Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie ks. Wojsław Czupryński
Pobierz 259.7 Kb.
NazwaWspółczesne koncepcje wychowania w rodzinie ks. Wojsław Czupryński
strona6/10
Data konwersji21.09.2012
Rozmiar259.7 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

c) Rodzina nadopiekuńcza


W rodzinie nadopiekuńczej dzieci są często głównym czynnikiem determinującym plany rodziny; rodzice żyją dla dzieci i poświęcają się dla dzieci. Własne życie, własny rozwój rodziców schodzi na plan drugi.


Małżonkowie:

 • małżonkowie koncentrują się na dzieciach, a nie na wzajemnej relacji.

 • po odej­ściu dorosłych dzieci z domu (o ile dzieciom „uda" się odejść) rodzice boleśnie przeżywają syndrom pustego gniazda.


Styl rodzicielski:

 • rodzice zachowują się tak, jakby potrzebowali zgody na sprawowanie funkcji rodzicielskich;

 • dzieci mają wygó­rowane oczekiwania, ponieważ nigdy im nie odmawiano, nie stawia­no wymagań.

 • aby unikać trudnych sytuacji często są stosowane kompromisy;


Odejście dorosłych dzieci z domu:

 • rodziny opiekuńcze opóźniają moment odejścia dzieci z domu.

 • opuszcza­jąc dom dorosłe dziecko może odczuwać wyrzuty sumienia, ponieważ porzuca troskliwych i kochających rodziców.

 • dzieci wyrosłe w rodzi­nach nadopiekuńczych boją się, czy poradzą sobie bez pomocy rodzi­ców.

rodzice szkodzą małżeństwu swego dziecka - wymagając wobec niego absolutnego priorytetu.

d) Rodzina chaotyczna


Rodzina chaotyczna to rodzina pozbawiona więzi; źle zorganizowa­na, rozdarta. Występują w niej ciągle konflikty, dręczenie innych swo­imi problemami; dzieci są ignorowane lub wykorzystywane. Są to ro­dziny alkoholików, narkomanów itp.


Małżonkowie:

 • więź małżeń­ska często jest zaburzona,

 • częsta agresja, awantury, nierozwiązane konflikty


Styl rodzicielski:

 • w postępowaniu rodziców wobec dzieci brak jest konsekwencji;

 • rodzice kierują się nastrojami; są nieodpowiedzialni;

 • dzieci czują się niekochane i zagrożone;

 • brak życia rodzinnego, członkowie rodziny żyją obok siebie;


Odejście dzieci z domu:

 • dzieci na ogół odchodzą z takiego domu zbyt wcześnie;

 • do domu rodzinnego wracają jedynie z poczucia obo­wiązku.e) Rodzina uwikłana


W rodzinie uwikłanej rodzice wykorzystują dzieci do zaspokojenia jedynie własnych potrzeb. Egotyzm czy egoizm rodziców (skrywany np. pod płaszczykiem jakiejś choroby - często hi­sterii lub hipochondrii) służy psychicznemu wykorzystaniu dzieci.


Małżonkowie: (lub częściej jedno z nich)

 • przeżywają poczucie nie­zrozumienia,

 • brak zaspokojenia przez małżonka podstawowych potrzeb.


Styl rodzicielski:

 • poczucie zagrożenia, bądź obcości w relacjach małżeńskich wywołuje koncentrację na dzieciach;

 • rodzic manipuluje dziećmi (stawia ich w sytuacji bez wyjścia); wywołuje w dzieciach stałe poczucie winy („gdybyś mnie kochał, to byś dla mnie zrobił to, czego oczekuję ").

 • dzieci starają się dostosować do oczekiwań rodziców, odgady­wać ich pragnienia; nie są autentyczne; mają trudności w sferze emo­cjonalnej.

 • w rodzinie panuje niepokój, napięcia; najczęściej nie ma otwartych konfliktów, ważniejszy jest konformizm niż szcze­rość; nie wyraża się prawdziwych uczuć.


Odejście dorosłych dzieci z domu:

 • z takiego domu dzieci nie mają prawa odejść;

 • nawet jeśli fizycznie się wyprowadzają; dzieci nie mają prawa prowadzić samodzielnego życia;

 • wszelkie próby uzyskania emocjonalnej niezależności i prawa decydowania o sobie są traktowane jako nielo­jalność wobec rodziny.


Określone systemy rodzinne maja istotny wpływ na dalsze życie wychowywanych w nich dzieci, bowiem kształtują podstawowe zręby wzorów relacji z innymi ludźmi.

Rodzice

 1. są pierwszymi partnerami interakcji społecznych dziecka,

 2. oddziałują na dziecko w najwcześniejszym i najbardziej plastycz­nym okresie życia, przy czym kontakty te są częste i długotrwale.


Podsumowując skutki życia w określonym systemie rodzinnym, można je przedstawić w formie schematycznej:


RODZINA
prawidłowa

władzy

nadopiekuńcza

chaotyczna

uwikłana

poczucie wartości

++

zaspokojenie potrzeb

miłości i akceptacji

++

prawidłowe relacje

z innymi

+

umiejętność

okazywania uczuć

++

zdolność radzenia sobie

w trudnych sytuacjach

+

+

6. STYLE WYCHOWANIAW każdym typie rodziny można wyodrębnić określone style wychowania.

 1. autokratyczny,

 2. demokratyczny

 3. liberalny.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie ks. Wojsław Czupryński iconRuchy odnowy rodziny ks. Wojsław Czupryński

Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie ks. Wojsław Czupryński iconPoradnictwo I terapia rodzinna ks. Wojsław Czupryński

Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie ks. Wojsław Czupryński iconKompendium magistranta skrypt ks. Wojsław Czupryński

Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie ks. Wojsław Czupryński iconTemat Współczesne koncepcje wychowania

Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie ks. Wojsław Czupryński iconMetodyka nauczania religii – skrypt ks. Wojsław Czupryński

Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie ks. Wojsław Czupryński iconKoncepcje zarządzania temat: Współczesne orientacje I koncepcje zarządzania

Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie ks. Wojsław Czupryński iconKoncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania

Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie ks. Wojsław Czupryński iconWspółczesne koncepcje zarzą dzania

Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie ks. Wojsław Czupryński iconWspółczesne koncepcje zarzą dzania

Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie ks. Wojsław Czupryński icon534 13. 00-15. 15 Współczesne koncepcje filozofii I etyki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom