Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny
Pobierz 1.64 Mb.
NazwaPrzedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny
strona27/37
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar1.64 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach, dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką nadaje przekazanym informacjom

 • Wykorzystuje wiedzę o składni do stosowania reguł interpunkcyjnych

 • Przekształca części zdania pojedynczego w zdania podrzędne
  i odwrotnie

PRAWA I OBOWIĄZKI

83.

Prawa i obowiązki – ćwiczenia wprowadzające do tematyki rozdziału.


Jakie są prawa
i obowiązki człowieka w różnych sytuacjach życiowych?

Prawa i obowiązki, zadania, s. 204

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane, rozróżnia informacje zawarte
  w obrazie

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • Rozpoznaje różnice między fikcją a kłamstwem

 • Samodzielnie dociera do informacji w książkach

 • Stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła potrzebnych informacji

 • Korzysta ze słownikówII. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury
  i uzasadnia ją

 • Uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty

 • Dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość
III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne

 • Tworząc wypowiedź, dąży do precyzyjnego wysławiania się

Zdrowie, życie, wolność

84.

Zdrowie jako wartość – bajka Ignacego Krasickiego Człowiek i zdrowie.


Analizujemy
i interpretujemy bajkę Ignacego Krasickiego Człowiek i zdrowie.

Ignacy Krasicki, Człowiek
i zdrowie
**, s. 205

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • Samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz wypowiedziach ustnych

 • Stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje
  w bibliotece źródła potrzebnych informacjiII. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych
  z zakresu słownictwa (metafor)

 • Omawia funkcję elementów konstrukcyjnych utworu (puenty)

 • Przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego (epika)

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury
  i uzasadnia ją

 • Ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane

 • Omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne
III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: rozprawka

 • Dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi

 • Stosuje zasady etykiety językowej

85.


Zeszyt ćwiczeń, część 2. Zdrowie
i medycyna
86.

Jak klasa Pani Czajki spędziła weekend? Streszczenie.


Fragment powieści Klasa pani Czajki pretekstem do dyskusji o formach odpoczynku.


Małgorzata Karolina Piekarska, Klasa pani Czajki* (fragment), s. 206I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazieII. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Przedstawia najistotniejsze treści w takim porządku, w jakim występują w tekście

 • Dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość
III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: streszczenie

 • Dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi

 • Stosuje zasady etykiety językowej

87.

Odpoczynek jako temat w malarstwie na przestrzeni wieków.


W galerii przy obrazie… – czytamy
i opisujemy wybrane dzieło.


Hiszpańska miniatura z Księgi strachów, XIII w.;


Winslow Homer, Strzał z bicza, XIX w.;


Georges Seurat, Niedzielne przedpołudnie na wyspie Grande Jatte, XIX w.;


Jan Steen, Gracze przed gospodą, XVII w.;


James Tissot, Turyści w Londynie, XIX w.;


Gilbert Stuart, Łyżwiarz, XVIII w., s. 209, 210


I. Odbiór wypowiedzi

 • Rozróżnia informacje zawarte w obrazie

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazieII. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: sztuki plastyczne

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury
  i uzasadnia ją

 • Uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty

 • Ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane

 • Omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne

 • Dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość
III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne (monolog i dialog) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: opis dzieł sztuki

 • Dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi

 • Stosuje zasady etykiety językowej

88.

Uniwersalne przesłanie przypowieści
o miłosiernym Samarytaninie.


Co jest miarą człowieczeństwa? Analiza biblijnej przypowieści
i wybranych kontekstów.


Biblia, Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie**;


Jacopo Bassano, Miłosierny Samarytanin, XVI w.;


Roman Brandstaetter, Psalm o trzcinie (fragment), s. 211, 212


I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane; rozróżnia informacje zawarte
  w obrazie

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie


Plansza: Wybrane zagadnienia dotyczące Biblii, s. 338–339
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Przedstawia najistotniejsze treści w takim porządku, w jakim występują w tekście

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, sztuki plastyczne

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury
  i uzasadnia ją

 • Uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. religijny

 • Ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane

 • Omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne (np. cierpienie); dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne

 • Dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość
III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne (monolog i dialog) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, charakterystyka postaci literackiej, rozprawka

 • Dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

89.

Z myślą o Matce Teresie z Kalkuty – analiza i interpretacja utworu Anny Kamieńskiej.


Dedykacja – ćwiczenia kompozycyjne
i stylistyczne.


Anna Kamieńska, Granica, s. 213


I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • Samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz wypowiedziach ustnych

 • Stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła potrzebnych informacjiII. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Przedstawia najistotniejsze treści w takim porządku, w jakim występują w tekście

 • Wskazuje funkcję użytych w utworze środków stylistycznych
  z zakresu słownictwa (metafor), składni (powtórzeń)

 • Omawia funkcję elementów konstrukcyjnych utworu (tytułu)

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury
  i uzasadnia ją

 • Uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty

 • Ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane

 • Omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne (np. cierpienie); dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne

 • Dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość
III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne (monolog i dialog) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: charakterystyka postaci rzeczywistej

 • Dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

90.

Jak przebiegało pierwsze spotkanie Wiki i pana Henryka?


Elementy komunikacji werbalnej
i niewerbalnej – analiza fragmentu powieści Ewy Nowak.


Ewa Nowak, Wizyta* (fragment powieści Diupa),
s. 214


I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane, mówione, rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • Rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację)

 • Samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych

 • Stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła potrzebnych informacji


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37

Powiązany:

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconSzanowni państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę doskonalenia godn na rok szkolny 2007/2008

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały pomocnicze dla nauczyciela do pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconPrzedstawiamy Państwu kompendium wiedzy, jaką każdy nauczyciel powinien mieć, chcąc zdobywać kolejne stopnie zawodowe. Opracowano je na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela I aktów wykonawczych

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconZagadnienia pomocne w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2011/2012

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconRozkład materiału dla klasy 2 – rok szkolny 2005/2006 (pierwszy rok nauczania informatyki)

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały Pomocnicze w Prowadzeniu Spotkań Rok B

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały Pomocnicze w Prowadzeniu Spotkań Rok D

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały Pomocnicze w Prowadzeniu Spotkań Rok C

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconRozkład materiału dla klasy II technikum rok szkolny 2010/2011

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały pomocnicze dla Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom