Opis szkoły
Pobierz 52.18 Kb.
NazwaOpis szkoły
Data konwersji24.09.2012
Rozmiar52.18 Kb.
TypDokumentacja

Opis szkoły


Gimnazjum nr 18 znajduje się w spokojnych i pięknych Bronowicach na terenie dzielnicy Krakowa - Krowodrza. Jest to niewielka szkoła w zielonej okolicy. Bardzo dobra lokalizacja umożliwia uczniom łatwy dojazd liniami tramwajowymi nr: 4,8,12,13, 14,24,41 oraz autobusami nr: 103,139,172,173,210,238,501.

Jest to jedyne w Małopolsce i jedno z 16 w Polsce gimnazjum dwujęzyczne, kształcące w języku polskim i francuskim. Oprócz klas dwujęzycznych gimnazjum prowadzi klasy z językiem angielskim i drugim do wyboru: językiem włoskim, niemieckim lub francuskim.

Nauczanie dwujęzyczne polega na nowoczesnych metodach oraz dużej intensywności nauki języka francuskiego oraz na wprowadzaniu słownictwa specjalistycznego na czterech przedmiotach począwszy od klasy drugiej (matematyka, biologia, geografia, historia).Uczniowie kończący klasę dwujęzyczną z językiem francuskim reprezentują poziom językowy DELF B1 (egzamin państwowy).

Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym.

Szkoła kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo oraz miłą atmosferę ( system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego).

Znajdujemy się wśród 4% gimnazjów osiągających najwyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego w regionie. Uczniowie naszej szkoły co roku znajdują się wśród finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych.

Historia szkoły


Szkoła na Złotym Rogu jest miejscem, gdzie splatają się ze sobą tradycja i współczesność.

Niewielu jednak krakowian wie, że powstała ona na bazie szkoły podstawowej szczycącej się ponad 170-letnią tradycją.

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Króla Jana III Sobieskiego została założona 22 listopada 1831 roku. Do roku 1915 szkoła wielokrotnie zmieniała lokum. Dnia 15 października 1915 roku Wiceprezydent Krakowa przekazał szkole ostatecznie wybudowany i wyposażony budynek przy ulicy Głowackiego 1. W roku 1970 szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Złoty Róg 30. Z dniem 1 września 1990 roku utworzono XVII Liceum Ogólnokształcące, które wraz ze Szkołą Podstawową nr 35 weszło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, utworzonego także 1 września 1990 roku. Uchwałą nr XLVI/431/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 1996 roku nadano szkole imię Młodej Polski.

W związku z reformą szkolnictwa i powstaniem szkół gimnazjalnych Szkoła Podstawowa nr 35 zakończyła swoją działalność w roku 2002, a więc w 171 roku swego istnienia. Dla podtrzymania tradycji decyzją Rady Miasta Krakowa nowo powstałe gimnazjum przyjęło imię Króla Jana III Sobieskiego (uchwała Rady Miast Krakowa 5 listopada 2003 roku nr XXV/253/03).

Również XVII Liceum Ogólnokształcące im. Młodej Polski zajmuje na mapie edukacyjnej Krakowa miejsce szczególne, gdyż nauczanie dwujęzyczne stwarza młodzieży możliwość zdawania matury dwujęzycznej. Od kilku lat najzdolniejsi uczniowie kontynuują naukę w liceum w Dijon (Francja).


Oferta podstawowa obejmuje


Gimnazjum nr 18 zaprasza do:

- klas dwujęzycznych z językiem francuskim i drugim do wyboru angielskim, niemieckim lub włoskim (powstanie grupy językowej uzależnione jest od zebrania się odpowiedniej ilości uczniów).

- klas z językiem angielskim i drugim do wyboru językiem niemieckim, włoskim lub francuskim (powstanie grupy językowej uzależnione jest od zebrania się odpowiedniej ilości uczniów).

KLASY DWUJĘZYCZNE

Realizują program przeznaczony dla gimnazjum przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego. Ponadto wprowadzone jest nauczanie dwujęzyczne.

Nauczanie dwujęzyczne w gimnazjum odbywa się według programu dla klas dwujęzycznych z językiem francuskim autorstwa: dr Małgorzaty Pamuły(Uniwersytet Pedagogiczny), mgr Krystyny Herzig (Uniwersytet Jagielloński), Mariusza Krysy (XVII Liceum Ogólnokształcące).

W pierwszej klasie gimnazjum odbywa się bardzo intensywna nauka języka francuskiego: w małych grupach, w wymiarze 5 godzin tygodniowo. W trzyletnim cyklu gimnazjalnym przewiduje się ogółem 15 godzin. Dla zapewnienia jak najlepszych wyników, w szkole wykorzystywane są eksperymentalne metody nauczania języków obcych.

Od klasy drugiej wprowadza się podstawowe słownictwo specjalistyczne w języku francuskim na przedmiotach: matematyka, biologia, historia, geografia.

Uczniowie klas dwujęzycznych gimnazjum prócz obowiązkowego testu gimnazjalnego po klasie trzeciej, piszą ogólnopolski egzaminy z języka francuskiego po pierwszym semestrze klasy drugiej (ocena opisowa) i na zakończenie nauki w gimnazjum.

Po ukończeniu gimnazjum uczeń może kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej z wykładowym językiem francuskim w XVII Liceum Ogólnokształcącym im. Młodej Polski, mieszczącym się w tym samym budynku co Gimnazjum nr 18.

KLASY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Nauczanie języka angielskiego odbywa się w wymiarze 3 godzin tygodniowo, a drugiego języka(do wyboru francuski, niemiecki lub włoski) 2 godzin.

Uczniowie mogą korzystać z dodatkowych fakultatywnych zajęć z matematyki i informatyki, co pomaga w osiąganiu bardzo wysokich wyników z testów na koniec gimnazjum.

Rekrutacja


KALENDARIUM REKRUTACJI:

1. PRZYJMOWANIE PODAŃ:

1.03.2010- 24.04.2010 uczniowie spoza rejonu

1.03.2010 - 19.06.2010 uczniowie z rejonu gimnazjum

2. WPROWADZANIE INFORMACJI O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW

21.06.2010 - 28.06.2010

Szkoły podstawowe wprowadzają informacje dotyczące uczniów klas VI objętych rekrutacją elektroniczną.

Gimnazja wprowadzają informacje dotyczące uczniów spoza systemu rekrutacji elektronicznej.

3. WYWIESZENIE LIST ZAKWALIFIKOWANYCH

29.06.2010 GODZ. 14:30

4. POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO GIMNAZJUM NR 18.

30.06.2010 - 1.07.2010 DO GODZ.15:00

Kandydaci przynoszą oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej, kartę zdrowia, dwa zdjęcia.

5. WYWIESZENIE LIST PRZYJĘTYCH UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 18.

2.07.2010 godz.12:00

6. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA.

3.07.2010 - 31.08.2010

Przyjmowanie kandydatów z rejonu oraz spoza rejonu w miarę wolnych miejsc.

KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW DO DIMNAZJUM NR 18:

Listę uczniów przyjętych ustala się w oparciu o rekrutację elektroniczną wg malejącej liczby punktów uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

- z ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- ze sprawdzianu przeprowadzonego w klasie VI,

- z dodatkowych osiągnięć ucznia.

Do klas pierwszych z językiem angielskim przyjmowani są z urzędu kandydaci z obwodu Gimnazjum nr 18 oraz kandydaci spoza obwodu w miarę wolnych miejsc na podstawie miejsca na liście rankingowej.

Kandydat może uzyskać:

maksymalnie 100 punktów:

- maksymalnie 40 punktów za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

- maksymalnie 40 punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, obowiązkowego języka obcego (celujący-8pkt, bardzo dobry-7pkt, dobry- 5pkt, dostateczny-3pkt, dopuszczający-1pkt)

- maksymalnie 20 punktów za ukończenie szkoły z wyróżnieniem i inne osiągnięcia zapisane na świadectwie ukończenia szkoły.

Informacje dotyczące sposobu przeliczania ocen i osiągnięć ucznia umieszczone są na stronie: www.gim18krakow.prv.pl


Oferta dodatkowa obejmuje


SZKOŁA DYSPONUJE:

- pracowniami informatycznymi,

- multimedialną pracownią językową,

- pracowniami przedmiotowymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny,

- tablicą interaktywną Smart Bard,

- multimedialnym centrum bibliotecznym,

- bogatym wyborem literatury i prasy francuskojęzycznej,

- sala gimnastyczną i boiskami,

- stołówką wydającą smaczne i tanie obiady,

- gabinetem pielęgniarskim,

- gabinetem psychologa i pedagoga,

- sklepikiem szkolnym,

- monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym.

SZKOŁA ORGANIZUJE:

- wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych gimnazjum,

- zielone szkoły, wycieczki tematyczne, zimowe wyjazdy na narty i snowboard,

- zawody sportowe na szczeblu szkolnym,

- wyjścia na basen i ściankę wspinaczkową w ramach zajęć wychowania fizycznego,

- obchody tradycyjnych świąt polskich,

- różnorodne konkursy,

- naukę języka portugalskiego,

- koła zainteresowań, np. teatralne prowadzone przez aktorkę Teatru Groteska

- Frankofonie i Anglofonie w ramach obchodów pierwszego dnia wiosny.

SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE:

- z Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim w Krakowie,

- z Radą Regionu Burgundii we Francji w ramach projektów pedagogicznych,

- organizatorami Konkursu Burgundzkiego (uczniowie mają możliwość zdobycia stypendium i kontynuacji nauki w liceum w Dijon we Francji),

- Instytutem CAMOESA (Portugalia),

- Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach praktyk studenckich,

- sekcjami dwujęzycznymi w innych województwach,

SZKOŁA W RAMACH NAUCZANIA DWUJĘZYCZNEGO ORGANIZUJE:

- Wymiany językowe z krajami francuskojęzycznymi (Francja, Belgia). Uczniowie mają możliwość poznania rodzin francuskojęzycznych oraz doskonalenia umiejętności komunikowania.

- Dwujęzyczne klasy gimnazjalne biorą udział w projekcie "Poznajemy Święta i tradycje francuskie,"np.: Noël - Boże-Narodzenie, Epiphanie - Święto trzech Króli, La Saint Valentin – Walentynki, Mardi Gras – Ostatki, Paques – Wielkanoc. Celem tego projektu jest zapoznanie uczniów ze świętami i tradycjami francuskimi, poszerzenie zasobu słownictwa z dziedziny cywilizacji Francji, ćwiczenie technik mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie i pracy samodzielnej.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Opis szkoły iconWycieczka z elementami szkoły przetrwania opis ośrodka

Opis szkoły iconSzkoły I Szkolnictwo w Anglii I Devonie – opis I osobiste spostrzeżenia

Opis szkoły iconOpis kwalifikacji zawodowych Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer

Opis szkoły iconOpis techniczny do projektu budowlanego termomodernizacja budynku szkoły podstawowej

Opis szkoły iconOpis techniczny remontu dachu Szkoły Podstawowej w Lubomierzu przy ul. Kościuszki nr 5

Opis szkoły iconDyrekcji Szkoły, Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Pracownikom szkoły oraz Uczennicom I Uczniom Szkoły Podstawowej nr 12

Opis szkoły iconIii. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

Opis szkoły iconOpis psa (rasa, płeć, wiek, pochodzenie I ilość)opis

Opis szkoły iconWersja gb – gulliver z szybem samonośnym opis techniczny opis ogólny

Opis szkoły iconSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis listwy zasilającej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom