Procedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu I
Pobierz 0.7 Mb.
NazwaProcedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu I
strona8/11
Data konwersji23.09.2012
Rozmiar0.7 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Zbiorczy protokół przebiegu sprawdzianuA. Rozliczenie zestawów egzaminacyjnych
Liczba zestawów

Razem

A (B...)1

A4

A5

A6

A7

A8

Liczba otrzymanych zestawów


Liczba uczniów zgłoszonych do sprawdzianu (zgodnie z listą)


Liczba uczniów, którzy ukończyli sprawdzian


Liczba uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu


W tym:

finalistów/laureatów olimpiad, laureatów konkursów


zwolnionych przed sprawdzianem z przyczyn zdrowotnych lub losowych


pozostałych nieobecnych


Liczba uczniów, którym przerwano sprawdzian


Liczba zdających w języku mniejszości narodowej
B. Przebieg sprawdzianu

Nr sali

Liczba uczniów

Liczba kopert,

w które spakowano prace

Liczba członków zespołu nadzorującego

w tym członkowie zespołu nadzorującego spoza szkoły

zgłoszonych

obecnychLiczba

Nazwa szkoły i miejscowość


Razem
Otwarcie pakietów z zestawami – przekazanie przewodniczącym zespołów nadzorujących

data .............................. godzina ....................... miejsce (sala) ...........................................

liczba obecnych członków zespołów nadzorujących: .....................................

liczba obecnych przedstawicieli zdających: ....................................................


Wymiana wadliwych zestawów egzaminacyjnych:

sala (sale): ................................................. liczba: ...............................................


Zestawy otwarte dla lektora odczytującego tekst (tylko dla uczniów uprawnionych do korzystania z pomocy nauczyciela w odczytywaniu tekstu):

sala (sale): ................................................. liczba: ...............................................


Obserwatorzy:

1. ............................................................................................................................sala................

imię i nazwisko nazwa instytucji


2. ...........................................................................................................................sala.................

imię i nazwisko nazwa instytucji


3.............................................................................................................................sala ................

imię i nazwisko nazwa instytucji


Uwagi o przebiegu sprawdzianu (np. spóźnienia, zdarzenia losowe, niezgodność z procedurami, wyjścia zdających)

.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


Załącznikami do niniejszego protokołu są np.:

    1. zweryfikowane listy zdających z wszystkich sal egzaminacyjnych wraz z potwierdzonymi kopiami zaświadczeń finalistów/laureatów olimpiad przedmiotowych lub laureatów odpowiednich konkursów przedmiotowych uprawniających do zwolnienia ze sprawdzianu, liczba stron ……………

    2. wykaz uczniów (słuchaczy), którzy nie przystąpili do sprawdzianu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, którzy przerwali/którym przerwano sprawdzian,

    3. decyzje o przerwaniu sprawdzianu i unieważnieniu sprawdzianu uczniowi (uczniom) wraz z pracą (pracami), liczba decyzji ………, liczba prac ………….. .

Liczba załączników:.............


podpisy przewodniczących zespołów nadzorujących


...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
...................................................................

imię i nazwisko
przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego………..……..........................................................................................

podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego


........................................................................................

podpis osoby odbierającej materiały egzaminacyjne

Załącznik 5.8b.

................................................. , ...............................

miejscowość data
-
............................................................


pieczęć szkoły identyfikator szkoły
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Procedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu I iconProcedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Procedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu I iconZespóŁ szkóŁ nr 2 Procedury organizowania I przeprowadzania

Procedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu I iconProcedury organizowania I przeprowadzania egzaminu maturalnego

Procedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu I iconProcedury organizowania I przeprowadzania egzaminu maturalnego

Procedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu I iconProcedury organizowania I przeprowadzania egzaminu maturalnego

Procedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu I iconProcedury organizowania I przeprowadzania egzaminu maturalnego

Procedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu I iconProcedury organizowania I przeprowadzania egzaminu maturalnego

Procedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu I iconProcedury organizowania I przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum

Procedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu I iconWewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizowania I przeprowadzania

Procedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu I iconWewnątrzszkolna instrukcja organizowania I przeprowadzania egzaminu maturalnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom