Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny
Pobierz 1.64 Mb.
NazwaPrzedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny
strona6/37
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar1.64 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Rozpoznaje problematykę utworu

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opis, rozprawka

 • Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, podziela poglądy innych lub polemizuje z nimi

53.

„Dla niego słowa na kartce były niezrozumiałym szyfrem, do którego ja miałem klucz”.


Tajemniczy zakazany świat słów.

Khaled Hosseini, Chłopiec z latawcem, s. 108;

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury (hasło: pismo)


I. Odbiór wypowiedzi

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje, cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

 • Samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych

Internet: Pismo i sztuka czytania

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją

 • Interpretuje głosowo wybrane utwory literackie (recytowane w całości lub we fragmentach)

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne (monolog i dialog) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie

 • Dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego na komputerze (umiejętnie formatuje tekst, dobiera rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, stosuje właściwe odstępy, wyznacza marginesy i justuje tekst, dokonuje jego korekty, jednocześnie kontrolując autokorektę), poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne

54.

Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.


Rodzina wyrazów.

Zeszyt ćwiczeń, część 1. Pismo i pamięć

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • Rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenie w tekście
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Przedstawia najistotniejsze treści w takim porządku, w jakim występują w tekście

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy i antonimy w celu wyrażenia zamierzonych treści

 • Stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie

55.

Świątynie w czasach faraonów na podstawie fragmentu powieści Bolesława Prusa.


Jaką wznieść świątynię? Rozmowa młodego faraona z kapłanem.

Bolesław Prus, Faraon (fragment),

s. 112;

statuetka z brązu przedstawiająca Izydę z synem Horusem na kolanach, s. 113I. Odbiór wypowiedzi

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje, cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

 • Odróżnia informacje o faktach od opinii

 • Samodzielnie dociera do informacji w książkach, prasie, mediach elektronicznych

Internet: Każdy naród buduje inne gmachy

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu i uzasadnia ją

 • Omawia na podstawie dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne

 • Dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne oraz pisemne

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodnie z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • Stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie

 • Stosuje słownictwo z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: społeczeństwo i kultura)

56.

Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.


Dialog.

Zeszyt ćwiczeń, część 1. Siedem cudów świata starożytnego

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • Rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych; wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Przedstawia najistotniejsze treści w takim porządku, w jakim występują w tekście

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne (monolog i dialog) oraz pisemne

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym wypowiedź na zadany temat

 • Dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie, poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne

 • Stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie

57.

Zwiedzamy gotycką katedrę.


Czego możemy się dowiedzieć o średniowieczu, oglądając gotycką katedrę?

Kolegiata w Tumie pod Łęczycą, Polska; katedra w Salisbury, Wielka Brytania; wnętrze kaplicy Sainte Chapelle, Paryż; portal katedry w Reims, Francja, witraż z katedry w Chartres,

s. 116

I. Odbiór wypowiedzi

 • Samodzielnie dociera do informacji w książkach, prasie, mediach elektronicznych

 • Stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła potrzebnych mu informacji

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje, cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

Plansza: Wybrane zagadnienia dotyczące średniowiecza,

s. 314–315

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: sztuki plastyczne

 • Omawia na podstawie dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne (śmierć, nadzieja, wiara)

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu i uzasadnia ją

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis dzieł sztuki

 • Stosuje słownictwo z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: społeczeństwo i kultura)

Miasto – wytwór cywilizacji

Refleksje na temat dążenia do postępu cywilizacyjnego

58.*

Symboliczny początek cywilizacji – legenda o założeniu miasta.


Jak powstały Teby?

Owidiusz, Przemiany (fragment),

s. 118

I. Odbiór wypowiedzi

 • Rozpoznaje różnice między fikcją a kłamstwem
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Przestawia najistotniejsze treści w takim porządku, w jakim występują w tekście

 • Przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu i uzasadnia ją

 • Uwzględnia w interpretacji potrzebny kontekst – tu: historyczny
III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne (monolog i dialog) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie
59.*

Wieża Babel – analiza i interpretacja biblijnego tekstu i obrazu.

Wieża Babel jako metafora…

Księga Rodzaju z Biblii Tysiąclecia (fragment); Hans Biedermann, Słownik symboli, (hasła: siedem, Wieża Babel); Tadeusz Żychiewicz, Stare Przymierze (fragment); Pieter Bruegel, Wieża Babel,

s. 120

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane oraz zawarte w obrazie

 • Korzysta ze słownika frazeologicznego

Plansza: Wybrane zagadnienia dotyczące Biblii, s. 310–311


Słownik frazeologiczny

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Przedstawia najistotniejsze treści w takim porządku, w jakim występują w tekście

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu i uzasadnia ją

 • Uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty – tu: literacki, historyczny

 • Ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane, (np. tolerancja – nietolerancja), a także rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w literaturze i innych sztukach

 • Omawia na podstawie dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne (np. wiara, poczucie wspólnoty, solidarność)

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne (monolog i dialog) oraz pisemne, dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada

 • Stosuje słownictwo z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: społeczeństwo i kultura)

 • Stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie

60.

Spacer po Paryżu pretekstem do rozważań o cywilizacji.


Refleksje o cywilizacji i postępie.

Bolesław Prus, Lalka (fragment); Claude Monet, Nadbrzeże Luwru, s. 124

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane oraz zawarte w obrazie

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

 • Przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim wystąpiły w tekście
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu i uzasadnia ją

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, sztuki plastyczne

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy plan twórczy swojej wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne (monolog i dialog) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: rozprawka

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodnie z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

61.

Świat oczami mieszkańca blokowiska.


„Przelatuję. Szukam. Trzask z innej strony. Wracam. Sunę”. Współczesny człowiek w labiryncie

Miron Białoszewski, Mrowienia się; rysunek J.J. Sempégo (fragment),

s. 126I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane oraz zawarte w obrazie

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

 • Dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (neologizmy)
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Charakteryzuje postać mówiącą w utworze

 • Rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz potrafi określić ich funkcję w utworze

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu i uzasadnia ją

 • Uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. społeczny

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne

62.

Ćwiczenia w analizie i interpretacji wiersza.

Spójność wypowiedzi.

Zeszyt ćwiczeń, część 1. Zbudowani, sklocowani

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • Rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Powiązany:

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconSzanowni państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę doskonalenia godn na rok szkolny 2007/2008

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały pomocnicze dla nauczyciela do pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconPrzedstawiamy Państwu kompendium wiedzy, jaką każdy nauczyciel powinien mieć, chcąc zdobywać kolejne stopnie zawodowe. Opracowano je na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela I aktów wykonawczych

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconZagadnienia pomocne w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2011/2012

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconRozkład materiału dla klasy 2 – rok szkolny 2005/2006 (pierwszy rok nauczania informatyki)

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały Pomocnicze w Prowadzeniu Spotkań Rok B

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały Pomocnicze w Prowadzeniu Spotkań Rok D

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały Pomocnicze w Prowadzeniu Spotkań Rok C

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconRozkład materiału dla klasy II technikum rok szkolny 2010/2011

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały pomocnicze dla Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom