Scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej. Temat: Jagiellonowie na tronie polskim
Pobierz 19.24 Kb.
NazwaScenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej. Temat: Jagiellonowie na tronie polskim
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar19.24 Kb.
TypDokumentacja
Scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej.


TEMAT: Jagiellonowie na tronie polskim.

Klasa V


Wybór tekstów źródłowych,

Jan Długosz " Dzieje Polski".

Jadwiga:

Urody była przepięknej, ale piękniejsza jeszcze był cnotą i obyczajami. Dla ubogich, wdów i wszelkiego rodzaju nędzarzy szczodre wydawała jałmużny. Żadnej nie widziałeś w niej płochliwości, żadnego gniewu; nikomu nie okazywała pychy, zawiści i niechęci. Była w jej duszy głęboka pobożność, miłość ku Bogu bez granic. Wielu chętnych do nauki młodzieńców po szkołach utrzymywała. Wszystkie swe klejnoty, szaty, pieniądze i sprzęt królewski na wsparcie dla nieszczęśliwych i odnowienie wszechnicy w Krakowie ostatnią wolą przekazała.


 1. Jak myślisz, dlaczego poddani kochali swoją królową?Jagiełło:

Wzrostu był miernego, twarzy ściągłej, chudej. Głowę miał małą, podłużną, prawie całkowicie łysą. Na trudy, zimna, upały, zawieje i kurzawy nad podziw był wytrzymały. W ubiorze i zewnętrznej postawie skromny, sypiać i wczasować się lubił aż do południa. Łaźni zazwyczaj co trzeci dzień, a niekiedy i częściej używał. Szczery, prostoduszny, nie miał w sobie żadnej obłudy. Ozdób powierzchownych i szat wytwornych nie lubił. Chodził zwykle w kożuchu baranim, suknem pokrytym.


 1. Jakie cechy Jan Długosz zachwalał u króla Jagiełły?


Unia polsko - litewska

W 1385r. przybyło do chrześcijańskiej Polski poselstwo od pogańskiego księcia Litwy Jagiełły. Jego brat, Skirgiełło, tak oto przemówił w Krakowie do królowej Jadwigi i polskich możnych panów:

" Od dawna wielcy książęta i potężni królowie nakłaniali naszego wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę, by przyjął wiarę chrześcijańską, porzuciwszy własna, w której pozostawili go rodzice. Nigdy jednak nie można go było nakłonić żadną namową ani wojnami, jakie z nimi prowadzili krzyżacy z Prus. To dla Ciebie (...), najjaśniejsza królowo, i dla Twojego Królestwa Polskiego zachował Najwyższy* ten zaszczyt i ten przywilej, którego pamięć będzie trwała przez wiele wieków. Jeżeli zaś Wasza Wysokość raczy przyjąć wspomnianego pana naszego, księcia litewskiego Jagiełłę, za małżonka, to on obiecuje (...), że sam ze wszystkimi swoimi braćmi, książętami litewskimi, panami i możnymi oraz całym ludem litewskim i żmudzkim przyjmie wiarę rzymskokatolicką, tę, którą Ty i Twoje Królestwo Polskie praktykuje i wyznaje. Proponuje, że wcieli wieczystą i nierozerwalną unią do Królestwa Polskiego wszystkie przynależne do niego (...) ziemie Litwy i Żmudzi oraz niektóre zdobyte orężem ziemie ruskie, Obiecuje odzyskać i wcielić z powrotem (...) wszystkie ziemie odstąpione, zagarnięte i oderwane od Królestwa Polskiego. Przyrzeka, że przywiezie do Królestwa Polskiego wszystkie skarby własne oraz odziedziczone po ojcu i dziadku i zużyje je wyłącznie na pożytek Królestwa Polskiego."

 1. Kto reprezentował Jagiełłę w Krakowie?

 2. Jakie warunki musiał spełnić Jagiełło, aby zostać królem Polski?Scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej.


TEMAT: Jagiellonowie na tronie polskim.

Klasa V


Treści programowe:

 • Jadwiga na tronie polskim,

 • unia polsko - litewska,

Cele lekcji - po zakończonych zajęciach uczeń:

 • pamięta

 • pojęcia: unia,

 • postaci: Jadwiga, Władysław Jagiełło,

 • daty: 1385 r.

 • rozumie:

 • wymienione pojęcie,

 • przyczyny podpisania unii polsko - litewskiej,

 • podstawowe symbole występujące w mapach,

 • potrafi:

 • prawidłowo posługiwać się pojęciami historycznymi,

 • zaznaczyć na taśmie czasu początek i koniec panowania Jagiellonów w Polsce, datę unii polsko - litewskiej,

 • wskazać na mapie państwo polsko - litewskie,

Metody nauczania

 • praca z mapą, tekstem źródłowym, rozmowa nauczająca,

Środki dydaktyczne

 • mapa ścienna " Polska w XIV wieku",

 • plansza " Drzewo genealogiczne Jagiellonów",

 • Kronika Jana Długosza /fragmenty/,

 • portrety: Jadwigi, Jagiełły,


Przebieg lekcji

1. Wprowadzenie

Czynności organizacyjno - porządkowe: sprawdzenie listy obecności.

Przypomnienie wiadomości o ostatnim władcy z rodu Piastów i jego decyzji w sprawie nastepstwa tronu. Jadwiga, córka króla Węgier - królem Polski. Na podstawie tekstu źródłowego uczniowie przedstawiają zasługi Jadwigi.


 1. Rozwinięcie

Na podstawie mapy w atlasie, uczniowie określają, z jakimi sąsiadami graniczyło państwo polskie, w którym władzę objęła Jadwiga. Korzystając z wiadomości zdobytych na poprzednich lekcjach uczniowie próbują ustalić, z którymi sąsiadami Polska miała dobre stosunki, a kto stanowił dla niej zagrożenie.

" Rada królewska wybiera dla Jadwigi męża"

 • Czym kieruje się Rada przy wyborze męża?

 • Skąd pochodzi Jagiełło, zapisanie tematu lekcji/ Jagiellonowie na tronie polskim / , analiza planszy " Drzewo genealogiczne Jagiellonów"

 • Główne postanowienia unii /tekst źródłowy 2/

 1. chrzest Litwy

 2. małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą

 3. Jagiełło jako król Polski odzyska wszystkie utracone ziemie

 4. Przyłączenie Litwy, Żmudzi oraz ziem ruskich do Polski.Korzyści wynikające z unii


dla Polski dla Litwy


 • wzrost znaczenia Kościoła, - chrzest,

 • związek Litwy z Polską umożliwił - korona dla Jagiełły,

promieniowanie polskiej kultury, - połączyła się z państwem o wyżej

- obrona przed Krzyżakami, rozwiniętej kulturze i gospodarce,

 • obrona przed Krzyżakami,


Podsumowanie

Dlaczego między Polską i Litwą doszło do zawarcia Unii?

Któremu z państw mogło bardziej zależeć na zawarciu układu? / Uzasadnij swoją odpowiedź/


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej. Temat: Jagiellonowie na tronie polskim iconScenariusz lekcji historii w klasie IV szkoły podstawowej Temat lekcji: Osada na wyspie – życie w Biskupinie

Scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej. Temat: Jagiellonowie na tronie polskim iconScenariusz lekcji matematyki w klasie czwartej szkoły podstawowej Temat lekcji: Okrąg I koło

Scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej. Temat: Jagiellonowie na tronie polskim iconMateriały na konkurs „Piastowie I Jagiellonowie na polskim tronie”

Scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej. Temat: Jagiellonowie na tronie polskim iconScenariusz lekcji historii w klasie trzeciej Liceum Ogólnokształcącego Temat lekcji

Scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej. Temat: Jagiellonowie na tronie polskim iconScenariusz lekcji przyrody w klasie VI szkoły podstawowej

Scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej. Temat: Jagiellonowie na tronie polskim iconScenariusz lekcji języka polskiego w klasie V-VI szkoły Podstawowej Specjalnej

Scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej. Temat: Jagiellonowie na tronie polskim iconKonspekt lekcji historii w klasie czwartej szkoły podstawowej przygotowany przez annę gołownia

Scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej. Temat: Jagiellonowie na tronie polskim iconScenariusz lekcji wychowawczej przeprowadzonej 10. 04. 2002 R. W klasie IV szkoły podstawowej nr 162 w łodzi

Scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej. Temat: Jagiellonowie na tronie polskim iconScenariusz lekcji historii w klasie III lo temat: Europa w okresie Wiosny Ludów

Scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej. Temat: Jagiellonowie na tronie polskim iconScenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV e szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 31 marca 2009 roku przez Annę Szczygieł

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom