Regulamin konkursu plastycznego
Pobierz 51.27 Kb.
NazwaRegulamin konkursu plastycznego
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar51.27 Kb.
TypRegulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Jestem przyjacielem Hospicjum”.


 1. Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum w Krośnie. Pomocą w organizacji i przeprowadzeniu konkursu służą Organizatorowi Urząd Miasta Krosna, Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie, ZHP Komenda Hufca w Krośnie.

2. Cel konkursu:

  • Przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu.

  • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi chorych i cierpiących.

  • Rozwijanie wyobraźni artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

3. Kategorie uczestników konkursu:

 • Przedszkola,

 • Szkoły podstawowe klasy od 1-3,

 • Szkoły podstawowe klasy od 4-6,

 • Gimnazja,

 • Szkoły ponadgimnazjalne.

4. Warunki konkursu:

 • Prace konkursu wykonane mogą być dowolną techniką malarską.

 • Format prac – A3.

 • Jedna placówka oświatowa może nadesłać nie więcej niż 3 prace wyłonione w konkursie wewnętrznym w każdej kategorii wiekowej

 • W konkursie biorą udział prace wcześniej niepublikowane i nie nagradzane.

 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac konkursowych.

 • Organizator nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia prac podczas przesyłania lub transportu.

5. Opis prac:

Każda praca zgłoszona do konkursu winna posiadać na odwrocie opis zawierający następujące informacje:

 • Tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, telefon kontaktowy.

 • Nazwę i adres placówki, telefon kontaktowy, e - mail.

 • Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.

 • Zgoda rodziców lub opiekunów na udział w konkursie,

6. Termin nadsyłania prac:

Prace należy przekazać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres organizatora: Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 45 A z dopiskiem: Jestem przyjacielem hospicjumw terminie do 15 maja 2012 roku.

7. Rozstrzygnięcie konkursu

 • Komisja Konkursowa wybierze z pośród przekazanych prac 3 najlepsze prace i 7 wyróżnionych w każdej kategorii wiekowej;

 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych prac i dyplomy dla autorów wyróżnionych prac;

 • Ogłoszenie wyników nastąpi 30 maja 2012 roku.

 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora.

 • Wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się w czasie „Pikniku Rodzinnego”, organizowanego na zakończenie akcji „Pola Nadziei” w czerwcu br.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

Jestem przyjacielem Hospicjum


 1. Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum w Krośnie.

Pomocą w organizacji i przeprowadzeniu konkursu służą Organizatorowi Urząd Miasta Krosna, Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie, ZHP Komenda Hufca w Krośnie, Akcja Katolicka w Krośnie.

2. Cel konkursu:

  • Przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu.

  • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi chorych i cierpiących.

  • Rozwijanie wyobraźni artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

3. Kategorie uczestników konkursu:

 • Szkoły podstawowe

 • Gimnazja

 • Szkoły podnadgminazjalne.

4. Warunki konkursu:

 • Prace konkursowe przedstawiane będą w formie wiersza.

 • Format prac - najwyżej jedna strona A-4, czcionka ariel 12,

 • Jedna placówka oświatowa można nadsyłać nie więcej niż 3 prace wyłonione w konkursie wewnętrznym.

 • W konkursie biorą udział prace wcześniej niepublikowane i nie nagradzane.

 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac konkursowych.

 • Organizator nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia prac podczas przesyłania lub transportu.

5. Opis prac:

Każda praca zgłoszona do konkursu winna posiadać na odwrocie opis zawierający następujące informacje:

 • Tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, telefon kontaktowy.

 • Nazwę i adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail.

 • Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.

 • Zgoda rodziców lub opiekunów na udział w konkursie,

6. Termin nadsyłania prac:

Prace należy przekazać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres organizatora: Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 45 A z dopiskiem: Jestem przyjacielem hospicjum.

7. Rozstrzygnięcie konkursu

 • Komisja Konkursowa wybierze z pośród przekazanych prac 3 najlepsze prace i 7 wyróżnionych w każdej kategorii.

 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych prac i dyplomy dla autorów wyróżnionych prac;

 • Ogłoszenie wyników nastąpi 30 maja 2012 roku.

 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora

 • Wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się w czasie spotkania integracyjnego na zakończenie IV KPN w czerwcu br.


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Jestem przyjacielem Hospicjum 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum w Krośnie. Pomocą w organizacji i przeprowadzeniu konkursu służą Organizatorowi Urząd Miasta Krosna, Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie, ZHP Komenda Hufca w Krośnie.

 2. Celem konkursu jest przybliżenie idei wolontariatu, kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi chorych i cierpiących.

 3. Konkurs fotograficzny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 4. Do konkursu przyjmowane są prace fotograficzne bez żadnych ograniczeń dotyczących zastosowania materiału i technik artystycznych, zapisane na papierze fotograficznym o formacie nie mniejszym niż 15x21 cm oraz w wersji elektronicznej w plikach JPG nie mniejszych niż 1 MB o rozdzielczości 3000x2000 pikseli.

 5. Każdy autor może nadesłać maksymalnie trzy fotografie.

 6. Konkurs fotograficzny ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący.

 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie jury konkursu a także krewni i powinowaci I stopnia w/w osób.

 8. W konkursie fotograficznym biorą udział prace wcześniej niepublikowane i nie nagradzane.

 9. Prace nadesłane do konkursu nie będą zwracane autorom.

 10. Do prac powinna być załączona informacja zawierająca: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie autora według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 11. Prace nadesłane bez stosownego oświadczenia nie będą dopuszczone do konkursu.

 12. Uczestnik konkursu obowiązany jest dostarczyć fotografie opatrzone godłem wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia konkursowego (zgłoszenie należy załączyć w zamkniętej kopercie z godłem konkursowym autora), która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 13. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas ich przesyłania. Prace uszkodzone nie są dopuszczane do konkursu.

 14. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych prac.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych w publikacjach związanych z promocją idei hospicyjnej.

 16. Nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowane będą na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej Organizatora i w RCKP.

 17. Prace można dostarczać osobiście lub przesłać pocztą do 15 maja 2012 r. na adres organizatora Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 45 A z dopiskiem: Jestem przyjacielem hospicjum.

 18. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 maja 2012 r.

 19. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin Konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom