Konspekt zajęĆ
Pobierz 131.02 Kb.
NazwaKonspekt zajęĆ
strona5/5
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar131.02 Kb.
TypKonspekt
1   2   3   4   5KONSPEKT ZAJĘĆ

W KLASACH ŁĄCZONYCH II + III


Data:


Miejsce: Szkoła Podstawowa w Hucisku Szkoła Filialna w Leszczach

Nauczyciel prowadzący: mgr Halina Haracz

Przedmiot: nauczanie zintegrowane
KLASA II

KLASA III

TEMAT TYGODNIA

Zaprzyjaźnić się z Ziemią

Na ratunek Ziemi

TEMAT DNIA

Dzień Ziemi

To, co najpiękniejsze

TREŚCI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH


 • Czytanie wiersza pt. „Pieśń o Ziemi”

 • Rozmowa o Dniu Ziemi i powodach utworzenia tego święta

 • Nauka wybranej zwrotki na pamięć

 • Wyrazy z rz

 • Zbiorowe układanie obietnic składanych Ziemi podejmujących działania w jej obronie

 • Psychozabawa: Sprawdź, czy postępujesz ekologicznie
 • Różne rodzaje obszarów chronionych w Polsce /parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody/

 • Zapoznanie z wierszem „ W parku narodowym”

 • Rozmieszczenie parków narodowych w Polsce oraz charakterystyczne dla nich osobliwości

 • Opracowanie projektu parku narodowego

i wyznaczenie szlaku turystycznego

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE


a) cel główny

Ukazanie planety Ziemi, jako wyjątkowego miejsca we wszechświecie

b) cele szczegółowe

uczeń

 • Wie, że ochrona naszego środowiska naturalnego jest naszym wspólnym obowiązkiem

 • Rozumie potrzebę segregowania śmieci

 • Stara się nie stosować produktów szkodliwych dla środowiska

 • Przedstawia pomysły na to, jak chronić Ziemię przed zagrożeniami cywilizacyjnymi

 • Układa zdania na określony temat

 • Stosuje poprawnie przeczenie „nie” w wypowiedzi pisemnej

 • Opisuje znaczenie daty 22 kwiecieńa) cel główny:


Ukazanie planety Ziemi, jako wyjątkowego miejsca we wszechświecie

b) cele szczegółowe:

uczeń

 • Zna rodzaje obszarów chronionych i wie na czym polega ich ochrona

 • Czyta cicho ze zrozumieniem

 • Opisuje znaczenie daty 22 kwiecień

 • Przedstawia pomysły na to, jak chronić Ziemię przed zagrożeniami cywilizacyjnymi

 • Zapamięta nazwy co najmniej kilku parków narodowych i wymieni charakterystyczne dla nich osobliwości

 • Wykona projekt parku narodowego i wytyczy szlak turystyczny

FORMY ORGANIZACYJNE


 • indywidualna

 • zbiorowa

- indywidualna

- zbiorowa

METODY


pogadanka, pokaz, obserwacja,

pogadanka, pokaz, obserwacja, praktyczne działanie

ŚRODKI DYDAKTYCZNE


Podręcznik „Wesoła szkoła” s. 56, 57, Karta pracy 46, 47 i 48, makieta Układ SłonecznyPodręcznik „Wesoła szkoła” s.58, 59, 60, Karty Pracy 41, kaseta z nagraniem piosenki, magnetofon
Przebieg zajęć:

KLASA II

KLASA II1. Wstęp

a) Powitanie1. Wstęp

 1. Powitanie
b) Pogadanka wstępna

Czy jest inne miejsce w kosmosie, w którym mógłby żyć człowiek?

- oglądanie makiety Układu Słonecznego

- swobodna rozmowa na temat planety Ziemi, jako wyjątkowego miejsca we wszechświecie. Wyprowadzenie wniosku:

na razie człowiek nie zna innego miejsca, na którym mógłby zamieszkać.

c) Wysłuchanie nagrania piosenki „Ziemia, zielona wyspa”

1.Nie warto mieszkać na Marsie.

Nie warto mieszkać na Wenus.

Na Ziemi jest życie ciekawsze

powtarzam to każdemu.

Ref. Bo Ziemia to wyspa

to wyspa zielona

wśród innych dalekich planet.

To dom jest dla ludzi,

dla roślin i zwierząt,

więc musi być bardzo zadbany.


2.Chcesz poznać życie delfinów

I wiedzieć, co piszczy w trawie.

Zachwycać się lotem motyla,

i z kotem móc się pobawić.


3.Posadźmy kwiatów tysiące,

posadźmy krzewy i drzewa.

Niech z nieba uśmiecha się słońce.

Pozwólmy ptakom śpiewać.


II. Część główna

 1. Produkty zanieczyszczające naszą planetę – P. s 57,

KP 46

 1. segregowanie śmieci - oznaczenia na odpadach

i opakowaniach

 1. Prośby Ziemi skierowane do dzieci i dorosłych. Uzupełnianie zdań podanymi wyrazami – P. s 57, KP 47

 2. Czytanie wiersza pt. „ Pieśń o Ziemi” – P. s 56

 3. Rozmowa o Dniu Ziemi i działaniach podejmowanych w obronie naszej planety

 4. Nauka wybranej zwrotki na pamięć

 5. Badanie występowania w tekście wyrazów z rz

 • wymiennym i niewymiennym

 • po spółgłoskach

 1. Zbiorowe układanie obietnic składanych Ziemi

z okazji jej święta i zapisanie ich do zeszytu

np. Nie będziemy zaśmiecać zbiorników wodnych

Namówimy tatę, aby kupował benzynę bezołowiową...
II. Część główna

 1. Różne rodzaje obszarów chronionych – P. s. 59, ciche czytanie ze zrozumieniem

 2. Wypowiedzi uczniów dotyczące zachowania turystów na obszarach chronionych

 3. Wypisanie przez uczniów do zeszytu nazw wszystkich parków narodowych w Polsce na podstawie mapki zamieszczonej w podręczniku P. s. 61

 4. Układanie pytań i zadawanie ich kolegom np. W jakim parku narodowym występuje żubr? Gdzie występuje orzeł bielik? Jakie osobliwości można spotkać w Ojcowskim Parku Narodowym?

 5. Zapoznanie z wierszem pt. „W parku narodowym”

P. s. 60.

Wyszukanie fragmentu, który mówi o tym,jak należy zachowywać się w takim miejscu.

 1. Opracowanie projektu parku narodowego – KP. 41 i 42

 • obiekty do likwidacji

 • zmiany w planie zagospodarowania terenu

 • granice parku

 • rezerwaty przyrody

 • szlak turystyczny

III. Zakończenie

- Psychozabawa „ SPRAWDŹ, CZY POSTĘPUJESZ EKOLOGICZNIE” KP. 49


III. Zakończenie

- Omówienie autorskich projektów uczniów / w kręgu /1   2   3   4   5

Powiązany:

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęĆ z piłki ręcznej zadanie główne zajęć: Doskonalenie ataku szybkiego

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęć wraz z nazwą projektu, zgodny z zakresem tematycznym podanym powyżej, o objętości maks. 1 strony A4, czcionką 12 pkt. (po podpisaniu umowy oraz po konsultacji z koordynatorem terenowym konspekt zostanie uaktualniony)

Konspekt zajęĆ iconKonspekt do zajęć

Konspekt zajęĆ iconKonspekt do zajęć

Konspekt zajęĆ iconKonspekt do zajęć

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęĆ

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęć

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęĆ

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęĆ

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęć

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom