Ojczyzna to ziemia I groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie” Cyprian Kamil Norwid
Pobierz 11.12 Kb.
NazwaOjczyzna to ziemia I groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie” Cyprian Kamil Norwid
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar11.12 Kb.
TypDokumentacja
Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie”

Cyprian Kamil Norwid

Dobry przykład warto naśladować!

Edukacja przyrodniczo – regionalna w Bogutach Piankach.


Narody tracąc pamięć, tracą życie”. Ta norwidowska myśl, jest wspaniałym mottem i motywem działań w zakresie edukacji regionalnej. Na szczęście są jeszcze ludzie zdający sobie sprawę z wagi tych słów. To oni przekładają je na konkretne programy i działania integrujące lokalne społeczności, ratując od zapomnienia historyczne już dziś postaci i przypominają prawdziwe znaczenie słów ojczyzna i patriotyzm. Nie wszystkie gminy słyną z dużej aktywności w tym zakresie, bo nie wszędzie są skuteczni i konsekwentni inicjatorzy i społecznicy, mający dobre pomysły i chęci do ich realizacji, potrafiący porwać innych do wspólnego działania. Czasami takie osoby znajdują się w szkołach i wtedy placówka oświatowa zamienia się w lokalne centrum kulturalne, co zdarza się najczęściej w mniejszych miejscowościach, gdzie stopień anonimowości ludzi nie jest tak duży jak w miastach. Bywa, że taką integrującą społeczeństwo rolę odgrywa gminny ośrodek kultury zatrudniający animatora, potrafiącego zjednoczyć ludzi we wspólnym działaniu dla dobra lokalnej społeczności. Większość osób w dzisiejszych skomercjalizowanych czasach nastawiona jest na odtwarzanie, a nie tworzenie, dlatego bardzo ważne jest upowszechnianie dobrych wzorców społecznej integracji, prawdziwych intelektualnych perełek. W ten sposób „pączkują środowiskowe drożdże” opanowujące swym wpływem coraz większy teren i coraz liczniejsze grupy ludzi poświęcających swój czas, wiedzę i doświadczenie dla wspólnego dobra.

Znaczenie edukacji regionalnej zostało docenione przez twórców ostatniej reformy edukacji. Na wszystkich poziomach szkolnej nauki zaplanowano specjalne programy, zwane międzyprzedmiotowymi ścieżkami edukacyjnymi. Jedną z nich jest program edukacji regionalnej – dziedzictwo kulturowe w regionie. Ściśle łączy się z nim program edukacji ekologicznej. Obowiązek ich realizowania mają wszystkie polskie szkoły i wszyscy nauczyciele niezależnie od tego, jaki prowadzą przedmiot. Celów w zakresie kształcenia regionalnego nie da się osiągnąć w sposób teoretyczny. Ważne jest zaangażowanie emocjonalne i aktywne uczestnictwo uczniów w działaniu na rzecz lokalnego środowiska społecznego i przyrodniczego, we współpracy z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi. Zatem oprócz formalnej - szkolnej edukacji regionalnej, potrzebna jest edukacja pozaszkolna zwana też nieformalną, w którą zaangażować się powinny różne podmioty działające na danym terenie, których pracę może koordynować np. szkoła lub ośrodek kultury.

O dobry przykład jest trudno, ale to trud najbardziej owocny! – te słowa napisał znany współczesny pedagog Czesław Banach. Kierując się mądrością tej maksymy, warto przybliżyć inicjatywę edukacyjną, która jest rozwijana w jednej z nadbużańskich gmin w powiecie ostrowskim. Boguty Pianki to gmina typowo rolnicza. Tak jak wiele miejscowości gminnych w Polsce, ma ona bogatą i ciekawą historię sięgającą XV w. W 1831 roku przyszedł tu na świat Wiktor Godlewski. Po ukończeniu szkoły średniej w Łomży, zajmował się amatorsko ornitologią, współpracując z Warszawskim Gabinetem Zoologicznym kierowanym przez światowej sławy ornitologa Władysława Taczanowskiego. Za udział w Powstaniu Styczniowym, Godlewski został zesłany na Syberię. Tam poznał jako współtowarzysza niedoli Benedykta Dybowskiego. Wspólnie, cierpiąc ogromną biedę, prowadzili badania przyrodnicze terenów między Irkuckiem i Władywostokiem oraz Jeziora Bajkał. Dużo publikowali, wysyłali cenne okazy organizmów do muzeów przyrodniczych, w tym do Warszawy. Za pionierskie prace zostali nagrodzeni medalami Carskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, co w przypadku zesłańców miało wyjątkowy charakter. Wiktor Godlewski przeżył zsyłkę i powrócił do kraju. Zmarł w 1900 roku. Został zapamiętany jako wybitny patriota, wielki autorytet moralny, dużej klasy naukowiec przyrodnik.

Pamięć o tym człowieku jest wciąż żywa w jego rodzinnej miejscowości. Zawdzięczać to należy grupie osób rozumiejących ideę i potrzebę regionalnej edukacji. W 1992 r. działacze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach Piankach ustanowili medal jego imienia jako wyraz czci i szacunku miejscowego społeczeństwa do postaci wybitnego przyrodnika, który tu rozpoczął i zakończył ziemską wędrówkę. Medale wręczane są osobom, organizacjom i instytucjom, mającym osiągnięcia w zakresie ochrony przyrody, a więc pracujące w tej samej dziedzinie, którą zajmował się Wiktor Godlewski. Uroczystość temu poświęcona, ma charakter okolicznościowej sesji, z bogatą oprawę artystyczną, a jej program rozpala w lokalnej społeczności patriotycznego ducha, krzewi przyrodniczą, sozologiczną i historyczną wiedzę. Inicjatywa jest lokalna, ale wymiar tego przedsięwzięcia znacznie przekracza granice regionu, począwszy od składu kapituły, a skończywszy na laureatach, dostrzeganych z perspektywy nadbużańskich Bugut nawet w odległych zakątkach naszego kraju. Uroczystość i poprzedzające ją wielotygodniowe przygotowania, jest żywą lekcją regionalnej i ekologicznej edukacji nie tylko dla młodzieży szkolnej. Postać patrona jednoczy ludzi, integruje wysiłki, skłania do współpracy, motywuje do działania.

Przykład Bogut warto upowszechniać. Stanowi on wzór godny naśladowania i powielania w innych miejscowościach. Wystarczy tylko chcieć, bo przecież ludzi wielkich nie brakowało na naszej polskiej ziemi. Nawiązanie do historii, ocalenie od zapomnienia sylwetki badacza zesłańca, podkreślenie wkładu Polaków w rozwój nauk przyrodniczych, to przykładowe cele edukacji regionalnej, które realizuje się w związku z opisaną inicjatywą. Warto jeszcze dodać to, że jest to doskonała promocja własnego regionu.

Ks. Mieczysław Maliński napisał przed laty, że „Dobrym słowem można długo żyć. Dlatego dawaj je ludziom, gdy na to zasłużą, bo potrzebują ludzkiej akceptacji, bo bez niej trudno jest żyć.” Dzięki inicjatywie rozwijanej w Bogutach, w każdym roku kilka osób razem z pięknym medalem otrzymuje nową energię do zawodowej i społecznej pracy, pochodzącą z werbalnego dowartościowania, bowiem społeczne uznanie zajmuje w hierarchii potrzeb człowieka istotne miejsce.


Ryszard Kowalski, Instytut Biologii

Akademia Podlaska


Tegoroczni laureaci:

  1. Zofia Brzozowska (Szczecin) – za prowadzenie azylu dla dzikich zwierząt wymagających pomocy

  2. Janina Kawałczewska (Płock) – za społeczną pracę w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej

  3. Stowarzyszenie na rzecz Wszystkich Istot – za obronę polskiej przyrody i wydawanie niezależnego czasopisma „Dzikie Życie”

  4. Fundacja Ochrony Jezior Mazurskich – za działania na rzecz czystości polskich Mazur

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ojczyzna to ziemia I groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie” Cyprian Kamil Norwid iconCyprian Kamil Norwid Ciemność

Ojczyzna to ziemia I groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie” Cyprian Kamil Norwid iconCyprian kamil norwid (1821-1833)

Ojczyzna to ziemia I groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie” Cyprian Kamil Norwid iconCyprian Kamil Norwid na zgon śP. JÓZefa z[aleskiego]

Ojczyzna to ziemia I groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie” Cyprian Kamil Norwid iconCyprian kamil norwid [Ty Mnie Do Śmierci Pokornej Nie Wołaj ]

Ojczyzna to ziemia I groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie” Cyprian Kamil Norwid iconPrzeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej / / Cyprian Kamil Norwid Informacje dla uczestnika

Ojczyzna to ziemia I groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie” Cyprian Kamil Norwid iconC yprian Kamil Norwid

Ojczyzna to ziemia I groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie” Cyprian Kamil Norwid iconCyprian Norwid należał do drugiego pokolenia romantyków mimo to znacznie wyprzedzał swoją epokę. Czas, w którym żył, pozwolił mu na zdystansowanie się do

Ojczyzna to ziemia I groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie” Cyprian Kamil Norwid iconScenariusz zajęĆ dla klas I – III moja mała ojczyzna – ziemia kujawska

Ojczyzna to ziemia I groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie” Cyprian Kamil Norwid iconAnna Dąbrowicz, Aleksandra Prośniewska ŁÓDŹ I ziemia łÓdzka moją małĄ ojczyzną podręcznik z ćwiczeniami

Ojczyzna to ziemia I groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie” Cyprian Kamil Norwid iconCzy istnieje życie poza Ziemią ?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom