W labiryntach ortografii”
Pobierz 0.69 Mb.
NazwaW labiryntach ortografii”
strona12/14
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar0.69 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

KARTA PRACY


Klasa VI 1. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię „rz” Wyróżnij kolorem wymieniające się litery:

wierzyć – ........................................

mierzyć – ........................................

chmurzyć – .....................................

gwarzyć – .......................................

wietrzysko – ...................................

gitarzysta – .....................................


 1. Przepisz podane związki wyrazowe. Podkreśl kolorową kredką „rz”. Po jakich spółgłoskach występuje rz? Odszukaj regułę w słowniku ortograficznym.

biała brzoza, chrzęst zbroi, liliowe wrzosy, krótka drzemka, trzoda chlewna, krzak róży, grzbiet górski, dojrzałe owoce, głębokie przekopy, małe krzewy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Przepisz, zmieniając w podanych zdaniach formę 3. osoby czasu przeszłego na formę 1. osoby czasu teraźniejszego. Cząstkę –uje wyróżnij kolorem.

Janek pracował systematycznie. Sensownie planował swój czas. Podczas lekcji notował ważne wiadomości. Codziennie kupował gazety. Opiekował się swoim rodzeństwem. Szanował swoich rodziców.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Ułóż jak najwięcej wyrazów z podanych sylab.

– a, ba, ek, żur, żant, ża, na, gaż, ro, bot, giel, ło

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– głów, sów, ny, ka, róż, wie, ki, ek, ni, ca, wiór, o, wzór, gór,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Przepisz podane czasowniki, dopisując do nich przedrostek „z”, „s”. Aby nie zrobić błędu, poszukaj w słowniku odpowiedniej reguły.

_dziwić się, _harmonizować, _bawić, _sypać, _działać, _szarpać, _chudnąć, _hańbić, _szyć, _palić, _burzyć.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ze słownika ortograficznego wybierz i wypisz po pięć rzeczowników z „ó” niewymiennym:

a) w nazwach zwierząt:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) nazwach ludzi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) nazwach rzeczy:

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

 1. Do podanych rzeczowników w mianowniku liczby pojedynczej dopisz dopełniacz liczby mnogiej. Uzasadnij pisownię wyrazów z „ó”, podkreślając wymieniające się litery.

pole – ……………………… woda – ………………….

droga – ……………………. zagroda – ……………….

przygoda – ………………… załoga –…………………

swoboda – …………………. robota – …………………

 1. Przepisz podane niżej przymiotniki i dopisz po jednym przymiotniku zdrobniałym zakończonym na „–utka”. Podkreśl te zakończenia.

 

mała – ……………. krótka –…………………………….

szczupła –…………… wąska –…………………………….

drobna – ……………. słaba –……………………………...

pulchna –…………… krucha –……………………………

gruba – ……………. mizerna –…………………………..


9. Praca ze słownikiem ortograficznym.

♦ Który wyraz: przysiąść czy przysiąc wcześniej jest umieszczony w słowniku?

♦ Kto szybciej wyszuka wyraz skomplikować? Przed jakim wyrazem i po jakim wyrazie umieszczono go w słowniku?

♦ Wyszukaj w słowniku 10 wyrazów ilustrujących regułę pisowni wyrazów z „ó” wymiennym.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Przykładowe scenariusze zajęć


KLASA IV


Temat : Piszemy receptę na kłopoty z ortografią .


 CELE


UCZŃ :

 • zna i stosuje w praktyce zasady ortograficzne

 • umiejętnie korzysta ze słownika ortograficznego

 • potrafi pracować mnemotechniką

 • efektywnie współpracuje w grupie

 • gra z kolegami w „Memory ortograficzne”


METODY NAUCZANIA:

-         ćwiczenia praktyczne

-         mnemotechnika

-         burza mózgów

-         gra dydaktyczna

FORMY PRACY:

-         indywidualna

-         zbiorowa

-         grupowa

 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

-         „Memory ortograficzne”

-         kartki

-         pisaki

-         kserokopie ćwiczeń

-         słowniki ortograficzne

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.      Zapoznanie uczniów z celami  .

2.      Rozdanie kartek ( Uczniowie zapisują na nich nagłówek „Recepta na ORTOGRAFIĘ” i w ciągu zajęć zapisują wskazania jak uniknąć popełniania błędów .)

3.      Przypomnienie zasad ortograficznych .

Dopisywanie do wyrazów wyjaśnień ,

      np. powrót-powroty

            dach-daszek

            morze-morski

            przystań-bo po „p” itd.


4.      Omówienie pisowni wyrazów (mnemotechnika ; załącznik nr1) ,

np. charakter , plaża , długi itp.

5.      Uzupełnienie tekstu z lukami (praca ze słownikiem ortograficznym )

6.      Podział na grupy . Gra w „Memory ortograficzne”( załącznik nr 2 )

7.      Dokończenie recepty – burza mózgów.

8.      Podsumowanie .

 

    ZAŁĄCZNIK NR 1                                                  (piasek)

                                                                                                 ..

CHARAKTER                                                 PLAŻA

 

dobry zły 


      ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Każda grupa (2,3 lub 4 osoby) otrzymuje grę dydaktyczną i wyłania spośród siebie zwycięzcę .

Gra składa się z 15 par wyrazów z trudnością ortograficzną , które chcemy utrwalić.

Zawodnicy układają pomieszane kartoniki w kilku rzędach , w taki sposób , aby napisy były niewidoczne. Następnie zawodnicy po kolei odkrywają po dwa kartoniki. Jeżeli ktoś odkryje parę wyrazów, to zabiera ją i powtórnie losuje 2 kartoniki. Wygrywa ten, kto zgromadzi najwięcej par wyrazów.

 

 

nosorożec

 

 

nosorożec

 

hiena

 

hiena

 

kukułka

 

kukułka

 

żółw

 

 

żółw

 

kangur

 

kangur

 

mrówka

 

mrówka

 

wróbel

 

 

wróbel

 

gżegżółka

 

gżegżółka

 

żaba

 

żaba

 

hipopotam

 

 

hipopotam

 

jaskółka

 

jaskółka

 

żyrafa

 

żyrafa

 

wiewiórka

 

 

wiewiórka

 

żuraw

 

żuraw

 

pszczoła

 

pszczoła

 

 


Klasa V

 

Temat : Kiedy –arz , -erz , -aż ?

 

CELE:

 Uczeń :


 • pisze  poprawnie co najmniej 11 wyrazów z „-erz” , „-arz” , „-aż” ,

 • zna i stosuje w praktyce zasadę ortograficzną dotyczącą pisowni „-arz” w nazwach  zawodów

 • samodzielnie  rozwiązuje  krzyżówkę i odczytuje hasło  ,

 • wie , jak utrwalać pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną .


 METODY NAUCZANIA:


 • technika „PRAWDA-FAŁSZ”

 • burza mózgów

 • ćwiczenia praktyczne


 FORMY PRACY:

 • praca indywidualna

 • praca grupowa

 • praca z całą klasą

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • koperty z materiałami do techniki „P-F”

 • kserokopie wyrazów z trudnością ortograficzną

 • kartki

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.   Sprawdzenie znajomości pisowni wyrazów (technika P-F ) . ( ZAŁĄCZNIK NR 1)

2.   Przypomnienie sposobów utrwalania pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną (burza mózgów ).

3.   Przypomnienie reguły ortograficznej dotyczącej pisowni –arz w nazwach zawodów . 

  ten, kto drukuje -.............

ten, kto muruje -.............

ten, kto pisze kroniki -.................

ten, kto maluje -........................

ten, kto szyje futra - .................

ten, kto należy do harcerstwa -...............

 

ZAŁĄCZNIK NR1

 Każdy uczeń otrzymuje kopertę z 11 kartonikami oznaczonymi cyframi od 1 do 11 i dwoma literami F i P .Litery uczniowie układają przy górnej krawędzi ławki a kartoniki u dolnej krawędzi ławki. Następnie nauczyciel informuje uczniów , że wyrazy , które za chwilę przeczyta pisze się przez rz .Jeżeli uczeń uzna , że wyczytany wyraz piszemy przez rz  odpowiadający danemu wyrazowi kartonik układa pod literą P , jeśli uzna , że nie, to pod literą F .

 Piszemy rz :                                               P                     F

Papież    F (1)                                           2                      1

Kołnierz P(2)                                            4                      3

Kradzież F(3)                                           6                      5

Talerz P(4)                                                8                     7

Garaż F(5)                                                10                    9

Moździerz P(6)                                         11

Młodzież F(7)

Korytarz P(8)

Łupież F(9)

Kalendarz P(10)

Sandomierz P(11)

 Po wykonaniu pierwszej  części zadania nauczyciel odczytuje ponownie wyrazy wyjaśniając ich pisownię . Jeżeli uczeń błędnie umieścił kartonik chowa go do koperty.

Dokonawszy korekty , każdy zapamiętuje ile błędów popełnił.


KLASA V


Temat: Wyrazy o tym samym brzmieniu.


CELE:

Uczeń:

 • zna pisownię wyrazów o podobnym brzmieniu, lecz innym znaczeniu (homonimy);

 • poprawnie pisze wyrazy odmienne i nieodmienne;

 • dba o poprawność językową;


METODY NAUCZANIA:

 • ćwiczeń praktycznych

ŚRODKI DYDAKTYCZNE;

 • słownik wyrazów obcych;

 • tekst wierszyka na podstawie „Rozmowy z chochlikiem” w: W. Gawdzik „Ortografia na wesoło i na serio”;

 • kartoniki z wypisanymi wyrazami (z tekstu wierszyka);

 • zagadki


Tok zajęć:


 1. Na początku lekcji uczniowie wyszukują w słowniku wyraz

„homonim” (ze „Słownika wyrazów obcych” uczniowie powinni zapoznać się na wcześniejszych lekcjach) i zapisują wyjaśnienie jego znaczenia.

 1. Następnie nauczyciel rozdaje kartki z tekstem wierszyka

„Rozmowa z chochlikiem”, w którym uczniowie mają wyszukać homonimy.


Jestem chochlik. Ach, szalenie

Cieszę się, gdy jesteś leniem.

Popatrz: c dodaję żartem ...

Już hart (siła) jest psem chartem.

A hełm? Rozbrat wziął z żelastwem:

Stał się Chełmem, słynnym miastem (...)

To tylko pod piórem lenia

Lód w lud, czyli w ludzi zmieniam.

Uważny uczeń, kolego,

Nie zrobi jeża z Jerzego.

Odróżnia od słowa morze

Słowa: mogę, możesz, może.

I pisze stóg – nie stuk siana.

Nieuważny zaś, gdy każę coś zrobić znakomicie,

Pisze jak na złość – karzę w zeszycie.

A zamiast marzę, czyli bazgrzę,

To pisze marz, czyli źle także.

A czy ktoś wie, czym różni się

Bug, buk i Bóg?

Bo jeśli nie, niech pilnie uczy się!

I na ostatek – uwaga!

Warzyć od war i ważyć od waga.

Jeśliś ciekaw moich sztuczek,

Nie ucz się. Natychmiast wrócę.


 1. Po zaznaczeniu homonimów uczniowie wypisują je i układają

według alfabetu:

Bóg, Bug, buk, chart, hart, Chełm, hełm, Jerzy, jeż, karzę, każę, lód, lud, marzę, mażę, morze, może, stóg, stuk, warzyć, ważyć.


 1. Następnie uczniowie dają propozycję, jak inaczej można ułożyć te

wyrazy (według części mowy, zasad ortograficznych, wyrazy odmienne i nieodmienne). Podchodzą do tablicy i układają wyrazy napisane na kartonikach według ustalonych zasad porządkowania tych wyrazów.

 1. Na koniec nauczyciel rozdaje zagadki na kartkach,

a uczniowie odgadują wyrazy i zapisują je na tablicy oraz w zeszycie.


1. Obaj się piszą inaczej,

a jeden po drugim płynie.

Jednego porżną tracze,

a drugi w Wiśle zginie. (Bug, buk)


2. Jeśli mu kto chce

odjąć od przodu „c” –

wtedy zamiast miasta

o wyniosłych wieżach

otrzyma część zbroi

dawnego rycerza. (Chełm, hełm)


3. To nie kaktus ani szczotka.

Może w lesie go napotkasz? (jeż)


4. jednego nabierzesz, gdy jesteś zuch,

w myśl przysłowia: „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Drugiego zabierzesz ze sobą na spacer.

I choć tak samo brzmią, pisze się inaczej. (hart, chart)


5. Biało wszędzie i rzeki pokrył twardy ..... (lód)

Na kulig więc się wybrał wesoły, wiejski ..... (lud)


6. Gdy spokojne – jest gładkie

niby błękit nieba.

Kłębią się bałwany, gdy się rozgniewa. (morze)


7. To pytanie nie do lenia.

Kiedy morze w żet się zmienia? (kiedy pochodzi od wyrazu mogę)


8. Imię to z walecznym rycerzem skojarzyć należy

i gdy zrymujesz, wyjdzie ci ..... (Jerzy)


9. Kiedy wydam polecenie,

znaczy że coś zrobić .....

i gdy chcesz go wykonać,

wtedy za to cię ..... (każę, ukarzę)


10. Ma je każdy człowiek

i wy o tym wiecie,

choć każdy trzyma je w sekrecie. (marzenia)


11. Co robisz, gdy w zeszycie

bazgrołów, co niemiara

i pani mówi, że tak napisane,

jakby kura pazurem pisała? (mażę)


12. Gdy jesteś sprytny, szybko odpowiedź dasz:

jaki wyraz od wagi, a jaki od waru masz? (ważyć, warzyć)


13. Do drzwi puk, puk ktoś głośno puka,

a z tego jest nauka,

by wziąć do ręki słownik

i wyraz bliskoznaczny znaleźć w mig (stuk).


KLASA VI


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Powiązany:

W labiryntach ortografii” iconÓ rz ch krainie ortografii ż

W labiryntach ortografii” iconO ortografii w kontekście apelatywizacji

W labiryntach ortografii” iconRegulamin konkursu "KRÓl ortografii"

W labiryntach ortografii” iconGry dydaktyczne w nauczaniu ortografii

W labiryntach ortografii” iconPodróż po wzburzonym morzu ortografii

W labiryntach ortografii” iconOrtografii polskiej z elementami interpunkcji

W labiryntach ortografii” iconZastosowanie mapy pamięci w nauce ortografii

W labiryntach ortografii” iconO czym należy pamiętać ucząc ortografii?

W labiryntach ortografii” iconNauka zasad ortografii z wykorzystaniem mnemotechniki

W labiryntach ortografii” iconŚrodki dydaktyczne stosowane w nauce ortografii

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom