Program ścieżek przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze
Pobierz 0.67 Mb.
NazwaProgram ścieżek przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze
strona5/5
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar0.67 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

Osiągnięcia:

1. Odczytywanie związków łączących tradycję rodzinną z tradycjami regionu.

2. Dostrzeganie wpływu wartości związanych z kulturą regionu na życie poszczególnych ludzi.

3. Świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego.


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE – Wychowanie patriotyczne i obywatelskie


Cele edukacji:

1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.

2. Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego .

3. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa.

Zadania szkoły

1. Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek).

2. Zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania narodu i państwa polskiego.

3. Przygotowywanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym.Nr treści

Treści ścieżki

Przedmiot

Temat/Zakres treści nauczania

Klasa

Treści ścieżki a program wychowawczy szkoły

Klasa

Formy ich realizacji

4.3.1

Godło i hymn państwowy.

Wych. fizyczne

Postawa w czasie wprowadzania sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego

IV,V,VIJęzyk polski

Jak powstał nasz hymn narodowy.

Najbardziej znane polskie legendy/

Symbole narodowe wczoraj i dziś. W. Chotomska „Dzień dobry Biały Ptaku”

Historia polskiego hymnu

IV

IV

VI


VI

Język angielski

Nazwy państw i narodowości. Kolory flag


V

Historia

Na sejmie

Oryginał

Księstwo Warszawskie i Królestwo Kongresowe

Romantyczne sny

V

V

V

V

Godz. wychowawcza4.3.2

Pieśni patriotyczne. Utwory literackie (obrazy i filmy) o tematyce historyczno-patriotycznej.

Język polski

Legendarne początki państwa polskiego.

Dlaczego Smok Wawelski zgodził się pomóc księciu Krakowi?

Polacy próbują ratować swe państwo

Poselstwo krzyżackie

Przed obrazem Matejki

Obrońcy Westerplatte w poetyckiej legendzie

IV

IV

VI

VI

VI

VIHistoria

Romantyczne sny

Koniec Polski?

Polskie powstanie narodowe w XIX wieku

W czasach wojen i wielkich wodzów

Życie codzienne Polaków pod zaborami


V

V

V

VI

VI

Religia

Poznawanie hymnu biblijnego o stworzeniu

IV

Muzyka

Polskie pieśni historyczne

IV

Godz. wychowawczeInformatyka

Ojczyzna bliska memu sercu

IV

4.3.3

Lokalne miejsca pamięci narodowej.

Język polski

Warszawa w legendzie, wierszu, na obrazach i fotografiach.

„Nasze pomniki” jako wyraz hołdu dla ofiar wojny

Miejsce pamięci narodowej w naszej miejscowości (projekt)

IV

VI

VIHistoria

Walka o niepodległość

Polacy walczą o wolność

Polska odzyskuje niepodległość

Polacy w czasach dziejowej zawieruchy – lokalne miejsca pamięci narodowej

V

VI

VI

VI

Godz. wychowawcza4.3.4

Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy).

Przyroda

Poznajemy heliocentryczną teorię Mikołaja Kopernika

Poznajemy Antarktydę

Arktyka – obszar wokół bieguna północnego

VI

VI

VIJęzyk polski

Jak zmienił się świat dzięki różnym wynalazkom?

„O Henryku Sienkiewiczu – autorze naszej lektury

„Kartka z dziennika „Alicji”(Korczak)

Poetycki obraz wielkiej misjonarki miłości (Matka Teresa z Kalkuty)

IV

V

VI

VI

Historia

Potop szwedzki

Odsiecz Wiednia 1683r

Jan III Sobieski

Warszawa w czasach stanisławowskich

Tadeusz Kościuszko

Dał nam przykład Bonaparte

Wybitni przedstawiciele renesansu

Stanisław August Poniatowski – król i mecenas

Próby naprawy Rzeczpospolitej w XVIII wieku

Polacy walczą o wolność u boku Napoleona

Walka Polaków o utrzymanie języka i ziemi ojczystej

Życie codzienne mieszkańców Polski Ludowej


V

V

V

V

V

V

VI

VI

VI

VI

VI

VI

Religia

Kościół a uczeni – M. Kopernik

Jan Paweł II – Apostoł Jedności

IV,V,VI

IV,V,VI

Muzyka

Fryderyk Chopin – kompozytor, którego muzykę zna cały świat

Polonez – polski taniec narodowy

IV


IV

Sztuka

Nasi wielcy kompozytorzy – Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko

Nasi wielcy kompozytorzy dawniej i dziś

VI


VI

Godz. wychowawcza4.3.5

Jednostka i grupa. Życie w grupie (więzi, wartości, role, podejmowanie decyzji, konflikty, negocjacje).

Wych. fizyczne

Zgrana drużyna drogą do sukcesu

IV,V,VI

Wychowanie do życia w rodzinie

- Rodzina w życiu człowieka

- Sztuka życia rodzinnego

- Wspólnota rodzinna i zachodzące w niej relacje

- Rozwiązywanie konfliktów


V

V

VI

VI

Język polski

Tak niewiele trzeba, by sprawić radość drugiemu człowiekowi.

Ile trzeba mieć lat, aby można było się zakochać? Andrzej Bursa „Jedenastoletni zakochany”

Kim jest „obcy” („Ten obcy” J. Jurgielewiczowej)

IV


V


VIReligia

Motywowanie udziału we wspólnocie eucharystycznej

Jezus Chrystus gromadzi Nowy Lud Boży

Motywowanie decyzji wybierania spraw najwartościowszych

IV

VI

V

Matematyka

Ćwiczenia w porównywaniu ilorazowym.

IV

Historia

Folwark szlachecki

Folwark pańszczyźniany

Kozacy

Demokratyczne Ateny

V

V

V

IV

Godz. wychowawcza4.3.6

Szkolny samorząd uczniowski.

Godz. wychowawcza

Wybór Samorządu klasowego. Samorząd uczniowski

IV,V,VIHistoria

Nic o nas bez nas

V

4.3.7

Samorząd terytorialny.

Przyroda

Podział administracyjny Polski.

VHistoria

Na sejmiku

Władza w rękach obywateli

V

VI

Godz. wychowawcza4.3.8

Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.

Język polski

Różne oblicza ojczyzny.

Ojczyzna – jedno słowo – wiele znaczeń

IV

VI

Wychowanie do życia w rodzinie

- Jestem gałązką drzewa genealogicznego


V

Historia

Bez przemocy

Wieczny Rzym

Sejm dawniej i dziś

Rząd dawniej i dziś

IV

IV

V

VReligia

Modlitwa wyznawców innych religii

Historyczność Jezusa Chrystusa

V

V

Matematyka

Rachunki pamięciowe

V

Godz. wychowawcza4.3.9

Prawa i obowiązki obywatelskie.

Wych. fizyczne

Regulamin sali gimnastycznej

IV,V,VIHistoria

Ci, co pracują.

Bezwzględni

Wolna elekcja

Wybory głowy państwa dawniej i dziś

Rewolucja we Francji

Konstytucja 3 maja

Prawa i obowiązki obywateli w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

IV

V

V

V

V

V

VI

Religia

Poznawanie regulaminu szkoły Jezusa

V

Godz. wycho

wawcza4.3.10

Wartości i normy życia społecznego. Kategoria dobra wspólnego. Patriotyzm. Kultura społeczna i polityczna.

Wych. fizyczne

Dobro drużyny ponad interes jednostki

IV,V,VI

Wychowanie do życia w rodzinie

- O wartości rodziny

- Przekaz wartości, tradycji i zwyczajów w rodzinie


VI

VI

Język polski

Zdrowie największą wartością w życiu człowieka, czyli o prawdzie od wieków znanej i zawsze aktualnej. J. Kochanowski „Na zdrowie”

Patriota, … kto to taki?

V


VIHistoria

Życie jest teatrem.

Wielkie odkrycia geograficzne

Konkwistadorzy

Rozbiory Polski

IV

V

V

V

Religia

Wzmacnianie odpowiedzialności za rozwój Królestwa Bożego

Wspomaganie rozwoju wiary w Jezusa

V


V

Matematyka

Kwadraty i sześciany liczb.

IV

Godz. wychowawczaOsiągnięcia:

1. Dbanie o zdrowie własne i współpraca z dorosłymi w tym zakresie.

2. Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

3. Prawidłowe organizowanie czasu wolnego i nauki w domu.

4. Rozpoznawania zagrożeń i umiejętność reagowania na nie.1   2   3   4   5

Powiązany:

Program ścieżek przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze iconProgram profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 4

Program ścieżek przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze iconProgram wychowawczy w szkole podstawowej nr 16

Program ścieżek przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze iconProgram nauczania dla II etapu edukacji : w szkole podstawowej masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : dla klas IV-VI, Gdańsk 2009, sygn. 37283

Program ścieżek przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze iconProgram wspóŁpracy z rodzicami w szkole podstawowej nr 11

Program ścieżek przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze iconProfilaktyka w szkole podstawowej nr 1 w czarnkowie program

Program ścieżek przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze iconProgram profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza

Program ścieżek przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze iconProgram profilaktyki w szkole podstawowej w stasinie

Program ścieżek przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze iconSzkolny program profilaktyki w szkole podstawowej w miedarach

Program ścieżek przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze iconProgram edukacyjny,,patron” w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce

Program ścieżek przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze iconProgram poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom