Klasa II 36. młodzi nadzieją świata Cel dydaktyczny
Pobierz 114.45 Kb.
NazwaKlasa II 36. młodzi nadzieją świata Cel dydaktyczny
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar114.45 Kb.
TypDokumentacja

Ks. mgr Krzysztof Pełka

Publiczne Gimnazjum w Olszance 2002r. Klasa II

36. młodzi nadzieją świata

Cel dydaktyczny: Zrozumienie, że piękno świata i jego dobry stan zale­żą od każdego z nas.

Cel wychowawczy: Twórcze zaangażowanie w budowę lepszego świata.

WPROWADZENIE

K. zapowiada temat, zachęca do modlitwy aktem nadziei i pyta:

— Dlaczego młodych nazywa się nadzieją świata?

— Kiedy człowiek staje się nadzieją świata? (gdy jest uczciwy, sumienny)

— Jakie wartości są nadzieją świata? (prawda, miłość)

PODANIE PRAWDY

Ojciec św. na spotkaniu z młodzieżą powiedział: „Jesteście nadzieją świata, nadzieją Kościoła, jesteście moją nadzieją”. K. umieszcza to zdanie na tablicy.

— Co znaczą te słowa?

— Co to znaczy „być nadzieją świata”?

— W czym Ojciec św. pokłada nadzieję, patrząc na młodych?

Uzupełnieniem odpowiedzi na to pytanie może być tekst biblijny Mt 5,13-16

— Kogo Jezus nazywa solą dla ziemi?

— Dlaczego swoich uczniów nazywa solą ziemi?

— Co dzieje się z solą, która utraci smak?

— Dlaczego Pan Jezus porównał nas do światła?

— Na czym polega nasze dawanie „światła”?

— Czego Jezus od nas oczekuje?

(zaangażowania w sprawy lepszego świata)

POGŁĘBIENIE

K. uzupełnia:

Młodzież i jej problemy są zawsze w centrum uwagi Jana Pawła II. Spotkania z młodzieżą stały się nieodłącznym elementem jego pielgrzymek, których celem jest rozbudzenie w młodych poczucia odpowiedzialności za świat. Najtrwalszym śladem papieskiej troski o młode pokolenie są Światowe Dni Młodzieży:

- Rzym 1984: „Otwórzcie drzwi Odkupicielowi”

- Rzym 1985: „Chrystus naszym pokojem”

- Rzym 1986: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (l P 3,15)

- Buenos Aires 1987: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (l J 4,16)

- Rzym 1988: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

- Santiago de Compostela: 1989 „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14,6)

- Rzym 1990: „Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami” (J 15,5)

- Częstochowa 1991: „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8,15)

- Rzym 1992: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15)

- Denver 1993: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10)

- Rzym 1994: „Kamienie wołać będą” (Łk 19,40)

- Manila 1995: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21)

- Rzym 1996: „Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68)

- Paryż 1997: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (por J 1,38-39)

- Rzym 1998: „Duch Święty nauczy nas wszystkiego” (J 14,26)

K. może omawiać z uczniami przesianie Ojca św. z ostatniej Niedzieli Palmowej bądź z minionego Światowego Dnia Młodzieży.

ZASTOSOWANIE

K. stawia pytanie:

— Jakie są twoje możliwości zaangażowania w przemianę świata?

(grupy młodzieżowe, świadectwo życia, postawa wobec bliźniego, wobec słabszych, głoszenie słowa Bożego — bycie misjonarzem, kultura słowa)

K. zwraca uwagę na konkretne czyny, które uczniowie mogą spełnić w swoim naj­bliższym środowisku.

ZAKOŃCZENIE

K. poleca wprowadzić do zeszytów temat i zapis z tablicy oraz zachęca do modlitwy. K. zadaje pracę domową Starożytna wizja świata to model nieba i ziemi, wspartych na kolumnach, które podtrzymują całe bogactwo życia i dobra, jakie na nim jest.

„W Biblii dla każdego” czytamy:

Koncepcja świata wspólna dla Hebrajczyków i innych narodów starożyt­nego Bliskiego Wschodu przedstawiała ziemię jako platformę, unoszącą się nad wodami i podtrzymywaną przez kolumny. Nieboskłon był pojmowany jako półkula umieszczona nad ziemią; ponad nim były zebrane wody, które opadały na ziemię w postaci deszczu („wody, które są ponad firmamentem niebieskim”). Pod ziemią był usytuowany Szeol, miejsce ciemności (piekło), w którym przebywali zmarli”.

(Biblia dla każdego, 1.1, z. l, s. 9)

Na jakich kolumnach wspiera się dziś świat i jego dobro?

Niektórzy mówią: technika, wiedza. I mają rację. Najmocniejszą jednak z kolumn podtrzymujących świat jest człowiek, dobry człowiek, Boży człowiek, który staje się jego nadzieją, możliwością, szansą.

Jan Paweł II do tych określeń doda jeszcze jedno: „człowiek młody”.

„Wy jesteście nadzieją świata, nadzieją Kościoła, jesteście moją nadzieją”.

- Kiedy jesteś nadzieją świata, nadzieją Kościoła, nadzieją Papieża?

- W czym leży twoja wielkość i twoja siła?

- Skąd płynie twoja moc, wyzwalająca optymizm i nadzieje? Jesteś i będziesz nadzieją świata, gdy staniesz po strome życia, gdy na two­im przykładzie będą mogli budować inni, gdy z niego będą czerpać, gdy cze­goś dobrego będą mogli się od ciebie nauczyć.

Masz w sobie ogromne możliwości i szansę.

Szekspir pisał:

„Podobnie i w człowieku gości dwójca pierwiastków, dobroci i złości, a kędy górę większa weźmie strona, tam śmierć przychodzi i roślina kona”.

Będziesz nieustannie stawał przed możliwością wyboru. Stając po stronie dobra, stajesz się nadzieją świata, nadzieją obecnego w nim Kościoła i kieru­jącego nim Papieża.

zapamiętaj:

Jezus mówi:

„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na niesie nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, któ­rzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

(Mt 5,13-16)

zadanie:

1. Zbierz informacje na temat działających w twojej parafii grup młodzieżowych. Podaj ich nazwy, cel, program.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Klasa II 36. młodzi nadzieją świata Cel dydaktyczny iconKlasa II 27. muzyka, ale jaka? Cel dydaktyczny

Klasa II 36. młodzi nadzieją świata Cel dydaktyczny iconWy młodzi jesteście naszą nadzieją”

Klasa II 36. młodzi nadzieją świata Cel dydaktyczny iconWy (młodzi) jesteście nasza nadzieja (…) Nie pozwólcie umrzeć nadziei.”

Klasa II 36. młodzi nadzieją świata Cel dydaktyczny iconWy młodzi jesteście naszą nadzieją. ( ) Nie pozwólcie umrzeć tej nadziei

Klasa II 36. młodzi nadzieją świata Cel dydaktyczny iconKlasa II 15 uczucia a moralnośĆ Cel dydaktyczny
«uczucia» oznacza odczucia lub doznania. Człowiek dzięki swoim emocjom przeczuwa dobro I przewiduje zło” (kkk 1771)

Klasa II 36. młodzi nadzieją świata Cel dydaktyczny iconWy jesteście nadzieją świata Wy jesteście nadzieją Kościoła

Klasa II 36. młodzi nadzieją świata Cel dydaktyczny iconKrajowi cudzoziemcy. Młodzi europejscy kosmopolici w Dublinie. Cel

Klasa II 36. młodzi nadzieją świata Cel dydaktyczny iconCel dydaktyczny

Klasa II 36. młodzi nadzieją świata Cel dydaktyczny iconCel dydaktyczny

Klasa II 36. młodzi nadzieją świata Cel dydaktyczny iconKlasa II 37. młodzi „wiosną kościoła”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom