Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami”
Pobierz 0.57 Mb.
NazwaPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami”
strona6/8
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar0.57 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7   8
KWIECIEŃ

133.

Jak rodziła się przyjaźń między dziećmi a Tumrym?

Czytaj Mark Twain „Przygody Tomka Sawyera

-redaguje plan ramowy i szczegółowy,

-nazywa uczucia i przeżycia bohaterów,

-tworzy związki frazeologiczne z wyrazem przyjaźń,

-opowiada twórczo o przyjaźni dzieci z Tumrym.

 • określa czas i miejsce wydarzeń przedstawionych w noweli

 • wie, co to jest nowela

 • odnajduje w tekście informacje nt. bohatera książki

 • podejmuje próbę oceny zachowania psa

 • opisuje wygląd psa

 • wykonuje plakat reklamujący książkę

 • układa plan wydarzeń do tekstu

 • redaguje notatkę nt. noweli

 • redaguje notatkę nt. swoich wrażeń po przeczytaniu lektury

 • wyraża własną opinię nt. lektury i podejmuje próbę uzasadnienia swojego zdania

 • zna różnice między nowelą otwartą a zamknięta
 • opisuje cechy i zachowanie wszystkich bohaterów

 • wymienia elementy charakterystyczne noweli

 • ocenia zachowanie bohaterów tekstu, podając ich zalety i wady

 • układa hasło reklamowe zachęcające do przeczytania książki

 • redaguje notatkę nt. noweli z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

 • wyraża własną opinię nt. lektury i uzasadnia swoje zdanie

 • opowiada o przebiegu wydarzeń w noweli


134.

Sprawdź siebie... – „Cudowna podróż”.

PODRĘCZNIK:

S. Lagerl¨of, Cudowna podróż, s. 177–179

 • czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym

 • tworzenie kilkuzdaniowej logicznej wypowiedzi potwierdzającej znajomość i rozumienie powiedzeń i przysłów

 • powtórzenie wiadomości o czasowniku, przysłówku, liczebniku
 • zna przysłowia i powiedzenia związane z podróżą

 • nadaje tytuł tekstowi

 • wyróżnia czasowniki w tekście
 • wyjaśnia przenośnię

 • określa formy gramatyczne czasowników

 • redaguje dalszy ciąg opowiadania135.

Co to jest dziennik?


s.155-157
 • zna pojecie: dziennik

 • wyróżnia w tekście najważniejsze informacje

 • uzupełnia schemat cechami wspólnymi i różnymi dla obu tekstów
 • określa cechy dziennika

*określa medium informacji na podstawie ilustracji
136.

137.

Podróż dookoła świata.

W 80 dni dookoła świata-film.

s.158
 • zna środki transportu XIX i XX wieku

 • sporządza listę przedmiotów niezbędnych w podróży
 • charakteryzuje postać literacką

 • redaguje kartkę z dziennika podróży w roli bohatera138.

Świat ludzkich spraw.


KSIĄŻKA DLA NAUCZYCIELA Lekcja wprowadzająca, s. 72-74

PODRĘCZNIK:

A. Kamieńska, Są takie wyspy, s. 181–183

 • samodzielne redagowanie notatki w dowolnej formie, porównywanie wyników własnej pracy z wynikami pracy innych

 • czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym (udzielanie precyzyjnej odpowiedzi na postawione pytania, uzupełnianie wypowiedzi)

 • projektowanie mapy wymarzonej lub opisanej w lekturze wyspy, prezentowanie swojej pracy

 • redagowanie programu naprawy świata, formułowanie i hierarchizowanie postulatów
 • definiuje problem

 • określa problematykę artykułów prasowych

 • uzupełnia schemat drzewka decyzyjnego, analizy przypadków

 • uzupełnia wypowiedź

 • projektuje mapę i legendę mapy

 • redaguje notatkę w dowolnej formie

 • redaguje program naprawy świata
 • czyta artykuły prasowe techniką szybkiego czytania

 • grupuje problematykę według określonego przez siebie schematu

 • tworzy własna piramidę wartości

 • uzasadnia własne zdanie

 • udziela precyzyjnej odpowiedzi na postawione pytania

 • formułuje i hierarchizuje postulaty139.

W świecie wyobraźni

PODRĘCZNIK:

Z. Herbert, Pudełko zwane wyobraźnią,

s. 184–185

 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia przez opowiadanie niezwykłej historii

 • redagowanie instrukcji obsługi wybranego przedmiotu wzbogaconej rysunkami, odczytywanie fotografii

 • słuchanie wypowiedzi innych, rozpoznawanie intencji nadawcy komunikatu

 • redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi z wykorzystaniem związków frazeologicznych ze zwróceniem uwagi na poprawny szyk wyrazów

 • czytanie ze zrozumieniem poezji na poziomie krytyczno-twórczym (przekład intersemiotyczny, komponowanie opowiadania twórczego, którego akcja umiejscowiona jest w poetyckiej rzeczywistości, próba tworzenia dodatkowych strof wiersza)

 • odczytuje fotografię

 • określa intencję nadawcy komunikatu

 • poznaje formy i środki wyrazu komunikatów

 • podejmuje próbę tworzenia dodatkowych strof wiersza

 • współtworzy opowiadanie fantastyczne

 • wyjaśnia przenośnię

 • określa funkcję onomatopei

 • analizuje komunikaty medialne

 • opowiada historię fantastyczną

 • redaguje instrukcję obsługi przedmiotu

 • redaguje kilkuzdaniową wypowiedź z wykorzystaniem związków frazeologicznych ze zwróceniem uwagi na poprawny szyk wyrazów

 • komponuje opowiadanie twórcze, której akcja umiejscowiona jest w poetyckiej rzeczywistości,140.

Sarkazm w utworze Elizy Orzeszkowej „Dobra pani”

„Przygody Tomka Sawyera”
 • określa czas i miejsce wydarzeń przedstawionych w noweli

 • wie, co to jest nowela

 • rozumie pojęcie sarkazm

 • odnajduje w tekście informacje nt. „dobrej” pani

 • podejmuje próbę oceny zachowania „dobrej” pani

 • opisuje wygląd dziewczynki

 • wykonuje plakat reklamujący książkę

 • układa plan wydarzeń do tekstu

 • redaguje notatkę nt. noweli

 • redaguje notatkę nt. swoich wrażeń po przeczytaniu lektury

 • wyraża własną opinię nt. lektury i podejmuje próbę uzasadnienia swojego zdania

 • zna różnice między nowelą otwartą a zamknięta
 • opisuje cechy i zachowanie wszystkich bohaterów

 • wymienia elementy charakterystyczne noweli

 • ocenia zachowanie bohaterów tekstu, podając ich zalety i wady

 • układa hasło reklamowe zachęcające do przeczytania książki

 • redaguje notatkę nt. noweli z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

 • wyraża własną opinię nt. lektury i uzasadnia swoje zdanie

 • opowiada o przebiegu wydarzeń w noweli

 • pisze dalsze dzieje dziewczynki


141.Ludzkie problemy,

uczucia, przeżycia


Gdy muszę robić coś, czego nie lubię...PODRĘCZNIK:

zadania, s. 186–187


PODRĘCZNIK:

J. Tuwim, Gorące mleko, s. 188–189

Zad.dom. Przeczytaj „Kapsel bratem

 • określanie przyczyn własnego samopoczucia, bogacenie słownictwa określającego uczucia

 • czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym (uzupełnianie tabel informacjami o nadawcy wypowiedzi, jego przeżyciach oraz odczuciach i ich przyczynach; przewidywanie pozytywnych i negatywnych skutków prawdopodobnych rozwiązań problemów)

 • prezentowanie efektów pracy grupy

 • przygotowywanie wystawy zdjęć z gazet, dokumentujących różne ludzkie przeżycia

 • redagowanie wypowiedzi wyrażającej uczucia i przeżycia
 • nazywa uczucia i przeżycia

 • określa swój nastrój

 • odczytuje uczucia postaci z fotografii

 • określa tematykę fotografii

 • uzupełnia tabele informacjami o nadawcy wypowiedzi, jego przeżyciach, odczuciach i ich przyczynach

 • przewiduje pozytywne i negatywne skutki prawdopodobnych rozwiązań problemów

 • identyfikuje bohatera lirycznego

 • określa nastrój wiersza

 • rozumie pojęcia: cechy osobowości, cechy charakteru

 • nazywa uczucia i stany emocjonalne bohaterów

 • wyjaśnia związki wyrazowe
 • określa potrzeby, przeżycia podmiotu lirycznego

 • wyjaśnia przenośnię

 • redaguje komentarz

 • opisuje sytuację liryczną

 • nazywa środki artystyczne

 • rozbudowuje obraz poetycki skojarzeniami

 • redaguje wypowiedź wyrażającą uczucia i przeżycia

 • wyjaśnia przyczyny prezentowanych postaw, uzupełniając schemat

 • redaguje prezentację postaci w roli bohatera142.

Trudne sprawy,

ważne decyzje

i rozmowy


Wypełniamy ankietę.

PODRĘCZNIK:

K. Wierzyński, Rzecz wstydliwa, s. 196–197

+str. 197


ZESZYT ĆWICZEŃ:

Jak wypełnić ankietę?, s. 50–52

 • porównywanie postaw ludzkich

 • zapisywanie własnych spostrzeżeń

 • czytanie ze zrozumieniem tekstu poetyckiego (określanie adresata i nadawcy wypowiedzi, uzasadnianie tezy fragmentami tekstu)

 • reagowanie opowiadania twórczego

 • zna pojęcie: ankieta

 • wyjaśnia związki frazeologiczne

 • wypełnia ankietę

 • konkretyzuje podmiot liryczny i adresata wypowiedzi

 • opisuje fikcyjną książkę

 • redaguje opowiadanie ze szczęśliwym zakończeniem143.
PODRĘCZNIK:

A. Kamieńska, Dom, s. 197–201

ZESZYT ĆWICZEŃ:

schemat 13, schemat 14

„Dom dziecka”s.216

 • czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym (nazywanie związków pokrewieństwa)

 • redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat swojego miejsca w rodzinie (transformacja tekstu)

 • rozpoznawanie wyrazów dźwiękonaśladowczych

 • odczytywanie intencji wypowiedzi i tworzenie opowiadania o swojej rodzinie

 • dostrzeganie estetycznego i etycznego wymiaru języka (unikanie wulgaryzmów, wyrażeń potocznych)
 • zna nazwy pokrewieństwa

 • wyróżnia słownictwo oddziałujące na zmysł słuchu

 • uzupełnia schemat dotyczący treści utworu

 • opowiada o swojej rodzinie

 • rozpoznaje wyrazy dźwiękonaśladowcze
 • określa pokrewieństwo bohaterów literackich

 • redaguje rozmowę


144.

Listy z podróży

z gramatyką w tle – podział wypowiedzeń.

PODRĘCZNIK:

Podział wypowiedzeń, s. 194–195

ZESZYT ĆWICZEŃ:

Podział wypowiedzeń, s. 70–73

 • czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym (wskazanie nadawcy, adresata, określanie intencji wypowiedzi, rozróżnianie rodzajów wypowiedzeń ze względu na cel, zabarwienie uczuciowe oraz obecność orzeczenia)

 • redagowanie listu z zastosowaniem różnego rodzaju wypowiedzeń

 • uzupełnianie wypowiedzi zdaniami utworzonymi z rozsypanki wyrazowej

 • redagowanie wypowiedzi z zastosowaniem różnego rodzaju wypowiedzeń w zależności od celu, zabarwienia uczuciowego, obecności orzeczenia

 • tworzenie wypowiedzeń pytających do tekstu
 • wie, co to jest wypowiedzenie i zdanie

 • redaguje list z zastosowaniem różnego rodzaju wypowiedzeń

 • wyjaśnia, z czego składa się zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte

 • wyodrębnia zdania w ciągu wyrazów

 • tworzy zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte

 • wie, jaka jest różnica między zdaniem a równoważnikiem zdania

 • przekształca równoważniki zdań na zdania

 • zauważa wśród różnych wypowiedzeń niektóre równoważniki zdań

 • uzupełnia zdania brakującymi znakami interpunkcyjnymi

 • zna podział zdań i równoważników zdań ze względu na cel wypowiedzi

 • przekształca zdania oznajmujące na rozkazujące
 • układa wypowiedzi bohaterów komiksu posługując się zdaniami pojedynczymi

 • swobodnie rozróżnia zdania od równoważników zdań

 • układa równoważniki zdań związane z treścią tekstu

 • przekształca zdania oznajmujące na rozkazujące zachowując tę samą osobę i liczbę czasowników145.


146.


147.

Zdanie pojedyncze i złożone.


Współrzędne i podrzędne połączenia wyrazów.


Jak zilustrować zdanie?PODRĘCZNIK

s.220

ćw. S.74-76

podr.s.291

ćw.s.77


ćw.s.82

 • odczytywanie schematu ilustrującego budowę zdania

 • tworzenie ilustracji przedstawiającej budowę zdania

 • wyodrębnianie grupy podmiotu i grupy orzeczenia

 • uzupełnianie wykresu zdania tworzenie zdań, których ilustracją jest podany wykres

 • tworzenie wykresu zdania pojedynczego czytanie ze zrozumieniem (uzupełnianie schematu związkami wyrazów określanych i określających)

 • tworzenie związków wyrazowych oddzielanie członów szeregu przecinkiem łączenie wyrazów w związki w celu stworzenia logicznych wypowiedzi zadawanie pytań do wyrazów określających uzupełnianie tabeli związkami wyrazów z tekstu oddzielanie odróżnianie wypowiedzeń pojedynczych od złożonych, zdań od równoważników zdań

 • łączenie zdań pojedynczych w złożone za pomocą spójników, poprawne stosowanie interpunkcji w zdaniu złożonym przecinkiem członów szeregu wyrazów
 • zna terminy: zdanie pojedyncze, zdanie złożone

 • zna spójniki przed którymi stawia się przecinek i przed którymi nie stawia się przecinka

 • odczytuje ilustrację

 • przekształca zdania pojedyncze w zdania złożone i odwrotnie

 • stosuje odpowiednie spójniki łącząc zdania pojedyncze w złożone

 • poprawnie stosuje interpunkcję w zdaniu złożonym

 • redaguje list zdaniami złożonymi

 • wie, jak zbudowane jest zdanie złożone

 • odróżnia zdania złożone od pojedynczego

 • tworzy zdanie podrzędne składowe, odpowiadając na podane pytania

 • wie, z czego się składa zdanie złożone podrzędnie

 • zna zasady sporządzania wykresu zdania złożonego podrzędnie

 • wie, z czego składa się zdanie złożone współrzędnie

 • zna zasady sporządzania wykresu zdań złożonych współrzędnie

 • wskazuje w tekście zdania złożone współrzędnie

 • układa rymowankę z wyrazami odpowiadającymi na te same pytania

 • tworzy wypowiedź na zadany temat składająca się ze zdań złożonych

 • wykonuje wykresy zdań złożonych

 • układa zdania do wykresów zdań złożonych

 • układa zdania złożone współrzędnie ze spójnikami, przed którymi stawia się przecinek148.


149.


150.Wykres zdania pojedynczego


Powtórka

z bestsellerem


SprawdzianZESZYT ĆWICZEŃ:

Wykres zdania pojedynczego, s. 82–85


PODRĘCZNIK:

Utrwalenie wiadomości o wypowiedzeniach,

s. 304–305

ZESZYT ĆWICZEŃ:

Wypowiedzenie – sprawdź siebie, s. 86–87

 • wyodrębnianie grupy podmiotu i grupy orzeczenia

 • łączenie wyrazów w związki i opisywanie ilustracji zdaniami utworzonymi z tych związków

 • wypisywanie związku głównego i związków pobocznych według wzoru

 • uzupełnianie i tworzenie wykresów zdań pojedynczych

 • rozwiązywanie testu wyboru utrwalającego wiadomości o wypowiedzeniach

 • sprawdzenie wiedzy o wypowiedzeniach oraz umiejętności poprawnego ich stosowania
 • wie, co określa podmiot i orzeczenie, czym są wyrażane i na jakie pytania odpowiadają

 • wskazuje w zdaniach podmiot i orzeczenie

 • wie, co to jest grupa podmiotu i grupa orzeczenia

 • częściowo sporządza wykres zdania
 • poprawnie sporządza wykres zdania

 • układa zdania pasujące do wykresu

 • zaznacza na wykresie zdania grupę podmiotu i grupę orzeczenia
1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV podręcznik: „Między nami”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy Va podręcznik: „Między nami”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV podręcznik: „Między nami”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy iva podręcznik: „Między nami”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami” iconPlan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami” icon7 plan wynikowy do języka francuskiego przeznaczony dla klasy 3 szkóŁ ponadgimnazjalnych realizującej podręcznik déJÀ-vu 3

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom