Jak promować szkołę?
Pobierz 19.07 Kb.
NazwaJak promować szkołę?
Data konwersji23.09.2012
Rozmiar19.07 Kb.
TypDokumentacja

Renata Kwiecień


nauczyciel mianowany

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie


Jak promować szkołę?


Zmiany zachodzące w szeroko pojętym otoczeniu szkół (niż demograficzny, możliwość wyboru szkoły) powodują, że potencjalny uczeń postrzegany jest przez szkołę (oferenta usługi edukacyjnej) jako klient zewnętrzny, którego trzeba nauczyć się dostrzegać, a co ważniejsze, o którego trzeba zabiegać. Oznacza to, że w nowych warunkach również szkoły są zmuszone do działań marketingowych ukierunkowanych na rozpoznawanie potrzeb klientów (uczniów i ich rodziców) oraz ich satysfakcjonujące zaspokojenie. 1

Główny cel promocji szkoły to przede wszystkim zyskanie zaufania, wiarygodności i przychylności środowiska. Jakość pracy szkoły i jej osiągnięcia zależą od dyrektora, nauczycieli i pracowników obsługi. Dyrektor musi być menedżerem oświaty, natomiast pozostali pracownicy powinni aktywnie angażować się w promocję szkoły. Aby promocja szkoły była skuteczna muszą ją tworzyć spójne i zintegrowane działania , zaprojektowane systemowo, z dużym wyprzedzeniem i konsekwentnie realizowane.

W przypadku szkoły duże znaczenie ma kształtowanie atrakcyjnej oferty usług i pozytywnego wizerunku placówki. Ważne są także inne działania promocyjne oraz inwestowanie w zatrudnionych, celem podnoszenia ich kwalifikacji.

W działaniach promocyjnych można wykorzystać min.:

 • sprzedaż osobistą,

 • reklamę,

 • public relations.2


Wybrane instrumenty działań promocyjnych korespondować powinny z założonymi celami:

  1. dotarciem z wyczerpującą informacją o szkole do potencjalnych klientów;

  2. konstruowaniem pozytywnego wizerunku placówki poprzez bogatą, różnorodną , ciekawą ofertą zajęć;

  3. wytwarzaniem przyjaznej atmosfery w szkole.

Zatem, jak widać, istotne jest precyzyjne określenie adresatów przekazu promocyjnego. Działania promocyjne powinny więc być adresowane nie tylko do potencjalnych „konsumentów” oferty i ich rodziców, ale także do własnych pracowników i innych podmiotów w otoczeniu – władz samorządowych, sąsiednich placówek oświatowych, organizacji działających na terenie gminy, potencjalnych sponsorów, itp.


Ważnym instrumentem promocji usług edukacyjnych jest sprzedaż osobista, w której wyróżnić można następujące formy:

 • Prezentację oferty edukacyjnej potencjalnemu uczniowi i rodzicowi przez sekretarkę szkoły lub dyrekcję.

W ramach prezentacji przedstawić należy atuty szkoły. W przypadku naszej placówki są to: klasy dwudziestokilkuosobowe, możliwość wyboru klasy i nauczyciela przez rodzica zapisującego dziecko do szkoły, język angielski od pierwszej klasy, logopeda, pedagog, sprawowanie opieki medycznej przez pielęgniarkę szkolną, doskonale działająca świetlica szkolna, liczne koła zainteresowań, terapia pedagogiczna, zespoły wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna.

 • Telemarketing, czyli telefoniczne zaprezentowanie usługi edukacyjnej, z reguły stanowiące wstęp do dalszych kontaktów osobistych.


W przypadku placówki edukacyjnej szczególnie ważne jest wykreowanie i utrwalenie pozytywnego wizerunku działań w obszarze public relacion. PR obejmuje szeroki wachlarz działań, zapewniających szkole systematyczne komunikowanie się ze swoim otoczeniem. W przypadku naszej szkoły do najważniejszych z nich należą:

 • Monitoring opinii lokalnego środowiska na temat szkoły poprzez diagnozowanie atmosfery szkoły (ankiety, wywiad);

 • Rozpowszechnianie informacji o szkole przy okazji różnych kontaktów z otoczeniem, np.: informowanie lokalnej prasy o imprezach kulturalnych odbywających się w szkole, stała współpraca z prasą lokalną, z „Życiem Pabianic” i „Dziennikiem Łódzkim”, wydawanie gazetki szkolnej „Szkolny Mikser”, publikacje antologii prac uczniowskich, itp.;

 • Dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń szkoły – udekorowane korytarze, wyeksponowane prace dzieci, widoczne tablice informacyjne;

 • Określenie i wykorzystanie elementów tożsamości wizualnej szkoły – wykreowanie i eksponowanie logo szkoły, używanie papieru firmowego;

 • Podkreślanie atutów szkoły. Atutem naszej szkoły jest najnowocześniejsza w powiecie hala sportowa, na którą składają się sala gimnastyczna (podzielona na 3 sektory dzięki opuszczanym kotarom), sala gimnastyki korekcyjnej i siłownia.


Kolejnym elementem działań promocyjnych jest reklama.

 • Najtańszym materiałem reklamowym jest ulotka, która zawiera podstawowe informacje o szkole. U nas ulotki tworzy zespół nauczycieli. Przedstawiamy w nich bazę szkoły, krótką historię szkoły, najważniejsze osiągnięcia z ubiegłego roku szkolnego, wyniki sprawdzianu zewnętrznego na tle innych szkół oraz ofertę szkoły. Informatory te zawierają kolorowe zdjęcia. Muszą być one drukowane rokrocznie i stale aktualizowane.

 • W dobie obecnej techniki szkoła musi mieć także własną stronę internetową. Witryna szkolna winna zawierać: podstawowe dokumenty szkoły, informacje o kadrze nauczycielskiej, samorządzie uczniowskim, o zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Bardzo ważne są też informacje o życiu szkoły (konkursy, sukcesy uczniów, sprawozdania z wycieczek i zawodów sportowych).

 • Istotne są także środki reklamy zewnętrznej, np. tablica informacyjna o szkole urzędzie gminy.

Pamiętać należy, że o atrakcyjności szkoły w dużej mierze zależy jej wizerunek dydaktyczno – wychowawczy, a tu w szczególności systematyczne wzbogacanie i poszerzanie oferty edukacyjnej, która to winna wpływać na wszechstronny i optymalny rozwój ucznia. Różnorodne formy działań szkolnych mają sprawić, że każdy w szkole ma znaleźć coś dla siebie.

Z pozytywnym wizerunkiem placówki wiążę się klimat zaufania, jaki tworzy się w jej otoczeniu. Sprzyja to budowaniu poczucia dumy z uczęszczania do „przyjaznej” szkoły, co powoduje, że uczniowie i ich rodzice stają się swoistymi „akwizytorami” szkolnej oferty edukacyjnej.

W obecnej rzeczywistości należy pamiętać o tym, aby szkoła nastawiona głównie na działania edukacyjne i wychowawcze, nie zapominała o działaniach promocyjnych. A żeby placówka mogła cieszyć się dobrą opinią w otoczeniu, musi zadbać o to, aby taką opinię o niej mieli nie tylko jej uczniowie i ich rodzice, ale także nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz środowisko lokalne.

PLAN DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KSAWEROWIE NA ROK SZKOLNY 2005/2006


 1. Wyrabianie pozytywnego obrazu szkoły w kontaktach z przedszkolakami:

 1. organizacja gminnego konkursu piosenki przedszkolnej;

 2. zwiedzanie szkoły przez sześciolatki z pobliskich przedszkoli połączone z zajęciami w pracowni komputerowej, w klasie pierwszej;

 3. zaproszenie przedszkolaków z pobliskich przedszkoli na inscenizację baśni przygotowaną przez koło teatralne.

 1. Działania promocyjne nakierowane na rodziców:

 1. organizowanie imprez klasowych z udziałem rodzin:

  • wigilie klasowe,

  • klasowe obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki,

  • zajęcia otwarte dla rodziców

 2. organizowanie imprez szkolnych z udziałem rodzin

 • mecz piłki nożnej nauczyciele kontra rodzice,

 • zabawa karnawałowa, na którą zapraszane jest młodsze rodzeństwo nie uczęszczające jeszcze do szkoły.

 1. tablice informacyjne dla rodziców: pedagog radzi..., tablica wiadomości,

 2. zorganizowanie Dni Otwartych Szkoły dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów.

 1. Działania promocyjne nakierowane na uczniów szkoły:

 1. bieżące uaktualnianie wiadomości na tablicach Samorządu Uczniowskiego,

 2. wydawanie gazetki uczniowskiej „Szkolny Mikser”,

 3. organizowanie imprez szkolnych,

 4. przypominanie o tradycjach szkoły i jej historii.

 1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym:

 1. zapraszanie władz gminy na imprezy szkolne,

 2. zorganizowanie „Wiosennych spotkań z twórczością dzieci” – wystawa prac wykonanych przez uczniów, koncert młodych muzyków, przedstawienia teatralne, nagrodzenie laureatów konkursów szkolnych,

 3. opublikowanie monografii szkoły pt.: „Rys historyczny Szkoły Podstawowej w Ksawerowie”,

 4. opracowanie rzetelnej ulotki informacyjnej o szkole i jej rozpowszechnienie.

1 Por. M.Kalinowska: Szkoła jako organizacja – w stronę zarządzania strategicznego. [W:]Nowa Szkoła, Warszawa 1998, s.10

2 Ww. działania promocyjne dokładnie omówiono w art. M.Krzyżak: Działania promocyjne szkół i uczelni. „Marketing i Rynek” 2000 nr 12, s.17-21.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Jak promować szkołę? iconW polsce zaczyna się właśnie moda na dobrą szkołę na Szkołę z Klasą, jak nazwano akcję Gazety Wyborczej I Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jak na klub

Jak promować szkołę? iconJak pomagać swojemu dziecku przejśĆ przez szkołĘ?

Jak promować szkołę? iconW trzecim tygodniu stycznia w naszej szkole zespół ds monitoringu przeprowadził ankietę: Ja I moja szkoła. Jak uczniowie widzą swoją szkołę przedstawiają poniższe wyniki

Jak promować szkołę? iconCzy wypada promować piwo?

Jak promować szkołę? iconŚwiatowa Organizacja Futrzarstwa iftf została upoważniona przez swoich członków by chronić interesy futrzarstwa oraz by promować innowację, wysokie standardy

Jak promować szkołę? iconAbra dAb: Mam hip-hopowe ziarno jak wsz, myślisz że to grzech śmiertelny jak bezdech. Skun zielony jak mech, punkt mój czuły jak węch, sedno sprawy jak sęk, jednoczący sie dźwięk

Jak promować szkołę? iconGoals Czyli wspólne wartości które wyznajemy I chcemy promować oraz cele nadrzędne które chcemy osiągnąć Struktura

Jak promować szkołę? iconWybieramy szkołĘ – zawóD”

Jak promować szkołę? iconDzieci z zespołem Aspergera – jak je zrozumieć, jak pomoc im prawidłowo funkcjonować w szkole, jak wspomagać ich rozwój społeczny, jak sobie z nimi radzić

Jak promować szkołę? iconChętnie odpowiem na pytania o szkołę itp

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom