Konspekt zajęć I z ciekawością oczekiwałam na spotkania z dziećmi
Pobierz 52.41 Kb.
NazwaKonspekt zajęć I z ciekawością oczekiwałam na spotkania z dziećmi
Data konwersji24.09.2012
Rozmiar52.41 Kb.
TypKonspekt
Płock – moje miasto wczoraj i dziś


Wzajemna pomoc i uzupełnianie się to podstawowa zasada współpracy między szkołą a biblioteką. Najczęstszą ofertą dla szkół są wycieczki i lekcje biblioteczne, na które klasy przychodzą do bibliotek z nauczycielem.
Dla dzieci jest to atrakcyjna forma zdobywania i utrwalania wiedzy, ciesząca się dużym zainteresowaniem. Najczęściej biblioteka proponuje szkołom konkretne tematy zajęć. Tak też było w przypadku Biblioteki dla dzieci im. Wandy Chotomskiej przy ul. Sienkiewicza 2 w Płocku, gdzie w maju, czerwcu i wrześniu prowadzone były zajęcia z dziećmi na temat: Płock – moje miasto wczoraj i dziś, prowadzone w ramach projektu: W krainie literatury i historii, dofinansowanego przez Fundusz Grantowy dla Płocka.

Wśród wielu celów tego projektu dwa uznałam za najważniejsze, a mianowicie: rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez poznanie i przybliżenie dziejów naszego miasta, a przy okazji nauczenie dzieci i młodzieży korzystania z informatorów.

Przystąpiłam więc do pracy, sama zapoznając się z historią i zabytkami Płocka oraz różnorodnymi wydawnictwami o grodzie nad Wisłą. Były to moje pierwsze zajęcia prowadzone w Bibliotece dla dzieci, więc wzorując się na organizacji tutejszej pracy, w kwietniu odwiedzałam płockie szkoły podstawowe z ofertą moich zajęć, w której umieszczałam najważniejsze cele i metody pracy z dziećmi. Po otrzymaniu propozycji nauczyciele lub bibliotekarze szkolni, telefonicznie bądź osobiście, umawiali się ze mną na konkretny termin spotkania. Z oferty tej skorzystało wiele szkół. Opracowałam konspekt zajęć i z ciekawością oczekiwałam na spotkania z dziećmi.

Uczęszczało na nie kilkanaście 20-30 osobowych grup zorganizowanych z płockich szkół podstawowych, przedszkoli, jak również drugoklasiści z Bożewa. Niekiedy chętnych było tak dużo, że prowadziłam nawet po 3-4 lekcje dziennie. Zajęcia trwały 50-60 minut i prowadzone były w czytelni, gdzie mogłam swobodnie organizować pracę w kręgu (zabawy ruchowe) oraz przy stoliczkach. Tam również miałam dostęp do środków audiowizualnych i tablicy korkowej.

Dzieci były bardzo aktywne, chętnie brały udział w zajęciach, odpowiadając na pytania dotyczące Płocka, wykazując się dużą wiedzą o swoim mieście. Z zaangażowaniem opowiadały przygody, jakie spotkały je w poszczególnych zakątkach Płocka.

Uczniowie bardzo sprawnie układali puzzle z wizerunkiem herbu swojego miasta, a także z dużą uwagą słuchali legend, niejednokrotnie wychodząc z propozycją stworzenia własnych opowieści.

Zainspirowane Legendą o Lwach Tumskich, dzieci chciały stworzyć własne legendy, opowiadające o ciekawych zakątkach i zabytkach Płocka. Po wysłuchaniu drugiej legendy pojawiały się nawet pomysły stworzenia ilustracji obrazującej bitwę na Wzgórzu Tumskim. Wszelkie tego typu pomysły można rozwijać na ewentualnych kolejnych spotkaniach z tego cyklu, ponieważ są – jak uważam - wspaniałym uzupełnieniem zajęć.

W scenariuszu zaproponowałam wiele elementów zabawowo-edukacyjnych. Musiałam dokonać wyboru w zależności od wieku, aktywności oraz możliwości czasowych pobytu grup w bibliotece i poszerzać zgodnie z potrzebami, a także pamiętać o odpowiednim doborze ilości informacji oraz formie przekazu komunikatów czy pytań, dostosowanej do poziomu rozwojowego dziecka. W tym celu przygotowałam kilka zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zatem zagadki-rymowanki o znanych miejscach oraz zabytkach miasta, ułożone przeze mnie.

Do przeprowadzenia tych zajęć niezbędne są samodzielne przygotowania prowadzącego, tj. zapoznanie się z literaturą o naszym mieście i regionie.

Ja również chciałam zdobyć jak najwięcej informacji o Płocku, by być przygotowana na ewentualne pytania dzieci.

Ze względu na to, że temat zajęć był trudny i zawierał wiele informacji historycznych, nie zawsze łatwych w odbiorze dla dziecka, niezmiernie istotny stał się dla mnie dobór środków dydaktycznych. Musiałam pamiętać, iż powinny być one jak najbardziej zróżnicowane, kolorowe i w jak największym stopniu ułatwić przekaz wiedzy, a także uporządkować ją w finale spotkania. Do tego celu posłużyły mi wszelkie drukowane napisy, ilustracje, fotografie, kalendarze, widokówki, a także proporczyki, puzzle i film. Do swoich zajęć z dostępnych filmów wybrałam: Wędrówki Tik-taka po Polsce. PŁOCK., gdyż według mnie był on najlepiej dostosowany do możliwości percepcyjnych grup wiekowych, jakie umawiały się na spotkania. Długość wyświetlanego fragmentu oraz pytania do niego również starałam się dopasować do wieku moich gości. W ten sposób chciałam zadbać o jak najbardziej przystępną i atrakcyjną formę przekazania wiedzy.

Ważne jest odniesienie się do rzeczy dzieciom znanych. Przy omawianiu wybitnych płocczan wskazałam na Antolka Gradowskiego, ponieważ ulica Jego imienia znajduje się w pobliżu Biblioteki dla dzieci, w której odbywały się zajęcia. Wspominałam również, że obecnie żyje w Płocku wielu poetów i pisarzy, a także - że w Bibliotece dla dzieci organizowane są spotkania autorskie.

Uczestnicy zajęć okazywali wiele ciekawości i spontaniczności podczas oglądania filmu, wspaniale bawiąc się podczas szukania różnic między „starym” a „nowym” Płockiem. Z trudem ukrywali entuzjazm i zdziwienie, że ich miasto mogło kiedyś wyglądać inaczej niż dziś. Zaskakujące natomiast dla mnie było to, z jaką łatwością różnice te udało się zauważyć dzieciom mieszkającym poza Płockiem., które przecież swoją wiedzę zdobywały tylko podczas sporadycznych spacerów oraz za pośrednictwem albumów, Internetu czy opowieści. W większości spotkań pytania pomocnicze okazywały się bezużyteczne, ponieważ dzieci bezbłędnie zauważały i ochoczo opowiadały o wszelkich modernizacjach miasta.

Zajęcia realizowały założone cele, przebiegając w radosnej atmosferze, w której dzieci pogłębiały wiadomości o swoim mieście, wielokrotnie podkreślając jego wyjątkowość.

Aneta Burdzanowska


Płock – moje miasto wczoraj i dziś


- scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci w wieku 7-9 lat


Cele:

 • kształtowanie świadomości patriotycznej poprzez poznawanie historii i tradycji Małej Ojczyzny;

 • rozbudzanie uczuć patriotyzmu lokalnego poprzez poszerzenie

wiadomości o swoim mieście;

- zapoznanie z dziejami miasta, jego historią, zabytkami;

 • wprowadzenie nowej terminologii: zabytek, legenda, herb, ratusz,

katedra;

 • zdobywanie umiejętności w wyszukiwaniu informacji w albumach, przewodnikach, słownikach, encyklopediach;

 • doskonalenie umiejętności publicznego wypowiadania się, swobody w wyrażaniu własnych myśli;

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;

 • rozwijanie odczuć estetycznych.


Metody pracy:

* metody słowne (czytanie, opowiadanie tekstu literackiego – legendy,

wiersze, rozmowa kierowana, pogadanka, zagadki-rymowanki);

* metody oglądowe (ilustracje, film), metody samodzielnego dochodzenia

do wiedzy (odszukiwanie pojęć w słownikach, bądź encyklopediach);

* zabawy ruchowe, działania manualne (puzzle).


Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.


Środki dydaktyczne:

 • książki i czasopisma o Płocku: albumy i przewodniki, zestaw widokówek bądź fotografii z widokami dawnego Płocka, a także słowniki, encyklopedie, leksykony;

 • film Wędrówki TIK-TAKA po Polsce- Płock;

 • koperty z puzzlami (herb Płocka) oraz proporczyk z herbem i flagą Płocka;

 • karteczki z napisami: Wisła, most, Teatr Dramatyczny, amfiteatr;

muzeum, Ratusz, fontanna, ulica Tumska, Orlen, ZOO;

- tablica korkowa, napis: PŁOCK, pluszowa zabawka-kosmita.


Czas trwania: 60 min.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:


I. Część wstępna:


 1. Witamy w Płocku” – zabawa na powitanie.

Dzieci stoją w kręgu lub w rozsypce. Informujemy je o sposobie powitania. Kto poczuje się powitany, odpowiada głośno:

Witamy w Płocku!

 • witam wszystkich, którzy urodzili się w Płocku;

 • witam wszystkich, którzy tu mieszkają;

 • witam tych wszystkich, którym podoba się nasze miasto;

 • witam wszystkich, którzy lubią, kochają Płock;

 • witam tych, którzy jeszcze są niezdecydowani, czy podoba się im Płock;

 • witam wszystkich, którzy chcą się dziś wspólnie bawić w płockiej Bibliotece dla dzieci.


II. Część zasadnicza:


 1. Czy znam moje miasto?” - wprowadzenie w temat spotkania.

Dzieci zajmują miejsca na krzesełkach ustawionych w półokręgu. Prowadzący informuje o celu spotkania, podając temat zajęć.

Rozmowę o moim mieście rozpoczynamy od pytań: Nad jaką rzeką położony jest Płock?; W jakiej części/ regionie/ kraju znajduje się Płock?; Co ciekawego znajduje się w naszym mieście?; Co wyróżnia Płock od innych miast?; Jakie symbole /herb, flagę/ posiada Płock?; Jaka była pierwotna nazwa naszego miasta i skąd się ona wywodzi?

W zależności od odpowiedzi, pytania te można mnożyć, zwiększając stopień ich trudności tak, aby część pytań pozostała bez odpowiedzi. Pozwoli to na wyjaśnienie zasadności naszych zajęć.

Informujemy zebranych, że na spotkaniu poszerzymy wiadomości o naszym mieście. Przekazujemy, że informacje o Płocku, a także o innych miastach można znaleźć w różnych książkach: albumach, przewodnikach, encyklopediach oraz Internecie. Można także dużo się dowiedzieć oglądając filmy, fotografie, a także rozmawiając z ludźmi zasłużonymi dla miasta.

Uwagę dzieci kierujemy na wystawkę książek o Płocku, zwracając uwagę na wielość opracowań.


2. „Kosmita odwiedza Płock” – zabawa rozluźniająca.

Uczestnicy stają w rozsypce. Prowadzący przedstawia im pluszowego stworka, który „przyleciał w odwiedziny” do Płocka. Wspólnie nadajemy imię naszemu gościowi.

Kosmita zostaje przerzucany od dziecka do dziecka. Każdy w kilku zdaniach opowiada mu o swoim ulubionym miejscu Płocka, które chciałby mu pokazać. Zabawę może rozpocząć uczeń, który wykazał się największą aktywnością w dotychczasowych zadaniach.

Zabawa ma charakter rozluźniający i stanowi wprowadzenie do kolejnego zadania.


3. Poznajemy symbole miasta: flagę i herb

* „Herbowe puzzle” – praca w grupach.

Dzieci siadają przy stolikach w kilkuosobowych grupach. Każda z grup otrzymuje kopertę z puzzlami i ma za zadanie ułożyć obrazek.

Podczas gdy dzieci kończą układać puzzle, prowadzący odsłania czarny kartonik z tablicy korkowej, pod którym kryje się obrazek herbu płockiego. Po ukończeniu pracy grupy sprawdzają swoje obrazki z tym, który znajduje się na tablicy.

Wspólnie wyjaśniamy znaczenie słowa: herb, posługując się słownikiem.


* „Co przedstawia nasz herb?” – rozmowa kierowana.

Dzieci opowiadają, co przedstawia herb płocki.

Uzupełniamy wypowiedzi dzieci, informując o symbolice poszczególnych elementów herbu (np. otwarta brama – symbol gościnności naszego miasta).

Następnie podajemy barwy flagi miasta Płocka (żółty, czerwony i niebieski).

Ilustracją do przekazywanych informacji o symbolach miasta może być proporczyk (lub inna ilustracja) obrazujący herb oraz flagę Płocka.

Prowadzący podkreśla, że każde miasto posiada swój herb, czasami także flagę i hejnał, które wyróżniają je spośród innych miast.


4. Prezentacja filmu o Płocku – Wędrówki TIK-TAKA po Polsce. PŁOCK.

Dzieci zostają zaproszone do obejrzenia fragmentu filmu o Płocku. Prowadzący sugeruje dzieciom, aby zwróciły uwagę na różnice między współczesnym Płockiem a tym, który zobaczą na filmie.


 1. Rozmowa o Płocku przedstawionym na filmie – praca zbiorowa.

Dzieci dzielą się spostrzeżeniami na temat obejrzanego fragmentu filmu. Bibliotekarz, poprzez pomocnicze pytania, ułatwia usystematyzowanie wiedzy o mieście:

 • Gdzie obecnie znajdują się kamienne lwy?

 • Co dziś można podziwiać przed Ratuszem?

 • Ile lat liczy liceum im. St. Małachowskiego?

 • W którym miejscu znajduje się obecnie Muzeum Mazowieckie?
 1. Co wiem o Płocku?” – zgadywanka.

 • Wyjaśnienie pojęć: katedra, ratusz, zabytek.

Prowadzący informuje o roli słowników i encyklopedii oraz sposobie odszukiwania haseł. Korzystając z dowolnego słownika lub encyklopedii, wyjaśniamy dzieciom pojęcie: zabytek, tłumacząc, w jaki sposób należy je odszukać, gdyż w dalszej części zajęć uczniowie będą musieli samodzielnie odnaleźć inne hasło.

Rozmowa na temat: jakie zabytki mamy w Płocku?


 • ZGADUJ-ZGADULA, czyli ciekawostki o Płocku.

Zagadki-rymowanki i sugerowane pytania:

*

Jak się nazywa taki budynek:

Widzę aktorów, scenę, kurtynę;

Krzesła tam stoją rządek za rzędem,

A ja tam bajkę oglądać będę?

(Teatr Dramatyczny, Amfiteatr)

 • Czym się różni teatr od amfiteatru?

 • Jaki jest znaczek teatru?

 • W którym miejscu Płocka znajduje się Teatr Dramatyczny?

 • Kto był w naszym teatrze? Na jakim spektaklu?

 • Jaka jest rola aktorów, a jaka widowni?

*

Nad wodą wisi,

Widać go z dala.

Na drugi brzeg rzeki


Przejechać pozwala.

(most, Wisła)

 • Czy wszystkie dzieci widziały nowy most?

 • Na jakiej rzece jest zbudowany?

 • Jaka jest funkcja mostu?


*

Stoi na Starym Rynku -

Piękna jej uroda.

Wszyscy patrzą kiedy

W górę tryska woda.

(fontanna)

 • Kto zmienia lejące się strumienie wody?

 • Czy wszyscy widzieli podświetlaną fontannę, kiedy już jest ciemno?

 • Co się dzieje o godzinie 12.00? Co słychać z Ratusza, co widać?

 • Co najczęściej odbywa się na Starym Rynku?

*

Wysokie kominy widać z daleka,

Przez nie czasami dym w niebo ucieka.

Co to za fabryka? – wszyscy już ją znają,

Bo ona jest słynna już w całym kraju.

(Orlen)

 • Co jest produkowane w Orlenie?

 • Jak wygląda znaczek tej fabryki?

 • Czy paliwo jest możliwe do kupienia tylko w Płocku, czy też w całym kraju?

*

Co to za ogród –

Może pamiętasz,

W którym mieszkają


Różne zwierzęta?

(ZOO)

 • W jakim celu chodzimy do ZOO?

 • Co tam możemy zobaczyć?

 • Czego nie można robić w ZOO?

 • Co się zmieniło w naszym ZOO od ubiegłego roku?

*

To wielki kościół

Z cegły czerwonej,

Na Wzgórzu Tumskim

Jest umieszczony.

(katedra)

 • Czyje grobowce są w katedrze?

 • Czym się różni katedra od innych kościołów płockich?

 • Jakie znamy inne kościoły płockie?

*

Teraz przed wami

Trudne zadanie:

Kto ulice Płocka


Wymienić jest w stanie?

(Tumska)

 • Jakie są najstarsze ulice Płocka?

 • Skąd się biorą nazwy ulic?

 • Co to takiego: osiedla?

*

Dzieci zgłaszają się i odpowiadają na zagadki-rymowanki o naszym mieście. Uczeń, który zna odpowiedź podchodzi do tablicy i przypina do niej odpowiednią (spośród rozłożonych na stoliku) karteczkę z odpowiedzią. Karteczki-odpowiedzi przyczepiane są na korkowej tablicy wokół czarnego, tajemniczego prostokąta, który wisi od początku zajęć pod napisem: PŁOCK.

W ten sposób podczas całego spotkania zostaje tworzony wspólny plakat o Płocku.

Po każdej zagadce następuje krótkie omówienie poszczególnych zabytków oraz słynnych miejsc Płocka (przy pomocy pytań), poparte kolorowymi ilustracjami z albumów.

 1. Sławni płocczanie, czyli: „Kim może pochwalić się Płock?”

Ta część zajęć ma charakter rozmowy kierowanej o ważnych osobach naszego miasta.


 • Królowie i książęta, którzy panowali w naszym mieście, bądź byli jego gośćmi:

 • Władysław Herman, Bolesław Krzywousty, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki – przypominamy sobie wiadomości zdobyte podczas filmu.

 • Zasłużeni płocczanie:

 • Antolek Gradowski – poznajemy sylwetkę młodego harcerza i podziwiamy Jego bohaterstwo.

 • Słynni twórcy - autorzy i artyści:

- Wacław Milke – rozmawiamy o zespole „Dzieci Płocka”;

 • Mira Zimińska–Sygietyńska - wspominamy współtwórczynię Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”;

 • Stefan Themerson – poznajemy autora wielu powieści dla dorosłych i dzieci, m.in.: Pan Tom buduje dom

 • Władysław Broniewski – prowadzący czyta dzieciom wiersz „Lotniczka”; zwraca ich uwagę na odczucia patriotyczne, uświadamiając, że Płock nie zawsze wyglądał tak, jak dziś, gdyż był wielokrotnie niszczony najazdami wroga; porusza problem tęsknoty za domem rodzinnym, za swoim miastem.
 1. Poznajemy legendy płockie.

Dzieci dzielą się na grupy, zajmując miejsca przy stoliczkach.

Wyjaśniamy znaczenie słowa: legenda

Dzieciom młodszym wyjaśniamy znaczenie słowa: legenda, wskazując źródło poszukiwań, natomiast dzieciom starszym możemy zaproponować samodzielne poszukiwanie hasła w informatorach.


Prezentacja (opowiadanie) legend o Płocku, a następnie rozmowa o nich.

 • Legenda o Lwach Tumskich

 • Powrót do macierzy”


III. CZĘŚĆ KOŃCOWA: 1. Czym moje miasto różni się od innych miast?” – praca zespołowa.

Luźna rozmowa podsumowująca zajęcia. Istotną rolę pełni całościowy kształt umieszczonych na tablicy korkowej elementów, dzięki którym podczas spotkania wspólnie stworzony został tematyczny plakat, zawierający najważniejsze, charakterystyczne cechy (nazwę miasta, zabytki, herb, flagę, słynne miejsca), odróżniające Płock od innych miast.

 1. Czego jeszcze nie wiem?” – oglądanie albumów i książek o Płocku i płocczanach.

Jeszcze raz przypominamy sobie znaczenie nowych terminów poznanych na zajęciach.

Dzieci indywidualnie uzupełniają swoje wiadomości, w zależności od zainteresowań i nurtujących je pytań dotyczących swojego miasta, korzystając przy tym z wyeksponowanych książek i albumów z fotografiami dawnego Płocka.

3. „Do widzenia”

 • Prowadzący zaprasza dzieci do podzielenia się wrażeniami ze spotkania.

 • Na zakończenie spotkania podkreśla, że Płock ma bogatą historię i możemy być dumni ze swego miasta. Informuje, że korzystając z książek, możemy wzbogacać naszą wiedzę o historii naszego miasta. Zachęca także dzieci do rozmowy ze swoim rodzicami i dziadkami o naszym mieście oraz baczniejszej obserwacji, co się wokół nas zmienia.

 • Dzieci stają w kole i trzymają się za ręce. Żegnamy się okrzykiem: „do – wi – dzenia!”, kolejno unosząc ręce w górę, w dół i na koniec podskakując.


Uwagi metodyczne:


 1. Bibliotekarz winien dokładnie zapoznać się z dziejami miasta, by móc

uzupełniać wypowiedzi dzieci i korygować ewentualne ich błędy.

 1. W zależności od możliwości czasowych i wieku dzieci przy omawianiu symboli miasta można rozszerzyć informację o hejnał miasta, prezentując jego brzmienie.

 2. Przy prezentacji sławnych płocczan ja wybrałam sylwetkę Antolka Gradowskiego, gdyż ulica o takiej nazwie znajduje się w pobliżu naszej biblioteki. W innych placówkach można omówić sylwetkę innego

płocczanina, który jest patronem ulicy na danym osiedlu.

 1. Lekcja ta może być punktem wyjścia do prowadzenia innych form, np. konkursu literackiego lub plastycznego.WYKAZ LITERATURY:


 1. Gałązka J.T., Kowalewski T.: Płock. Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, 1993

 2. Kowalewski T. Płock. Przewodnik. Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, 1995

 3. Szychowski I., Gałązka J.T. Przewodnik po Płocku. Płock: Przedsiębiorstwo Polgraficzno-Wydawnicze „Policor”, 2001

 4. Stefański J. Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach. Płock: Zarząd Miasta Płocka, Towarzystwo Naukowe Płockie, 1995

 5. Papierowski A.J., Stefański J. Płocczanie znani i nieznani. Płock: Książnica Płocka, 2002

 6. Portrety płocczan, Płock: Urząd Miasta Płocka, 1995

 7. Herz L. Wędrówki po Polsce. Mazowsze. Warszawa: „Wiedza i Życie”, 2000

 8. Broniewski W. Przyjaciele z dzieciństwa. Łódź: Wyd. Łódzkie, 1985

 9. Powrót do macierzy.- Sygnały Płockie 1999 nr 11, s.

 10. Adamski Marek: Legenda o Lwach Tumskich (praca wyróżniona w V edycji konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży „Młodzi Twórcy Literatury”). Płock: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1996

 11. Słownik współczesny języka polskiego. Warszawa: Wyd. Wilga, 1996

 12. Encyklopedia szkolna.. Kraków: Wyd. Kluszczyński, 2002

 13. Zechenter-Spławińska E., Stadtmuller E. Ilustrowany leksykon dla najmłodszych. Kraków: Wyd. Kluszczyński, 1997Oprac. Aneta Burdzanowska

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt zajęć I z ciekawością oczekiwałam na spotkania z dziećmi iconScenariusz zajęć wychowawczych w klasie I temat spotkania: Świętowanie w rodzinie Cele zajęć

Konspekt zajęć I z ciekawością oczekiwałam na spotkania z dziećmi iconPlan zajęĆ z dziećmi w czasie ferii zimowych

Konspekt zajęć I z ciekawością oczekiwałam na spotkania z dziećmi iconKonspekt nr 16 tytuł spotkania

Konspekt zajęć I z ciekawością oczekiwałam na spotkania z dziećmi iconKonspekt spotkania formacyjnego

Konspekt zajęć I z ciekawością oczekiwałam na spotkania z dziećmi iconKonspekt spotkania religijnego

Konspekt zajęć I z ciekawością oczekiwałam na spotkania z dziećmi iconKonspekt spotkania kręgu

Konspekt zajęć I z ciekawością oczekiwałam na spotkania z dziećmi iconKonspekt spotkania z przedstawicielem tmzż z Panią Z. Rączką

Konspekt zajęć I z ciekawością oczekiwałam na spotkania z dziećmi iconTemat: Scenariusz zajęć pozalekcyjnych inspirowanych techniką dramy z dziećmi w wieku 6 10 lat ze schorzeniami narządów ruchu

Konspekt zajęć I z ciekawością oczekiwałam na spotkania z dziećmi iconKonspekt zajęĆ z piłki ręcznej zadanie główne zajęć: Doskonalenie ataku szybkiego

Konspekt zajęć I z ciekawością oczekiwałam na spotkania z dziećmi iconKonspekt do poprowadzenia spotkania o ewangelizacji w czasie wakacyjnej oazy rekolekcyjnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom