Regulamin konkursu plastycznego
Pobierz 17.31 Kb.
NazwaRegulamin konkursu plastycznego
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar17.31 Kb.
TypRegulamin konkursuRegulamin konkursu

plastycznego, fotograficznego i literackiego dla dzieci
z rodzin zastępczych i placówek


opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu

wejherowskiego


Ogłasza się konkurs plastyczny dla dzieci z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu wejherowskiego pn. „Moje wakacje”.


 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.


 1. Cele konkursu:

 1. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego

 2. Zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci przebywających w zastępczej formie

opieki

 1. Podkreślenie rangi opieki zastępczej w systemie opieki nad dzieckiem

 2. Motywowanie do rozwijania umiejętności plastycznych, fotograficznych
  i literackich

 3. Kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno krajobrazu
 1. Uczestnicy i forma konkursu.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Przewiduje się następujące kategorie wiekowe i formy prac konkursowych:

 • KATEGORIA PLASTYCZNA pod nazwą „Pocztówka z wakacji” dla dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia – praca plastyczna wykonana w dowolnej technice w formacie minimum A4 na temat ulubionych miejsc odwiedzonych w wakacje. Praca może być ciekawie opisana na odwrocie.

 • KATEGORIA FOTOGRAFICZNA pod nazwą „Wakacje w obiektywie”
  dla dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, zdjęcie wykonane w formacie minimum 13x18. Praca może być ciekawie opisana na załączonej kartce.

 • KATEGORIA LITERACKA pod nazwą „Opowieści z wakacji” dla dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia – opowiadanie na temat wakacji napisane w programie komputerowym.

Każda praca powinna być podpisana (na odwrocie) i zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.


 1. Przebieg konkursu
  1. Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą (w odpowiednio zabezpieczonej przesyłce) na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sobieskiego 279A

84 – 200 Wejherowo,


w terminie do 24 sierpnia 2012r.

  1. Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie zostaną zwrócone uczestnikom.

  2. Po upływie terminu składania prac zostanie sporządzony protokół określający liczbę złożonych prac.

 1. Jury
  1. Nadesłane prace oceniać będzie, powołana przez organizatora konkursu, Komisja Konkursowa, która wybierze laureatów.

  2. Komisję Konkursową tworzą: dwóch reprezentantów organizatora, przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz rodzicielstwa zastępczego, którego dziecko lub dzieci nie biorą udziału w ogłoszonym konkursie.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu
 1. Konkurs rozstrzygnie jury poprzez wybranie najlepszych prac w każdej z kategorii oraz przyznanie wyróżnienia.

 2. Jury podejmie decyzję o przyznaniu nagród do dnia 27 sierpnia 2012r.

 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

 4. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 29 sierpnia 2012r. o godz. 10.00
  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
  ul. Sobieskiego 279A.

 5. Nagrodzone prace zostaną wystawione w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.

 6. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
 1. Inne postanowienia
  1. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn. zmianami).

  2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

  3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie (I p., pok. 16) lub telefonicznie:
   058/672 – 40 – 63 wew. 16. Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Surynowicz.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin Konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego iconRegulamin konkursu plastycznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom