Scenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA
Pobierz 103.87 Kb.
NazwaScenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA
Data konwersji23.09.2012
Rozmiar103.87 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ LEKCJI Z ZAKRESU ORIENTACJI ZAWODOWEJ


SZKOŁA : Gimnazjum nr 2 w Ciechanowie


POZIOM NAUCZANIA, KLASA : III kl. gimnazjum


CZAS TRWANIA LEKCJI: 3 x 45 min.


TEMAT : Poznawanie swojej osobowości.


I Moje mocne strony.

II Poznawanie cech swojej osobowości.

III Określenie cech temperamentu i cech charakteru.


CELE LEKCJI :


Cel główny:

 • Zapoznanie uczniów z cechami osobowości.


Cele szczegółowe:

Po zajęciach uczeń powinien:


 • określić swoje mocne i słabe strony,

 • wymienić cechy swojej osobowości,

 • określić cechy swojego temperamentu,

 • ocenić własną postawę wobec pracy w szkole i w domu,FORMY PRACY : praca samodzielna, praca w grupach.


METODY PRACY: dyskusja, miniwykład,


TECHNIKI PRACY : ćwiczenie, asocjogram,


POMOCE DYDAKTYCZNE : karty z herbami, karty z ćwiczeniami, duży arkusz

papieru, flamastry, tablica, koperty, kartki papieru,

słowniki.

PROWADZĄCY LEKCJE : .........................


OPRACOWAŁY: mgr Bożena Zalewska-Szwęch

mgr Katarzyna Wtulich

PRZEBIEG LEKCJI :

I. Moje mocne strony
Lp.

Etapy lekcji

Czynności nauczyciela

Przewidywane czynności ucznia

Czas

1.

Wprowadzenie do tematu: „Poznawanie swojej osobowości”

Nauczyciel zapoznaje uczniów z celami lekcji i tematyką zajęć.
5 min.

2.

Samoświadomość

Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich napisał 10 zdań zaczynających się od słowa „Jestem”. Mają to być zdania, które właśnie w tym momencie przyjdą im do głowy. Po napisaniu zdań przez uczniów nauczyciel mówi, żeby nad słowem dotyczącym obiektywnej sytuacji (np. jestem bratem) zaznaczyli zero, nad słowem, które uważają za pozytywne (np. dobry) postawili minus.

Omówienie


Nauczyciel zwraca uwagę uczniom na to, że niektóre cechy mogą być pozytywne lub negatywne w zależności od tego, do czego zostaną wykorzystane np. upartość może pomagać w dążeniu do celu, a może przeszkadzać, gdy uprzemy się na coś.


Uczniowie wykonują polecenie nauczyciela.

15 min.

3.

Pozytywy


Nauczyciel mówi uczniom o tym, że każdy człowiek ma pozytywne strony, ale tak się w życiu zdarza, że często wyłapujemy i powtarzamy zdania, myśli negatywne. Nasze mocne strony mogą być dla nas wpierające w różnych sytuacjach. Warto je sobie uzmysłowić.

Następnie nauczyciel proponuje, aby każdy z uczniów wypisał na kartce swoje mocne strony wyglądu, charakteru i to, co umie robić najlepiej. Zapisane kartki mogą schować do przygotowanych wcześniej kopert.

W drugiej części tego ćwiczenia nauczyciel rozdaje przygotowane karty z herbami i prosi o ich wypełnienie, zaznaczając, że będą one wywieszone na ścianie i każdy będzie mógł je obejrzeć.


Uczniowie wypisują swoje mocne strony wyglądu, charakteru i to, co potrafią robić najlepiej. Swoje odpowiedzi umieszczają na kartach z herbami.

15 min.

4.

Zakończenie


Nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli sobie swoje zdania z ćwiczenia „Jestem” i swój herb, następnie, żeby zastanowili się czy chcą dokonać jakiejś zmiany. Może ktoś zechce podjąć decyzję – zobowiązanie. Jeżeli uczniowie są gotowi niech napiszą zobowiązanie na kartce i schowają ją do koperty tzw. KOP (koperta osobistych postanowień).


Uczniowie przypominają sobie wykonane wcześniej zadanie, zastanawiają się nad dokonaniem zmian i chętni uczniowie podejmują decyzje – zobowiązania.

10 min.II Poznawanie cech mojej osobowości.


Lp.

Etapy lekcji

Czynności nauczyciela

Przewidywane czynności ucznia

Czas

1.

Wprowadzenie

W drugiej części nauczyciel nawiązuje do pierwszej części omawianego tematu, przypominając kilka podstawowych haseł i wspólnie z uczniami formułuje wnioski, będące wprowadzeniem do analizy własnej osobowości. Wspólne wnioski zostają przedstawione w formie plakatu i powieszone w klasie.Uczniowie formułują wspólne wnioski i przedstawiają na forum klasy w formie plakatu.

Plakat z wnioskami:

 • Nie patrz na siebie zbyt krytycznie.

 • Nie zapominaj o swoich mocnych stronach.

 • Bądź świadomy swoich słabych stron i walcz z nimi.

 • Bądź ze sobą szczery.

 • Myśl pozytywnie.
10 min.

2.

Miniwykład – charakterystyka mojego wewnętrznego „Ja”.

Nauczyciel objaśnia uczniom pojęcie „osobowości”, mówiąc, iż „osobowość to sposób, w jaki objawia się Wasze wewnętrzne „Ja”. Stanowi ona odbicie Waszych postaw, środowiska, w którym przebywacie i sposobu patrzenia na życie. Wasza osobowość będzie miała istotny wpływ na wybór zawodu, a także na późniejszy sukces i zadowolenie z pracy”.

5 min.

3.

Ćwiczenie1 – cechy osobowości.


Nauczyciel mówi kilka słów wprowadzających do ćwiczenia 1.

„ Każdy ma swoja osobowość. Wasza osobowość to „Ja”, które pokazujecie innym. Jak opisalibyście swoją osobowość? Kiedy ją określicie, będziecie mogli dobrać do niej określoną drogę kształcenia a następnie rodzaj pracy, który wymaga określonych cech”.


Następnie nauczyciel rozdaje uczniom arkusze z ćwiczeniem1.


Uczniowie wykonują ćwiczenie indywidualnie.


10 min.

4.

Ćwiczenie 2 - „Moja osobowość, a otoczenie”


Nauczyciel rozdaje kserokopie z ćwiczeniem 2 i omawia przebieg ćwiczenia.

Uczniowie pracują w 5, 6 – osobowych grupach, których członkowie siedzą w kręgu i w postaci asocjogramu do tematu CECHY OSOBOWOŚCI notują informacje na przygotowanych kartkach papieru.


10 min.

5.

Konfrontacja


Nauczyciel wraz z uczniami w oparciu o wyniki z ćwiczenia1 i ćwiczenia 2 sprawdzają zgodność wypisanych przez siebie cech osobowości i tego jak inni ich widzą .


Uczniowie dzielą się na forum klasy swoimi spostrzeżeniami na temat ich wewnętrznego „Ja”.


10 minIII Określanie cech temperamentu i cech charakteru.Lp.

Etapy lekcji

Czynności nauczyciela

Przewidywane czynności ucznia

Czas

1.

Wprowadzenie - miniwyklad na temat temperamentu.


Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na to, iż temperament jest również czynnikiem warunkującym nasze wybory życiowe.

Nauczyciel mówi: „Bardzo różnimy się między sobą. Niektórzy z nas są zdolni do długotrwałej, nawet dość jednostajnej pracy, inni szybko się meczą, niecierpliwią, zniechęcają. Jedni są opanowani, inni łatwo wybuchają, są opryskliwi, nie przepuszczają okazji do odwetu. Są ludzie szybko pracujący, są też pracujący powoli. Są tacy, którzy łatwo nawiązują kontakt z otoczeniem, ale są i tacy, którzy wolą samotność i stronią od innych”.5 min.

2.

Zestaw ćwiczeń.

Ćwiczenie 1

Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę ćwiczenia1.

Po wykonanym ćwiczeniu nauczyciel analizuje wspólnie z uczniami uzyskane wyniki i proponuje ćwiczenie 2.


Uczniowie wykonują ćwiczenia.

Po wykonaniu zadania każdy uczeń analizuje uzyskane rezultaty według wskazówek do analizy wyników uzyskanych od nauczyciela.

W zależności od poziomu siły, ruchliwości i równowagi uczniowie mogą zorientować się, jakie grupy zawodów byłyby dla nich wskazane.


15 min.

3.

Ćwiczenie 2.


Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę „właściwości naszego charakteru”.

„Właściwości charakteru poznajemy obserwując stosunek do siebie, do pracy, do przedmiotów i innych ludzi. Przejawia się on w naszym zachowaniu, postępowaniu, emocjach, które z pewnością możemy kontrolować, jeżeli brak nam silnej woli, aby próbować je zmienić.

Cechy charakteru określają zachowanie człowieka i jednocześnie różnicują ludzi. Pozytywne cechy charakteru wskazane są do wykonywania każdego zawodu, ale są zawody, w których są one bezwzględnie konieczne.”

Nauczyciel rozdaje kwestionariusz ankiety. Po przeprowadzonym ćwiczeniu w oparciu o arkusz odpowiedzi omawia wspólnie z uczniami uzyskane rezultaty.


Uczniowie wypełniają ankietę.

20 min.

4.

Zakończenie

Uczniowie uświadamiają sobie cechy własnej osobowości i potrafią je określić.


5 min.Zestaw ćwiczeń do I jednostki lekcyjnej


Karta z herbem do tematu „Moje mocne strony”
Zestaw ćwiczeń do II jednostki lekcyjnej

Ćwiczenie 1Cechy osobowości 1

Instrukcja


Przeczytaj poniższe słowa, opisujące ludzi. Jeśli nie znasz znaczenia wyrazu, sprawdź je w słowniku. Jeśli będziesz chciał opisać siebie jak najdokładniej, wybierz te, które Ciebie opisują i podkreśl wybrane cechy.


elastyczny

odważny

opiekuńczy

sprytny

zależny

wybuchowy

ekstrawertyczny

szczery

pomocny

pomysłowy

odkrywczy

miły

żywy

skromny

spostrzegawczy

cierpliwy

sympatyczny

dumny

rozsądny

odprężony

godny szacunku

nieśmiały

towarzyski

silny

z temperamentem

godny zaufania

ciepły

ambitny

spokojny

pewny siebie

zdecydowany

pracowity

łatwo przystosowujący się

przyjazny

honorowy

niedojrzały

inteligentny

mądry

logicznie myślący

nerwowy

zorganizowany

wrażliwy dokładny

ciekawy

zbuntowany

ufny

odpowiedzialny

poważny

spontaniczny

uparty

wytrzymały

niepewny

dowcipny

zmartwiony


władczy

beztroski

pogodny

konformista

zdyscyplinowany

energiczny

uczciwy

szczęśliwy

idealista

niezależny

introwertyk

liberalny

dojrzały

obiektywny

oryginalny

uległy

z zasadami

trzeźwo myślący

zamyślony

zachowujący dystans

analityczny

kapryśny

stanowczy

współczujący

myślący

nieobliczalnyĆwiczenie2 Moja osobowość a otoczenie.

Instrukcja


Napiszcie wszystkie słowa, które dobrze opisują Twojego kolegę/ koleżankę.

W ten sposób uzyskacie informację o tym, jak inni Was widzą.

Przekażcie swój asocjogram kolejnej osobie, która zapisze cechę osobowości danego członka grupy.


Zestaw ćwiczeń do III jednostki lekcyjnej


Ćwiczenie1Określanie cech temperamentu2


Instrukcja


Nasze reakcje, mające różne tempo, siłę i wytrwałość, to właśnie przejawy temperamentu.

Temperament bowiem, to nasze wewnętrzne życie emocjonalne, ale i zmienność oraz ekspresja naszych ruchów, gestów i mimiki.

O ile nasze zainteresowania mogą się zmieniać w ciągu całego życia, o tyle cechy temperamentu są dość trwałe i powinny mieć duże znaczenie przy wyborze zawodu.

Warto więc zastanowić się nad własnym temperamentem. Podstawowymi jego cechami są: siła, ruchliwość i równowaga.


Spróbuj je ocenić wstawiając znak „x” pod TAK, jeśli się zgadzasz, pod NIE, jeśli się nie zgadzasz. Każdą odpowiedź „x” liczy się jako 1 punkt.

A. Siła
TAK

NIE


1.

Nie robię przerw w czasie odrabiania lekcji.


2.

Szybko regeneruję siły.3.

Głośno mówię.4.

Potrafię być długo skoncentrowany na jednym zajęciu.5.

Niepowodzenia mnie mobilizują.6.

Klasówki nie denerwują mnie.7.

Czasami lubię się porządnie zmęczyć.8.

Dochodzący hałas, rozmowy nie przeszkadzają mi w pracy.9.

Wolę mówić niż pisać.10.

Nie drażni mnie zbytnio, gdy ktoś patrzy, jak coś robię.RAZEM PUNKTÓW:
B. Ruchliwość

TAK

NIE

1.

Mam szybki refleks.2.

W czasie lekcji zmieniam szybko pozycje.3.

Łatwo przechodzę od smutku do radości.4.

Nie lubię wolno jeść.5.

Moje ruchy są żywe i zdecydowane.6.

Lubię wykonywać różnorodne czynności.7.

Nie lubię marnować czasu na różne wstępne czynności. Od razu wolę działać.8.

Łatwo powracam do przerwanego zadania.9.

Lubię, gdy wokół mnie coś się dzieje.10.

Chętnie oglądam filmy przygodowe.RAZEM PUNKTÓW:

C. Równowaga
TAK

NIE

1.

Do klasówek przygotowuję się spokojnie.2.

Łatwo się koncentruję.3.

Potrafię kontrolować swoją mimikę i gesty.4.

Mogę się odprężyć, wypocząć nawet w warunkach temu niesprzyjających.5.

Potrafię zachować spokój, gdy dzieje się coś złego.6.

Umiem być wyrozumiały.7.

Nie jestem wybuchowy, trudno wyprowadzić mnie z równowagi.8.

Lubię działać zgodnie z planem i przed podjęciem pracy wszystko sobie przemyśleć.9.

Lubię czynności wymagające opanowania.10.

Chętnie przyjmuję i wykonuję odpowiedzialne zadania. Można na mnie polegać.RAZEM PUNKTÓW:

Ćwiczenie 2Ocena własnej postawy wobec pracy w szkole i w domu


Ankieta do oceny własnej postawy wobec pracy w szkole i w domu.3

InstrukcjaPrzeczytaj uważnie każde pytanie. Swoją odpowiedź zaznacz na arkuszu odpowiedzi przekreślając znakiem „x”:

 • literę „T”, jeśli chcesz odpowiedzieć tak,

 • literę „N”, jeśli wybierasz odpowiedź nie,

 • znak „?”, jeśli nie jesteś zdecydowany, którą odpowiedź chcesz wybrać.

Uważaj, aby odpowiedź na arkuszu zgadzała się z numerem pytania. Postaraj się odpowiadać na pytania szczerze, nie namyślając się długo.


 1. Czy Twoje zeszyty są czyste i starannie prowadzone?

 2. Czy zawsze starasz się doprowadzić do końca zaczętą pracę, mimo że napotykasz w niej na duże trudności?

 3. Czy lubisz prace trudne, wymagające myślenia?

 4. Czy lekcje odrabiasz w zaplanowanym czasie?

 5. Czy zdarza Ci się zrezygnować z jakiejś przyjemności dlatego, że nie odrobiłeś lekcji lub nie wykonałeś innej, ważnej, wcześniej zaplanowanej pracy?

 6. Czy zdarza Ci się długo siedzieć nad lekcjami przed klasówką – jeżeli chcesz uzyskać lepszy stopień?

 7. Czy uczysz się systematycznie?

 8. Czy często zdarza Ci się nie odrobić lekcji dlatego, że nie zanotowałeś co było zadane?

 9. Czy starasz się pracować, uczyć najlepiej jak potrafisz?

 10. Czy lekturę czytasz wcześniej, przed omawianiem jej w szkole?

 11. Czy zdarza Ci się nie wykonywać zadanych prac w terminie?

 12. Czy w trakcie odrabiania lekcji często korzystasz ze słowników, encyklopedii i podobnych pomocy, mimo że nie jest to zadane przez nauczyciela?

 13. Czy w Twoich rzeczach jest zawsze ład i porządek, czy każdy przedmiot ma swoje miejsce?

 14. Jeżeli nie zdążysz odrobić lekcji w przeznaczonym na to czasie, czy zdarza Ci się odrabiać je późno wieczorem lub wcześnie rano przed pójściem do szkoły?

 15. Czy chętnie podejmujesz się wykonywania dodatkowych prac (gazetka, referat itp.)?

 16. Czy możesz zajmować się jedną czynnością przez dłuższy okres czasu?

 17. Czy często zdarza Ci się nie odrabiać lekcji?

 18. Czy wolisz prace proste, nieskomplikowane, nie wymagające długiego namysłu?

 19. Czy szybko zniechęcasz się do prac monotonnych?

 20. Czy bez ważnych przyczyn spóźniłeś się do szkoły więcej niż trzy razy w roku?

 21. Czy łatwo zrażasz się trudnościami?

 22. Czy potrafisz uczyć się, pracować bez przerwy, przez dłuższy czas?

 23. Czy zdarza Ci się powtarzać materiał z jakiegoś przedmiotu, mimo że nazajutrz nie jest zapowiedziany sprawdzian?

 24. Czy chętnie uczysz się nowych rzeczy?

 25. Czy lubisz prace precyzyjne, wymagające cierpliwości?

 26. Czy zdarza Ci się, że zapominasz zabrać z domu zeszyty lub inne przybory?

 27. Czy zdarza Ci się wykonywać jakieś prace kilkakrotnie, aby osiągnąć jak najlepszy wynik?

 28. Czy łatwo rozpraszasz się podczas odrabiania lekcji?

 29. Czy przychodzisz do szkoły, mimo niedyspozycji fizycznych, jeżeli jest zapowiedziany sprawdzian wiadomości?

 30. Czy chętnie korzystasz z pomocy innych osób (kolega, korepetytor, rodzic) w czasie odrabiania lekcji?


Arkusz odpowiedzi do Ankiety oceny własnej postawy wobec

pracy w szkole i w domu.1. T ? N

4. T ? N

7. T ? N

10. T ? N

13. T ? N

16. T ? N

19. T ? N

22. T ? N

25. T ? N

28. T ? N


2. T ? N

5. T ? N

8. T ? N

11. T ? N

14. T ? N

17. T ? N

20. T ? N

23. T ? N

26. T ? N

29. T ? N


3. T ? N

6. T ? N

9. T ? N

12. T ? N

15. T ? N

18. T ? N

21. T ? N

24. T ? N

27. T ? N

30. T ? N
Razem:


Zgodnie z kluczem .............................. ................................ .............................1 „Zaplanuj karierę” – Ćwiczenia, Joan Kelly-Plate, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność 1988r.

2 „Sobą być, dobrze żyć” Gimnazjalny Elementarz Profilaktyczny, Warszawa 2001 r.

3 „Sobą być, dobrze żyć” Gimnazjalny Elementarz Profilaktyczny, Warszawa 2001 r.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA iconScenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA

Scenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA iconScenariusz zajęć z zakresu orientacji zawodowej dla uczniów klas drugich gimnazjum

Scenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA iconScenariusz zajęĆ z zakresu proorientacji zawodowej

Scenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA iconScenariusz zajęĆ z zakresu proorientacji zawodowej

Scenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA iconScenariusz lekcji z języka polskiego dla kl. I szkoły zawodowej specjalnej

Scenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA iconPojęcia z zakresu orientacji I poradnictwa zawodowego

Scenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA iconSzkoła Globalna scenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA iconScenariusz lekcji Klasy IV i VI temat: Moja szkoła teraz I dawniej

Scenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA iconScenariusz nr 1 Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej I orientacji przestrzennej

Scenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA iconĆwiczenia orientacji przestrzennej dla młodszych dzieci etap I – utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom