Present perfect zastosowanie 
Pobierz 17.03 Kb.
NazwaPresent perfect zastosowanie 
Data konwersji25.09.2012
Rozmiar17.03 Kb.
TypDokumentacja
PRESENT PERFECT


 1. ZASTOSOWANIE

  • Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności zakończonej w 100%, która ma wpływ na teraźniejszość. Ważna jest skutek - natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynność została (lub nie) wykonana.

Np. I have broken my leg.- Złamałem noge.

/nie wiemy kiedy ale jest skutek czyli złamana noga./

  • Opisujemy stan/czynność z przeszłości, który trwa do chwili obecnej

(ale który może się zmienić w przyszłości). Często używamy SINCE/FOR

Np. I haven’t written the letter yet.-Nie napisałem jeszcze listu.

/ Nie napisal listu w przeszłości i teraz list jest nienapisany ale stan może się zmienic w przyszłości bo może napisze go jutro/

  • Opisujemy czynność która dopiero się zakończyła.

Np. I have just seen a ghost.

  • Opisujemy nasze przeżycia lub dokonania

  • NACISK NA ILOŚĆ!!!
 1. BUDOWA

 • Zdania twierdzące:

HAS / HAVE + [past participle]

Np. I have bought a new car.

She has painted a picture.

 • Zdania pytające:

Aby utworzyć pytanie wystarczy zamienić ze sobą miejscami podmiot zdania i operator pomocniczy stosując inwersję.

Np. Have I bought a New car?

 • Zdanie przeczące:

Przeczenie tworzymy łącząc operator has/have ze słówkiem not

Np. I have not bought a new car. w skrócie: I haven’t bought a new car.


 1. OKREŚLNIKI
since

od / używamy podając punkt w przeszłości np. since Monday

for

od / używamy kiedy podajemy przedział czasu/ np. for 2 days

yet

Jeszcze, jak dotąd

So far

Jak dotąd

never

nigdy / używając never nie możemy już dodawać not/

ever

kiedykolwiek
already

jużPRESENT PERFECT CONTINUOUS 1. ZASTOSOWANIE

  • Present Perfect Continuous używamy mówiąc o czynności ciągłej nieskończonej trwającej nieprzerwanie do chwili obecnej. Podkreślamy wówczas długość wykonywania tej czynności.

Np. I have been writing a letter since 5 p.m.

 • Present Perfect Continuous używamy także, jeśli czynność ciągła z przeszłości się skończyła, ale obecnie są widoczne i odczuwalne jej skutki

Np. I'm tired because I've been playing tennis. Jestem zmęczony, bo grałem w tenisa.
(już nie gram, ale jestem zmęczony i spocony-)

 • Czas ten NIE jest używany z określnikami ilości ( two,many,…)

 • Czas ten NIE jest używany z already, yet, just
 1. BUDOWA

 • Zdania twierdzące:

HAS / HAVE + BEEN + czas-ing

Np. I have been running.

 • Zdania pytające:

Pytanie tworzymy przez przesunięcie operatora have/has przed podmiot

Np. Have I been running?

~~Jeśli pytamy o szczegóły na początek dodajemy właściwe słówko pytające how,where, when, what, itp.

Np. How long have You been running?

 • Zdanie przeczące:

Przeczenie tworzymy łącząc operator has/have ze słówkiem not

Np. I have not/haven’t been running.


 1. OKREŚLNIKI
since

od / używamy podając punkt w przeszłości np. since Monday

for

od / używamy kiedy podajemy przedział czasu/ np. for 2 days

all morning

cały ranek

all Monday

Cały poniedziałek itd.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Present perfect zastosowanie  iconPresent Perfect Tworzenie zdań w czasie Present Perfect? Zdania twierdzące

Present perfect zastosowanie  icon► present simple and adverbs of frequency, present simple or present continuous, reflexive pronouns, present perfect simple and continuous, present perfect

Present perfect zastosowanie  iconA napisz czasowniki podane w nawiasach w czasie Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Past Simple. (7 points)

Present perfect zastosowanie  iconA napisz czasowniki podane w nawiasach w czasie Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Past Simple. (7 points)

Present perfect zastosowanie  icon1. wstaw czasowniki z nawiasów we włAŚciwej formie czasu present simple, present continuous, past simple, present perfect, future simple lub konstrukcji „going to”

Present perfect zastosowanie  iconPresent perfect czasu present perfect

Present perfect zastosowanie  iconThe Present Perfect Tense

Present perfect zastosowanie  iconPresent Perfect Continuous

Present perfect zastosowanie  iconCzas present perfect

Present perfect zastosowanie  iconTworzenie czasu Present Perfect

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom