Temat: Plan „Burza” I powstanie warszawskie 1 Plan „Burza
Pobierz 15.08 Kb.
NazwaTemat: Plan „Burza” I powstanie warszawskie 1 Plan „Burza
Data konwersji21.09.2012
Rozmiar15.08 Kb.
TypDokumentacja
Temat: Plan „Burza” i powstanie warszawskie

1 Plan „Burza"

 • opracowany przez AK w 1943 r.

 • przewidywał wystąpienie zbrojne przeciw Niemcom i przejęcie władzy na
  wyzwolonych terenach przed wkroczeniem Armii Czerwonej, którą AK chciała
  powitać jako gospodarz terenu

 • realizacja planu - akcje AK
 • na Wołyniu (27 Wołyńska Dywizja Piechoty pod dowództwem ppłk Jana
  Kiwerskiego-„Oliwy" - została rozbita przez NKWD, część żołnierzy
  przedarła się na zachodni brzeg Bugu)

 • na Wileńszczyźnie (oddziały AK płk Aleksandra Krzyżanowskiego-
  -„Wilka" ujawniły się w Wilnie)

 • na obszarze lwowskim (27 VII 1944 r. AK zajęło Lwów, płk Władysław
  Filipkowski wraz z oficerami został aresztowany przez NKWD)

 • w Zamościu przez tydzień utrzymały się władze polskie

 • w białostockim dowódcy AK nie ujawnili się i przeszli do konspiracji

* początkowo Rosjanie współpracowali z oddziałami AK, ale po ujawnianiu się struktur Polskiego Państwa Podziemnego wkraczały oddziały NKWD, następowały aresztowania, żołnierzy siłą wcielano do armii Berlinga lub wysyłano do obozów na terenie ZSRR

* cele planu „Burza" zostały osiągnięte, ale następstwa ich uzależnione zostały
od polityki Stalina

2 Przyczyny wybuchu Powstania Warszawskiego

 • gen. Tadeusz Bór-Komorowski włączył Warszawę do planu „Burza"

 • szybki marsz Armii Czerwonej w kierunku Wisły
 • w VII 1944 r. oddziały dotarły do linii Wisły

 • 15 IX zdobyto Pragę

* wycofywanie się Niemców, którzy podjęli decyzję o obronie w Warszawie

• budowa fortyfikacji - Niemcy nakazali stawienie się około 100 tyś.
mężczyzn do prac

 • Komenda Główna AK obawiała się rozbicia siatki konspiracyjnej

 • wzrost sił lewicy - powstanie KRN, PKWN

* ludzie chcieli walczyć, bezczynność dowództwa AK mogła przyczynić się do przejęcia kierownictwa nad powstaniem przez komunistów

* powstanie miało być atutem w rozmowach premiera rządu na emigracji Mikołajczyka ze Stalinem w sprawie przyszłego rządu i granic

3 Przebieg Powstania Warszawskiego

- l VIII (godz. 17.00 - „W") - 2 X 1944 r.

* dowódcy AK: gen. Tadeusz Bór-Komorowski i płk Antoni Chruściel-„Monter" * powstańcy liczyli około 36 tyś. żołnierzy uzbrojonych na kilka dni walki

 • powstanie poparły niewielkie grupy Narodowych Sił Zbrojnych i Armii
  Ludowej – niezależne o AK organizacje zbrojne

 • celem walczących było opanowanie kluczowych punktów miasta
  i utrzymanie ich do chwili wejścia Armii Czerwonej do Warszawy

* Niemcy dysponowali 16 tyś. żołnierzy + 25 tyś. posiłków, zdecydowanie
lepszym uzbrojeniem

• dowódcą był gen. SS Erich von dem Bach-Żelewski

* powstańcy opanowali Śródmieście, Powiśle, część Woli, Stare Miasto, Dolny
Mokotów, Żoliborz

* entuzjazm warszawiaków, ujawnienie się władz podziemia

* milczenie aliantów

 • brak uznania AK za armię sojuszniczą, co wiązało się z nie objęciem
  powstańców konwencją genewską i rozstrzeliwaniem powstańców przez
  Niemców (dopiero 30 VIII USA i Wielka Brytania uznały AK za część sił
  alianckich)

 • Stalin twierdził, że powstania nie ma, wydał Armii Czerwonej rozkaz
  przejścia do obrony

• chęć zniszczenia Warszawy i pokonania powstańców rękami Niemców

• dopiero w połowie IX alianci uzyskali zgodę Stalina na wykorzystanie dla
swoich samolotów z pomocą lotnisk po stronie radzieckiej

* wizyta Mikołajczyka w Moskwie zakończyła się fiaskiem

 • Polscy komuniści z Bolesławem Bierutem na czele odrzucili propozycję współpracy, wspólnego powołania rządu i wystąpienia razem w obronie interesów polskich na Wschodzie

 • Bierut domagał się urzędu prezydenta, powrotu konstytucji marcowej,
  rezygnacji Raczkiewicza (prezydent na emigracji) i gen. Sosnkowskiego (wódz naczelny)

* nieudane próby przedarcia się do Warszawy oddziałów AK od strony Puszczy
Kampinoskiej

• w połowie IX klęska „desantu czerniakowskiego" żołnierzy z l Armii WP (prokomunistyczne wojsko zorganizowane w ZSRR), którzy chcieli przepłynąć przez Wisłę i przyjść na pomoc powstańcom, ale nie uzyskali zgody Armii Czerwonej

 • w nocy z l na 2 IX ostatnie oddziały ze Starego Miasta przeszły kanałami do
  Śródmieścia

 • pożary, brak wody, głód, brak broni

• dowódcy AK po 63 dniach bohaterskich walk podjęli decyzję o kapitulacji

 • kapitulację podpisał Tadeusz Bór-Komorowski w Ożarowie 2 X 1944 r.

 • Niemcy zobowiązali się traktować powstańców jako jeńców wojennych
  i osadzić ich w obozach jenieckich; ludność cywilna miała wyjść
  z miasta do obozów przejściowych w Pruszkowie, Piastowie, Ursusie i in.

4 Bilans strat

- wysiedlenie ludności cywilnej do obozów przejściowych, skąd kierowano na przymusową pracę w Rzeszy lub do obozów koncentracyjnych

- około 20 tyś. zabitych żołnierzy i 150-200 tyś. cywilów (np. ok. 35 tyś. rannych żołnierzy i cywilów zamordowali Niemcy w ruinach Starego Miasta, około 40 tyś. na Woli)

- Niemcy stracili ok. 17 rys. zabitych żołnierzy, ok. 9 tyś. zostało rannych

- około 85% budynków legło w ruinach; zniszczenie dzieł sztuki i zabytkowych obiektów

- 11 X Hitler wydał rozkaz starcia miasta z powierzchni ziemi

- przejmowanie władzy w kraju przez komunistów, terror

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Plan „Burza” I powstanie warszawskie 1 Plan „Burza iconPlan Burza. Aspekty militarne I polityczne

Temat: Plan „Burza” I powstanie warszawskie 1 Plan „Burza iconTemat: Powstanie warszawskie

Temat: Plan „Burza” I powstanie warszawskie 1 Plan „Burza iconTemat: Powstanie warszawskie

Temat: Plan „Burza” I powstanie warszawskie 1 Plan „Burza iconTemat: powstanie warszawskie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Plan „Burza” I powstanie warszawskie 1 Plan „Burza iconBurza w probówce

Temat: Plan „Burza” I powstanie warszawskie 1 Plan „Burza iconBurza b urze

Temat: Plan „Burza” I powstanie warszawskie 1 Plan „Burza iconBurza nr 3 MÓZGÓW

Temat: Plan „Burza” I powstanie warszawskie 1 Plan „Burza iconBurza móZGÓW

Temat: Plan „Burza” I powstanie warszawskie 1 Plan „Burza iconBurza: Wstęp do streszczenia

Temat: Plan „Burza” I powstanie warszawskie 1 Plan „Burza iconAkcja „burza” 1943 – 1944

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom