Rozkład materiału nauczania języka angielskiego poziom A1
Pobierz 50.28 Kb.
NazwaRozkład materiału nauczania języka angielskiego poziom A1
Data konwersji25.09.2012
Rozmiar50.28 Kb.
TypDokumentacja
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Poziom A1TEMATYKA ZAJĘĆMATERIAŁ LEKSYKALNY


FUNKCJE JĘZYKOWE/KSZTAŁCONE

UMIEJĘTNOŚCI

MODUŁ 1-30 godzin

Zajęcia organizacyjne

Program lektoratu. Zasady zaliczenia przedmiotu. Kryteria zaliczenia. Autonomia studenta.

CITIES


MIASTA

 • Miasto

 • Miejsca / obiekty / budynki w mieście

 • Opis miasta i położenia obiektów w mieście

 • Orientacja w mieście, zadawanie pytań/udzielanie informacji

 • słuchanie ze zrozumieniem-odpowiedzi na pytania

PLACES IN A CITY

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 • Przyimki miejsca

 • Opis obiektów-zwroty ‘there is/there are

 • Opisywanie położenia poszczególnych obiektów w mieście

 • Praca ze słownikiem

WORK AND STUDY


PRACA I NAUKA


 • Zawody i miejsca pracy
 • Opisywanie zawodów

 • Udzielanie informacji o sobie oraz o innych osobach

 • Opisywanie upodobań

STUDENT LIFE


ŻYCIE STUDENTA

 • Edukacja, wyższe wykształcenie

 • Codzienne czynności w pracy, domu i na uczelni

 • Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi

 • Opisywanie działań rutynowych

 • Pisanie CV


IN AN OFFICE


W BIURZE

 • Rozmowa kwalifikacyjna przed rozpoczęciem nowej pracy
 • Uzyskiwanie informacji na temat oferowanej pracy

 • Wyrażanie opinii

 • Uzasadnianie wyboru zawodu

 • Prowadzenie rozmowy w agencji zatrudnienia

WATER

ŚRODOWISKO WODNE

 • Słownictwo związane z wodą, środowiskiem wodnym

 • Przysłówki częstotliwości

 • Zmiany zachodzące w przyrodzie

 • Opisywanie procesów

 • Zadawanie pytań szczegółowych-prowadzenie prostej rozmowy
FESTIVAL

FESTIWAL/ŚWIĘTO

 • Festiwale, obrzędy

 • Zwroty służące do wyrażania sugestii

 • Wyrażanie sugestii i reagowanie na sugestie

Blok tematów uzupełniających – język specjalistyczny

Tematy wybrane z listy Treści nauczania po analizie potrzeb i zainteresowań studentów pozwalające kształcić wszystkie sprawności językowe.

Powtórzenie i utrwalenie materiału.

Testy sprawdzające. Samoocena postępów w nauce.

MODUŁ 2-30 godzin

LEISURE TIME


CZAS WOLNY

 • Kino

 • Rodzaje filmów

 • Aktywny wypoczynek, dyscypliny sportu

 • Wyrażanie opinii/opisywanie upodobań

 • Mówienie o umiejętnościach lub ich braku

AT A TRAVEL AGENT’S

W BIURZE PODRÓŻY

 • Rodzaje wczasów

 • Zajęcia wakacyjne

 • Oferty biura podróży

 • Uzyskiwanie informacji w biurze podróży

 • Grzeczne odmawianie

 • Wymiana informacji

TRANSPORT/SPEED


TRANSPORT

/PRĘDKOŚĆ

 • Podróżowanie, środki transportu 1

 • Systemy transportu

 • Prędkość, bezpieczeństwo, cena

 • Opisywanie i porównywanie ceny, wartości i prędkościCITY TRANSPORT


TRANSPORT W MIEŚCIE

 • Podróżowanie, środki transportu 2

 • Opisywanie i porównywanie/wyjaśnianie mocnych i słabych stron

 • dedukowanie możliwych odpowiedzi na podstawie wysłuchanego tekstu
AT A TICKET AGENCY

W BIURZE REZERWACJI BILETÓW


 • Podróże, rozkłady jazdy/lotów

 • określanie czasu

Rezerwowanie i kupowanie biletów

 • Uzyskiwanie informacji

 • Pytanie i podawanie godziny np. odjazdu autobusu, rozpoczęcia spotkania, itd.

FOOD


JEDZENIE • Produkty żywnościowe

 • Menu (potrawy, napoje)

 • Wypowiadanie się na temat ulubionych potraw, zdrowej żywności, nawyków żywieniowych
ORDERING FOOD/AT A CONFERENCE

ZAMAWIANIE JEDZENIA/NA KONFERENCJI
 • Karta dań, zwroty związane z zamawianiem posiłku

 • Zamawianie potraw w firmie cateringowej

 • Wyrażanie prośby i oferty

 • Wyrażanie ilości
Blok tematów uzupełniających – język specjalistyczny

Tematy z listy Treści nauczania wybrane po analizie potrzeb i zainteresowań studentów umożliwiające dalsze kształcenie sprawności językowych.

Powtórzenie i utrwalenie materiału.

Testy sprawdzające. Samoocena.

Moduł 3 – 30 godzin

TABLES AND BAR

GRAPHS


TABELE I WYKRESY

Liczby, procenty,

ułamki

 • Interpretacja tabeli i wykresów

SHOPPING


ZAKUPY

 • Sklepy

 • zakupy

 • ustalanie tematyki poszczególnych części wysłuchanego tekstu

 • Selekcjonowanie potrzebnych informacji

 • Mówienie o czynnościach wykonywanych w chwili obecnej

AT A MEETING


NA SPOTKANIU • Centra Handlowe

 • Wyrażanie opinii

 • Opisywanie zalet i wad

 • Redagowanie krótkiego tekstu zawierającego opinię i jej uzasadnienie
HISTORY AND CULTURE

HISTORIA I KULTURA


 • Budynki, budownictwo

 • Kultury i cywilizacje

 • Czasowniki z przyimkami

 • Opisywanie zdarzeń i stanów w przeszłości

 • Porównywanie przeszłości i teraźniejszości

 • Mówienie o umiejętnościach z przeszłości

AT A MUSEUM


W MUZEUM • Napisy w miejscach publicznych

 • muzeum
 • Uzyskiwanie ważnych informacji

 • Rozumienie znaków i tablic w miejscach publicznychINVENTIONS


WYNALAZKI

 • Wynalazki

 • Projekty Leonarda da Vinci

 • Nauki ścisłe

 • Opisywanie wynalazków

 • Mówienie o faktach z przeszłości

 • Mówienie o doświadczeniach osobistych

OBJECTS


PRZEDMIOTY

 • Kształty

 • Materiały

 • wymiary

 • opisywanie przedmiotów

ON THE RADIO


W RADIO • prezentacja na temat wynalazków, które ułatwiają codzienne życie (parasole, papier, etc)

 • Argumentowanie i uzasadnianie

 • Przygotowanie krótkiej prezentacji

Blok tematów uzupełniających – język specjalistyczny

Tematy wybrane z listy Treści nauczania po analizie potrzeb i zainteresowań studentów pozwalające rozwijać kompetencje językowe.

Powtórzenie i utrwalenie materiału

Testy sprawdzające. Samoocena.MODUŁ 4-30 godzin

MONEY


PIENIĄDZE

 • Pieniądze / finanse
 • Odszukiwanie potrzebnej informacji na plakacie

 • Prośba o radę i udzielanie rad

 • Wyrażanie obowiązku lub jego braku

IN MY OPINION


OPINIE


 • Wydawanie pieniędzy/

 • Oszczędzanie

 • List/zażalenie

 • Uzupełnianie brakującej informacji

 • Wyrażanie swoich opinii i przekonań

 • Pytanie o zdanie innych osób

 • Redagowanie listu formalnegoHOMES


DOMY

 • Miejsce zamieszkania-obiekty w mieście,dom,

Mieszkanie

sprzęty


 • Mówienie o miejscu zamieszkania

 • Przewidywanie i prognozowanie przyszłości
HOMES/GREEN LIVING

DOMY/EKOLOGIA

 • Ekologia

 • Ochrona środowiska

 • Identyfikowanie tematyki poszczególnych części tekstu

 • Uzasadnianie wyborów

 • Informacje o planach i zamiarach
AT AN ACCOMODATION AGENCY

W AGENCJI NIERUCHOMOŚCI


 • Domy, mieszkania

 • Pomieszczenia, meble, sprzęt

 • Ogłoszenia mieszkaniowe

 • Wynajmowanie mieszkania w agencji nieruchomości

 • Uzyskiwanie i udzielanie informacji

 • Redagowanie ogłoszenia

TRAVEL

PODRÓŻOWANIE


 • Mieszkanie za granicą-różnice kulturowe

 • Globalni Nomadowie

 • Mówienie o osobistych doświadczeniach

JOURNEYS OF A LIFETIME

PODRÓŻE ŻYCIA

 • Ciekawe miejsca na świecie

 • Wyrażanie opinii, wyrażanie upodobań i wypowiadanie się na temat doświadczeń

 • Mówienie o zdarzeniach przeszłych związanych i nie związanych z teraźniejszością

 • Przygotowanie krótkiej wypowiedzi

 • Redagowanie wiadomości przesłanych na kartce pocztowej

Blok tematów uzupełniających – język specjalistyczny

Tematy z listy Treści nauczania wybrane po analizie potrzeb i zainteresowań studentów.

Powtórzenie i utrwalenie materiału.

Testy sprawdzające. Samoocena.
ZALECANE MATERIAŁY:

Language Leader elementary coursebook and CD-ROM

Language Leader workbook and Audio CD

Language Leader-Teacher’s Book and Test Master CD-ROM

English Grammar in Use - Raymond Murphy, CUP

Essential Grammar in Use – Raymond Murphy, CUP

Cutting Edge Video – kaseta 1

Out of the blue-video film

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego poziom A1 iconRozkład materiału języka angielskiego poziom c1 – Language Leader Advanced

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego poziom A1 iconRozkład materiału nauczania języka francuskiego poziom a2

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego poziom A1 iconRozkład materiału nauczania z języka niemieckiego Poziom B1

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego poziom A1 iconRozkład materiału nauczania języka angielskiego

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego poziom A1 iconRozkład materiału nauczania języka angielskiego poziomy b1/B2

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego poziom A1 iconRozkład materiału nauczania Języka angielskiego technicznego

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego poziom A1 iconRozkład materiału nauczania Języka Angielskiego Technicznego

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego poziom A1 iconProgram nauczania języka angielskiego poziom c1

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego poziom A1 iconRozkład materiału z języka angielskiego klasa V

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego poziom A1 iconRozkład materiału I kryteria wymagań z języka angielskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom