1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego
Pobierz 15.27 Kb.
Nazwa1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego
Data konwersji24.09.2012
Rozmiar15.27 Kb.
TypDokumentacja
EGZAMIN PISEMNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


IMIE I NAZWISKO………………………………….

UZYSKANE PUNKTY………………………/………OCENA…………………………


1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)


1. This party is very boring. It’s __________________ (bad) party in my life!

2. I think horror films are ______________________ (interesting) than comedies.

3. Peter is _____________________ (young) than his brother.

4. Maths is __________________________ (difficult) subject for me.

5. The first part of the book is ____________________ (good) than the other parts.


2 Uzupełnij pytania. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 3 pkt)

1. ___________________ pen is this? It’s Helen’s.

2. ___________________ is your cousin’s name? Mary.

3. ___________________ is the boy in the photo? This is Peter’s brother, Dave


3 Dopasuj wyrazy z kolumn A i B tak, aby utworzyć poprawne wyrażenia. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)

A
B

1. an MP3
a) control

2. a TV
b) player

3. a satellite
c) oven

4. a remote
d) dish

5. a microwave
e) set


1___, 2___, 3___, 4___, 5___.


4 Przetłumacz na język polski. ( 0,5 pkt za kazda odp=2 pkt)

1. stage

2. plot

3. exhibition

4. sculpture


5 Uzupełnij mini-dialogi wyrażeniem would like lub czasownikiem modalnym could oraz odpowiednimi czasownikami. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt).

1. A: I don't want to stay at home tonight. __________________________ to the cinema?

B: OK. What's on?


2. A: I really don't understand this text. It's difficult for me.

B: You ______________________ Paul for help. He's very good at French.


3. A: What are your plans for the summer?

B: Well, I _________________________ to Egypt but I still haven't got enough money.


4. A: Dad, can you drive me to school this morning? I ___________________________ late for my history test.

B: Sure, I'll be ready in a minute.


6 Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie present perfect. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt)

1. Stephen ______________________ (be) to Mexico twice.

2. I _______________________ (not see) this exhibition.

3. __________________________ (they / visit) the museum?

4. My sister ___________________ (not travel) by plane before.


7 Napisz dialog realizując poniższe polecenie:

Przebywasz na obozie językowym w Anglii. Właśnie rozmawiasz ze swoim współlokatorem/swoją współlokatorką na temat spędzania wolnego czasu. Przeprowadź rozmowę, w której:

  • zapytasz go/ją o ulubione formy spędzania czasu wolnego,

  • powiesz, co lubisz robić w czasie wolnym,

  • zapytasz, czy ma ochotę gdzieś pójść dziś wieczorem.

(1 pkt za każdą poprawnie przekazaną informację = 3 pkt)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego icon1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego

1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego icon1 Uzupełnij zdania, wybierając odpowiednie formy dopełniaczowe, przymiotniki w funkcji dzierżawczej lub zaimki dzierżawcze

1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego icon1 Uzupełnij zdania, używając właściwych form czasu Past Simple czasowników podanych w nawiasach

1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego icon1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów)

1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego icon1 Uzupełnij zdania, używając właściwej formy czasownika to be

1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego icon1 Wykorzystując podane w nawiasach wyrażenia, utwórz zdania oznajmujące (+), przeczące (-) lub pytania (?) w czasie Present Simple lub Present Continuous

1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego icon1 Wykorzystując podane w nawiasach wyrażenia, utwórz zdania oznajmujące (+), przeczące (-) lub

1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego iconI uzupełnij zdania wyrazami was/ wasn’t lub were/ weren’t

1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego iconProszę wstawić do zdań a – g czasowniki podane w nawiasach, odpowiednio do zdania w czasie Past Simple lub Present Perfect (7 punktów)

1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego iconProszę wstawić do zdań a – g czasowniki podane w nawiasach, odpowiednio do zdania w czasie Past Simple lub Present Perfect (7 punktów)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom