Klasa 5 Klasy: IV, V, VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach
Pobierz 180.15 Kb.
NazwaKlasa 5 Klasy: IV, V, VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach
strona4/4
Data konwersji25.09.2012
Rozmiar180.15 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniówSymptomy zaburzeń funkcji biorących udział w procesie czytania i pisania


Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych


Objawy zaburzeń funkcji słuchowo- językowych:


trudności :

- z zapamiętaniem słówek, struktur gramatycznych,

- budowaniem wypowiedzi ustnych,

- rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego na taśmę,


- z odróżnianiem słów podobnie brzmiących


- błędy w pisaniu.


Objawy zaburzeń funkcji wzrokowo- przestrzennych, integracji percepcyjno- motorycznej i lateralizacji:


- trudności z odróżnianiem wyrazów podobnych


- gubienie drobnych elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter


- trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi ustnych


- kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej,
- nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst , wskazywać wybrane fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać technikę czytania


- dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu.

-w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet wypowiadać je przesadnie poprawnie- hiperpoprawnie


- jeśli to możliwe - sprawdziany i kartkówki przygotowywać w formie testów.


- uwzględniać trudności w rozumieniu treści , szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu , instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu

-nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, kontekstu.

- częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów , czuwać nad wnikliwą ich poprawą, oceniać poprawność i sposób wykonania prac

  • w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażanie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter,

- w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej ( wykresów, tabeli, rysunków ),

- oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na wypowiedzi ustne,


- dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania kartkówek poprzez podanie mu trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w kartkówce; można też dawać teksty z lukami,


- dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie

- błędów nie omawiać wobec całej klasy


- w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy , planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)

Symptomy trudności w zakresie nauczania w przypadku inteligencji niższej niż przeciętna


Dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów
- trudności z prawidłową wymową,

- trudności w zapamiętywaniu i / lub

odtwarzaniu treści, słówek, zdań,

- trudności w swobodnym wypowiadaniu się na określony temat,

- trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu,

- problemy z gramatyką.


- zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania,

- pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie,

- odpytywanie po uprzedzeniu : kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany,

- wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych zdań na dany temat,
1   2   3   4

Powiązany:

Klasa 5 Klasy: IV, V, VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach iconKlasa 4 Klasy: IV, V, VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach

Klasa 5 Klasy: IV, V, VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach iconObowiązkowe wyposażenie na zajęciach

Klasa 5 Klasy: IV, V, VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach iconKryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV – VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na lekcji

Klasa 5 Klasy: IV, V, VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach iconTemat: Obowiązkowe wyposażenie roweru I rowerzysty

Klasa 5 Klasy: IV, V, VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach iconObowiązkowe wyposażenie motoroweru motorower powinien być wyposażony w

Klasa 5 Klasy: IV, V, VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach iconImię I nazwisko ucznia klasa Sprawdzian kompetencji dla klasy trzeciej

Klasa 5 Klasy: IV, V, VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach iconImię, nazwisko ucznia, klasa praca pisemna z działu litosfera – klasa I f

Klasa 5 Klasy: IV, V, VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach iconLektury obowiązkowe dla klasy 5 (rok szkolny 2009/2010)

Klasa 5 Klasy: IV, V, VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach iconPrzedmiotowy system oceniania osiągnięć ucznia osiągnięć ucznia Klasy III gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- curie w Kaliszu Pomorskim w roku szkolnym 2011/2012 z Edukacji dla bezpieczeństwa

Klasa 5 Klasy: IV, V, VI obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach iconKarta pracy ucznia klasa I lo

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom