeczywistości oraz własnych doświadczeń, interpretuje pojęcie wartość i wskazuje jego różne znaczenia.

W wypowiedziach dowodzi istnienia bogactwa wartości. Omawia hierarchię wartości we wskazanych przez siebie przykładach.

Wykonuje ćwiczenia.

Posługuje się poznanymi na lekcji pojęciami z zakresu etyki.

Prezentuje własne poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób. Ponadto uczeń w swoich rozważaniach wykorzystuje wiedzę z lektury dodatkowych tekstów z dziedziny etyki.15. Istnienie i hierarchia wartości

Uczeń:

Rozumie, na czym polegają różne sposoby istnienia wartości. Wie, na czym polega szczególny status ontyczny wartości. Potrafi rozróżnić wartości autoteliczne i instrumentalne oraz antywartości. Rozumie, na czym polega wartość i godność osoby.

Rozważa własną hierarchię wartości. Słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Omawia wskazane przykłady, ukazujące różne sposoby istnienia wartości. Rozumie, na czym polega szczególny status ontyczny wartości. Potrafi rozróżnić wartości autoteliczne i instrumentalne oraz antywartości. Rozumie, na czym polega wartość i godność osoby. Odtwarza poglądy na temat wartości M. Schelera oraz R. Ingardena

Rozważa własną hierarchię wartości. Słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Charakteryzuje stanowiska wobec pytania: jak istnieją wartości.

Dostrzega wartości jako cechy bytów i jako idee normatywne. Wyjaśnia szczególny status ontyczny wartości. Zna pojęcie aksjologia. Odróżnia wartości autoteliczne i instrumentalne oraz antywartości. Rozpoznaje wartość i godność osoby. Zna poglądy na temat wartości M. Schelera oraz R. Ingardena

Rozważa własną hierarchię wartości. Prezentuje poglądy w sposób logiczny. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.

Uczeń:

Charakteryzuje stanowiska wobec pytania: jak istnieją wartości.

Wyróżnia wartości jako cechy bytów i jako idee normatywne, omawia szczególny status ontyczny wartości. Definiuje aksjologię. Odróżnia wartości autoteliczne i instrumentalne oraz antywartości. Rozpoznaje wartość i godność osoby. W wypowiedziach odwołuje się do poglądów na temat wartości M. Schelera oraz R. Ingardena

Rozważa własną hierarchię wartości. Prezentuje poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Charakteryzuje stanowiska wobec pytania: jak istnieją wartości.

Wyróżnia wartości jako cechy bytów i jako idee normatywne, omawia szczególny status ontyczny wartości. Definiuje aksjologię. Odróżnia wartości autoteliczne i instrumentalne oraz antywartości. Rozpoznaje wartość i godność osoby. W wypowiedziach odwołuje się do poglądów na temat wartości M. Schelera oraz R. Ingardena.

Rozważa własną hierarchię wartości. Prezentuje poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób. Ponadto uczeń w swoich rozważaniach wykorzystuje wiedzę z lektury dodatkowych tekstów z dziedziny etyki.


16. Wartości – znaczenie pojęcia i zaburzenia w postrzeganiu wartości


Uczeń:

Zapoznaje się z przykładami ilustrującymi różne sposoby doświadczania wartości. Rozważa przejawy postrzegania życia ludzkiego jako wartości.

Rozważa przykłady opisujące różnego typu zaburzenia postrzegania wartości. Potrafi uzasadnić, na czym polegają. Rozumie sens zawarty w wyjaśnieniu pojęcia resentyment..

Odpowiada na pytania. Słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Zapoznaje się z przykładami ilustrującymi różne sposoby doświadczania wartości. Rozważa przejawy postrzegania życia ludzkiego jako wartości.

Rozważa przykłady opisujące różnego typu zaburzenia postrzegania wartości. Potrafi uzasadnić, na czym polegają. Zna i rozumie pojęcie resentyment.

Prezentuje własne poglądy. Słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Analizuje przykłady ilustrujące różne sposoby doświadczania wartości. Rozważa przejawy postrzegania życia ludzkiego jako wartości.

Określa istotę poznania wartości(analizuje założenia stanowiska personalistycznego). Zna pojęcie wrażliwość aksjologiczna. Omawia przykłady niewrażliwości aksjologicznej.

Zna różnego typu zaburzenia postrzegania wartości, w tym resentymentu.

Prezentuje własne poglądy w sposób logiczny. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Analizuje przykłady ilustrujące różne sposoby doświadczania wartości. Rozważa przejawy postrzegania życia ludzkiego jako wartości.

Określa istotę poznania wartości(interpretuje założenia stanowiska personalistycznego). Wyjaśnia pojęcie wrażliwość aksjologiczna. Omawia przykłady niewrażliwości aksjologicznej.

Wskazuje i analizuje przykłady różnego typu zaburzeń postrzegania wartości, w tym resentymentu. W argumentacji posługuje się poznanymi pojęciami.

Prezentuje własne poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.

Uczeń:

Analizuje przykłady ilustrujące różne sposoby doświadczania wartości. Rozważa przejawy postrzegania życia ludzkiego jako wartości.

Określa istotę poznania wartości(interpretuje założenia stanowiska personalistycznego). Wyjaśnia pojęcie wrażliwość aksjologiczna. Omawia przykłady niewrażliwości aksjologicznej.

Wskazuje i analizuje przykłady różnego typu zaburzeń postrzegania wartości, w tym resentymentu. W argumentacji posługuje się poznanymi pojęciami.

Prezentuje własne poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób. Ponadto uczeń w swoich rozważaniach wykorzystuje wiedzę z lektury dodatkowych tekstów z dziedziny etyki.

17. Urzeczywistnianie wartości


Uczeń:

Omawia przykład urzeczywistniania wartości. Dostrzega związek hierarchizacji celów z wcielaniem wartości. Rozumie pojęcie obowiązek moralny. Uzasadnia przykład zaistnienia dobra moralnego.

Prezentuje własne poglądy. Słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Omawia przykład urzeczywistniania wartości. Dostrzega związek hierarchizacji celów z wcielaniem wartości. Zna pojęcie obowiązek moralny. Rozumie, na czym polega związek między pojęciami obowiązek moralny i wartości. Uzasadnia przykład zaistnienia dobra moralnego.

Prezentuje własne poglądy. Słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Omawia przykłady urzeczywistniania wartości. Dostrzega związek hierarchizacji celów z wcielaniem wartości. Wyjaśnia pojęcie obowiązek moralny. Dostrzega związek między pojęciami obowiązek moralny i wartości. Przedstawia i omawia przykłady zaistnienia dobra moralnego.

Prezentuje własne poglądy w sposób logiczny. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Wskazuje i omawia przykłady urzeczywistniania wartości. Dostrzega związek hierarchizacji celów z wcielaniem wartości. Wyjaśnia pojęcie obowiązek moralny. Uzasadnia związek między pojęciami obowiązek moralny i wartości. Przedstawia i omawia przykłady zaistnienia dobra moralnego.

Prezentuje własne poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Wskazuje i omawia przykłady urzeczywistniania wartości. Dostrzega związek hierarchizacji celów z wcielaniem wartości. Wyjaśnia pojęcie obowiązek moralny. Uzasadnia związek między pojęciami obowiązek moralny i wartości. Przedstawia i omawia przykłady zaistnienia dobra moralnego.

Prezentuje własne poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób. Ponadto uczeń w swoich rozważaniach wykorzystuje informacje i wnioski z lektury dodatkowych tekstów z dziedziny etyki.

18. „Problem wartości” – analiza tekstu J. Tischnera


Uczeń:

Rozważa problem urzeczywistniania i hierarchizacji wartości. Czyta tekst J. Tischnera. Rozumie, że wskazany przykład z życia lub literatury, filmu czy teatru – potwierdza postawioną w tekście tezę.

Odpowiada na pytania. Słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Rozważa problem urzeczywistniania i hierarchizacji wartości. Rozumie tekst J. Tischnera. Potrafi wyjaśnić, że wskazany przykład z życia lub literatury, filmu czy teatru – potwierdza postawioną w tekście tezę.

Przedstawia własne poglądy. Słucha wypowiedzi innych osób.Uczeń:

Rozważa problem urzeczywistniania i hierarchizacji wartości. Analizuje i omawia tekst J. Tischnera, wyodrębnia tezę i argumenty. Wskazuje przykłady z życia lub literatury, filmu czy teatru – potwierdzające postawioną tezę. Przedstawia poglądy w logiczny sposób. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.Uczeń:

Rozważa problem urzeczywistniania i hierarchizacji wartości. Analizuje i omawia tekst J. Tischnera, wyodrębnia tezę i argumenty. Wskazuje przykłady z życia lub literatury, filmu czy teatru – potwierdzające postawioną tezę. Przedstawia poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Rozważa problem urzeczywistniania i hierarchizacji wartości. Analizuje i omawia tekst J. Tischnera, wyodrębnia tezę i argumenty. Wskazuje przykłady z życia lub literatury, filmu czy teatru – potwierdzające postawioną tezę. Przedstawia poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób. Ponadto uczeń w swoich rozważaniach wykorzystuje informacje i wnioski z lektury dodatkowych tekstów z dziedziny etyki.


5. Odpowiedzialność

19. Odpowiedzialność i jej rodzaje

Uczeń:

Rozumie zwroty być odpowiedzialnym przed samym sobą, za siebie oraz bać się odpowiedzialności.

Poznaje elementy warunkujące odpowiedzialność moralną.

Rozważa przykłady zachowań nacechowanych odpowiedzialnością moralną, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których występują zewnętrzne naciski.

Rozumie zwrot: „człowiek jest powołany do odpowiedzialności”.

Analizuje własne postępowanie w kontekście odpowiedzialności.

Prezentuje własne poglądy. Słucha wypowiedzi innych osób.Uczeń:

Wyjaśnia zwroty być odpowiedzialnym przed samym sobą, za siebie oraz bać się odpowiedzialności.

Poznaje elementy warunkujące odpowiedzialność moralną.

Rozważa przykłady zachowań nacechowanych odpowiedzialnością moralną, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których występują zewnętrzne naciski.

Rozumie zwrot: „człowiek jest powołany do odpowiedzialności”.

Analizuje własne postępowanie w kontekście odpowiedzialności.

Prezentuje własne poglądy. Słucha wypowiedzi innych osób.Uczeń:

Omawia różne rodzaje odpowiedzialności, uwypuklając różnice.

Wykorzystując przykłady, wyjaśnia zwroty być odpowiedzialnym przed samym sobą, za siebie oraz bać się odpowiedzialności.

Wskazuje elementy warunkujące odpowiedzialność moralną.

Rozważa przypadki podejmowania odpowiedzialności w sytuacji zewnętrznych nacisków.

Interpretuje związek między obiektywnością wartości a odpowiedzialnością moralną.

Wyjaśnia zwrot: „człowiek jest powołany do odpowiedzialności”.

Analizuje własne postępowanie w kontekście odpowiedzialności.

W rozważaniach posługuje się poznanymi na zajęciach pojęciami i sformułowaniami.

Prezentuje poglądy w logiczny sposób. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji rzeczywistości, definiuje pojęcie odpowiedzialność. Omawia różne rodzaje odpowiedzialności, wykazując różnice.

Wyjaśnia zwroty być odpowiedzialnym przed samym sobą, za siebie oraz bać się odpowiedzialności.

Rozważa przypadki podejmowania odpowiedzialności w sytuacji zewnętrznych nacisków.

Wskazuje elementy warunkujące odpowiedzialność moralną. Objaśnia sformułowanie ontyczny warunek odpowiedzialności moralnej.

Interpretuje związek między obiektywnością wartości a odpowiedzialnością moralną.

Omawia wskazane przez siebie przykłady ilustrujące zwrot: „człowiek jest powołany do odpowiedzialności”.

Analizuje własne postępowanie w kontekście odpowiedzialności.

W rozważaniach posługuje się poznanymi na zajęciach pojęciami i sformułowaniami.

Prezentuje poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji rzeczywistości, definiuje pojęcie odpowiedzialność. Omawia różne rodzaje odpowiedzialności, wykazując różnice.

Wyjaśnia zwroty być odpowiedzialnym przed samym sobą, za siebie oraz bać się odpowiedzialności.

Rozważa przypadki podejmowania odpowiedzialności w sytuacji zewnętrznych nacisków.

Wskazuje elementy warunkujące odpowiedzialność moralną. Objaśnia sformułowanie ontyczny warunek odpowiedzialności moralnej.

Interpretuje związek między obiektywnością wartości a odpowiedzialnością moralną.

Omawia wskazane przez siebie przykłady ilustrujące zwrot: „człowiek jest powołany do odpowiedzialności”.

Analizuje własne postępowanie w kontekście odpowiedzialności.

W rozważaniach posługuje się poznanymi na zajęciach pojęciami i sformułowaniami.

Prezentuje poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób. Ponadto uczeń w swoich rozważaniach wykorzystuje informacje i wnioski z lektury dodatkowych tekstów z dziedziny etyki.


20. „(…) cokolwiek uczynię, zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam” – W Szymborska. Kiedy możemy być odpowiedzialni?

Uczeń:

Potrafi wskazać warunki ponoszenia odpowiedzialności w wybranym przykładzie.

Rozumie pojęcie pole odpowiedzialności.

Rozumie znaczenie trafnego rozpoznawania zagrożonych wartości oraz analizy możliwości działania.

Spośród wielu przykładów potrafi wskazać te, które dotyczą postaw osób realizujących czyny moralnie pozytywne.

Wie, z jakimi wymaganiami wiąże się realizacja czynów moralnie pozytywnych.

Zna pojęcia dobra wola oraz cnota moralna.

Rozumie, na czym polegają zachowania nacechowane znieczulicą.

Zna wyrażenie praca nad sobą oraz pojęcie samowychowanie. Rozumie ich związek z odpowiedzialnością.

Dokonuje analizy własnego postępowania w kontekście odpowiedzialności za siebie, wobec siebie, innych oraz wobec świata.

Odpowiada na pytania. Słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Potrafi wskazać warunki ponoszenia odpowiedzialności w wybranym przykładzie.

Rozumie pojęcie pole odpowiedzialności.

Rozumie znaczenie trafnego rozpoznawania zagrożonych wartości oraz analizy możliwości działania.

Spośród wielu przykładów potrafi wskazać te, które dotyczą postaw osób realizujących czyny moralnie pozytywne.

Wie, z jakimi wymaganiami wiąże się realizacja czynów moralnie pozytywnych.

Zna pojęcia dobra wola oraz cnota moralna.

Wskazuje przykłady zachowań nacechowanych znieczulicą.

Zna wyrażenie praca nad sobą oraz pojęcie samowychowanie. Rozumie ich związek z odpowiedzialnością.

Dokonuje analizy własnego postępowania w kontekście odpowiedzialności za siebie, wobec siebie, innych oraz wobec świata.

Prezentuje własne poglądy. Słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Określa warunki ponoszenia odpowiedzialności we wskazanych przykładach.

Wyjaśnia pojęcie pole odpowiedzialności.

Dostrzega znaczenie trafnego rozpoznawania zagrożonych wartości oraz analizy możliwości działania.

Podaje przykłady postaw osób realizujących czyny moralnie pozytywne.

Zna wymagania dotyczące realizacji czynów moralnie pozytywnych.

Spośród przykładów wybiera te, które ilustrują pojęcia dobra wola oraz cnota moralna.

Omawia sytuacje obrazujące zachowania nacechowane znieczulicą.

Wyjaśnia wyrażenie praca nad sobą.

Dostrzega znaczenie samowychowania w kontekście odpowiedzialności.

Rozumie sformułowanie samowychowanie jako powołanie do odpowiedzialności.

Dokonuje analizy własnego postępowania w kontekście odpowiedzialności za siebie, wobec siebie, innych oraz wobec świata.

Prezentuje poglądy w logiczny sposób. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Omawia warunki ponoszenia odpowiedzialności na podstawie wskazanych przez siebie przykładów.

Wyjaśnia pojęcie pole odpowiedzialności.

Określa wymagania dotyczące realizacji czynów moralnie pozytywnych.

Dostrzega znaczenie trafnego rozpoznawania zagrożonych wartości oraz analizy możliwości działania.

Definiuje pojęcia dobra wola oraz cnota moralna i odnajduje przykłady, które je ilustrują.

Interpretuje znaczenie zasady noblesse oblige w kontekście współczesnej rzeczywistości.

Podaje przykłady postaw osób realizujących czyny moralnie pozytywne, zestawiając je z zachowaniami nacechowanymi znieczulicą.

Określa warunki i znaczenie pracy nad sobą.

Interpretuje sformułowanie samowychowanie jako powołanie do odpowiedzialności.

Dokonuje wnikliwej analizy własnego postępowania w kontekście odpowiedzialności za siebie, wobec siebie, innych oraz wobec świata

W rozważaniach posługuje się poznanymi na zajęciach pojęciami i sformułowaniami.

Prezentuje poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.Uczeń:

Omawia warunki ponoszenia odpowiedzialności na podstawie wskazanych przez siebie przykładów.

Wyjaśnia pojęcie pole odpowiedzialności.

Określa wymagania dotyczące realizacji czynów moralnie pozytywnych.

Dostrzega znaczenie trafnego rozpoznawania zagrożonych wartości oraz analizy możliwości działania.

Definiuje pojęcia dobra wola oraz cnota moralna i odnajduje przykłady, które je ilustrują.

Interpretuje znaczenie zasady noblesse oblige w kontekście współczesnej rzeczywistości.

Podaje przykłady postaw osób realizujących czyny moralnie pozytywne, zestawiając je z zachowaniami nacechowanymi znieczulicą.

Określa warunki i znaczenie pracy nad sobą.

Interpretuje sformułowanie samowychowanie jako powołanie do odpowiedzialności.

Dokonuje wnikliwej analizy własnego postępowania w kontekście odpowiedzialności za siebie, wobec siebie, innych oraz wobec świata.

W rozważaniach posługuje się poznanymi na zajęciach pojęciami i sformułowaniami.

Prezentuje poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób. Ponadto uczeń w swoich rozważaniach wykorzystuje informacje i wnioski z lektury dodatkowych tekstów z dziedziny etyki.21. „Teoria odpowiedzialności: podstawowe rozróżnienia” – analiza tekstu H. Jonasa


Uczeń:

Rozumie znaczenie zwrotu odpowiedzialność za sprawę, która domaga się mojego działania w kontekście etycznym. Dostrzega różnicę w pojmowaniu odpowiedzialności za czyn a odpowiedzialności za rzeczywistość, wypowiadając sądy i opinie wynikające z przemyśleń na temat współczesnego świata.

Stara się zrozumieć wyrażenie moc ponoszenia odpowiedzialności, analizując własne możliwości.

Rozważa własne postępowanie w kontekście odpowiedzialności za siebie, wobec siebie, innych oraz wobec świata.

Prezentuje własne poglądy. Słucha wypowiedzi innych osób.


Uczeń:

Rozumie znaczenie zwrotu odpowiedzialność za sprawę, która domaga się mojego działania w kontekście etycznym. Wybiera przykłady pokazujące różnicę w pojmowaniu odpowiedzialności za czyn a odpowiedzialności za rzeczywistość.

Rozumie sformułowanie moc ponoszenia odpowiedzialności i stara się odczytać je w kontekście własnych możliwości.

Wypowiada się na temat przedstawionych treści, wykorzystując własne przemyślenia na temat współczesnego świata.

Prezentuje własne poglądy. Słucha wypowiedzi innych osób.Uczeń:

Interpretuje zwrot odpowiedzialność za sprawę, która domaga się mojego działania w kontekście etycznym. Analizuje przykłady pokazujące różnicę w pojmowaniu odpowiedzialności za czyn a odpowiedzialności za rzeczywistość.

Omawia sformułowanie moc ponoszenia odpowiedzialności i odnosi je do własnych możliwości.

Wskazuje w tekście tezę. Wypowiada się na temat przedstawionych treści, wykorzystując własne przemyślenia na temat współczesnego świata.

Prezentuje poglądy w logiczny sposób. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.Uczeń:

Interpretuje zwrot odpowiedzialność za sprawę, która domaga się mojego działania w kontekście etycznym. Podaje przykłady pokazujące różnicę w pojmowaniu odpowiedzialności za czyn a odpowiedzialności za rzeczywistość.

Omawia sformułowanie moc ponoszenia odpowiedzialności i analizuje je w kontekście własnych możliwości.

Wskazuje w tekście tezę. Wypowiada się na temat przedstawionych treści, wykorzystując własne przemyślenia na temat współczesnego świata.

W rozważaniach posługuje się poznanymi na zajęciach pojęciami i sformułowaniami.

Prezentuje poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.Uczeń:

Interpretuje zwrot odpowiedzialność za sprawę, która domaga się mojego działania w kontekście etycznym. Podaje przykłady pokazujące różnicę w pojmowaniu odpowiedzialności za czyn a odpowiedzialności za rzeczywistość.

Omawia sformułowanie moc ponoszenia odpowiedzialności i analizuje je w kontekście własnych możliwości.

Wskazuje w tekście tezę. Wypowiada się na temat przedstawionych treści, wykorzystując własne przemyślenia na temat współczesnego świata.

W rozważaniach posługuje się poznanymi na zajęciach pojęciami i sformułowaniami.

Prezentuje poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób. Ponadto uczeń w swoich rozważaniach wykorzystuje informacje i wnioski z lektury dodatkowych tekstów z dziedziny etyki.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Powiązany:

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu filozofia w zakresie rozszerzonym dla klas szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu biologia w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie podstawowym dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu matematyka w zakresie podstawowym

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym I rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym I rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (I semestr)

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu biologia w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej – Renata Szymańska, Beata Jakubik

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom