Instrukcja postępowania w razie pożaru I. Alarmowanie




Pobierz 10.44 Kb.
NazwaInstrukcja postępowania w razie pożaru I. Alarmowanie
Data konwersji23.09.2012
Rozmiar10.44 Kb.
TypDokumentacja
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU

I. ALARMOWANIE

1. Kto zauważy pożar obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić:

 • osoby znajdujące się w strefie zagrożenia,

 • Straż Pożarną 998,

 • właściciela obiektu,

 • kierownika placówki.

2. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:

 1. gdzie się pali: dokładny adres, nazwę obiektu instytucji, piętro,

 2. co się pali: np. szafa w korytarzu, dach,

 3. czy są zagrożeni ludzie,

 4. numer telefonu, z którego się mówi i swoje nazwisko.

UWAGA! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

 1. Zachować spokój i nie dopuścić do powstania paniki.

 2. W razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek lub awaria) alarmować:

Pogotowie Ratunkowe 999

Policję 997

Straż Miejską

Ochronę Obiektu

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Elektryczne

Pogotowie Wod.-Kan.

II. AKCJA RATOWNICZO-GAŚNICZA

 1. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

 2. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmuje właściciel, kierownik, użytkownik obiektu lub osoba do tego przygotowana.

 3. Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że należy:




 1. w pierwszej kolejności przeprowadzić ewakuację ludzi,

 2. wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem, nie wolno gasić woda instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, stosować gaśnice śniegowe, proszkowe, halonowe.

 3. usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami sprężonymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne maszyny, urządzenia i ważne dokumenty.

 4. nie otwierać bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.

 5. szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku.

III. UWAGI KOŃCOWE

 1. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81. póz. 351): „Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa".

 2. Na podstawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu każdy pracownik powinien przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym.

3 Instrukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje wszystkich pracowników.

4. Niniejsza instrukcja odpowiada wymogom stawianym przez Państwową Straż Pożarną.

(Podpis kierownika placówki)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Instrukcja postępowania w razie pożaru I. Alarmowanie iconZasady postępowania w przypadku powstania pożaru w budynku mieszkalnym

Instrukcja postępowania w razie pożaru I. Alarmowanie iconPostępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu I czasie imprezy masowej „Dziki Zachód w Kurozwękach”

Instrukcja postępowania w razie pożaru I. Alarmowanie iconW razie warunkowego umorzenia postępowania oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości od 60 zł do 100 zł. Art

Instrukcja postępowania w razie pożaru I. Alarmowanie iconW razie warunkowego umorzenia postępowania oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości od 60 zł do 100 zł. Art

Instrukcja postępowania w razie pożaru I. Alarmowanie iconW związku ze zgłoszeniami zauważenia w okolicznych lasach żmij przypominamy zasady postępowania w razie napotkania tych gadów

Instrukcja postępowania w razie pożaru I. Alarmowanie iconW związku ze zgłoszeniami przez mieszkańców Szklarskiej Poręby zauważenia w ogródkach przydomowych I na działkach żmij przypominamy zasady postępowania w razie napotkania tych gadów

Instrukcja postępowania w razie pożaru I. Alarmowanie iconPostępowania nauczycieli I personelu przedszkola, w razie wystąpienia na terenie przedszkola nieszczęśliwego wypadku z udziałem dziecka obowiązująca w Gminnym Przedszkolu w Brzeznej

Instrukcja postępowania w razie pożaru I. Alarmowanie iconInstrukcja postępowania z dokumentacją procesu

Instrukcja postępowania w razie pożaru I. Alarmowanie icon„Instrukcją postępowania przy składaniu wniosku”

Instrukcja postępowania w razie pożaru I. Alarmowanie iconInstrukcja postępowania w przypadku uwolnienia substancji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom