1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c
Pobierz 29.7 Kb.
Nazwa1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c
Data konwersji24.09.2012
Rozmiar29.7 Kb.
TypDokumentacja

Name Score /100

Skills Test 1B

Reading 1

1 Przeczytaj tekst o Robie i zakreśl właściwy rysunek.a b c

This is Rob. He is fifteen years old. He is from Chester. He doesn't like watching TV or playing computer games. He sometimes listens to music or reads but he usually plays tennis or goes swimming. His favourite sport is tennis. In this picture he is wearing shorts and a T-shirt and he is carrying a tennis racquet. Rob can sing but he can't play the guitar.

SCORE
/ 5

2 Przeczytaj tekst ponownie i uzupełnij formularz.

Name:

1 Rob__

From

2 ____________________

Doesn’t like:

3 ____________________ or 4 ____________________

He usually:

5 ____________________ or 6 ____________________

Wearing:

7 ____________________ and 8 ____________________

Carrying:

9 ____________________

Can:

10 ____________________

Can’t

11 ____________________SCORE
/ 10

Reading 2

Dear Carla,

Thanks for your letter. Today I want to tell you about my family. My brother's name is Billy. He's seven years old. He's got dark hair and green eyes. He likes watching TV. He doesn't read books and he doesn't like playing sports.

My big sister's name is Lisa. She's sixteen years old. She goes to a dance school. She can sing and dance very well. She loves dancing. She sometimes wears her dancing clothes at home.

My dad's name is Charles. He likes working in the garden. He usually works in the garden on Sundays. My mum's name is Nicola. She loves cooking. She's cooking now. My parents don't like watching TV or playing computer games.

We've got a dog. His name is Spot. He's great. He's a big brown dog with big brown eyes. I love him. Write again soon.

Dana

3 Przeczytaj list i dopasuj imiona do nazw członków rodziny.

1 Lisa a father

2 Billy b mother

3 Charles c big sister

4 Dana d brother

5 Spot e little sister


SCORE
/ 5
6 Nicola f dog


4 Przeczytaj list ponownie i zaznacz, czy zdania są prawdziwe (), czy fałszywe ().

1 Billy is Dana's brother. ____

2 Billy has got green eyes. _____

3 Dana's sister can't sing. _____

4 Lisa is a good dancer. _____

5 Charles doesn't like working in the garden. _____

6 Dana's dad is cooking now. _____

7 Dana's mum and dad don't like playing computer games. _____

8 Spot is black. _____


SCORE
/ 8
9 Spot has got small eyes. _____

Writing1 Opisz rysunek.

Akapit 1: Opisz wygląd osób na rysunku.


In the foreground there's a boy. He's got short, dark hair and he's wearing jeans and a sweatshirt. On the right, there are …________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________


Akapit 2: Napisz, co robi każda z osób.

The boy in the foreground is …________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

SCORE
/ 20Listening 1

Track 2

1 Posłuchaj nagrania i dopasuj osoby do tematów, o których mówią.

1 Tom a likes watching TV.

2 Sue b doesn't like watching TV.


SCORE
/ 3
3 Neil c likes computers.

Track 3

2 Posłuchaj nagrania ponownie i odpowiedz na pytania.

1 How many sisters has Tom got? _Two______

2 What are Tom's interests? __________

3 Can Tom play the guitar? __________

4 Does Sue like watching TV? __________

5 How old is Neil? __________


SCORE
/ 10
6 What does Neil sometimes do? __________


Listening 2

Track 4

3 Posłuchaj nagrania i zaznacz znakiem (v) pięć tematów, o których mowa.

his eyes and hair colour _____ his favourite football team _____

his brother and sister _____ his clothes _____

his favourite TV programme _____ things he likes doing _____


SCORE
/ 5
his favourite actress _____


Track 5

4 Posłuchaj nagrania ponownie i uzupełnij zdania.

He is from 1 Madrid. He's got 2 _____________ eyes. He plays football for 3 _____________ . He's got 4 _____________ brother(s). Atletico Madrid is his favourite 5 _____________. El Canto del Loco is a Spanish 6 _____________. Fernando can play the 7 _____________. He likes going to a concert or a 8 _____________ with his friend

SCORE
/ 14

Speaking

1 Pracujcie w parach. Odpowiedz na pytania kolegi/koleżanki.SCORE
/ 102 Zadaj pytania koledze/koleżance i uzupełnij formularz.

Age: ____________________

From: ____________________

Brothers and sisters: ____________________

Names of parents: ____________________

Pets: ____________________

Favourite activities: ____________________

Things you can't do: ____________________

Clothes for school: ____________________

Teacher’s activities: ____________________

Evening activities: ____________________


SCORE
/ 10
PHOTOCOPIABLE © 2010 Pearson Central Europe Sp. z o.o.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c icon1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c icon1 Przeczytaj tekst I zakreśl właściwe odpowiedzi. Schooltrips

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c icon1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c icon1 Przeczytaj powyższe informacje I zakreśl właściwe odpowiedzi

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c icon1 Przeczytaj powyższe informacje I zakreśl właściwe odpowiedzi

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c iconTest ze znajomości bajek andersena przeczytaj uważnie pytania, a następnie zakreśl w kółeczko właściwe odpowiedzi

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c icon1. Popraw podany tekst, zastępując "modne" wyrazy synonimami właściwy dla języka literackiego

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c iconPrzeczytaj uważnie tekst

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c iconPrzeczytaj tekst I popraw zdania

1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c iconPrzeczytaj tekst I odpowiedz na pytania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom