Test kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
Pobierz 104.84 Kb.
NazwaTest kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
Data konwersji25.09.2012
Rozmiar104.84 Kb.
TypDokumentacja
Test kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej

w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi 1. Rozumienie tekstu czytanego

Przeczytaj tekst i zaznacz, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe True (T), a które fałszywe False (F).


A Day In the Life of a Teenage Genius”

I get up 6.45 a.m. because my train to school leaves an hour later. I don’t eat a lot for breakfast. My mum says that I don’t eat enough!

I go alone on the train to London, and then I walk to my school. People often think that I’m good at every subject, but it isn’t true. It’s only Maths that I can do well.

When I passed my Maths exam, I was on TV. It was brilliant! The TV station came to school and filmed me and my class. Also, a newspaper invited me to be the editor for
a day. They gave me a cheque for 1 million pounds-but it wasn’t real!

My day at school is quite ordinary. I have lessons in the morning, and then lunch at school. Mum makes sandwiches for me. In the afternoons we usually do sport. I’m not really keen on sport and I hate football.

In the evenings I do my homework, then I play computer games. I’ve got about forty games. I also like reading and going to the cinema. At 9.30 p.m. my dad tells me to go to bed. But I usually stay up for another three quarters of an hour, and then I go to bed. 1. He always has a big breakfast ……….

 2. He meets his friends on the train……….

 3. He isn’t good at every subject……….

 4. He appeared in a TV programme……….

 5. He is a millionaire……….

 6. He eats lunch at home……….

 7. He prefers sport to computer games……….

 8. He usually goes to bed at 10.15……….

…/8pkt 1. Wybierz poprawną odpowiedź, zakreślając odpowiednią odpowiedź a, b, c lub d. 1. …………any apples in the basket.
  a. There isn’t b. There aren’t c. It isn’t d. They aren’t 1. My sister ………… a foreign language.
  a. doesn’t speak b. not speaking c. not speak d. not speaks 1. We must go to bed …………it’s getting late.
  a. when b. where c. because d. after 1. It’s very ………… you, thank you very much.
  a. kind of b. nice from c. kind from d. pleasant of 1. ………… to school yesterday?
  a. Did he came b. Did he come c. Came he d. Did he coming 1. …………are the cakes?
  a. How many b. How money c. What money d. How much

 2. What colour is …………?
  a. bike of your brother b. bike your brother’s c. your brother’s biked. your bike brother’s 1. I’m interested …………. playing football.

  1. at b. in c .of d. about

…/8pkt 1. Przyporządkuj każdej wypowiedzi właściwą odpowiedź, dopisując obok nich litery A-E.

    1. I’ve got a terrible headache. ……

    2. This is a nice dress. …..

    3. What are you doing this evening? …..

    4. My computer doesn’t work. ……

    5. Excuse me. Can I leave the lesson early today. …….
 1. Yes, but look at the price. ……..

 2. Would you like me to have a look at it for you? ……..

 3. You should take an aspirin and lie down. …….

 4. I don’t know yet. I haven’t got any plans. ………

 5. I don’t know. Have you got a note from your parents? …………/10pkt

 1. Zadaj pytania do pokreślonych części zdania.

      1. I travel to school by bus.

………………………………………………………………………………

      1. Mike is standing in the corner of the room.

…………………………………………………………………………….

      1. Mum and dad live in Mexico.

……………………………………………………………………………….

      1. I have lived in this block of flats for ten years.

……………………………………………………………………………………….

5.She walked very quickly because she was in a hurry.

…………………………………………………………………………………………

6.I passed my exam at 10 a.m. yesterday.

………………………………………………………………………………………….

7.She likes my new dress.

…………………………………………………………………………………………

8.I love pink colour.

………………………………………………………………………………………….

…/8pkt


Prognostyczny test zdolności językowych

do klasy dwujęzycznej w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi 1. Uporządkuj wyrazy według ilości sylab od najmniejszej do największej.

Ponumeruj je we właściwej kolejności.

wartość - dwujęzyczność- zdolności- but- indywiduum

.../ 5pkt 1. Wyraz chrząszcz ma:a) 5 liter i 5 głosek

b) 9 liter i 5 głosek

c) 9 liter i 9 glosek


.../ 1pk

III. Zakreśl słowo nie pasujące znaczeniem do pozostałych.

 1. mandarynka-pomarańcza-banan-bakłażan

 2. kuchenka-patelnia-lodówka-wanna

 3. strumień-rzeka-potok-staw

 4. żubr-łoś-jeleń-sarna

.../ 4pkt 1. Przeczytaj kolejne słowa. Pod każdym umieszczone cztery odpowiedzi.

Zakreśl odpowiedz, która Twoim zdaniem jest właściwa.

 1. WIZYTA znaczy to samo co:

 1. wyjazd b) przyjazd c) odwiedziny

 1. OKRĘT jest to:

 1. łódź b) statek c) barka

 1. NATURA znaczy to samo co:

 1. świat b) życie c) przyroda

 1. ZAWIŁY znaczy:

 1. znany b) skomplikowany c) wybuchowy

 1. TRANSPORTOWAĆ znaczy:

 1. przewozić b) kierować c) wyjeżdżać

 1. PROBLEM znaczy:

 1. rozwiązanie b) plan c) zagadnienie

 1. PLAKAT jest to:

 1. afisz b) nalepka c) komunikat

 1. NOWICJUSZ znaczy:

 1. tytan b) początkujący c) samotnik

 1. PROGNOZA znaczy:

 1. przewidywanie b) rada c) obietnica

 1. PRACA znaczy to samo co:

 1. trud b) płaca c) robota

.../10 pkt 1. Uzupełnij zdania wg wzoru, dbając o poprawną ortograficznie i gramatycznie postać wyrazu.

 1. RAMIĘ – ZARZUCIŁEM TO NA RAMIĘ
  SZYJA – ZDJĄŁEM WISIOREK Z ……………
 1. WSTAWAĆ – PORANEK WSTAŁ
  WSCHODZIĆ – SŁOŃCE ……………

.../2pkt 1. Do słów w tabelce dopisz antonimy (wyrazy o przeciwnym znaczeniu), wybierając je z podanych w ramce przykładów. Nie wszystkie słowa
  z
  ramki nadają się do wykorzystania w tym zadaniu.
tworzyć
uprawomocnić
ofuknąć


zganić, wykreować, demolować, pochwalić, zapobiegać, delegalizować


.../3pkt

 1. Wybierz takie same formy od słów według przykładów.

 1. czesać- uczesałem

biec-

 1. pobiegłem b) biegałem c) pobiegałem

 1. pisać-piszących

nałożyć-

 1. nałożonych b) nakładający c) nakładających

 1. kaganek-kaganków

kajakarz –

 1. kajaków b) kajakowców c) kajakarzy

 1. chwytać- został uchwycony

sadzić-

 1. został usadzony b) został zasadzony c) został posadzony

 1. źli-gorsi

nieświadomi-

 1. nieuświadomieni b) bardziej nieświadomi c) najbardziej nieświadomi

.../ 5pkt 1. Ułóż sylaby, tak aby utworzyć wyrazy.

 1. radaskama-..................................

 2. perytiepe-....................................

 3. takafastro-...................................

 4. edaskapa-....................................

 5. ktunuramafa-..............................

.../5pkt

 1. W poniższym tekście brakuje kilku wyrazów. Z podanych poniżej odpowiedzi zakreśl właściwą.

Było bardzo 1).....; śnieg padał i zaczynało się już ściemniać; był to 2).....dzień
w
roku, wigilia Nowego Roku. W tym chłodzie i w tej ciemności szła ulicami biedna dziewczynka z gołą głową i boso; miała wprawdzie trzewiki na nogach, kiedy wychodziła
z
domu, ale co to znaczyło! To były bardzo 3).....trzewiki, nawet jej matka ostatnio je wkładała, tak były duże, i mała zgubiła je zaraz, przebiegając ulicę, którą pędem przejeżdżały dwa wozy; jednego trzewika nie mogła 4)......, a z drugim uciekł jakiś urwis; 5)....., że przyda mu się on na kołyskę, kiedy będzie już dziecko.

1. a) ciepło b) zimno c)duszno

2. a) pierwszy b)najdłuższy c) ostatni

3. a) duże b) małe c) niewygodne

4. a) zgubić b) znaleźć c) założyć

5. a) szeptał b)wołał c) płakał


.../5pkt


Klucz do testu

Test kompetencji z języka angielskiego1.F 2.F 3.T 4.T 5.F 6.F 7.F 8.T

II.

1.b 2.a 3.c 4.a 5.b 6.d 7.c 8.b

III.

1.c 2.a 3.d 4.b 5.e

IV.

 1. How do you travel to school?

 2. Where is Mike standing?

 3. Who lives in Mexico?

 4. How long have you lived in this block of flats?

 5. Why did she walk quickly?

 6. When did you pass your exam?

 7. What does she like?

 8. What colour do you love?Prognostyczny test zdolności językowych

 1. but-wartość-zdolności-dzujęzyczność-indywiduum

 2. B

 3. 1. bakłażan 2.wanna 3. staw 4. sarna

 4. 1.c 2.b 3.c 4.b 5.a 6.c 7.a 8.b 9.a 10.c

 5. a) szyi b) wzeszło

 6. demolować, delegalizować, pochwalić

 7. 1.a 2.c 3.c 4. b 5. B

 8. maskarada, perypetie, katastrofa, eskapada, manufaktura

 9. 1.b 2.c 3.a 4.b 5.bDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Test kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi iconTest kompetencji dla klasy I c gimnazjum

Test kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi iconTest kompetencji z języka angielskiego dla klas piątych name: Date: Surname: Class: G

Test kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi iconMonika Mierczyńska przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w gimnazjum I liceum ogólnokształCĄcym „lykeion” w łodzi

Test kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi iconGimnazjum nr 6 im. Jana pawła II w tarnowie test kwalifikacyjny z języka angielskiego

Test kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi iconGimnazjum Nr 6 im. Jana Pawła w Tarnowie test kwalifikacyjny z języka angielskiego

Test kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi iconGimnazjum Nr 6 im. Jana Pawła w Tarnowie test kwalifikacyjny z języka angielskiego

Test kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi iconDo klasy dwujęzycznej w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

Test kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi iconPrzykładowy test z języka niemieckiego do klasy pierwszej gimnazjum

Test kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi iconKryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy III ‘b’ gimnazjum

Test kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej w 41 Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi iconKryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy III ‘a’ gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom