Scenariusz zajęĆ
Pobierz 13.68 Kb.
NazwaScenariusz zajęĆ
Data konwersji25.09.2012
Rozmiar13.68 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ ZAJĘĆ

ŚWIETLICOWYCH


Zespół Szkół nr 1 w Pile

Joanna Stawicka - Pipowska1. Temat bloku: Książka - twój przyjaciel

2. Tematy dni w bloku:

 1. Baśnie Andersena

 2. Bajki o Muminkach

 3. Tworzymy własną książkę.

 4. Baśnie innych narodów

 5. Szanuj książki

3. Temat dnia: Tworzymy własną książkę

4. Termin realizacji: 09.11.2005r.

5. Cele zajęć:

DYDAKTYCZNE:

kształtowanie:

-umiejętności poprawnego pisania,

-wypowiadania swoich myśli w postaci zdań,

-trafnego formułowania uogólnień,

DZIECKO:

- ogląda wystawę książek pisanych w różnych językach,

- starannie rysuje ilustrację do książki,

- przejrzyście, czytelne pisze tekst zdania do bajki,

- bierze udział w zabawie w masażyki,

- słucha piosenkę,

- słucha tego , co mówią inni,

- WYCHOWAWCZE:

- wzbudzenie szacunku do własnej mowy ojczystej, do mowy innych narodów,

- zauważenie piękna zawartych w książkach

- troska o ład i porządek wokół siebie,

- stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy,

- odpowiedzialne zachowanie w bibliotece- miejscu użytku publicznego,

- wspieranie społecznych więzi i współodpowiedzialności,

- harmonizowanie aktywności w grupie,

- zwiększanie radości z nauki,

- rozwijanie partnerstwa,

- rozwijanie kreatywności i wiary w siebie,

- gromadzenie rezerw energii,

6. Metody wspierania aktywności edukacyjnej dzieci:

- informacyjna - książki pisane w różnych językach, inne książki,

- heurystyczna - układanie bajki, tworzenie nazw do odpowiednich liter

- waloryzacyjna - wzbudzanie uczuć

7. Formy organizacyjne aktywności edukacyjnej dzieci:

- indywidualna zróżnicowana

- zbiorowa

8. Środki dydaktyczne w inicjowaniu czynności uczenia się dzieci:

a.) techniczne :

nagranie piosenki pt. „ W bibliotece”

muzyka wyciszająca „ Szmer strumyka”,

b.) konwencjonalne:

szara duża kartka paski papieru z literami, pisaki, tekst odliczanki, kartki papieru, zszywacz, materiał- puszek ,książki w różnych językach, kredki pastele, kolorowy brystol,

9. Rodzaj aktywności uczniów:

- językowa, plastyczna, muzyczna, ruchowa,

10. Warunki i czas pracy:

biblioteka szkolna dzieci ze świetlicy (kl. I-III), ok. 1 godziny lekcyjnej,

11. Przebieg zajęć:

 1. Piosenka o bibliotece, wysłuchanie i krótkie omówienie

 2. Oglądanie wystawy. Słuchanie krótkich fragmentów książek napisanych w językach : rosyjskim, francuskim, angielskim,

 3. Pogadanka o rodzajach książek. Wymyślanie nazw rodzajów książek do wylosowanych liter.

 4. Tworzenie bajki przez dzieci siedzące w kręgu do podanego łącznika np.

Był sobie ..

zając, który miał niebieskie..

buty, Szedł i szedł, aż....

 1. Przeczytanie całości przez nauczyciela.

 2. Praca plastyczna: rysowanie ilustracji do swojego wymyślonego fragmentu bajki. Podział pracy-Wyliczanka kto zrobi okładkę.

 3. Zszycie książki.

 4. Omówienie wykonania pracy i aktywności na zajęciach. Nagrodzenie czerwoną kropką.

 5. Relaks - Masażyk pt. „Bajeczka”

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz zajęĆ iconScenariusz nr 2 scenariusz zajęĆ dla pięcio I sześciolatków mój przyjaciel – „Sambo, mały murzynek”

Scenariusz zajęĆ iconScenariusz zajęć wychowawczych w klasie I temat spotkania: Świętowanie w rodzinie Cele zajęć

Scenariusz zajęĆ iconScenariusz zajęĆ prowadzonych w ramach realizacji programu zajęĆ integrujacych grupę wychowawczą

Scenariusz zajęĆ iconScenariusz zajęĆ prowadzonych w ramach realizacji programu zajęĆ integrujacych grupę wychowawczą

Scenariusz zajęĆ iconScenariusz zajęć Temat zajęć: Dziecięce marzenia I pragnienia – Ewa Lipska „Dom Dziecka”

Scenariusz zajęĆ iconScenariusz zajęĆ otwartych dla klasy II opracowanie zajęĆ

Scenariusz zajęĆ iconScenariusz zajęć zintegrowanych – klasa III temat zajęć

Scenariusz zajęĆ iconScenariusz zajęĆ w przedszkolu z techniki temat zajęć

Scenariusz zajęĆ iconScenariusz zajęĆ zintegrowanych data zajęć

Scenariusz zajęĆ iconWigilia w klasie Scenariusz zajęć otwartych zintegrowanych w klasie I (cykl zajęć) opracowała Katarzyna Szpak

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom