Propozycje tematów I zagadnień na "godziny wychowawcze" klasa I
Pobierz 30.71 Kb.
NazwaPropozycje tematów I zagadnień na "godziny wychowawcze" klasa I
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar30.71 Kb.
TypDokumentacja
PROPOZYCJE TEMATÓW I ZAGADNIEŃ NA "GODZINY WYCHOWAWCZE"
KLASA I.


 1. Poznajmy się – indywidualne prezentacje.

 2. Co nas łączy – prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp.

 3. Tworzymy grupę – ustalanie celów i reguł grupowych.

 4. Niewłaściwe zachowania w grupie i sposoby zapobiegania im ( lizusostwo, donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie itp.)

 5. Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń , miłość – czy znasz różnice.

 6. Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych.

 7. Planowanie własnego rozwoju.

 8. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru.

 9. Ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność i uczciwość wobec siebie i innych.

 10. Jak się uczyć efektywnie.

 11. Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć.

 12. Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu ?

 13. Umiejętność stawiania celów w zależności od własnych możliwości i potrzeb.

 14. Rola wykształcenia we współczesnym świecie.

 15. Jak umiejętnie poszukiwać informacji.

 16. Dyskusja jako jedna z form zdobywania wiedzy.

 17. Przeprowadzenie dyskusji na wybrany temat wg. reguł i omówienie rezultatów. Ćwiczenie umiejętności wypowiadania własnych sądów.

 18. Uczucia - identyfikacja i nazywanie uczuć.

 19. Dobre sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, rozczarowaniem, stresem.

 20. Komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętność odczytywania sygnałów z otoczenia.

 21. Nieagresywne wyrażanie emocji negatywnych –"język JA"

 22. Wyrażanie buntu w sposób społecznie akceptowalny, nie psujący relacji między rówieśnikami.

 23. Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu kontaktów między ludźmi.

 24. Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka.

 25. Rola środowisk społecznych, sytuacji polityczno- gospodarczej kraju i świata, normy i reguły obyczajowe i religijne, itp.

 26. Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych ( uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- gospodarczych ( rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.)

 27. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów. Manipulowanie świadomością.

 28. Mechanizm powstawania uzależnień.

 29. Mówienie " NIE" a autorytet w grupie.

 30. Zdrowe odżywianie się – anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała.

 31. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp.

 32. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie uroczystości szkolnych itp. .

PROPOZYCJE TEMATÓW I ZAGADNIEŃ NA "GODZINY WYCHOWAWCZE"
KLASA
II

 1. Życie w zgodzie z rytmem natury ( nauka, wypoczynek – znalezienie właściwych proporcji).

 2. Zdrowe odżywianie się.

 3. Oswajanie stresu.

 4. Aktywne rozwiązywanie problemów.

 5. Jak się kłócić, jak krytykować – wyrażanie złości i gniewu w nieinwazyjny sposób.

 6. Jak umiejętnie przyjmować krytykę – asertywne sposoby radzenia sobie.

 7. Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości.

 8. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

 9. Samoakceptacja źródłem rozwoju osobistego.

 10. Jak zachować wewnętrzny spokój i pogodę ducha ?

 11. Dyskusja, negocjacje, kompromis – rodzice i dzieci, dorośli i młodzież.

 12. Inny nie znaczy gorszy – postawa tolerancji wobec drugiej osoby.

 13. Umiejętność przeciwstawiania się zagrożeniom – mówienie NIE. Unikanie sytuacji sprzyjających powstawaniu agresji i przemocy.

 14. Kształtowanie relacji międzyludzkich – język "JA"

 15. Bariery komunikacyjne – język "TY"

 16. Doradzać czy wysłuchać – rola aktywnego słuchania w pomaganiu innym.

 17. Nieśmiałość – zaleta czy wada .

 18. Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka.

 19. Ludzie którym ufam. Autorytety.

 20. Kultura bycia czyli SAVOIR VIVRE na co dzień.

 21. Kim jestem – pojęcie godności ludzkiej. Media i wszystko na sprzedaż ?

 22. Ja w zjednoczonej EUROPIE . Kim jestem i dokąd zmierzam.

 23. Rzeczywistość w której żyję. Moje prawa i obowiązki.

 24. Niemodne słowa ? : OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR, POLAK, UCZCIWOŚĆ, CZŁOWIECZEŃSTWO.

 25. Być czy mieć ?

 26. Ukazywanie konsekwencji zachowań wobec innych. Rekompensowanie wyrządzonych krzywd.

 27. Uczenie dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym.

 28. Wskazywanie osób i instytucji pomocnych w zwalczaniu przemocy.

 29. Współczesny świat. Rola agresji w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów. Wojny, terror, problem uchodźctwa.

 30. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp.

 31. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie uroczystości szkolnych itp. .PROPOZYCJE TEMATÓW I ZAGADNIEŃ NA "GODZINY WYCHOWAWCZE"
KLASA
III/IV

 1. Dokąd zmierzamy ? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego.

 2. Moda na dobre wykształcenie – "wyścig szczurów".

 3. Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami , zainteresowaniami i rozwojem osobistym.

 4. Studia jako etap rozwoju a nie ostateczny efekt.

 5. Moje plany życiowe – nauka, rodzina, praca. Wyznaczanie długoterminowych celów.

 6. Pierwsze podsumowanie- TO UMIEM i POTRAFIĘ .

 7. Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista

 8. Człowiek twórczy a używki.

 9. Związki między różnego rodzaju środkami psychoaktywnymi, a wynikami w nauce, pracy, twórczości.

 10. Pasja a sukces zawodowy.

 11. Kariera czy rodzina ? Czy umiesz dokonać wyboru.

 12. Co to znaczy być dojrzałym. Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna i społeczna.

 13. Bycie dojrzałym to " wolność OD" czy " wolność DO" czegoś.

 14. Własny STYL a nakazy mody.

 15. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów.

 16. Zagrożenia płynące z Internetu.

 17. Polska emancypacja. Rola kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

 18. Demokracja w "polskim" wydaniu, fikcja czy szkoła życia.

 19. Ludzie starsi i sprawni inaczej – okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości.

 20. Alienacja człowieka we współczesnym świecie.

 21. Współczesne zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe.

 22. Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom chorym, biednym, starszym, uchodźcom.

 23. Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. Wolontariat.

 24. Radzenie sobie z przedmaturalnym stresem.

 25. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp.

 26. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie uroczystości szkolnych itp. .


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Propozycje tematów I zagadnień na \"godziny wychowawcze\" klasa I iconPropozycje tematóW/zagadnień projektów edukacyjnych w gimnazjum nr 1 w zgierzu w roku szkolnym 2010/2011

Propozycje tematów I zagadnień na \"godziny wychowawcze\" klasa I iconPropozycje tematów prac magisterskich – problematyka ekonomiczna I organizacyjna w odniesieniu do następujących zagadnień; z ewentualną egzemplifikacją

Propozycje tematów I zagadnień na \"godziny wychowawcze\" klasa I iconZaburzenia odżywiania, godziny wychowawcze w klasach I

Propozycje tematów I zagadnień na \"godziny wychowawcze\" klasa I iconGodziny wychowawcze w szkole podstawowej – scenariusze zajęć

Propozycje tematów I zagadnień na \"godziny wychowawcze\" klasa I iconPrzykładowe scenariusze zajęĆ (opracowała K. Świątkowska) godziny wychowawcze

Propozycje tematów I zagadnień na \"godziny wychowawcze\" klasa I iconPropozycje tematów prac semestralnych (I przykłady tematów podejmowanych w ubiegłych latach)

Propozycje tematów I zagadnień na \"godziny wychowawcze\" klasa I iconPropozycje zagadnień na egzamin

Propozycje tematów I zagadnień na \"godziny wychowawcze\" klasa I iconZestawienie bibliograficzne materiałów informacyjnych, konspektów zajęć, scenariuszy na godziny wychowawcze dostępne w bibliotece szkolnej. ( w wyborze)

Propozycje tematów I zagadnień na \"godziny wychowawcze\" klasa I iconMgr Ilona Fajfer: problemy emocjonalne I wychowawcze – ćwiczenia – podstawy teoretyczne wybranych zagadnień

Propozycje tematów I zagadnień na \"godziny wychowawcze\" klasa I iconNa godziny wychowawcze w roku szkolnym 2002/2003 „Jestem człowiekiem dobrze wychowanym stop wulgaryzmom” Załącznik 1 – Ankieta: Wulgaryzmy w języku młodzieży

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom