Eucharystia chleb z nieba
Pobierz 93.86 Kb.
NazwaEucharystia chleb z nieba
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar93.86 Kb.
TypDokumentacja
EUCHARYSTIA – CHLEB Z NIEBA

 

 1. Dziś warto zająć się drugim, podstawowym składnikiem mszy św. jakim jest liturgia Eucharystii (...) Jej najistotniejszą częścią jest przeistoczenie, czyli przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa, zaś wina w Jego Krew. Skutkiem tego – jak wiemy – dokonuje się pamiątka i uobecnienie zbawczej ofiary Jezusa na krzyżu, poprzedzonej Ostatnią Wieczerzą. My zaś otrzymujemy pokarm na całą drogę naszego życia. 1. Jeśli wierzymy, że Ostatnia Wieczerza realizuje się we mszy św., gdy sam Pan Jezus rękami kapłana przemienia chleb i wino w swe Ciało i Krew, to z drugiej strony cały ten obrzęd jest od nas absolutnie niezależny. Tego dokonuje Jezus sam, nie bacząc ani na ilość wiernych w kościele, ani na stan ich duszy. Tak to po prostu ustanowił. 1. Podobnie rzecz ma się z Eucharystią, którą przyjmujemy do naszych serc w czasie komunii św. Wierzymy, że jest to prawdziwe Ciało Pana Jezusa, które wydał na krzyżu dla naszego zbawienia, chociaż w formie sakramentalnej, pod postacią małego opłatka. Jednak nie jest obojętne, czy i w jakim stanie przyjmujemy Go do naszych serc, bo to jest już całkowicie od nas zależne. Jezus pozostawił nam tu całkowitą swobodę i wolność decydowania. 1. Dlatego tak ważne jest, byśmy chcieli uzmysłowić sobie wartość tego Chleba a tym samym jego potrzebę, by zbyt łatwo nie rezygnować z jego przyjmowania, zwłaszcza, gdy towarzyszy temu jakiś niezdefiniowany strach przed naszą niegodnością. Oczywiście nKominią św., z u ustanowił. Podobnie ie niezlaeżny.zy św.,zemiana chleba w łych radości wielkanocnych dla całej rodziny. iaie należy z drugiej strony traktować Komunii św. jak cukierka czy kawałka ciastka spożywanego w kawiarni czy na ulicy. Ale tego jesteśmy chyba świadomi.

 2. Co więc mówi nam Biblia o wartości tego Chleba? Rokrocznie przypominamy sobie najważniejsze teksty, zwłaszcza w okresie Bożego Ciała i oktawy, dlatego nie będziemy ich roztrząsać szczegółowo.

 3. Jednak cofnijmy się wpierw do czasów ST, konkretnie do wędrówki ludu przez pustynię, gdy zabrakło na niej pokarmu, by dojść do celu. Czytamy w Księdze Wyjścia, że lud zaczął szemrać przeciw Mojżeszowi i Bogu, dokładniej wprost kłócić się w sytuacji, gdy wszystkim zagrażał głód: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę».

 4. Zauważmy motywację kłótni ludu z Mojżeszem: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości!» = lepiej nam było znosić niewolę, lecz mieć poczucie sytości, niż teraz cierpieć głód. Jesteśmy więc gotowi wrócić i poddać się pod jej jarzmo, byleby tylko zapewnić sobie jedzenie.

 5. Można by tu powiedzieć: Oczywiście! Po co komu wolność, gdy ginie z głodu, lecz nie zapominajmy, że głównym inicjatorem tego wyzwolenia jest Bóg, który jeszcze niedawno zwyciężył faraona, karząc cały kraj ciemiężycieli plagami. Okazał się więc Bogiem zwycięskim i wiernym swemu ludowi. Należało więc od Niego oczekiwać raczej pomocy, niż wracać do kraju niewoli. Lud zatem nie zdał pierwszego z serii egzaminów, przed którymi ten Bóg go postawił.

 6. Tu jednak jawi się pierwszy podstawowy problem tamtych ludzi, jak i nas także: zawsze wpierw zwracamy się do tego, co ziemskie, zaspokajamy to, co nam najbliższe. Z jaką trudnością potrafimy się oderwać od otaczającej nas rzeczywistości, by pójść w stronę Boga. Jakże często wydaje się daleki, mglisty, zwiewny. To, co nas otacza jest zaś tak realne, bliskie, widoczne, odczuwalne, dotykalne.

 7. Ten problem stanowi zaiste probierz naszego odniesienia do Eucharystii: przyjmują ją ci, dla których Bóg w ogóle coś znaczy, którzy nie ograniczają swego życia jedynie do wartości tego świata, choć nikt ich nie deprecjonuje, bo od nich wszyscy zależymy. Tymczasem Bóg poucza, w jakże odpowiednich tu słowach samego Jezusa: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

 8. Teraz jednak zareagował Bóg wobec ludu w sposób Mu właściwy, tzn. opiekuńczy, opatrznościowy. Zapowiedział bowiem: Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.

 9. Bardzo ciekawie brzmi to zdanie: z jednej bowiem strony mamy ewidentny dar, pewne dobro, które lud otrzymuje za darmo, bez żadnej zasługi ze swej strony. Jedyne, co ma wykonać, to codziennie wychodzić i zbierać, by się wyżywić. Widać więc to, co najważniejsze w Bożych darach: Bóg co prawda nie zwalnia ludu od wykonania jakiejkolwiek pracy. Gdyby tego chciał, manna wpadałaby prosto do garnków znajdujących się w ich namiotach. Wówczas jednak lud nie ceniłby jej w ogóle, bo byłaby darem zbyt łatwym. Tym niemniej wychodzenie do zbierania manny jest zajęciem właściwie żadnym w porównaniu z koniecznością samodzielnego przygotowywania sobie posiłków.

 10. Nauki płyną stąd trzy:

a)      tam, gdzie nie ma możliwości uzyskania żywności, Bóg zawsze staje na wysokości zadania, przygotowując dar dla swego ludu;

  1. wymaga jednak podjęcia pewnego wysiłku, by dar

ten zdobyć;

c)      celem posilania ludu nie jest jednak zaspokajanie jego pragnień; powiedział Bóg: Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie = tzn. jeśli wiedzą, że otrzymują dar ode Mnie, to muszą także uznać, że mam prawo nadać im zakres pewnych obowiązków względem Mnie!

 1. Zatem = otrzymują dar z nieba nie tyle dla zaspokajania swych potrzeb, ile dla otrzymania sił do kroczenia MOIMI drogami – mówi Bóg – choć pozostawiam im całkowicie wolną wolę, bo nikogo do niczego nie chcę przymuszać. 1. Jeśli wymowę tego małego faktu przeniesiemy teraz na Eucharystię, to co zauważamy?

a)      w J 6 Jezus powiedział znamienne słowa: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba; innymi słowami: to, co lud otrzymał na pustyni jest dosłownie niczym, w porównaniu z tym, co otrzymacie obecnie: tam bowiem odżywiali tylko swe ciało, tutaj żywiona jest dusza: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym;

b)      wynosimy stąd, że oczekiwanie Boga wobec nas co do chodzenia Jego drogami też będzie odpowiednio większe, niż od tych, którzy spożywali mannę; lecz tu mamy jeden z wielkich paradoksów Bożego działania: dając nam pokarm wieczny Bóg wcale aż tak bardzo nie zwiększył swoich wymagań wobec nas, bowiem ciągle fundamentem naszego postępowania jest 10 Jego przykazań, nadanych ludowi na pustyni, który nie miał jeszcze Eucharystii Jezusa, a więc nie miał tylu sił do realizacji Jego woli, ile MY mamy;

c)      ostatecznie wszystkie zalecenia Jezusa mieszczą się w jednym najważniejszym, które podał:  «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego - a to właśnie przykazanie zostało nadane już ludowi w ST!

 1. Zatem bez zwiększania obowiązków, Bóg daje nam nową siłę do ich realizacji. Odpowiedź – należy już tylko do nas. AMEN.

 

 

ks. Janusz

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Eucharystia chleb z nieba iconIntencja mi na czerwiec 2009 Aby Eucharystia Chleb Życia, otwierała nasze oczy na nowe niebo

Eucharystia chleb z nieba iconRok b 56. Chleb żywy komunia przywraca utracone siły I dodaje sił w drodze do nieba. Wiatyk

Eucharystia chleb z nieba iconChleb Przepis na chleb Najpierw należy przygotować rozczyn

Eucharystia chleb z nieba icon"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki Kto spożywa Moje Ciało I pije moją Krew, ma Życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."

Eucharystia chleb z nieba icon"Nigdy nie sądziłem, że chleb może mieć tyle odcieni smaku, jak najlepsze wina" stwierdził Mick Jagger, lider Rolling Stonesów. Uważa on polski chleb za

Eucharystia chleb z nieba iconChleb Chleb zwykły pszenny

Eucharystia chleb z nieba iconChleb: w starym Testamencie chleb był traktowany jako dar Boga, źródło ludzkiej siły (Ps 104,14; 1 Krl 19,5n). Brak chleba oznaczał brak możliwości życia. Brak

Eucharystia chleb z nieba iconEucharystia cel: Ukazanie czym jest Eucharystia, czym jest dla mnie I jaka jest jej rola w życiu Kościoła

Eucharystia chleb z nieba icon65. chleb życia wiecznego

Eucharystia chleb z nieba iconNasz chleb powszedni

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom